Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
34

341Elihu a luat din nou cuvântul și a zis:

2„Ascultaţi, înţelepţilor, cuvintele mele!

Luaţi aminte la mine, pricepuţilor!

3Căci urechea

34:3
Cap. 6:30;
12:11
deosebește cuvintele

cum gustă cerul gurii bucatele.

4Să alegem ce este drept,

să vedem între noi ce este bun.

5Iov a zis: ‘Sunt nevinovat

34:5
Cap. 33:9.

Și Dumnezeu nu vrea

34:5
Cap. 27:2.

să-mi dea dreptate;

6am

34:6
Cap. 9:17.

dreptate și trec drept mincinos;

rana mea este jalnică, și sunt fără păcat.’

7Este vreun om ca Iov,

care

34:7
Cap. 15:16.

să bea batjocura ca apa,

8care să umble în tovărășia celor ce fac rău,

care să meargă mână în mână cu cei nelegiuiţi?

9Căci

34:9
Cap. 9:22,23,30;
35:3Mal. 3:14
el a zis: ‘Nu-i folosește nimic omului

să-și pună plăcerea în Dumnezeu.’

10Ascultaţi-mă dar, oameni pricepuţi!

Departe

34:10
Gen. 18:25Deut. 32:42 Cron. 19:736:23Ps. 92:15Rom. 9:14
de Dumnezeu nedreptatea,

departe de Cel Atotputernic fărădelegea!

11El dă omului după

34:11
Ps. 62:12Prov. 24:12Ier. 32:19Ezec. 33:20Mat. 16:27Rom. 2:62 Cor. 5:101 Pet. 1:17Apoc. 22:12
faptele lui,

răsplătește fiecăruia după căile lui.

12Nu, negreșit, Dumnezeu nu săvârșește fărădelegea;

Cel Atotputernic nu calcă dreptatea

34:12
Cap. 8:3.

.

13Cine L-a însărcinat să cârmuiască pământul?

Cine I-a dat lumea în grija Lui?

14Dacă nu s-ar gândi decât la El,

dacă Și-ar lua înapoi

34:14
Ps. 104:29
duhul și suflarea,

15tot ce este carne

34:15
Gen. 3:19Ecl. 12:7
ar pieri deodată

și omul s-ar întoarce în ţărână.

16Dacă ai pricepere, ascultă lucrul acesta,

ia aminte la glasul cuvintelor mele!

17Oare ar putea să domnească

34:17
Gen. 18:252 Sam. 23:3
un vrăjmaș al dreptăţii?

Și vei osândi tu pe Cel drept, pe Cel puternic,

18care

34:18
Exod 22:28
strigă către împăraţi: ‘Netrebnicilor!’

Și către domnitori: ‘Nelegiuiţilor!’,

19care nu

34:19
Deut. 10:172 Cron. 19:7Fapte 10:34Rom. 2:11Gal. 2:6Efes. 6:9Col. 3:251 Pet. 1:17
caută la faţa celor mari

și nu face deosebire între bogat și sărac,

pentru că toţi sunt lucrarea

34:19
Cap. 31:15.

mâinilor Lui?

20Într-o clipă, ei își pierd viaţa.

La miezul nopţii

34:20
Exod 12:29,30
, un popor se clatină și piere. Cel puternic piere,

fără amestecul mâinii vreunui om.

21Căci Dumnezeu vede

34:21
2 Cron. 16:9Ps. 34:15Prov. 5:21
15:3Ier. 16:17
32:19
purtarea tuturor,

privește pașii fiecăruia.

22Nu

34:22
Ps. 139:12Amos 9:2,3Evr. 4:13
este nici întuneric, nici umbră a morţii

unde să se poată ascunde cei ce fac fărădelegea.

23Dumnezeu n-are nevoie să privească multă vreme

ca să tragă pe un om la judecată înaintea Lui.

24El

34:24
Dan. 2:21
zdrobește pe cei mari fără cercetare

și pune pe alţii în locul lor.

25Căci El cunoaște faptele lor:

noaptea îi răstoarnă, sunt zdrobiţi.

26Îi lovește ca pe niște nelegiuiţi

în faţa tuturor.

27Abătându-se

34:27
1 Sam. 15:11
de la El

și părăsind

34:27
Ps. 28:5Is. 5:12
toate căile Lui,

28ei au făcut

34:28
Exod 22:23
să se înalţe la Dumnezeu strigătul săracului.

I-au îndreptat luarea aminte

34:28
Cap. 35:9.
Iac. 5:4
la strigătul celui nenorocit.

29Dacă dă El pace, cine poate s-o tulbure?

Dacă Își ascunde El Faţa, cine poate să-L vadă?

La fel Se poartă fie cu un popor, fie cu un om,

30pentru ca nelegiuitul să nu mai stăpânească

și să nu mai fie o

34:30
1 Împ. 12:28,302 Împ. 21:9
cursă pentru popor.

31Căci a zis el vreodată lui Dumnezeu:

‘Am fost pedepsit, nu

34:31
Dan. 9:7-14
voi mai păcătui;

32arată-mi ce nu văd;

dacă am făcut nedreptăţi, nu voi mai face’?

33Oare după părerea ta va face Dumnezeu dreptate?

Tu lepezi, tu alegi, și nu eu;

Spune dar ce știi!

34Oamenii cu pricepere vor fi de părerea mea,

înţeleptul care m-ascultă va gândi ca mine:

35Iov

34:35
Cap. 35:16.

vorbește fără pricepere,

și cuvântările lui sunt lipsite de judecată.

36Să fie încercat dar mai departe,

fiindcă răspunde ca cei răi!

37Căci adaugă la greșelile lui păcate noi;

bate din palme în mijlocul nostru,

își înmulţește cuvintele împotriva lui Dumnezeu.”