Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
21

Răspunsul lui Iov

211Iov a luat cuvântul și a zis:

2„Ascultaţi, ascultaţi cuvintele mele,

daţi-mi măcar această mângâiere.

3Lăsaţi-mă să vorbesc, vă rog,

și, după ce voi vorbi, veţi putea să vă bateţi

21:3
Cap. 16:10;
joc.

4Oare împotriva unui om se îndreaptă plângerea mea?

Și pentru ce n-aș fi nerăbdător?

5Priviţi-mă, miraţi-vă

și puneţi mâna

21:5
Jud. 18:19Ps. 39:9
la gură.

6Când mă gândesc, mă înspăimânt

și un tremur îmi apucă tot trupul:

7Pentru ce trăiesc

21:7
Cap. 12:6.
cei răi?

Pentru ce îi vezi îmbătrânind și sporind în putere?

8Sămânţa lor se întărește cu ei și în faţa lor,

odraslele lor propășesc sub ochii lor.

9În casele lor domnește pacea, fără umbră de frică;

nuiaua

21:9
Ps. 73:5
lui Dumnezeu nu vine să-i lovească.

10Taurii lor sunt plini de vlagă și prăsitori,

juncanele lor zămislesc și nu leapădă

21:10
Exod 23:26
.

11Își lasă copiii să se împrăștie ca niște oi,

și copiii se zbenguie în jurul lor.

12Cântă cu sunet de tobă și de harpă,

se desfătează cu sunete de caval.

13Își petrec zilele

21:13
Cap. 36:11.
în fericire

și se coboară într-o clipă în Locuinţa morţilor.

14Și totuși

21:14
Cap. 22:17.
ziceau lui Dumnezeu: ‘Pleacă de la noi.

Nu voim să cunoaștem căile Tale.

15Ce

21:15
Exod 5:2
este Cel Atotputernic, ca să-I slujim?

Ce vom

21:15
Cap. 35:3.
câștiga dacă-I vom înălţa rugăciuni?’

16Ce, nu sunt ei în stăpânirea fericirii?

– Departe de mine sfatul celor

21:16
Cap. 22:18.
răi! –

17Dar de multe ori se întâmplă să li se stingă

21:17
Cap. 18:6.
candela,

să vină sărăcia peste ei,

să le dea și lor Dumnezeu partea lor de dureri în mânia Lui,

18să fie ca paiul

21:18
Ps. 1:4
35:5Is. 17:13
29:5Osea 13:3
luat de vânt,

ca pleava luată de vârtej?

19Veţi zice că pentru fiii Săi păstrează Dumnezeu

21:19
Exod 20:5
pedeapsa.

Dar pe el, pe nelegiuit, ar trebui să-l pedepsească Dumnezeu, ca să simtă;

20el ar trebui să-și vadă nimicirea,

el ar trebui să bea

21:20
Ps. 75:8Is. 51:17Ier. 25:15Apoc. 14:10
19:15
mânia Celui Atotputernic.

21Căci ce-i pasă lui ce va fi de casa lui după el,

când numărul lunilor i s-a împlinit?

22Oare pe Dumnezeu Îl vom învăţa

21:22
Is. 40:13
45:9Rom. 11:341 Cor. 2:16
minte,

pe El, care cârmuiește duhurile cerești?

23Unul moare în mijlocul propășirii, păcii și fericirii,

24cu coapsele încărcate de grăsime

și măduva oaselor plină de suc.

25Altul moare cu amărăciunea în suflet,

fără să se fi bucurat de vreo fericire,

26și amândoi adorm

21:26
Cap. 20:11.
în ţărână,

amândoi sunt mâncaţi de viermi.

27Știu eu bine care sunt gândurile voastre,

ce judecăţi nedrepte rostiţi asupra mea.

28Voi ziceţi: ‘Unde

21:28
Cap. 20:7.
este casa apăsătorului?

Unde este cortul în care locuiau nelegiuiţii?’

29Dar, ce, n-aţi întrebat pe călători

și nu știţi ce istorisesc ei?

30Cum, în ziua nenorocirii, cel rău

21:30
Prov. 16:42 Pet. 2:9
este cruţat

și, în ziua mâniei, el scapă.

31Cine îl mustră în faţă pentru purtarea

21:31
Gal. 2:11
lui?

Cine îi răsplătește tot ce a făcut?

32Este dus la groapă

și i se pune o strajă la mormânt.

33Bulgării din vale îi sunt mai ușori,

căci toţi oamenii

21:33
Evr. 9:27
merg după el

și o mulţime îi merge înainte.

34Pentru ce dar îmi daţi mângâieri deșarte?

Ce mai rămâne din răspunsurile voastre decât viclenie?”

22

A treia cuvântare a lui Elifaz

221Elifaz din Teman a luat cuvântul și a zis:

2„Poate un om

22:2
Cap. 35:7.
să aducă vreun folos lui Dumnezeu?

Nu, ci înţeleptul nu-și folosește decât lui.

3Dacă ești fără prihană, are Cel Atotputernic vreun folos?

Și dacă trăiești fără vină, ce va câștiga El?

4Pentru evlavia ta te pedepsește El oare

și intră la judecată cu tine?

5Nu-i mare răutatea ta?

Și fărădelegile tale, fără număr?

6Luai

22:6
Exod 22:26,27Deut. 24:10Ezec. 18:12
fără pricină zăloage de la fraţii tăi,

lăsai fără haine pe cei goi.

7Nu dădeai apă omului însetat,

nu voiai

22:7
Cap. 31:17.
să dai pâine omului flămând.

8Ţara era a ta fiindcă erai mai tare,

te așezai în ea fiindcă erai cu vază.

9Dădeai afară pe văduve cu mâinile goale

și braţele

22:9
Cap. 31:21.
orfanilor le frângeai.

10Pentru aceea ești înconjurat

22:10
Cap. 18:8-10;
de curse

și te-a apucat groaza dintr-odată.

11Nu vezi dar acest întuneric,

aceste ape multe care te

22:11
Ps. 69:1,2
124:4Plâng. 3:54
năpădesc?

12Nu este Dumnezeu sus în ceruri?

Privește vârful stelelor. Ce înalt este!

13Și tu zici: ‘Ce știe

22:13
Ps. 10:11
59:7
73:11
94:7
Dumnezeu?

Poate să judece El prin întunericul de nori?

14Îl înfășoară norii

22:14
Ps. 139:11,12
, nu vede nimic,

bolta cerească abia dacă o străbate!’

15Ce, vrei s-apuci pe calea străveche,

pe care au urmat-o cei nelegiuiţi,

16care

22:16
Cap. 15:32.
au fost luaţi înainte de vreme

și au ţinut cât ţine un pârâu care se scurge?

17Ei

22:17
Cap. 21:14.
ziceau lui Dumnezeu: ‘Pleacă de la noi!

Ce ne

22:17
Ps. 4:6
poate face Cel Atotputernic?’

18Și totuși Dumnezeu le umpluse casele de bunătăţi.

– Departe

22:18
Cap. 21:16.
de mine sfatul celor răi! –

19Cei fără prihană

22:19
Ps. 58:10
107:42
vor fi martori ai căderii lor și se vor bucura,

cel nevinovat va râde de ei

20și va zice: ‘Iată pe potrivnicii noștri nimiciţi!

Iată-le bogăţiile arse de foc!’

21Împrietenește-te dar cu Dumnezeu, și vei

22:21
Is. 27:5
avea pace;

te vei bucura astfel iarăși de fericire.

22Primește învăţătură din gura Lui

și pune-ţi

22:22
Ps. 119:11
la inimă cuvintele Lui.

23Vei fi așezat iarăși la locul tău dacă te

22:23
Cap. 8:5,6;
vei întoarce la Cel Atotputernic,

dacă depărtezi fărădelegea din cortul tău.

24Aruncă

22:24
2 Cron. 1:15
dar aurul în ţărână,

aruncă aurul din Ofir în prundul pâraielor!

25Și atunci, Cel Atotputernic va fi aurul tău,

argintul tău, bogăţia ta.

26Atunci, Cel Atotputernic va fi desfătarea ta

22:26
Cap. 27:10.
,

și îţi vei ridica

22:26
Cap. 11:15.
faţa spre Dumnezeu.

27Îl vei

22:27
Ps. 50:14,15Is. 58:9
ruga, și te va asculta

și îţi vei putea împlini juruinţele.

28Pe ce vei pune mâna îţi va izbuti,

pe cărările tale va străluci lumina.

29Vină smerirea, tu te vei ruga pentru ridicarea ta:

Dumnezeu ajută pe cel

22:29
Prov. 29:23Iac. 4:61 Pet. 5:5
cu ochii plecaţi.

30El va izbăvi chiar și pe cel vinovat,

care își va datora scăparea curăţiei mâinilor tale.”

23

Răspunsul lui Iov

231Iov a luat cuvântul și a zis:

2„Și acum plângerea mea este tot o răzvrătire.

Dar suferinţa îmi înădușe suspinele.

3O, dacă aș

23:3
Cap. 13:3;
ști unde să-L găsesc,

dacă aș putea să ajung până la scaunul Lui de domnie,

4mi-aș apăra pricina înaintea Lui,

mi-aș umple gura cu dovezi!

5Aș ști ce poate să răspundă,

aș vedea ce are să-mi spună.

6Și-ar întrebuinţa El toată puterea ca să lupte

23:6
Is. 27:4,8
57:16
împotriva mea? Nu, ci m-ar asculta negreșit.

7Doar un om fără prihană ar vorbi cu El,

și aș fi iertat pentru totdeauna de Judecătorul meu.

8Dar

23:8
Cap. 9:11.
, dacă mă duc la răsărit, nu este acolo;

dacă mă duc la apus, nu-L găsesc:

9dacă are treabă la miazănoapte, nu-L pot vedea;

dacă Se ascunde la miazăzi, nu-L pot descoperi.

10Dar El știe

23:10
Ps. 139:1-3
ce cale am urmat

și, dacă m-ar încerca

23:10
Ps. 17:3
66:10Iac. 1:12
, aș ieși curat ca aurul.

11Piciorul meu s-a ţinut de pașii

23:11
Ps. 44:18
Lui;

am ţinut calea Lui și nu m-am abătut de la ea.

12N-am părăsit poruncile buzelor Lui;

mi-am plecat voia

23:12
Ioan 4:32,34
la cuvintele gurii Lui.

13Dar hotărârea Lui este luată. Cine

23:13
Cap. 9:12,13;
I se va împotrivi?

Ce-I dorește sufletul, aceea

23:13
Ps. 115:3
face.

14El Își va împlini dar planurile

23:14
1 Tes. 3:3
faţă de mine

și va mai face și multe altele.

15De aceea tremur înaintea Lui

și, când mă gândesc la lucrul acesta, mă tem de El.

16Dumnezeu

23:16
Ps. 22:14
mi-a tăiat inima,

Cel Atotputernic m-a umplut de groază.

17Căci nu întunericul durerii mele mă nimicește,

nici negura în care sunt înfășurat.