Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
33

331Acum dar, Iov, ascultă cuvântările mele,

ia aminte la toate cuvintele mele!

2Iată, deschid gura

și mi se mișcă limba în cerul gurii.

3Cu curăţie de inimă voi vorbi,

buzele mele vor spune adevărul curat:

4Duhul

33:4
Gen. 2:7
lui Dumnezeu m-a făcut

și suflarea Celui Atotputernic îmi dă viaţă.

5Dacă poţi, răspunde-mi,

apără-ţi pricina, fii gata!

6Înaintea lui Dumnezeu eu sunt semenul

33:6
Cap. 9:34,35;
tău

și eu, ca și tine, am fost făcut din noroi.

7Astfel, frica de mine

33:7
Cap. 9:34;
nu te va tulbura

și greutatea mea nu te va copleși.

8Dar tu ai spus în auzul meu

și am auzit sunetul cuvintelor tale:

9‘Sunt curat

33:9
Cap. 9:17;
, sunt fără păcat,

sunt fără prihană, nu este fărădelege în mine.

10Și Dumnezeu caută pricină de ură împotriva mea,

mă socotește

33:10
Cap. 13:24;
vrăjmaș al Lui;

11îmi pune

33:11
Cap. 13:27;
picioarele în butuci,

îmi pândește toate mișcările.’

12Îţi voi răspunde că aici n-ai dreptate,

căci Dumnezeu este mai mare decât omul.

13Vrei dar să te cerţi

33:13
Is. 45:9
cu El

pentru că nu dă socoteală fiecăruia de faptele Lui?

14Dumnezeu vorbește însă când într-un fel

33:14
Cap. 40:5.
, când într-altul,

dar omul nu ia seama.

15El vorbește prin vise

33:15
Num. 12:6
, prin vedenii de noapte,

când oamenii sunt cufundaţi într-un somn adânc, când dorm în patul lor.

16Atunci, El le dă înștiinţări

33:16
Cap. 36:10,15.

și le întipărește învăţăturile Lui,

17ca să abată pe om de la rău

și să-l ferească de mândrie,

18ca să-i păzească sufletul de groapă

și viaţa de loviturile sabiei.

19Și prin durere este mustrat omul în culcușul lui,

când o luptă necurmată îi frământă oasele.

20Atunci îi este greaţă

33:20
Ps. 107:18
de pâine,

chiar și de bucatele cele mai alese.

21Carnea i se prăpădește și piere,

oasele care nu i se vedeau rămân goale;

22sufletul i se apropie de groapă

și viaţa, de vestitorii morţii.

23Dar, dacă se găsește un înger mijlocitor pentru el,

unul din miile acelea care vestesc omului calea pe care trebuie s-o urmeze,

24Dumnezeu Se îndură de el și zice îngerului:

‘Izbăvește-l, ca să nu se coboare în groapă;

am găsit un preţ de răscumpărare pentru el!’

25Și atunci carnea lui se face mai fragedă ca în copilărie,

se întoarce la zilele tinereţii lui.

26Se roagă lui Dumnezeu, și Dumnezeu îi este binevoitor,

îl lasă să-I vadă Faţa cu bucurie

și-i dă înapoi nevinovăţia.

27Atunci, el cântă înaintea oamenilor și

33:27
2 Sam. 12:13Prov. 28:13Luca 15:211 Ioan 1:9
zice:

‘Am păcătuit, am călcat dreptatea

și n-am fost

33:27
Rom. 6:21
pedepsit după faptele mele;

28Dumnezeu mi-a izbăvit sufletul

33:28
Is. 38:17
ca să nu intre în groapă

și viaţa mea vede lumina!’

29Iată, acestea le face Dumnezeu de două ori, de trei ori omului,

30ca să-l ridice

33:30
Vers. 28.
din groapă,

ca să-l lumineze cu lumina celor vii.

31Ia aminte, Iov, și ascultă-mă!

Taci, și voi vorbi!

32Dacă ai ceva de spus, răspunde-mi!

Vorbește, căci aș vrea să-ţi dau dreptate.

33Dacă n-ai nimic de zis, ascultă-mă

33:33
Ps. 34:11
!

Taci, și te voi învăţa înţelepciunea.”

34

341Elihu a luat din nou cuvântul și a zis:

2„Ascultaţi, înţelepţilor, cuvintele mele!

Luaţi aminte la mine, pricepuţilor!

3Căci urechea

34:3
Cap. 6:30;
deosebește cuvintele

cum gustă cerul gurii bucatele.

4Să alegem ce este drept,

să vedem între noi ce este bun.

5Iov a zis: ‘Sunt nevinovat

34:5
Cap. 33:9.

Și Dumnezeu nu vrea

34:5
Cap. 27:2.
să-mi dea dreptate;

6am

34:6
Cap. 9:17.
dreptate și trec drept mincinos;

rana mea este jalnică, și sunt fără păcat.’

7Este vreun om ca Iov,

care

34:7
Cap. 15:16.
să bea batjocura ca apa,

8care să umble în tovărășia celor ce fac rău,

care să meargă mână în mână cu cei nelegiuiţi?

9Căci

34:9
Cap. 9:22,23,30;
el a zis: ‘Nu-i folosește nimic omului

să-și pună plăcerea în Dumnezeu.’

10Ascultaţi-mă dar, oameni pricepuţi!

Departe

34:10
Gen. 18:25Deut. 32:42 Cron. 19:736:23Ps. 92:15Rom. 9:14
de Dumnezeu nedreptatea,

departe de Cel Atotputernic fărădelegea!

11El dă omului după

34:11
Ps. 62:12Prov. 24:12Ier. 32:19Ezec. 33:20Mat. 16:27Rom. 2:62 Cor. 5:101 Pet. 1:17Apoc. 22:12
faptele lui,

răsplătește fiecăruia după căile lui.

12Nu, negreșit, Dumnezeu nu săvârșește fărădelegea;

Cel Atotputernic nu calcă dreptatea

34:12
Cap. 8:3.
.

13Cine L-a însărcinat să cârmuiască pământul?

Cine I-a dat lumea în grija Lui?

14Dacă nu s-ar gândi decât la El,

dacă Și-ar lua înapoi

34:14
Ps. 104:29
duhul și suflarea,

15tot ce este carne

34:15
Gen. 3:19Ecl. 12:7
ar pieri deodată

și omul s-ar întoarce în ţărână.

16Dacă ai pricepere, ascultă lucrul acesta,

ia aminte la glasul cuvintelor mele!

17Oare ar putea să domnească

34:17
Gen. 18:252 Sam. 23:3
un vrăjmaș al dreptăţii?

Și vei osândi tu pe Cel drept, pe Cel puternic,

18care

34:18
Exod 22:28
strigă către împăraţi: ‘Netrebnicilor!’

Și către domnitori: ‘Nelegiuiţilor!’,

19care nu

34:19
Deut. 10:172 Cron. 19:7Fapte 10:34Rom. 2:11Gal. 2:6Efes. 6:9Col. 3:251 Pet. 1:17
caută la faţa celor mari

și nu face deosebire între bogat și sărac,

pentru că toţi sunt lucrarea

34:19
Cap. 31:15.
mâinilor Lui?

20Într-o clipă, ei își pierd viaţa.

La miezul nopţii

34:20
Exod 12:29,30
, un popor se clatină și piere. Cel puternic piere,

fără amestecul mâinii vreunui om.

21Căci Dumnezeu vede

34:21
2 Cron. 16:9Ps. 34:15Prov. 5:21
15:3Ier. 16:17
32:19
purtarea tuturor,

privește pașii fiecăruia.

22Nu

34:22
Ps. 139:12Amos 9:2,3Evr. 4:13
este nici întuneric, nici umbră a morţii

unde să se poată ascunde cei ce fac fărădelegea.

23Dumnezeu n-are nevoie să privească multă vreme

ca să tragă pe un om la judecată înaintea Lui.

24El

34:24
Dan. 2:21
zdrobește pe cei mari fără cercetare

și pune pe alţii în locul lor.

25Căci El cunoaște faptele lor:

noaptea îi răstoarnă, sunt zdrobiţi.

26Îi lovește ca pe niște nelegiuiţi

în faţa tuturor.

27Abătându-se

34:27
1 Sam. 15:11
de la El

și părăsind

34:27
Ps. 28:5Is. 5:12
toate căile Lui,

28ei au făcut

34:28
Exod 22:23
să se înalţe la Dumnezeu strigătul săracului.

I-au îndreptat luarea aminte

34:28
Cap. 35:9.
la strigătul celui nenorocit.

29Dacă dă El pace, cine poate s-o tulbure?

Dacă Își ascunde El Faţa, cine poate să-L vadă?

La fel Se poartă fie cu un popor, fie cu un om,

30pentru ca nelegiuitul să nu mai stăpânească

și să nu mai fie o

34:30
1 Împ. 12:28,302 Împ. 21:9
cursă pentru popor.

31Căci a zis el vreodată lui Dumnezeu:

‘Am fost pedepsit, nu

34:31
Dan. 9:7-14
voi mai păcătui;

32arată-mi ce nu văd;

dacă am făcut nedreptăţi, nu voi mai face’?

33Oare după părerea ta va face Dumnezeu dreptate?

Tu lepezi, tu alegi, și nu eu;

Spune dar ce știi!

34Oamenii cu pricepere vor fi de părerea mea,

înţeleptul care m-ascultă va gândi ca mine:

35Iov

34:35
Cap. 35:16.
vorbește fără pricepere,

și cuvântările lui sunt lipsite de judecată.

36Să fie încercat dar mai departe,

fiindcă răspunde ca cei răi!

37Căci adaugă la greșelile lui păcate noi;

bate din palme în mijlocul nostru,

își înmulţește cuvintele împotriva lui Dumnezeu.”

35

351Elihu a luat din nou cuvântul și a zis:

2„Îţi închipui că ai dreptate

și crezi că te îndreptăţești înaintea lui Dumnezeu

3când

35:3
Cap. 21:15;
zici: ‘La ce-mi folosește,

ce câștig am că nu păcătuiesc?’

4Îţi voi răspunde și la aceasta, ţie

și prietenilor

35:4
Cap. 34:8.
tăi totodată.

5Uită-te

35:5
Cap. 22:12.
spre ceruri și privește!

Vezi norii cât de sus sunt faţă de tine?

6Dacă păcătuiești, ce rău Îi faci Lui?

Și când păcatele ţi se înmulţesc, ce-I faci

35:6
Prov. 8:36Ier. 7:19
Lui?

7Dacă ești drept

35:7
Cap. 22:2,3.
, ce-I dai Lui?

Ce primește El din mâna ta?

8Răutatea ta nu poate vătăma decât pe semenul tău,

dreptatea ta nu folosește decât fiului omului.

9Oamenii strigă împotriva mulţimii apăsătorilor

35:9
Exod 2:23
,

se plâng de silnicia multora;

10dar niciunul nu zice: ‘Unde

35:10
Is. 51:13
este Dumnezeu, Făcătorul meu,

care

35:10
Ps. 42:8
77:6
149:5Fapte 16:25
ne insuflă cântări de veselie noaptea,

11care ne învaţă mai mult decât pe dobitoacele pământului

și ne dă mai multă pricepere

35:11
Ps. 94:12
decât păsărilor cerului?’

12Să tot strige

35:12
Prov. 1:28
ei atunci, căci Dumnezeu nu răspunde

din pricina mândriei celor răi.

13Degeaba strigă, căci Dumnezeu

35:13
Cap. 27:9.
n-ascultă,

Cel Atotputernic nu ia aminte.

14Măcar că

35:14
Cap. 9:11.
zici că nu-L vezi,

totuși pricina ta este înaintea Lui: așteaptă-L

35:14
Ps. 37:5,6
!

15Dar, pentru că mânia Lui nu pedepsește

35:15
Ps. 89:32
încă,

nu înseamnă că puţin Îi pasă de nelegiuire.

16Așa că Iov își deschide

35:16
Cap. 34:35,37;
gura degeaba

și spune o mulţime de vorbe fără rost.”