Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
26

Răspunsul lui Iov

261Iov a luat cuvântul și a zis:

2„Cât de bine știi tu să vii în ajutorul slăbiciunii!

Cum dai tu ajutor braţului fără putere!

3Ce bune sfaturi dai tu celui fără pricepere!

Ce belșug de înţelepciune dai tu la iveală!

4Către cine se îndreaptă cuvintele tale?

Și al cui duh vorbește prin tine?

5Înaintea lui Dumnezeu tremură umbrele sub ape

și sub locuitorii lor.

6Înaintea Lui, Locuinţa morţilor este goală

26:6
Ps. 139:8,11Prov. 15:11Evr. 4:13
,

adâncul n-are acoperiș.

7El întinde

26:7
Cap. 9:8.
Ps. 24:2
104:2
miazănoaptea asupra golului

și spânzură Pământul pe nimic.

8Leagă

26:8
Prov. 30:4
apele în norii Săi

și norii nu se sparg sub greutatea lor.

9Acoperă faţa scaunului Său de domnie

și Își întinde norul peste el.

10A tras

26:10
Cap. 38:8.
Ps. 33:7
104:9Prov. 8:29Ier. 5:22
o boltă pe faţa apelor,

ca hotar între lumină și întuneric.

11Stâlpii cerului se clatină

și se înspăimântă la ameninţarea Lui.

12Prin puterea Lui tulbură

26:12
Exod 14:21Ps. 74:13Is. 51:15Ier. 31:35
marea,

prin priceperea Lui îi sfărâmă furia.

13Suflarea Lui

26:13
Ps. 33:6
înseninează cerul,

mâna Lui străpunge șarpele

26:13
Is. 27:1
fugar.

14Și acestea sunt doar marginile căilor Sale,

și numai adierea lor ușoară ajunge până la noi!

Dar tunetul lucrărilor Lui puternice cine-l va auzi?”