Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
36

361Elihu a urmat și a zis:

2„Așteaptă puţin și voi urma,

căci mai am încă de vorbit pentru Dumnezeu.

3Îmi voi lua temeiurile de departe

și voi dovedi dreptatea Ziditorului meu.

4Fii încredinţat, cuvântările mele nu sunt minciuni,

ci ai de-a face cu un om cu simţăminte curate.

5Dumnezeu este puternic, dar nu leapădă pe nimeni

și este puternic

36:5
Cap. 9:4;
12:13,16
37:23Ps. 99:4
prin tăria priceperii Lui.

6El nu lasă pe cel rău să trăiască

și face dreptate celui nenorocit.

7Nu-Și

36:7
Ps. 33:18
34:15
întoarce ochii de la cei fără prihană

și-i pune pe scaunul de domnie cu

36:7
Ps. 113:8
împăraţii,

îi așază pentru totdeauna ca să domnească.

8Se întâmplă să cadă în lanţuri

36:8
Ps. 107:10

și să fie prinși în legăturile nenorocirii?

9Le pune înainte faptele lor,

fărădelegile lor, mândria lor.

10Îi înștiinţează

36:10
Cap. 33:16,23.

ca să se îndrepte,

îi îndeamnă să se întoarcă de la nelegiuire.

11Dacă ascultă și se supun,

își sfârșesc

36:11
Cap. 21:13.
Is. 1:19,20
zilele în fericire

și anii în bucurie.

12Dacă n-ascultă, pier uciși de sabie,

mor în orbirea lor.

13Nelegiuiţii se mânie

36:13
Rom. 2:5
,

nu strigă către Dumnezeu când îi înlănţuie;

14își pierd viaţa în

36:14
Cap. 15:32;
22:16Ps. 55:23
tinereţe,

mor ca cei desfrânaţi.

15Dar Dumnezeu scapă pe cel nenorocit prin nenorocirea lui

și prin suferinţă îl înștiinţează.

16Și pe tine te va scoate din strâmtoare,

ca să te pună la loc

36:16
Ps. 18:19
31:8
118:5
larg, în slobozenie deplină,

și masa

36:16
Ps. 23:5
ta va fi încărcată cu bucate gustoase
36:16
Ps. 36:8
.

17Dar, dacă-ţi aperi pricina ca un nelegiuit,

pedeapsa este nedezlipită de pricina ta.

18Supărarea să nu te împingă la batjocură

și mărimea

36:18
Ps. 49:7
preţului răscumpărării să nu te ducă în rătăcire!

19Oare ar ajunge strigătele

36:19
Prov. 11:4
tale să te scoată din necaz

și chiar toate puterile pe care le-ai putea desfășura?

20Nu suspina după noapte,

care ia popoarele din locul lor.

21Ferește-te să faci

36:21
Ps. 66:18
rău,

căci suferinţa te îndeamnă

36:21
Evr. 11:25
la rău.

22Dumnezeu este mare în puterea Lui;

cine ar putea să înveţe

36:22
Is. 40:13,14Rom. 11:341 Cor. 2:16
pe alţii ca El?

23Cine Îi cere socoteală

36:23
Cap. 34:13.

de căile Lui

și cine îndrăznește să-I

36:23
Cap. 34:10.

spună: ‘Faci rău’?

24Nu uita să lauzi

36:24
Ps. 92:5Apoc. 15:3
faptele Lui,

pe care toţi oamenii trebuie să le mărească!

25Orice om le privește,

fiecare muritor le vede de departe.

26Iată ce mare e Dumnezeu!

Dar noi nu-L putem pricepe

36:26
1 Cor. 13:12
,

numărul anilor

36:26
Ps. 90:2
102:24,27Evr. 1:12
Lui nimeni nu l-a pătruns.

27Căci El trage

36:27
Ps. 147:8
la El picăturile de apă,

le preface în abur și dă ploaia,

28pe care norii

36:28
Prov. 3:20
o strecoară

și o picură peste mulţimea oamenilor.

29Și cine poate pricepe ruperea norului

și bubuitul cortului Său?

30Iată, El Își întinde lumina

36:30
Cap. 37:3.

în jurul Lui

și acoperă adâncimile mării.

31Prin aceste mijloace

36:31
Cap. 37:13;
38:23
,

El judecă popoarele

și dă

36:31
Ps. 136:25Fapte 14:17
belșug de hrană.

32Ia fulgerul în mână

și-l aruncă asupra potrivnicilor Lui.

33Dă de veste că e de faţă printr-un

36:33
1 Împ. 18:41,45
bubuit

și până și turmele Îi simt apropierea.