Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
19

Răspunsul lui Iov

191Iov a luat cuvântul și a zis:

2„Până când îmi veţi întrista sufletul

și mă veţi zdrobi cu cuvântările voastre?

3Iată că de zece ori m-aţi batjocorit

19:3
Gen. 31:7Lev. 26:26
.

Nu vă este rușine să vă purtaţi așa?

4Dacă am păcătuit cu adevărat,

numai eu sunt răspunzător de aceasta.

5Credeţi că mă puteţi lua

19:5
Ps. 38:16
de sus?

Credeţi că mi-aţi dovedit că sunt vinovat?

6Atunci, să știţi că Dumnezeu mă urmărește

și mă învelește cu laţul Lui.

7Iată, ţip de silnicie, și nimeni nu răspunde;

cer dreptate, și dreptate nu este!

8Mi-a tăiat orice ieșire

19:8
Cap. 3:23.
și nu pot trece;

a răspândit întuneric pe cărările mele.

9M-a despuiat de slava

19:9
Ps. 89:44
mea,

mi-a luat cununa de pe cap,

10m-a zdrobit din toate părţile și pier,

mi-a smuls nădejdea ca pe un copac.

11S-a aprins de mânie împotriva mea,

S-a purtat cu mine ca și cu un vrăjmaș

19:11
Cap. 13:24.
.

12Oștile Lui au pornit deodată înainte,

și-au croit drum

19:12
Cap. 30:12.
până la mine

și au tăbărât în jurul cortului meu.

13A depărtat pe fraţii mei

19:13
Ps. 31:11
38:11
69:8
88:8,18
de la mine,

și prietenii mei s-au înstrăinat de mine.

14Rudele mele m-au părăsit,

și cei mai de aproape ai mei m-au uitat.

15Casnicii mei și slugile mele mă privesc ca pe un străin,

în ochii lor sunt un necunoscut.

16Chem pe robul meu, și nu răspunde;

îl rog cu gura mea, și degeaba.

17Suflarea mea a ajuns nesuferită nevestei mele

și duhoarea mea a ajuns nesuferită fiilor mamei mele.

18Până și copiii

19:18
2 Împ. 2:23
mă dispreţuiesc:

dacă mă scol, ei mă ocărăsc.

19Aceia

19:19
Ps. 41:9
55:13,14,20
în care mă încredeam mă urăsc,

aceia pe care îi iubeam s-au întors împotriva mea.

20Oasele mi se ţin de piele

19:20
Cap. 30:30.
și de carne;

nu mi-a mai rămas decât pielea de pe dinţi.

21Fie-vă milă, fie-vă milă de mine, prietenii mei!

Căci mâna

19:21
Cap. 1:11.
lui Dumnezeu m-a lovit.

22De ce mă urmăriţi

19:22
Ps. 69:26
ca Dumnezeu?

Și nu vă mai săturaţi de carnea mea?

23O! Aș vrea ca vorbele mele să fie scrise,

să fie scrise într-o carte;

24aș vrea să fie săpate cu un priboi de fier

și cu plumb în stâncă pe vecie…

25Dar știu că Răscumpărătorul19:25 Evreiește: Goel. meu este viu

și că Se va ridica la urmă pe pământ.

26Chiar dacă mi se va nimici pielea și chiar dacă nu voi mai avea carne

19:26
Ps. 17:151 Cor. 13:121 Ioan 3:2
,

voi vedea totuși pe Dumnezeu.

27Îl voi vedea și-mi va fi binevoitor;

ochii mei Îl vor vedea, și nu ai altuia.

Sufletul meu tânjește de dorul acesta înăuntrul meu.

28Atunci veţi zice: ‘Pentru ce-l

19:28
Vers. 22.
urmăream noi?’

Căci dreptatea pricinii mele va fi cunoscută.

29Temeţi-vă de sabie,

căci pedepsele date cu sabia sunt grozave!

Și să

19:29
Ps. 58:10,11
știţi că este o judecată.”

20

A doua cuvântare a lui Ţofar

201Ţofar din Naama a luat cuvântul și a zis:

2„Gândurile mele mă silesc să răspund,

și frământarea mea nu-mi dă pace.

3Am auzit mustrări care mă umplu de rușine,

și, din adâncul minţii mele, duhul mă face să răspund.

4Nu știi tu

că de mult de tot,

de când a fost așezat omul pe pământ,

5biruinţa celor răi a fost scurtă

20:5
Ps. 37:35,36

și bucuria nelegiuitului, numai de o clipă?

6Chiar dacă s-ar înălţa

20:6
Is. 14:13,14Obad. 3,4
până la ceruri

și capul i-ar ajunge până la nori,

7va pieri pentru totdeauna, ca

20:7
Ps. 83:10
murdăria lui,

și cei ce-l vedeau vor zice: ‘Unde este?’

8Va zbura ca

20:8
Ps. 73:20
90:5
un vis și nu-l vor mai găsi;

va pieri ca o vedenie de noapte.

9Ochiul

20:9
Cap. 7:8,10;
care-l privea nu-l va mai privi,

locul în care locuia nu-l va mai zări.

10Peste fiii lui vor năvăli cei săraci,

și mâinile lui

20:10
Vers. 18.
vor da înapoi ce a răpit cu sila.

11Oasele lui, pline de

20:11
Cap. 13:26.
vlaga tinereţii,

își vor avea culcușul

20:11
Cap. 21:26.
cu el în ţărână.

12Dulce era răul în gura lui.

Îl ascundea sub limbă,

13îl mesteca întruna și nu-l lăsa;

îl ţinea în cerul gurii,

14dar hrana lui se va preface în măruntaiele lui,

va ajunge în trupul lui o otravă de aspidă.

15Bogăţiile înghiţite le va vărsa,

Dumnezeu le va scoate din pântecele lui.

16Otravă de aspidă a supt,

și de aceea limba năpârcii îl va ucide.

17Nu-și va mai plimba privirile peste pâraiele

20:17
Ps. 36:9Ier. 17:6

și râurile de miere și de lapte,

18va da înapoi

20:18
Vers. 10,15.
ce a câștigat

și nu va mai trage folos din câștig;

va da înapoi tot ce a luat

și nu se va mai bucura de el,

19căci a asuprit pe săraci și i-a lăsat să piară,

a dărâmat case și nu le-a zidit la loc.

20Lăcomia lui n-a cunoscut

20:20
Ecl. 5:13,14
margini,

dar nu va scăpa ce are mai scump.

21Nimic nu scapă de lăcomia lui,

dar bunăstarea lui nu va ţine.

22În mijlocul belșugului va fi în nevoie;

mâna tuturor ticăloșilor se va ridica asupra lui.

23Și iată, ca să-i umple pântecele,

Dumnezeu va trimite peste el focul mâniei Lui

și-l va sătura

20:23
Num. 11:33Ps. 78:30,31
cu o ploaie de săgeţi.

24Dacă va scăpa

20:24
Is. 24:18Ier. 48:43Amos 5:19
de armele de fier,

îl va străpunge arcul de aramă.

25Își smulge din trup săgeata, care scânteiază

20:25
Cap. 16:13.
la ieșirea din fierea lui,

și îl apucă spaimele

20:25
Cap. 18:11.
morţii.

26Toate nenorocirile sunt păstrate pentru comorile lui;

va fi mistuit de un foc

20:26
Ps. 21:9
pe care nu-l va aprinde omul,

și ce va mai rămâne în cortul lui va fi ars de foc.

27Cerurile îi vor dezveli fărădelegea,

și pământul se va ridica împotriva lui.

28Veniturile casei lui se vor pierde,

vor pieri în ziua mâniei lui Dumnezeu.

29Aceasta

20:29
Cap. 27:13;
este soarta pe care o păstrează Dumnezeu celui rău,

aceasta este moștenirea pe care i-o hotărăște Dumnezeu.”

21

Răspunsul lui Iov

211Iov a luat cuvântul și a zis:

2„Ascultaţi, ascultaţi cuvintele mele,

daţi-mi măcar această mângâiere.

3Lăsaţi-mă să vorbesc, vă rog,

și, după ce voi vorbi, veţi putea să vă bateţi

21:3
Cap. 16:10;
joc.

4Oare împotriva unui om se îndreaptă plângerea mea?

Și pentru ce n-aș fi nerăbdător?

5Priviţi-mă, miraţi-vă

și puneţi mâna

21:5
Jud. 18:19Ps. 39:9
la gură.

6Când mă gândesc, mă înspăimânt

și un tremur îmi apucă tot trupul:

7Pentru ce trăiesc

21:7
Cap. 12:6.
cei răi?

Pentru ce îi vezi îmbătrânind și sporind în putere?

8Sămânţa lor se întărește cu ei și în faţa lor,

odraslele lor propășesc sub ochii lor.

9În casele lor domnește pacea, fără umbră de frică;

nuiaua

21:9
Ps. 73:5
lui Dumnezeu nu vine să-i lovească.

10Taurii lor sunt plini de vlagă și prăsitori,

juncanele lor zămislesc și nu leapădă

21:10
Exod 23:26
.

11Își lasă copiii să se împrăștie ca niște oi,

și copiii se zbenguie în jurul lor.

12Cântă cu sunet de tobă și de harpă,

se desfătează cu sunete de caval.

13Își petrec zilele

21:13
Cap. 36:11.
în fericire

și se coboară într-o clipă în Locuinţa morţilor.

14Și totuși

21:14
Cap. 22:17.
ziceau lui Dumnezeu: ‘Pleacă de la noi.

Nu voim să cunoaștem căile Tale.

15Ce

21:15
Exod 5:2
este Cel Atotputernic, ca să-I slujim?

Ce vom

21:15
Cap. 35:3.
câștiga dacă-I vom înălţa rugăciuni?’

16Ce, nu sunt ei în stăpânirea fericirii?

– Departe de mine sfatul celor

21:16
Cap. 22:18.
răi! –

17Dar de multe ori se întâmplă să li se stingă

21:17
Cap. 18:6.
candela,

să vină sărăcia peste ei,

să le dea și lor Dumnezeu partea lor de dureri în mânia Lui,

18să fie ca paiul

21:18
Ps. 1:4
35:5Is. 17:13
29:5Osea 13:3
luat de vânt,

ca pleava luată de vârtej?

19Veţi zice că pentru fiii Săi păstrează Dumnezeu

21:19
Exod 20:5
pedeapsa.

Dar pe el, pe nelegiuit, ar trebui să-l pedepsească Dumnezeu, ca să simtă;

20el ar trebui să-și vadă nimicirea,

el ar trebui să bea

21:20
Ps. 75:8Is. 51:17Ier. 25:15Apoc. 14:10
19:15
mânia Celui Atotputernic.

21Căci ce-i pasă lui ce va fi de casa lui după el,

când numărul lunilor i s-a împlinit?

22Oare pe Dumnezeu Îl vom învăţa

21:22
Is. 40:13
45:9Rom. 11:341 Cor. 2:16
minte,

pe El, care cârmuiește duhurile cerești?

23Unul moare în mijlocul propășirii, păcii și fericirii,

24cu coapsele încărcate de grăsime

și măduva oaselor plină de suc.

25Altul moare cu amărăciunea în suflet,

fără să se fi bucurat de vreo fericire,

26și amândoi adorm

21:26
Cap. 20:11.
în ţărână,

amândoi sunt mâncaţi de viermi.

27Știu eu bine care sunt gândurile voastre,

ce judecăţi nedrepte rostiţi asupra mea.

28Voi ziceţi: ‘Unde

21:28
Cap. 20:7.
este casa apăsătorului?

Unde este cortul în care locuiau nelegiuiţii?’

29Dar, ce, n-aţi întrebat pe călători

și nu știţi ce istorisesc ei?

30Cum, în ziua nenorocirii, cel rău

21:30
Prov. 16:42 Pet. 2:9
este cruţat

și, în ziua mâniei, el scapă.

31Cine îl mustră în faţă pentru purtarea

21:31
Gal. 2:11
lui?

Cine îi răsplătește tot ce a făcut?

32Este dus la groapă

și i se pune o strajă la mormânt.

33Bulgării din vale îi sunt mai ușori,

căci toţi oamenii

21:33
Evr. 9:27
merg după el

și o mulţime îi merge înainte.

34Pentru ce dar îmi daţi mângâieri deșarte?

Ce mai rămâne din răspunsurile voastre decât viclenie?”