Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
24

241Pentru ce

24:1
Fapte 1:7
nu păzește Cel Atotputernic vremurile de judecată

și de ce nu văd cei ce-L cunosc zilele Lui de pedeapsă?

2Sunt unii care mută hotarele

24:2
Deut. 19:14
27:17Prov. 22:28
23:10Osea 5:10
, fură turmele și le pasc;

3iau măgarul orfanului,

iau zălog

24:3
Deut. 24:6,10,12,17
vaca văduvei;

4îmbrâncesc din drum pe cei lipsiţi,

silesc pe toţi nenorociţii

24:4
Prov. 28:28
din ţară să se ascundă.

5Și aceștia, ca măgarii sălbatici din pustie,

ies dimineaţa la lucru să caute hrană

și în pustie trebuie să caute pâinea pentru copiii lor.

6Taie nutreţul care a mai rămas pe câmp,

culeg ciorchinele rămase pe urma culegătorilor în via celui nelegiuit.

7Îi apucă

24:7
Exod 22:26,27Deut. 24:12,13
noaptea în umezeală,

fără îmbrăcăminte, fără învelitoare împotriva frigului.

8Îi pătrunde ploaia munţilor

și, neavând alt adăpost, se ghemuiesc

24:8
Plâng. 4:5
lângă stânci.

9Aceia smulg pe orfan de la ţâţă,

iau zălog tot ce are săracul.

10Și săracii umblă goi de tot, fără îmbrăcăminte,

strâng snopii și-s flămânzi;

11în grădinile nelegiuitului ei fac untdelemn,

calcă teascul și le este sete;

12în cetăţi se aud vaietele celor ce mor,

sufletul celor răniţi strigă…

Și Dumnezeu nu ia seama la aceste mișelii!

13Alţii sunt vrăjmași ai luminii,

nu cunosc căile ei,

nu umblă pe cărările ei.

14Ucigașul se scoală în revărsatul

24:14
Ps. 10:8
zorilor,

ucide pe cel sărac și lipsit,

și noaptea fură.

15Ochiul

24:15
Prov. 7:9
preacurvarului pândește amurgul:

‘Nimeni nu mă va vedea’, zice

24:15
Ps. 10:11
el,

și își pune o maramă pe faţă.

16Noaptea sparg casele,

ziua stau închiși;

se tem de lumină

24:16
Ioan 3:20
.

17Pentru ei, dimineaţa este umbra morţii

și, când o văd, simt toate spaimele morţii.

18Dar nelegiuitul alunecă ușor pe faţa apelor,

pe pământ n-are decât o parte blestemată

și niciodată n-apucă pe drumul celor vii!

19Cum sorb seceta și căldura apele zăpezii,

așa înghite Locuinţa morţilor pe cei ce păcătuiesc.

20Pântecele mamei îl uită,

viermii se ospătează cu el,

nimeni nu-și mai aduce aminte

24:20
Prov. 10:7
de el!

Nelegiuitul este sfărâmat ca un copac,

21el, care prădează pe femeia stearpă și fără copii,

el, care nu face niciun bine văduvei!…

22Și totuși Dumnezeu, prin puterea Lui, lungește zilele celor silnici,

și iată-i în picioare când nu mai trăgeau nădejde de viaţă;

23El le dă liniște și încredere,

are privirile

24:23
Ps. 11:4Prov. 15:3
îndreptate spre căile lor.

24S-au ridicat, și într-o clipă nu mai sunt:

cad, mor ca toţi oamenii,

sunt tăiaţi ca spicele coapte.

25Nu este așa?

Cine mă va dovedi de minciună,

cine-mi va nimici cuvintele mele?”

25

A treia cuvântare a lui Bildad

251Bildad din Șuah a luat cuvântul și a zis:

2„Puterea și groaza sunt ale lui Dumnezeu;

El face să împărăţească pacea în ţinuturile Lui înalte.

3Cine ar putea să-I numere oștile?

Și peste cine nu răsare lumina

25:3
Iac. 1:17
Lui?

4Cum ar putea omul

25:4
Cap. 4:17;
să fie fără vină înaintea lui Dumnezeu?

Cum ar putea cel născut din femeie să fie curat?

5Iată, în ochii Lui nici luna nu este strălucitoare,

și stelele nu sunt curate înaintea Lui;

6cu cât mai puţin omul, care nu este decât un vierme

25:6
Ps. 22:6
,

fiul omului, care nu este decât un viermișor!”

26

Răspunsul lui Iov

261Iov a luat cuvântul și a zis:

2„Cât de bine știi tu să vii în ajutorul slăbiciunii!

Cum dai tu ajutor braţului fără putere!

3Ce bune sfaturi dai tu celui fără pricepere!

Ce belșug de înţelepciune dai tu la iveală!

4Către cine se îndreaptă cuvintele tale?

Și al cui duh vorbește prin tine?

5Înaintea lui Dumnezeu tremură umbrele sub ape

și sub locuitorii lor.

6Înaintea Lui, Locuinţa morţilor este goală

26:6
Ps. 139:8,11Prov. 15:11Evr. 4:13
,

adâncul n-are acoperiș.

7El întinde

26:7
Cap. 9:8.
miazănoaptea asupra golului

și spânzură Pământul pe nimic.

8Leagă

26:8
Prov. 30:4
apele în norii Săi

și norii nu se sparg sub greutatea lor.

9Acoperă faţa scaunului Său de domnie

și Își întinde norul peste el.

10A tras

26:10
Cap. 38:8.
o boltă pe faţa apelor,

ca hotar între lumină și întuneric.

11Stâlpii cerului se clatină

și se înspăimântă la ameninţarea Lui.

12Prin puterea Lui tulbură

26:12
Exod 14:21Ps. 74:13Is. 51:15Ier. 31:35
marea,

prin priceperea Lui îi sfărâmă furia.

13Suflarea Lui

26:13
Ps. 33:6
înseninează cerul,

mâna Lui străpunge șarpele

26:13
Is. 27:1
fugar.

14Și acestea sunt doar marginile căilor Sale,

și numai adierea lor ușoară ajunge până la noi!

Dar tunetul lucrărilor Lui puternice cine-l va auzi?”