Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
2

Satana învinuiește pe Iov

21Fiii lui Dumnezeu au venit într-o zi

2:1
Cap. 1:6.
de s-au înfăţișat înaintea Domnului. Și a venit și Satana în mijlocul lor și s-a înfăţișat înaintea Domnului. 2Domnul a zis Satanei: „De unde vii?” Și Satana a răspuns
2:2
Cap. 1:7.
Domnului: „De la cutreierarea pământului și de la plimbarea pe care am făcut-o pe el.” 3Domnul a zis Satanei: „Ai văzut pe robul Meu Iov? Nu este nimeni ca el pe pământ. Este un om fără prihană
2:3
Cap. 1:1,8.
și curat la suflet. El se teme de Dumnezeu și se abate de la rău. El se ţine tare
2:3
Cap. 27:5,6.
în neprihănirea lui, și tu Mă îndemni să-l pierd
2:3
Cap. 9:17.
fără pricină.” 4Și Satana a răspuns Domnului: „Piele pentru piele! Omul dă tot ce are pentru viaţa lui. 5Dar ia întinde-Ţi
2:5
Cap. 1:11.
mâna și atinge-Te de oasele
2:5
Cap. 19:20.
și de carnea lui, și sunt încredinţat că Te va blestema în faţă.” 6Domnul
2:6
Cap. 1:12.
a zis Satanei: „Iată, ţi-l dau pe mână: numai cruţă-i viaţa.” 7Și Satana a plecat dinaintea Domnului.

Apoi a lovit pe Iov cu o bubă rea, din talpa

2:7
Is. 1:6
piciorului până în creștetul capului. 8Și Iov a luat un ciob să se scarpine și a șezut pe cenușă
2:8
2 Sam. 13:19Ezec. 27:30Mat. 11:21
. 9Nevastă-sa i-a zis: „Tu rămâi
2:9
Cap. 21:15.
neclintit
2:9
Vers. 3.
în neprihănirea ta! Blestemă pe Dumnezeu și mori!” 10Dar Iov i-a răspuns: „Vorbești ca o femeie nebună. Ce, primim
2:10
Cap. 1:21.
de la Dumnezeu binele și să nu primim și răul?”

În toate

2:10
Cap. 1:22.
acestea, Iov n-a păcătuit
2:10
Ps. 39:1
deloc cu buzele lui.

Cei trei prieteni vin la Iov

11Trei prieteni

2:11
Prov. 17:17
ai lui Iov, Elifaz din Teman
2:11
Gen. 36:11Ier. 49:7
, Bildad din Șuah
2:11
Gen. 25:2
și Ţofar din Naama, au aflat de toate nenorocirile care-l loviseră. S-au sfătuit și au plecat de acasă să se ducă să-i plângă de milă
2:11
Cap. 42:11.
și să-l mângâie. 12Ridicându-și ochii de departe, nu l-au mai cunoscut. Și au ridicat glasul și au plâns. Și-au sfâșiat mantalele și au aruncat
2:12
Neem. 9:1Plâng. 2:10Ezec. 27:30
cu ţărână în văzduh deasupra capetelor lor. 13Și au șezut pe pământ, lângă el, șapte zile și șapte
2:13
Gen. 50:10
nopţi, fără să-i spună o vorbă, căci vedeau cât de mare îi este durerea.

3

Plângerea lui Iov

31După aceea, Iov a deschis gura și a blestemat ziua în care s-a născut.

2A luat cuvântul și a zis:

3„Blestemate

3:3
Cap. 10:18,19.
să fie ziua în care m-am născut

și noaptea care a zis: ‘S-a zămislit un copil de parte bărbătească!’

4Prefacă-se în întuneric ziua aceea,

să nu Se îngrijească Dumnezeu de ea din cer

și să nu mai strălucească lumina peste ea!

5S-o cuprindă întunericul

3:5
Cap. 10:21,22;
și umbra morţii,

nori groși să vină peste ea

și neguri de peste zi s-o înspăimânte!

6Noaptea aceea! S-o acopere întunericul,

să piară din an,

să nu mai fie numărată între luni!

7Da, stearpă să fie noaptea aceea, ducă-se veselia din ea!

8Blestemată să fie de cei ce blestemă zilele,

de cei ce

3:8
Ier. 9:17,18
știu să întărâte leviatanul3:8 Sau: crocodil.;

9să se întunece stelele din amurgul ei,

în zadar să aștepte lumina

și să nu mai vadă genele zorilor zilei!

10Căci n-a închis pântecele care m-a zămislit,

nici n-a ascuns suferinţa dinaintea ochilor mei.

11De ce

3:11
Cap. 10:18.
n-am murit în pântecele mamei mele?

De ce nu mi-am dat sufletul la ieșirea din pântecele ei?

12De ce am găsit genunchi

3:12
Gen. 30:3Is. 66:12
care să mă primească?

Și ţâţe care să-mi dea lapte?

13Acum aș fi culcat, aș fi liniștit,

aș dormi și m-aș odihni

14cu împăraţii și cei mari de pe pământ,

care și-au zidit falnice

3:14
Cap. 15:28.
morminte,

15cu domnitorii care aveau aur

și și-au umplut casele cu argint.

16Sau n-aș mai fi în viaţă,

aș fi ca o stârpitură

3:16
Ps. 58:8
îngropată,

ca niște copii care n-au văzut lumina!

17Acolo nu te mai necăjesc cei răi,

acolo se odihnesc cei sleiţi de puteri.

18Acolo cei puși în lanţuri sunt lăsaţi toţi în pace,

nu mai aud

3:18
Cap. 39:7.
glasul asupritorului;

19cel mai mic și cel mare sunt tot una acolo,

și robul scapă de stăpânul său.

20Pentru ce dă

3:20
Ier. 20:18
Dumnezeu lumină celui ce suferă

și viaţă celor amărâţi

3:20
1 Sam. 1:102 Împ. 4:27Prov. 31:6
la suflet,

21care așteaptă

3:21
Apoc. 9:6
moartea, și nu vine,

măcar că o doresc mai mult decât o comoară

3:21
Prov. 2:4
,

22care n-ar mai putea de bucurie

și de veselie dacă ar găsi mormântul?

23Pentru ce, zic, dă El lumină omului care nu știe încotro să meargă,

pe care îl îngrădește

3:23
Cap. 19:8.
Dumnezeu din toate părţile?

24Suspinele îmi sunt hrana de toate zilele

și jalea mi se varsă ca apa.

25De ce mă tem, aceea mi se întâmplă;

de ce mi-e frică, de aceea am parte!

26N-am nici liniște, nici pace, nici odihnă,

și necazul dă peste mine.”

4

Cuvântarea lui Elifaz către Iov

41Elifaz din Teman a luat cuvântul și a zis:

2„Dacă vom îndrăzni să-ţi vorbim, te vei supăra?

Dar cine ar putea să tacă?

3De multe ori tu ai învăţat pe alţii

și ai întărit mâinile

4:3
Is. 35:3
slăbite.

4Cuvintele tale au ridicat pe cei ce se clătinau

și ai întărit genunchii

4:4
Is. 35:3
care se îndoiau.

5Și acum, când este vorba de tine, ești slab!

Acum, când ești atins tu, te tulburi!

Nu este frica

4:5
Cap. 1:1.
ta de Dumnezeu sprijinul tău?

6Nădejdea

4:6
Prov. 3:26
ta nu-i neprihănirea ta?

7Adu-ţi aminte, te rog! Care nevinovat

4:7
Ps. 37:25
a pierit?

Care oameni neprihăniţi au fost nimiciţi?

8După câte am văzut eu, numai cei ce ară

4:8
Ps. 7:17Prov. 22:8Osea 10:13Gal. 6:7,8
fărădelegea

și seamănă nelegiuirea îi seceră roadele!

9Aceia pier prin suflarea lui Dumnezeu,

nimiciţi de vântul mâniei Lui.

10Mugetul leilor încetează,

dinţii

4:10
Ps. 58:6
puilor de lei sunt zdrobiţi!

11Leul

4:11
Ps. 34:10
bătrân piere din lipsă de pradă

și puii leoaicei se risipesc.

Toţi oamenii sunt vinovaţi

12Un cuvânt s-a furișat până la mine,

și urechea mea i-a prins sunetele ușoare.

13În clipa când

4:13
Cap. 33:15.
vedeniile de noapte frământă gândul,

când oamenii sunt cufundaţi într-un somn adânc,

14m-a apucat groaza

4:14
Hab. 3:16
și spaima,

și toate oasele mi-au tremurat.

15Un duh a trecut pe lângă mine…

Tot părul mi s-a zbârlit ca ariciul…

16Un chip cu o înfăţișare necunoscută era înaintea ochilor mei.

Și am auzit un glas care șoptea încetișor:

17‘Fi-va omul

4:17
Cap. 9:2.
fără vină înaintea lui Dumnezeu?

Fi-va el curat înaintea Celui ce l-a făcut?’

18Dacă n-are încredere Dumnezeu

4:18
Cap. 15:15;
nici în slujitorii Săi,

dacă găsește El greșeli chiar la îngerii Săi,

19cu cât

4:19
Cap. 15:16.
mai mult la cei ce locuiesc în case
4:19
2 Cor. 4:7
5:1
de lut,

care își trag obârșia din ţărână

și pot fi zdrobiţi ca un vierme!

20De dimineaţă până seara sunt

4:20
Ps. 90:5,6
zdrobiţi,

pier pentru totdeauna și nimeni nu ţine seama de ei.

21Li se

4:21
Ps. 39:11
49:14
taie firul vieţii,

mor și tot n-au căpătat înţelepciunea!

4:21
Cap. 36:12.