Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
31

311Făcusem un legământ cu ochii

31:1
Mat. 5:28
mei,

și nu mi-aș fi oprit privirile asupra unei fecioare.

2Dar ce soartă mi-a păstrat

31:2
Cap. 20:29;
27:13
Dumnezeu de sus?

Ce moștenire mi-a trimis Cel Atotputernic din ceruri?

3Pieirea nu-i oare pentru cel rău

și nenorocirea pentru cei ce fac fărădelege?

4N-a cunoscut

31:4
2 Cron. 16:9Prov. 5:21
15:3Ier. 32:19
Dumnezeu căile mele?

Nu mi-a numărat El toţi pașii mei?

5Dacă am umblat cu minciuna,

dacă mi-a alergat piciorul după înșelăciune,

6să mă cântărească Dumnezeu în cumpăna celor fără prihană,

și-mi va vedea neprihănirea!

7De mi s-a abătut pasul de pe calea cea dreaptă,

de mi-a urmat inima

31:7
Num. 15:39Ecl. 11:9Ezec. 6:9Mat. 5:29
ochii,

de s-a lipit vreo întinăciune de mâinile mele,

8atunci eu

31:8
Lev. 26:16Deut. 28:30,38
să semăn, și altul să secere

și odraslele mele să fie dezrădăcinate!

9Dacă mi-a fost amăgită inima de vreo femeie,

dacă am pândit la ușa aproapelui meu,

10atunci nevastă-mea să macine pentru altul

31:10
2 Sam. 12:11Ier. 8:10

și s-o necinstească alţii!

11Căci aceasta ar fi fost o nelegiuire,

o fărădelege

31:11
Gen. 38:24Lev. 20:10Deut. 22:22
vrednică să fie pedepsită de judecători,

12un foc care mistuie până la nimicire

și care mi-ar fi prăpădit toată bogăţia.

13De aș fi nesocotit dreptul slugii sau slujnicei mele

când se certa cu mine,

14ce aș putea să fac când Se ridică

31:14
Ps. 44:21
Dumnezeu?

Ce aș putea răspunde când pedepsește El?

15Cel ce m-a făcut pe mine în pântecele mamei mele nu l-a făcut

31:15
Cap. 34:19.
Prov. 14:31
22:2Mal. 2:10
și pe el?

Oare nu ne-a întocmit același Dumnezeu în pântecele mamei?

16Dacă n-am dat săracilor ce-mi cereau,

dacă am făcut să se topească de plâns ochii văduvei,

17dacă mi-am mâncat singur pâinea,

fără ca orfanul să fi avut și el partea lui din ea,

18eu, care din tinereţe l-am crescut ca un tată,

eu, care de la naștere am sprijinit pe văduvă;

19dacă am văzut pe cel nenorocit ducând lipsă de haine,

pe cel lipsit neavând învelitoare,

20fără ca inima lui să mă fi binecuvântat

31:20
Deut. 24:13
,

fără să fi fost încălzit de lâna mieilor mei;

21dacă am ridicat mâna împotriva orfanului

31:21
Cap. 22:9.

,

pentru că mă simţeam sprijinit de judecători,

22atunci să mi se dezlipească umărul de la încheietură,

să-mi cadă braţul și să se sfărâme!

23Căci mă temeam

31:23
Is. 13:6Ioel 1:15
de pedeapsa lui Dumnezeu

și nu puteam lucra astfel din pricina măreţiei Lui.

24Dacă mi-am pus

31:24
Marcu 10:241 Tim. 6:17
încrederea în aur,

dacă am zis aurului: ‘Tu ești nădejdea mea’,

25dacă m-am îngâmfat

31:25
Ps. 62:10Prov. 11:28
de mărimea averilor mele,

de mulţimea bogăţiilor pe care le dobândisem,

26dacă am privit

31:26
Deut. 4:19
11:16
17:3Ezec. 8:16
soarele când strălucea,

luna când înainta măreaţă

27și dacă mi s-a lăsat amăgită inima în taină,

dacă le-am aruncat sărutări31:27 Sărutări, în semn de închinare., ducându-mi mâna la gură –

28și aceasta este tot o fărădelege

31:28
Vers. 11.

care trebuie pedepsită de judecători,

căci m-aș fi lepădat de Dumnezeul cel de sus –,

29dacă m-am bucurat de nenorocirea

31:29
Prov. 17:5
vrăjmașului meu,

dacă am sărit de bucurie când l-a atins nenorocirea,

30eu, care n-am dat voie

31:30
Mat. 5:44Rom. 12:14
limbii mele să păcătuiască,

să-i ceară moartea cu blestem,

31dacă nu ziceau oamenii din cortul meu:

‘Unde este cel ce nu s-a săturat din carnea lui?’,

32dacă petrecea străinul

31:32
Gen. 19:2,3Jud. 19:20,21Rom. 12:13Evr. 13:21 Pet. 4:9
noaptea afară,

dacă nu mi-aș fi deschis ușa să intre călătorul,

33dacă mi-am ascuns fărădelegile, ca

31:33
Gen. 3:8,12Prov. 28:13Osea 6:7
oamenii31:33 Sau: ca Adam.,

și mi-am închis nelegiuirile în sân,

34pentru că mă temeam de mulţime

31:34
Exod 23:2
,

pentru că mă temeam de dispreţul

familiilor, ţinându-mă deoparte și necutezând să-mi trec pragul…

35O, de aș găsi pe cineva să

31:35
Cap. 33:6.

m-asculte!

Iată apărarea mea, iscălită de mine: să-mi răspundă Cel

31:35
Cap. 13:22.

Atotputernic!

Cine-mi va da plângerea iscălită de potrivnicul meu?

36Ca să-i port scrisoarea pe umăr,

s-o leg de fruntea mea ca o cunună;

37să-i dau socoteală de toţi pașii mei,

să mă apropii de el ca un domn.

38Dacă pământul meu strigă împotriva mea

și dacă brazdele lui varsă lacrimi;

39dacă i-am mâncat

31:39
Iac. 5:4
rodul fără să-l fi plătit

și dacă am

31:39
1 Împ. 21:19
întristat sufletul vechilor lui stăpâni,

40atunci să crească spini

31:40
Gen. 3:18
din el în loc de grâu

și neghină în loc de orz!”

Sfârșitul cuvintelor lui Iov.