Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
21

Răspunsul lui Iov

211Iov a luat cuvântul și a zis:

2„Ascultaţi, ascultaţi cuvintele mele,

daţi-mi măcar această mângâiere.

3Lăsaţi-mă să vorbesc, vă rog,

și, după ce voi vorbi, veţi putea să vă bateţi

21:3
Cap. 16:10;
17:2
joc.

4Oare împotriva unui om se îndreaptă plângerea mea?

Și pentru ce n-aș fi nerăbdător?

5Priviţi-mă, miraţi-vă

și puneţi mâna

21:5
Jud. 18:19Ps. 39:9
la gură.

6Când mă gândesc, mă înspăimânt

și un tremur îmi apucă tot trupul:

7Pentru ce trăiesc

21:7
Cap. 12:6.
Ps. 17:10,14
73:3,12Ier. 12:1Hab. 1:16
cei răi?

Pentru ce îi vezi îmbătrânind și sporind în putere?

8Sămânţa lor se întărește cu ei și în faţa lor,

odraslele lor propășesc sub ochii lor.

9În casele lor domnește pacea, fără umbră de frică;

nuiaua

21:9
Ps. 73:5
lui Dumnezeu nu vine să-i lovească.

10Taurii lor sunt plini de vlagă și prăsitori,

juncanele lor zămislesc și nu leapădă

21:10
Exod 23:26
.

11Își lasă copiii să se împrăștie ca niște oi,

și copiii se zbenguie în jurul lor.

12Cântă cu sunet de tobă și de harpă,

se desfătează cu sunete de caval.

13Își petrec zilele

21:13
Cap. 36:11.

în fericire

și se coboară într-o clipă în Locuinţa morţilor.

14Și totuși

21:14
Cap. 22:17.

ziceau lui Dumnezeu: ‘Pleacă de la noi.

Nu voim să cunoaștem căile Tale.

15Ce

21:15
Exod 5:2
este Cel Atotputernic, ca să-I slujim?

Ce vom

21:15
Cap. 35:3.
Mal. 3:14
câștiga dacă-I vom înălţa rugăciuni?’

16Ce, nu sunt ei în stăpânirea fericirii?

– Departe de mine sfatul celor

21:16
Cap. 22:18.
Ps. 1:1Prov. 1:10
răi! –

17Dar de multe ori se întâmplă să li se stingă

21:17
Cap. 18:6.

candela,

să vină sărăcia peste ei,

să le dea și lor Dumnezeu partea lor de dureri în mânia Lui,

18să fie ca paiul

21:18
Ps. 1:4
35:5Is. 17:13
29:5Osea 13:3
luat de vânt,

ca pleava luată de vârtej?

19Veţi zice că pentru fiii Săi păstrează Dumnezeu

21:19
Exod 20:5
pedeapsa.

Dar pe el, pe nelegiuit, ar trebui să-l pedepsească Dumnezeu, ca să simtă;

20el ar trebui să-și vadă nimicirea,

el ar trebui să bea

21:20
Ps. 75:8Is. 51:17Ier. 25:15Apoc. 14:10
19:15
mânia Celui Atotputernic.

21Căci ce-i pasă lui ce va fi de casa lui după el,

când numărul lunilor i s-a împlinit?

22Oare pe Dumnezeu Îl vom învăţa

21:22
Is. 40:13
45:9Rom. 11:341 Cor. 2:16
minte,

pe El, care cârmuiește duhurile cerești?

23Unul moare în mijlocul propășirii, păcii și fericirii,

24cu coapsele încărcate de grăsime

și măduva oaselor plină de suc.

25Altul moare cu amărăciunea în suflet,

fără să se fi bucurat de vreo fericire,

26și amândoi adorm

21:26
Cap. 20:11.
Ecl. 9:2
în ţărână,

amândoi sunt mâncaţi de viermi.

27Știu eu bine care sunt gândurile voastre,

ce judecăţi nedrepte rostiţi asupra mea.

28Voi ziceţi: ‘Unde

21:28
Cap. 20:7.

este casa apăsătorului?

Unde este cortul în care locuiau nelegiuiţii?’

29Dar, ce, n-aţi întrebat pe călători

și nu știţi ce istorisesc ei?

30Cum, în ziua nenorocirii, cel rău

21:30
Prov. 16:42 Pet. 2:9
este cruţat

și, în ziua mâniei, el scapă.

31Cine îl mustră în faţă pentru purtarea

21:31
Gal. 2:11
lui?

Cine îi răsplătește tot ce a făcut?

32Este dus la groapă

și i se pune o strajă la mormânt.

33Bulgării din vale îi sunt mai ușori,

căci toţi oamenii

21:33
Evr. 9:27
merg după el

și o mulţime îi merge înainte.

34Pentru ce dar îmi daţi mângâieri deșarte?

Ce mai rămâne din răspunsurile voastre decât viclenie?”