Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
27

Cel din urmă răspuns al lui Iov

271Iov a luat din nou cuvântul, a vorbit în pilde și a zis:

2„Viu este Dumnezeu, care

27:2
Cap. 34:5.

nu-mi dă dreptate!

Viu este Cel Atotputernic, care îmi amărăște viaţa,

3că, atâta vreme cât voi avea suflet

și suflarea lui Dumnezeu va fi în nările mele,

4buzele mele nu vor rosti nimic nedrept,

limba mea nu va spune nimic neadevărat.

5Departe de mine gândul să vă dau dreptate!

Până la cea din urmă suflare îmi voi apăra

27:5
Cap. 2:9;
13:15
nevinovăţia.

6Ţin

27:6
Cap. 2:3.

să-mi scot dreptatea

și nu voi slăbi; inima

27:6
Fapte 24:16
nu mă mustră pentru niciuna din zilele mele.

7Vrăjmașul meu să fie ca cel rău

și potrivnicul meu, ca cel nelegiuit!

8Ce

27:8
Mat. 16:26Luca 12:20
nădejde-i mai rămâne celui nelegiuit

când îi taie Dumnezeu firul vieţii, când îi ia sufletul?

9Îi ascultă

27:9
Cap. 35:12.
Ps. 18:41
109:7Prov. 1:28
28:9Is. 1:15Ier. 14:12Ezec. 8:18Mica 3:4Ioan 9:31Iac. 4:3
Dumnezeu strigătele

când vine strâmtorarea peste el?

10Este

27:10
Cap. 22:26,27.

Cel Atotputernic desfătarea lui?

Înalţă el în tot timpul rugăciuni lui Dumnezeu?

11Vă voi învăţa căile lui Dumnezeu,

nu vă voi ascunde planurile Celui Atotputernic.

12Dar voi le cunoașteţi și sunteţi de același gând;

pentru ce dar vorbiţi așa de prostește?

13Iată

27:13
Cap. 20:29.

soarta pe care o păstrează Dumnezeu celui rău,

moștenirea pe care o hotărăște Cel Atotputernic celui nelegiuit.

14Dacă

27:14
Deut. 28:41Est. 9:10Osea 9:13
are mulţi fii, îi are pentru sabie

și odraslele lui duc lipsă de pâine.

15Cei ce scapă din ai lui sunt îngropaţi de ciumă,

și văduvele

27:15
Ps. 78:64
lor nu-i plâng.

16Dacă strânge argint ca ţărâna,

dacă îngrămădește haine ca noroiul,

17el le strânge, dar cel fără vină se îmbracă în ele

și de argintul lui omul fără prihană

27:17
Prov. 28:8Ecl. 2:26
are parte.

18Casa lui este ca aceea

27:18
Is. 1:8Plâng. 2:6
pe care o zidește molia,

ca o colibă pe care și-o face un străjer.

19Se culcă bogat și moare despuiat;

deschide ochii și totul a pierit.

20Îl apucă groaza ca niște

27:20
Cap. 18:11.

ape

și noaptea îl ia vârtejul.

21Vântul de răsărit îl ia și se duce;

îl smulge cu putere din locuinţa lui.

22Dumnezeu aruncă fără milă săgeţi împotriva lui,

și cel rău ar vrea să fugă, să scape de ele.

23Oamenii bat din palme la căderea lui

și-l fluieră la plecarea din locul lui.