Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
32

Cuvântarea lui Elihu

321Acești trei oameni au încetat să mai răspundă lui Iov, pentru că el se socotea

32:1
Cap. 33:9.
fără vină. 2Atunci s-a aprins de mânie Elihu, fiul lui Baracheel din Buz
32:2
Gen. 22:21
, din familia lui Ram. El s-a aprins de mânie împotriva lui Iov, pentru că zicea că este fără vină înaintea lui Dumnezeu. 3Și s-a aprins de mânie împotriva celor trei prieteni ai lui, pentru că nu găseau nimic de răspuns, și totuși osândeau pe Iov. 4Fiindcă ei erau mai în vârstă decât el, Elihu așteptase până în clipa aceasta, ca să vorbească lui Iov. 5Dar, văzând că nu mai era niciun răspuns în gura acestor trei oameni, Elihu s-a aprins de mânie.

6Și Elihu, fiul lui Baracheel din Buz, a luat cuvântul și a zis: „Eu sunt tânăr, și

32:6
Cap. 15:10.
voi sunteţi bătrâni,

de aceea m-am temut

și m-am ferit să vă arăt gândul meu.

7Eu îmi ziceam: ‘Să vorbească bătrâneţea,

marele număr de ani să înveţe pe alţii înţelepciunea.’

8Dar, de fapt, în om, duhul,

suflarea

32:8
1 Împ. 3:12
4:29Prov. 2:6Ecl. 2:26Dan. 1:17
2:21Mat. 11:25Iac. 1:5
Celui Atotputernic, dă priceperea.

9Nu vârsta

32:9
1 Cor. 1:26
aduce înţelepciunea,

nu bătrâneţea te face în stare să judeci.

10Iată de ce zic: ‘Ascultaţi-mă!’

Îmi voi spune și eu părerea.

11Am așteptat sfârșitul cuvântărilor voastre,

v-am urmărit dovezile,

cercetarea pe care aţi făcut-o cuvintelor lui Iov.

12V-am dat toată luarea aminte;

și iată că niciunul din voi nu l-a încredinţat,

niciunul nu i-a răsturnat cuvintele.

13

32:13
Ier. 9:231 Cor. 1:29
nu ziceţi însă: ‘În el noi am găsit înţelepciunea –

numai Dumnezeu îl poate înfunda, nu un om!’

14Mie nu mi-a vorbit de-a dreptul,

de aceea eu îi voi răspunde cu totul altfel decât voi.

15Ei se tem, nu mai răspund!

Li s-a tăiat cuvântul!

16Am așteptat până și-au sfârșit cuvântările,

până s-au oprit și n-au știut ce să mai răspundă.

17Vreau să răspund și eu la rândul meu,

vreau să spun și eu ce gândesc.

18Căci sunt plin de cuvinte,

îmi dă ghes duhul înăuntrul meu;

19lăuntrul meu este ca un vin care n-are pe unde să iasă,

ca niște burdufuri noi, gata să plesnească.

20Voi vorbi deci, ca să răsuflu în voie,

îmi voi deschide buzele și voi răspunde.

21Nu voi căuta la înfăţișare

32:21
Lev. 19:15Deut. 1:17
16:19Prov. 24:23Mat. 22:16
,

nu voi linguși pe nimeni,

22căci nu știu să lingușesc,

altfel într-o clipeală m-ar lua Ziditorul meu.

33

331Acum dar, Iov, ascultă cuvântările mele,

ia aminte la toate cuvintele mele!

2Iată, deschid gura

și mi se mișcă limba în cerul gurii.

3Cu curăţie de inimă voi vorbi,

buzele mele vor spune adevărul curat:

4Duhul

33:4
Gen. 2:7
lui Dumnezeu m-a făcut

și suflarea Celui Atotputernic îmi dă viaţă.

5Dacă poţi, răspunde-mi,

apără-ţi pricina, fii gata!

6Înaintea lui Dumnezeu eu sunt semenul

33:6
Cap. 9:34,35;
tău

și eu, ca și tine, am fost făcut din noroi.

7Astfel, frica de mine

33:7
Cap. 9:34;
nu te va tulbura

și greutatea mea nu te va copleși.

8Dar tu ai spus în auzul meu

și am auzit sunetul cuvintelor tale:

9‘Sunt curat

33:9
Cap. 9:17;
, sunt fără păcat,

sunt fără prihană, nu este fărădelege în mine.

10Și Dumnezeu caută pricină de ură împotriva mea,

mă socotește

33:10
Cap. 13:24;
vrăjmaș al Lui;

11îmi pune

33:11
Cap. 13:27;
picioarele în butuci,

îmi pândește toate mișcările.’

12Îţi voi răspunde că aici n-ai dreptate,

căci Dumnezeu este mai mare decât omul.

13Vrei dar să te cerţi

33:13
Is. 45:9
cu El

pentru că nu dă socoteală fiecăruia de faptele Lui?

14Dumnezeu vorbește însă când într-un fel

33:14
Cap. 40:5.
, când într-altul,

dar omul nu ia seama.

15El vorbește prin vise

33:15
Num. 12:6
, prin vedenii de noapte,

când oamenii sunt cufundaţi într-un somn adânc, când dorm în patul lor.

16Atunci, El le dă înștiinţări

33:16
Cap. 36:10,15.

și le întipărește învăţăturile Lui,

17ca să abată pe om de la rău

și să-l ferească de mândrie,

18ca să-i păzească sufletul de groapă

și viaţa de loviturile sabiei.

19Și prin durere este mustrat omul în culcușul lui,

când o luptă necurmată îi frământă oasele.

20Atunci îi este greaţă

33:20
Ps. 107:18
de pâine,

chiar și de bucatele cele mai alese.

21Carnea i se prăpădește și piere,

oasele care nu i se vedeau rămân goale;

22sufletul i se apropie de groapă

și viaţa, de vestitorii morţii.

23Dar, dacă se găsește un înger mijlocitor pentru el,

unul din miile acelea care vestesc omului calea pe care trebuie s-o urmeze,

24Dumnezeu Se îndură de el și zice îngerului:

‘Izbăvește-l, ca să nu se coboare în groapă;

am găsit un preţ de răscumpărare pentru el!’

25Și atunci carnea lui se face mai fragedă ca în copilărie,

se întoarce la zilele tinereţii lui.

26Se roagă lui Dumnezeu, și Dumnezeu îi este binevoitor,

îl lasă să-I vadă Faţa cu bucurie

și-i dă înapoi nevinovăţia.

27Atunci, el cântă înaintea oamenilor și

33:27
2 Sam. 12:13Prov. 28:13Luca 15:211 Ioan 1:9
zice:

‘Am păcătuit, am călcat dreptatea

și n-am fost

33:27
Rom. 6:21
pedepsit după faptele mele;

28Dumnezeu mi-a izbăvit sufletul

33:28
Is. 38:17
ca să nu intre în groapă

și viaţa mea vede lumina!’

29Iată, acestea le face Dumnezeu de două ori, de trei ori omului,

30ca să-l ridice

33:30
Vers. 28.
din groapă,

ca să-l lumineze cu lumina celor vii.

31Ia aminte, Iov, și ascultă-mă!

Taci, și voi vorbi!

32Dacă ai ceva de spus, răspunde-mi!

Vorbește, căci aș vrea să-ţi dau dreptate.

33Dacă n-ai nimic de zis, ascultă-mă

33:33
Ps. 34:11
!

Taci, și te voi învăţa înţelepciunea.”

34

341Elihu a luat din nou cuvântul și a zis:

2„Ascultaţi, înţelepţilor, cuvintele mele!

Luaţi aminte la mine, pricepuţilor!

3Căci urechea

34:3
Cap. 6:30;
deosebește cuvintele

cum gustă cerul gurii bucatele.

4Să alegem ce este drept,

să vedem între noi ce este bun.

5Iov a zis: ‘Sunt nevinovat

34:5
Cap. 33:9.

Și Dumnezeu nu vrea

34:5
Cap. 27:2.
să-mi dea dreptate;

6am

34:6
Cap. 9:17.
dreptate și trec drept mincinos;

rana mea este jalnică, și sunt fără păcat.’

7Este vreun om ca Iov,

care

34:7
Cap. 15:16.
să bea batjocura ca apa,

8care să umble în tovărășia celor ce fac rău,

care să meargă mână în mână cu cei nelegiuiţi?

9Căci

34:9
Cap. 9:22,23,30;
el a zis: ‘Nu-i folosește nimic omului

să-și pună plăcerea în Dumnezeu.’

10Ascultaţi-mă dar, oameni pricepuţi!

Departe

34:10
Gen. 18:25Deut. 32:42 Cron. 19:736:23Ps. 92:15Rom. 9:14
de Dumnezeu nedreptatea,

departe de Cel Atotputernic fărădelegea!

11El dă omului după

34:11
Ps. 62:12Prov. 24:12Ier. 32:19Ezec. 33:20Mat. 16:27Rom. 2:62 Cor. 5:101 Pet. 1:17Apoc. 22:12
faptele lui,

răsplătește fiecăruia după căile lui.

12Nu, negreșit, Dumnezeu nu săvârșește fărădelegea;

Cel Atotputernic nu calcă dreptatea

34:12
Cap. 8:3.
.

13Cine L-a însărcinat să cârmuiască pământul?

Cine I-a dat lumea în grija Lui?

14Dacă nu s-ar gândi decât la El,

dacă Și-ar lua înapoi

34:14
Ps. 104:29
duhul și suflarea,

15tot ce este carne

34:15
Gen. 3:19Ecl. 12:7
ar pieri deodată

și omul s-ar întoarce în ţărână.

16Dacă ai pricepere, ascultă lucrul acesta,

ia aminte la glasul cuvintelor mele!

17Oare ar putea să domnească

34:17
Gen. 18:252 Sam. 23:3
un vrăjmaș al dreptăţii?

Și vei osândi tu pe Cel drept, pe Cel puternic,

18care

34:18
Exod 22:28
strigă către împăraţi: ‘Netrebnicilor!’

Și către domnitori: ‘Nelegiuiţilor!’,

19care nu

34:19
Deut. 10:172 Cron. 19:7Fapte 10:34Rom. 2:11Gal. 2:6Efes. 6:9Col. 3:251 Pet. 1:17
caută la faţa celor mari

și nu face deosebire între bogat și sărac,

pentru că toţi sunt lucrarea

34:19
Cap. 31:15.
mâinilor Lui?

20Într-o clipă, ei își pierd viaţa.

La miezul nopţii

34:20
Exod 12:29,30
, un popor se clatină și piere. Cel puternic piere,

fără amestecul mâinii vreunui om.

21Căci Dumnezeu vede

34:21
2 Cron. 16:9Ps. 34:15Prov. 5:21
15:3Ier. 16:17
32:19
purtarea tuturor,

privește pașii fiecăruia.

22Nu

34:22
Ps. 139:12Amos 9:2,3Evr. 4:13
este nici întuneric, nici umbră a morţii

unde să se poată ascunde cei ce fac fărădelegea.

23Dumnezeu n-are nevoie să privească multă vreme

ca să tragă pe un om la judecată înaintea Lui.

24El

34:24
Dan. 2:21
zdrobește pe cei mari fără cercetare

și pune pe alţii în locul lor.

25Căci El cunoaște faptele lor:

noaptea îi răstoarnă, sunt zdrobiţi.

26Îi lovește ca pe niște nelegiuiţi

în faţa tuturor.

27Abătându-se

34:27
1 Sam. 15:11
de la El

și părăsind

34:27
Ps. 28:5Is. 5:12
toate căile Lui,

28ei au făcut

34:28
Exod 22:23
să se înalţe la Dumnezeu strigătul săracului.

I-au îndreptat luarea aminte

34:28
Cap. 35:9.
la strigătul celui nenorocit.

29Dacă dă El pace, cine poate s-o tulbure?

Dacă Își ascunde El Faţa, cine poate să-L vadă?

La fel Se poartă fie cu un popor, fie cu un om,

30pentru ca nelegiuitul să nu mai stăpânească

și să nu mai fie o

34:30
1 Împ. 12:28,302 Împ. 21:9
cursă pentru popor.

31Căci a zis el vreodată lui Dumnezeu:

‘Am fost pedepsit, nu

34:31
Dan. 9:7-14
voi mai păcătui;

32arată-mi ce nu văd;

dacă am făcut nedreptăţi, nu voi mai face’?

33Oare după părerea ta va face Dumnezeu dreptate?

Tu lepezi, tu alegi, și nu eu;

Spune dar ce știi!

34Oamenii cu pricepere vor fi de părerea mea,

înţeleptul care m-ascultă va gândi ca mine:

35Iov

34:35
Cap. 35:16.
vorbește fără pricepere,

și cuvântările lui sunt lipsite de judecată.

36Să fie încercat dar mai departe,

fiindcă răspunde ca cei răi!

37Căci adaugă la greșelile lui păcate noi;

bate din palme în mijlocul nostru,

își înmulţește cuvintele împotriva lui Dumnezeu.”