Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
20

A doua cuvântare a lui Ţofar

201Ţofar din Naama a luat cuvântul și a zis:

2„Gândurile mele mă silesc să răspund,

și frământarea mea nu-mi dă pace.

3Am auzit mustrări care mă umplu de rușine,

și, din adâncul minţii mele, duhul mă face să răspund.

4Nu știi tu

că de mult de tot,

de când a fost așezat omul pe pământ,

5biruinţa celor răi a fost scurtă

20:5
Ps. 37:35,36

și bucuria nelegiuitului, numai de o clipă?

6Chiar dacă s-ar înălţa

20:6
Is. 14:13,14Obad. 3,4
până la ceruri

și capul i-ar ajunge până la nori,

7va pieri pentru totdeauna, ca

20:7
Ps. 83:10
murdăria lui,

și cei ce-l vedeau vor zice: ‘Unde este?’

8Va zbura ca

20:8
Ps. 73:20
90:5
un vis și nu-l vor mai găsi;

va pieri ca o vedenie de noapte.

9Ochiul

20:9
Cap. 7:8,10;
8:18Ps. 37:36
103:16
care-l privea nu-l va mai privi,

locul în care locuia nu-l va mai zări.

10Peste fiii lui vor năvăli cei săraci,

și mâinile lui

20:10
Vers. 18.

vor da înapoi ce a răpit cu sila.

11Oasele lui, pline de

20:11
Cap. 13:26.
Ps. 25:7
vlaga tinereţii,

își vor avea culcușul

20:11
Cap. 21:26.

cu el în ţărână.

12Dulce era răul în gura lui.

Îl ascundea sub limbă,

13îl mesteca întruna și nu-l lăsa;

îl ţinea în cerul gurii,

14dar hrana lui se va preface în măruntaiele lui,

va ajunge în trupul lui o otravă de aspidă.

15Bogăţiile înghiţite le va vărsa,

Dumnezeu le va scoate din pântecele lui.

16Otravă de aspidă a supt,

și de aceea limba năpârcii îl va ucide.

17Nu-și va mai plimba privirile peste pâraiele

20:17
Ps. 36:9Ier. 17:6

și râurile de miere și de lapte,

18va da înapoi

20:18
Vers. 10,15.

ce a câștigat

și nu va mai trage folos din câștig;

va da înapoi tot ce a luat

și nu se va mai bucura de el,

19căci a asuprit pe săraci și i-a lăsat să piară,

a dărâmat case și nu le-a zidit la loc.

20Lăcomia lui n-a cunoscut

20:20
Ecl. 5:13,14
margini,

dar nu va scăpa ce are mai scump.

21Nimic nu scapă de lăcomia lui,

dar bunăstarea lui nu va ţine.

22În mijlocul belșugului va fi în nevoie;

mâna tuturor ticăloșilor se va ridica asupra lui.

23Și iată, ca să-i umple pântecele,

Dumnezeu va trimite peste el focul mâniei Lui

și-l va sătura

20:23
Num. 11:33Ps. 78:30,31
cu o ploaie de săgeţi.

24Dacă va scăpa

20:24
Is. 24:18Ier. 48:43Amos 5:19
de armele de fier,

îl va străpunge arcul de aramă.

25Își smulge din trup săgeata, care scânteiază

20:25
Cap. 16:13.

la ieșirea din fierea lui,

și îl apucă spaimele

20:25
Cap. 18:11.

morţii.

26Toate nenorocirile sunt păstrate pentru comorile lui;

va fi mistuit de un foc

20:26
Ps. 21:9
pe care nu-l va aprinde omul,

și ce va mai rămâne în cortul lui va fi ars de foc.

27Cerurile îi vor dezveli fărădelegea,

și pământul se va ridica împotriva lui.

28Veniturile casei lui se vor pierde,

vor pieri în ziua mâniei lui Dumnezeu.

29Aceasta

20:29
Cap. 27:13;
31:2,3
este soarta pe care o păstrează Dumnezeu celui rău,

aceasta este moștenirea pe care i-o hotărăște Dumnezeu.”