Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
2

Satana învinuiește pe Iov

21Fiii lui Dumnezeu au venit într-o zi

2:1
Cap. 1:6.

de s-au înfăţișat înaintea Domnului. Și a venit și Satana în mijlocul lor și s-a înfăţișat înaintea Domnului. 2Domnul a zis Satanei: „De unde vii?” Și Satana a răspuns
2:2
Cap. 1:7.

Domnului: „De la cutreierarea pământului și de la plimbarea pe care am făcut-o pe el.” 3Domnul a zis Satanei: „Ai văzut pe robul Meu Iov? Nu este nimeni ca el pe pământ. Este un om fără prihană
2:3
Cap. 1:1,8.

și curat la suflet. El se teme de Dumnezeu și se abate de la rău. El se ţine tare
2:3
Cap. 27:5,6.

în neprihănirea lui, și tu Mă îndemni să-l pierd
2:3
Cap. 9:17.

fără pricină.” 4Și Satana a răspuns Domnului: „Piele pentru piele! Omul dă tot ce are pentru viaţa lui. 5Dar ia întinde-Ţi
2:5
Cap. 1:11.

mâna și atinge-Te de oasele
2:5
Cap. 19:20.

și de carnea lui, și sunt încredinţat că Te va blestema în faţă.” 6Domnul
2:6
Cap. 1:12.

a zis Satanei: „Iată, ţi-l dau pe mână: numai cruţă-i viaţa.” 7Și Satana a plecat dinaintea Domnului.

Apoi a lovit pe Iov cu o bubă rea, din talpa

2:7
Is. 1:6
piciorului până în creștetul capului. 8Și Iov a luat un ciob să se scarpine și a șezut pe cenușă
2:8
2 Sam. 13:19Ezec. 27:30Mat. 11:21
. 9Nevastă-sa i-a zis: „Tu rămâi
2:9
Cap. 21:15.

neclintit
2:9
Vers. 3.

în neprihănirea ta! Blestemă pe Dumnezeu și mori!” 10Dar Iov i-a răspuns: „Vorbești ca o femeie nebună. Ce, primim
2:10
Cap. 1:21.
Rom. 12:12Iac. 5:10,11
de la Dumnezeu binele și să nu primim și răul?”

În toate

2:10
Cap. 1:22.

acestea, Iov n-a păcătuit
2:10
Ps. 39:1
deloc cu buzele lui.

Cei trei prieteni vin la Iov

11Trei prieteni

2:11
Prov. 17:17
ai lui Iov, Elifaz din Teman
2:11
Gen. 36:11Ier. 49:7
, Bildad din Șuah
2:11
Gen. 25:2
și Ţofar din Naama, au aflat de toate nenorocirile care-l loviseră. S-au sfătuit și au plecat de acasă să se ducă să-i plângă de milă
2:11
Cap. 42:11.
Rom. 12:15
și să-l mângâie. 12Ridicându-și ochii de departe, nu l-au mai cunoscut. Și au ridicat glasul și au plâns. Și-au sfâșiat mantalele și au aruncat
2:12
Neem. 9:1Plâng. 2:10Ezec. 27:30
cu ţărână în văzduh deasupra capetelor lor. 13Și au șezut pe pământ, lângă el, șapte zile și șapte
2:13
Gen. 50:10
nopţi, fără să-i spună o vorbă, căci vedeau cât de mare îi este durerea.