Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
34

341Elihu a luat din nou cuvântul și a zis:

2„Ascultaţi, înţelepţilor, cuvintele mele!

Luaţi aminte la mine, pricepuţilor!

3Căci urechea

34:3
Cap. 6:30;
deosebește cuvintele

cum gustă cerul gurii bucatele.

4Să alegem ce este drept,

să vedem între noi ce este bun.

5Iov a zis: ‘Sunt nevinovat

34:5
Cap. 33:9.

Și Dumnezeu nu vrea

34:5
Cap. 27:2.
să-mi dea dreptate;

6am

34:6
Cap. 9:17.
dreptate și trec drept mincinos;

rana mea este jalnică, și sunt fără păcat.’

7Este vreun om ca Iov,

care

34:7
Cap. 15:16.
să bea batjocura ca apa,

8care să umble în tovărășia celor ce fac rău,

care să meargă mână în mână cu cei nelegiuiţi?

9Căci

34:9
Cap. 9:22,23,30;
el a zis: ‘Nu-i folosește nimic omului

să-și pună plăcerea în Dumnezeu.’

10Ascultaţi-mă dar, oameni pricepuţi!

Departe

34:10
Gen. 18:25Deut. 32:42 Cron. 19:736:23Ps. 92:15Rom. 9:14
de Dumnezeu nedreptatea,

departe de Cel Atotputernic fărădelegea!

11El dă omului după

34:11
Ps. 62:12Prov. 24:12Ier. 32:19Ezec. 33:20Mat. 16:27Rom. 2:62 Cor. 5:101 Pet. 1:17Apoc. 22:12
faptele lui,

răsplătește fiecăruia după căile lui.

12Nu, negreșit, Dumnezeu nu săvârșește fărădelegea;

Cel Atotputernic nu calcă dreptatea

34:12
Cap. 8:3.
.

13Cine L-a însărcinat să cârmuiască pământul?

Cine I-a dat lumea în grija Lui?

14Dacă nu s-ar gândi decât la El,

dacă Și-ar lua înapoi

34:14
Ps. 104:29
duhul și suflarea,

15tot ce este carne

34:15
Gen. 3:19Ecl. 12:7
ar pieri deodată

și omul s-ar întoarce în ţărână.

16Dacă ai pricepere, ascultă lucrul acesta,

ia aminte la glasul cuvintelor mele!

17Oare ar putea să domnească

34:17
Gen. 18:252 Sam. 23:3
un vrăjmaș al dreptăţii?

Și vei osândi tu pe Cel drept, pe Cel puternic,

18care

34:18
Exod 22:28
strigă către împăraţi: ‘Netrebnicilor!’

Și către domnitori: ‘Nelegiuiţilor!’,

19care nu

34:19
Deut. 10:172 Cron. 19:7Fapte 10:34Rom. 2:11Gal. 2:6Efes. 6:9Col. 3:251 Pet. 1:17
caută la faţa celor mari

și nu face deosebire între bogat și sărac,

pentru că toţi sunt lucrarea

34:19
Cap. 31:15.
mâinilor Lui?

20Într-o clipă, ei își pierd viaţa.

La miezul nopţii

34:20
Exod 12:29,30
, un popor se clatină și piere. Cel puternic piere,

fără amestecul mâinii vreunui om.

21Căci Dumnezeu vede

34:21
2 Cron. 16:9Ps. 34:15Prov. 5:21
15:3Ier. 16:17
32:19
purtarea tuturor,

privește pașii fiecăruia.

22Nu

34:22
Ps. 139:12Amos 9:2,3Evr. 4:13
este nici întuneric, nici umbră a morţii

unde să se poată ascunde cei ce fac fărădelegea.

23Dumnezeu n-are nevoie să privească multă vreme

ca să tragă pe un om la judecată înaintea Lui.

24El

34:24
Dan. 2:21
zdrobește pe cei mari fără cercetare

și pune pe alţii în locul lor.

25Căci El cunoaște faptele lor:

noaptea îi răstoarnă, sunt zdrobiţi.

26Îi lovește ca pe niște nelegiuiţi

în faţa tuturor.

27Abătându-se

34:27
1 Sam. 15:11
de la El

și părăsind

34:27
Ps. 28:5Is. 5:12
toate căile Lui,

28ei au făcut

34:28
Exod 22:23
să se înalţe la Dumnezeu strigătul săracului.

I-au îndreptat luarea aminte

34:28
Cap. 35:9.
la strigătul celui nenorocit.

29Dacă dă El pace, cine poate s-o tulbure?

Dacă Își ascunde El Faţa, cine poate să-L vadă?

La fel Se poartă fie cu un popor, fie cu un om,

30pentru ca nelegiuitul să nu mai stăpânească

și să nu mai fie o

34:30
1 Împ. 12:28,302 Împ. 21:9
cursă pentru popor.

31Căci a zis el vreodată lui Dumnezeu:

‘Am fost pedepsit, nu

34:31
Dan. 9:7-14
voi mai păcătui;

32arată-mi ce nu văd;

dacă am făcut nedreptăţi, nu voi mai face’?

33Oare după părerea ta va face Dumnezeu dreptate?

Tu lepezi, tu alegi, și nu eu;

Spune dar ce știi!

34Oamenii cu pricepere vor fi de părerea mea,

înţeleptul care m-ascultă va gândi ca mine:

35Iov

34:35
Cap. 35:16.
vorbește fără pricepere,

și cuvântările lui sunt lipsite de judecată.

36Să fie încercat dar mai departe,

fiindcă răspunde ca cei răi!

37Căci adaugă la greșelile lui păcate noi;

bate din palme în mijlocul nostru,

își înmulţește cuvintele împotriva lui Dumnezeu.”

35

351Elihu a luat din nou cuvântul și a zis:

2„Îţi închipui că ai dreptate

și crezi că te îndreptăţești înaintea lui Dumnezeu

3când

35:3
Cap. 21:15;
zici: ‘La ce-mi folosește,

ce câștig am că nu păcătuiesc?’

4Îţi voi răspunde și la aceasta, ţie

și prietenilor

35:4
Cap. 34:8.
tăi totodată.

5Uită-te

35:5
Cap. 22:12.
spre ceruri și privește!

Vezi norii cât de sus sunt faţă de tine?

6Dacă păcătuiești, ce rău Îi faci Lui?

Și când păcatele ţi se înmulţesc, ce-I faci

35:6
Prov. 8:36Ier. 7:19
Lui?

7Dacă ești drept

35:7
Cap. 22:2,3.
, ce-I dai Lui?

Ce primește El din mâna ta?

8Răutatea ta nu poate vătăma decât pe semenul tău,

dreptatea ta nu folosește decât fiului omului.

9Oamenii strigă împotriva mulţimii apăsătorilor

35:9
Exod 2:23
,

se plâng de silnicia multora;

10dar niciunul nu zice: ‘Unde

35:10
Is. 51:13
este Dumnezeu, Făcătorul meu,

care

35:10
Ps. 42:8
77:6
149:5Fapte 16:25
ne insuflă cântări de veselie noaptea,

11care ne învaţă mai mult decât pe dobitoacele pământului

și ne dă mai multă pricepere

35:11
Ps. 94:12
decât păsărilor cerului?’

12Să tot strige

35:12
Prov. 1:28
ei atunci, căci Dumnezeu nu răspunde

din pricina mândriei celor răi.

13Degeaba strigă, căci Dumnezeu

35:13
Cap. 27:9.
n-ascultă,

Cel Atotputernic nu ia aminte.

14Măcar că

35:14
Cap. 9:11.
zici că nu-L vezi,

totuși pricina ta este înaintea Lui: așteaptă-L

35:14
Ps. 37:5,6
!

15Dar, pentru că mânia Lui nu pedepsește

35:15
Ps. 89:32
încă,

nu înseamnă că puţin Îi pasă de nelegiuire.

16Așa că Iov își deschide

35:16
Cap. 34:35,37;
gura degeaba

și spune o mulţime de vorbe fără rost.”

36

361Elihu a urmat și a zis:

2„Așteaptă puţin și voi urma,

căci mai am încă de vorbit pentru Dumnezeu.

3Îmi voi lua temeiurile de departe

și voi dovedi dreptatea Ziditorului meu.

4Fii încredinţat, cuvântările mele nu sunt minciuni,

ci ai de-a face cu un om cu simţăminte curate.

5Dumnezeu este puternic, dar nu leapădă pe nimeni

și este puternic

36:5
Cap. 9:4;
prin tăria priceperii Lui.

6El nu lasă pe cel rău să trăiască

și face dreptate celui nenorocit.

7Nu-Și

36:7
Ps. 33:18
34:15
întoarce ochii de la cei fără prihană

și-i pune pe scaunul de domnie cu

36:7
Ps. 113:8
împăraţii,

îi așază pentru totdeauna ca să domnească.

8Se întâmplă să cadă în lanţuri

36:8
Ps. 107:10

și să fie prinși în legăturile nenorocirii?

9Le pune înainte faptele lor,

fărădelegile lor, mândria lor.

10Îi înștiinţează

36:10
Cap. 33:16,23.
ca să se îndrepte,

îi îndeamnă să se întoarcă de la nelegiuire.

11Dacă ascultă și se supun,

își sfârșesc

36:11
Cap. 21:13.
zilele în fericire

și anii în bucurie.

12Dacă n-ascultă, pier uciși de sabie,

mor în orbirea lor.

13Nelegiuiţii se mânie

36:13
Rom. 2:5
,

nu strigă către Dumnezeu când îi înlănţuie;

14își pierd viaţa în

36:14
Cap. 15:32;
tinereţe,

mor ca cei desfrânaţi.

15Dar Dumnezeu scapă pe cel nenorocit prin nenorocirea lui

și prin suferinţă îl înștiinţează.

16Și pe tine te va scoate din strâmtoare,

ca să te pună la loc

36:16
Ps. 18:19
31:8
118:5
larg, în slobozenie deplină,

și masa

36:16
Ps. 23:5
ta va fi încărcată cu bucate gustoase
36:16
Ps. 36:8
.

17Dar, dacă-ţi aperi pricina ca un nelegiuit,

pedeapsa este nedezlipită de pricina ta.

18Supărarea să nu te împingă la batjocură

și mărimea

36:18
Ps. 49:7
preţului răscumpărării să nu te ducă în rătăcire!

19Oare ar ajunge strigătele

36:19
Prov. 11:4
tale să te scoată din necaz

și chiar toate puterile pe care le-ai putea desfășura?

20Nu suspina după noapte,

care ia popoarele din locul lor.

21Ferește-te să faci

36:21
Ps. 66:18
rău,

căci suferinţa te îndeamnă

36:21
Evr. 11:25
la rău.

22Dumnezeu este mare în puterea Lui;

cine ar putea să înveţe

36:22
Is. 40:13,14Rom. 11:341 Cor. 2:16
pe alţii ca El?

23Cine Îi cere socoteală

36:23
Cap. 34:13.
de căile Lui

și cine îndrăznește să-I

36:23
Cap. 34:10.
spună: ‘Faci rău’?

24Nu uita să lauzi

36:24
Ps. 92:5Apoc. 15:3
faptele Lui,

pe care toţi oamenii trebuie să le mărească!

25Orice om le privește,

fiecare muritor le vede de departe.

26Iată ce mare e Dumnezeu!

Dar noi nu-L putem pricepe

36:26
1 Cor. 13:12
,

numărul anilor

36:26
Ps. 90:2
102:24,27Evr. 1:12
Lui nimeni nu l-a pătruns.

27Căci El trage

36:27
Ps. 147:8
la El picăturile de apă,

le preface în abur și dă ploaia,

28pe care norii

36:28
Prov. 3:20
o strecoară

și o picură peste mulţimea oamenilor.

29Și cine poate pricepe ruperea norului

și bubuitul cortului Său?

30Iată, El Își întinde lumina

36:30
Cap. 37:3.
în jurul Lui

și acoperă adâncimile mării.

31Prin aceste mijloace

36:31
Cap. 37:13;
,

El judecă popoarele

și dă

36:31
Ps. 136:25Fapte 14:17
belșug de hrană.

32Ia fulgerul în mână

și-l aruncă asupra potrivnicilor Lui.

33Dă de veste că e de faţă printr-un

36:33
1 Împ. 18:41,45
bubuit

și până și turmele Îi simt apropierea.