Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
3

Plângerea lui Iov

31După aceea, Iov a deschis gura și a blestemat ziua în care s-a născut.

2A luat cuvântul și a zis:

3„Blestemate

3:3
Cap. 10:18,19.
Ier. 15:10
20:14
să fie ziua în care m-am născut

și noaptea care a zis: ‘S-a zămislit un copil de parte bărbătească!’

4Prefacă-se în întuneric ziua aceea,

să nu Se îngrijească Dumnezeu de ea din cer

și să nu mai strălucească lumina peste ea!

5S-o cuprindă întunericul

3:5
Cap. 10:21,22;
16:16
28:3Ps. 23:4
44:19
107:10,14Ier. 13:16Amos 5:8
și umbra morţii,

nori groși să vină peste ea

și neguri de peste zi s-o înspăimânte!

6Noaptea aceea! S-o acopere întunericul,

să piară din an,

să nu mai fie numărată între luni!

7Da, stearpă să fie noaptea aceea, ducă-se veselia din ea!

8Blestemată să fie de cei ce blestemă zilele,

de cei ce

3:8
Ier. 9:17,18
știu să întărâte leviatanul3:8 Sau: crocodil.;

9să se întunece stelele din amurgul ei,

în zadar să aștepte lumina

și să nu mai vadă genele zorilor zilei!

10Căci n-a închis pântecele care m-a zămislit,

nici n-a ascuns suferinţa dinaintea ochilor mei.

11De ce

3:11
Cap. 10:18.

n-am murit în pântecele mamei mele?

De ce nu mi-am dat sufletul la ieșirea din pântecele ei?

12De ce am găsit genunchi

3:12
Gen. 30:3Is. 66:12
care să mă primească?

Și ţâţe care să-mi dea lapte?

13Acum aș fi culcat, aș fi liniștit,

aș dormi și m-aș odihni

14cu împăraţii și cei mari de pe pământ,

care și-au zidit falnice

3:14
Cap. 15:28.

morminte,

15cu domnitorii care aveau aur

și și-au umplut casele cu argint.

16Sau n-aș mai fi în viaţă,

aș fi ca o stârpitură

3:16
Ps. 58:8
îngropată,

ca niște copii care n-au văzut lumina!

17Acolo nu te mai necăjesc cei răi,

acolo se odihnesc cei sleiţi de puteri.

18Acolo cei puși în lanţuri sunt lăsaţi toţi în pace,

nu mai aud

3:18
Cap. 39:7.

glasul asupritorului;

19cel mai mic și cel mare sunt tot una acolo,

și robul scapă de stăpânul său.

20Pentru ce dă

3:20
Ier. 20:18
Dumnezeu lumină celui ce suferă

și viaţă celor amărâţi

3:20
1 Sam. 1:102 Împ. 4:27Prov. 31:6
la suflet,

21care așteaptă

3:21
Apoc. 9:6
moartea, și nu vine,

măcar că o doresc mai mult decât o comoară

3:21
Prov. 2:4
,

22care n-ar mai putea de bucurie

și de veselie dacă ar găsi mormântul?

23Pentru ce, zic, dă El lumină omului care nu știe încotro să meargă,

pe care îl îngrădește

3:23
Cap. 19:8.
Plâng. 3:7
Dumnezeu din toate părţile?

24Suspinele îmi sunt hrana de toate zilele

și jalea mi se varsă ca apa.

25De ce mă tem, aceea mi se întâmplă;

de ce mi-e frică, de aceea am parte!

26N-am nici liniște, nici pace, nici odihnă,

și necazul dă peste mine.”