Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
36

361Elihu a urmat și a zis:

2„Așteaptă puţin și voi urma,

căci mai am încă de vorbit pentru Dumnezeu.

3Îmi voi lua temeiurile de departe

și voi dovedi dreptatea Ziditorului meu.

4Fii încredinţat, cuvântările mele nu sunt minciuni,

ci ai de-a face cu un om cu simţăminte curate.

5Dumnezeu este puternic, dar nu leapădă pe nimeni

și este puternic

36:5
Cap. 9:4;
prin tăria priceperii Lui.

6El nu lasă pe cel rău să trăiască

și face dreptate celui nenorocit.

7Nu-Și

36:7
Ps. 33:18
34:15
întoarce ochii de la cei fără prihană

și-i pune pe scaunul de domnie cu

36:7
Ps. 113:8
împăraţii,

îi așază pentru totdeauna ca să domnească.

8Se întâmplă să cadă în lanţuri

36:8
Ps. 107:10

și să fie prinși în legăturile nenorocirii?

9Le pune înainte faptele lor,

fărădelegile lor, mândria lor.

10Îi înștiinţează

36:10
Cap. 33:16,23.
ca să se îndrepte,

îi îndeamnă să se întoarcă de la nelegiuire.

11Dacă ascultă și se supun,

își sfârșesc

36:11
Cap. 21:13.
zilele în fericire

și anii în bucurie.

12Dacă n-ascultă, pier uciși de sabie,

mor în orbirea lor.

13Nelegiuiţii se mânie

36:13
Rom. 2:5
,

nu strigă către Dumnezeu când îi înlănţuie;

14își pierd viaţa în

36:14
Cap. 15:32;
tinereţe,

mor ca cei desfrânaţi.

15Dar Dumnezeu scapă pe cel nenorocit prin nenorocirea lui

și prin suferinţă îl înștiinţează.

16Și pe tine te va scoate din strâmtoare,

ca să te pună la loc

36:16
Ps. 18:19
31:8
118:5
larg, în slobozenie deplină,

și masa

36:16
Ps. 23:5
ta va fi încărcată cu bucate gustoase
36:16
Ps. 36:8
.

17Dar, dacă-ţi aperi pricina ca un nelegiuit,

pedeapsa este nedezlipită de pricina ta.

18Supărarea să nu te împingă la batjocură

și mărimea

36:18
Ps. 49:7
preţului răscumpărării să nu te ducă în rătăcire!

19Oare ar ajunge strigătele

36:19
Prov. 11:4
tale să te scoată din necaz

și chiar toate puterile pe care le-ai putea desfășura?

20Nu suspina după noapte,

care ia popoarele din locul lor.

21Ferește-te să faci

36:21
Ps. 66:18
rău,

căci suferinţa te îndeamnă

36:21
Evr. 11:25
la rău.

22Dumnezeu este mare în puterea Lui;

cine ar putea să înveţe

36:22
Is. 40:13,14Rom. 11:341 Cor. 2:16
pe alţii ca El?

23Cine Îi cere socoteală

36:23
Cap. 34:13.
de căile Lui

și cine îndrăznește să-I

36:23
Cap. 34:10.
spună: ‘Faci rău’?

24Nu uita să lauzi

36:24
Ps. 92:5Apoc. 15:3
faptele Lui,

pe care toţi oamenii trebuie să le mărească!

25Orice om le privește,

fiecare muritor le vede de departe.

26Iată ce mare e Dumnezeu!

Dar noi nu-L putem pricepe

36:26
1 Cor. 13:12
,

numărul anilor

36:26
Ps. 90:2
102:24,27Evr. 1:12
Lui nimeni nu l-a pătruns.

27Căci El trage

36:27
Ps. 147:8
la El picăturile de apă,

le preface în abur și dă ploaia,

28pe care norii

36:28
Prov. 3:20
o strecoară

și o picură peste mulţimea oamenilor.

29Și cine poate pricepe ruperea norului

și bubuitul cortului Său?

30Iată, El Își întinde lumina

36:30
Cap. 37:3.
în jurul Lui

și acoperă adâncimile mării.

31Prin aceste mijloace

36:31
Cap. 37:13;
,

El judecă popoarele

și dă

36:31
Ps. 136:25Fapte 14:17
belșug de hrană.

32Ia fulgerul în mână

și-l aruncă asupra potrivnicilor Lui.

33Dă de veste că e de faţă printr-un

36:33
1 Împ. 18:41,45
bubuit

și până și turmele Îi simt apropierea.

37

371La auzul acestor lucruri îmi tremură inima de tot

și sare din locul ei.

2Ascultaţi, ascultaţi trăsnetul tunetului Său,

bubuitul care iese din gura Lui!

3Îl rostogolește pe toată întinderea cerurilor

și fulgerul Lui luminează până la marginile pământului.

4Apoi se aude un bubuit

37:4
Ps. 29:3
68:33
, tună cu glasul Lui măreţ,

și nu mai oprește fulgerul de îndată ce răsună glasul Lui.

5Dumnezeu tună cu glasul Lui în chip minunat;

face lucruri

37:5
Cap. 5:9;
mari pe care noi nu le înţelegem.

6El zice zăpezii

37:6
Ps. 147:16,17
: ‘Cazi pe pământ!’

Zice același lucru ploii, chiar și celor mai puternice ploi.

7Pecetluiește mâna tuturor oamenilor,

pentru ca toţi să se recunoască

37:7
Ps. 109:27
de făpturi ale Lui.

8Fiara sălbatică se

37:8
Ps. 104:22
trage într-o peșteră

și se culcă în vizuina ei.

9Vijelia vine de la miazăzi

și frigul, din vânturile de la miazănoapte.

10Dumnezeu, prin suflarea

37:10
Cap. 38:29,30.
Lui, face gheaţa

și micșorează locul apelor mari.

11Încarcă norii cu aburi

și-i risipește scânteietori;

12mișcarea lor se îndreaptă după planurile Lui,

pentru împlinirea

37:12
Ps. 148:8
a tot ce le poruncește El pe faţa pământului locuit.

13Îi face să pară ca o nuia

37:13
Exod 9:18,231 Sam. 12:18,19Ezra 10:9

cu care lovește pământul

37:13
Cap. 38:26,27.

sau ca un semn al

37:13
2 Sam. 21:101 Împ. 18:45
dragostei Lui.

14Iov, ia aminte la aceste lucruri!

Privește

37:14
Ps. 111:2
liniștit minunile lui Dumnezeu!

15Știi cum cârmuiește Dumnezeu norii

și cum face să strălucească din ei fulgerul Său?

16Înţelegi

37:16
Cap. 36:29.
tu plutirea norilor,

minunile Aceluia a cărui știinţă este

37:16
Cap. 36:4.
desăvârșită?

17Știi pentru ce ţi se încălzesc veșmintele

când se odihnește pământul de vântul de miazăzi?

18Poţi tu să întinzi

37:18
Gen. 1:6Is. 44:24
cerurile ca El,

tari ca o oglindă turnată?

19Arată-ne ce trebuie să-I spunem.

Căci suntem prea neștiutori ca să-I putem vorbi.

20Cine-I va da de veste că Îi voi vorbi?

Dar care este omul care-și dorește pierderea?

21Acum, firește, nu putem vedea lumina soarelui care strălucește în dosul norilor,

dar va trece un vânt și-l va curăţi.

22De la miazănoapte ne vine aurora

și ce înfricoșată este măreţia care înconjoară pe Dumnezeu!

23Pe Cel Atotputernic nu-L putem ajunge

37:23
1 Tim. 6:16
,

căci este mare în

37:23
Cap. 36:5.
tărie,

dar dreptul și dreptatea deplină El nu le frânge.

24De aceea, oamenii trebuie să se teamă

37:24
Mat. 10:28
de El;

El nu-Și îndreaptă privirile spre cei ce se cred

37:24
Mat. 11:251 Cor. 1:26
înţelepţi.”

38

Răspunsul Domnului

381Domnul a răspuns lui Iov din mijlocul

38:1
Exod 19:16,181 Împ. 19:11Ezec. 1:4Naum 1:3
furtunii și a zis:

2„Cine

38:2
Cap. 34:35;
este cel ce Îmi întunecă planurile

prin cuvântări

38:2
1 Tim. 1:7
fără pricepere?

3Încinge-ţi mijlocul

38:3
Cap. 40:7.
ca un viteaz,

ca Eu să te întreb, și tu să Mă înveţi.

4Unde

38:4
Ps. 104:5Prov. 8:29
30:4
erai tu când am întemeiat pământul?

Spune, dacă ai pricepere.

5Cine i-a hotărât măsurile, știi?

Sau cine a întins frânghia de măsurat peste el?

6Pe ce sunt sprijinite temeliile lui?

Sau cine i-a pus piatra din capul unghiului

7atunci când stelele dimineţii izbucneau în cântări de bucurie

și când toţi

38:7
Cap. 1:6.
fiii lui Dumnezeu scoteau strigăte de veselie?

8Cine

38:8
Gen. 1:9Ps. 33:7
104:9Prov. 8:29Ier. 5:22
a închis marea cu porţi

când s-a aruncat din pântecele mamei ei,

9când i-am făcut haină din nori

și scutece din întuneric,

10când i-am pus hotar

38:10
Cap. 26:10.

și când i-am pus zăvoare și porţi,

11când am zis: ‘Până aici să vii, să nu treci mai departe;

aici să ţi se oprească

38:11
Ps. 89:9
93:4
mândria valurilor tale’?

12De când ești, ai poruncit

38:12
Ps. 74:16
148:5
tu dimineţii?

Ai arătat zorilor locul lor,

13ca să apuce capetele pământului

și să scuture pe cei răi

38:13
Ps. 104:35
de pe el?

14Ca pământul să se schimbe ca lutul pe care se pune o pecete

și toate lucrurile să se arate îmbrăcate ca în haina lor adevărată?

15Pentru ca cei răi să fie lipsiţi de lumina

38:15
Cap. 18:5.
lor

și braţul

38:15
Ps. 10:15
care se ridică să fie zdrobit?

16Ai pătruns tu până la izvoarele

38:16
Ps. 77:19
mării?

Sau te-ai plimbat tu prin fundurile adâncului?

17Ţi s-au deschis porţile

38:17
Ps. 9:13
morţii?

Sau ai văzut tu porţile umbrei morţii?

18Ai cuprins tu cu privirea întinderea pământului?

Vorbește, dacă știi toate aceste lucruri.

19Unde este drumul care duce la locașul luminii?

Și întunericul unde își are locuinţa?

20Poţi să le urmărești până la hotarul lor

și să cunoști cărările locuinţei lor?

21Știi, căci atunci erai născut

și numărul zilelor tale este mare!

22Ai ajuns tu până la cămările

38:22
Ps. 135:7
zăpezii?

Ai văzut tu cămările grindinei,

23pe care

38:23
Exod 9:18Ios. 10:11Is. 30:30Ezec. 13:11,13Apoc. 16:21
le păstrez pentru vremurile de strâmtorare,

pentru zilele de război și de bătălie?

24Pe ce cale se împarte lumina?

Și pe ce cale se împrăștie vântul de răsărit pe pământ?

25Cine a deschis

38:25
Cap. 28:26.
un loc de scurgere ploii

și a însemnat drumul fulgerului și al tunetului,

26pentru ca să cadă ploaia pe un pământ fără locuitori,

pe un pustiu unde nu sunt oameni;

27pentru ca să adape

38:27
Ps. 107:35
locurile pustii și uscate

și ca să facă să încolţească și să răsară iarba?

28Are ploaia

38:28
Ps. 147:8Ier. 14:22
tată?

Cine dă naștere picăturilor de rouă?

29Din al cui sân iese gheaţa

și cine naște promoroaca

38:29
Ps. 147:16
cerului,

30ca apele să se îngroașe ca o piatră

și faţa adâncului să

38:30
Cap. 37:10.
se întărească?

31Poţi să înnozi tu legăturile Găinușei

38:31
Cap. 9:9.

sau să dezlegi frânghiile Orionului?

32Tu faci să iasă la vremea lor semnele zodiacului

și tu cârmuiești Ursa-Mare cu puii ei?

33Cunoști tu legile

38:33
Ier. 31:35
cerului?

Sau tu îi orânduiești stăpânirea pe pământ?

34Îţi înalţi tu glasul până la nori,

ca să chemi să te acopere râuri de ape?

35Poţi tu să arunci fulgerele ca să plece?

Îţi zic ele: ‘Iată-ne’?

36Cine

38:36
Cap. 32:8.
a pus înţelepciunea în negura norilor

sau cine a dat pricepere întocmirii văzduhului?

37Cine poate să numere norii cu înţelepciune

și să verse burdufurile cerurilor,

38pentru ca să înceapă pulberea să facă noroi

și bulgării de pământ să se lipească împreună?

39Tu

38:39
Ps. 104:21
145:15
izgonești prada pentru leoaică

și tu potolești foamea puilor de lei

40când stau ghemuiţi în vizuina lor,

când stau la pândă în culcușul lor?

41Cine pregătește corbului

38:41
Ps. 147:9Mat. 6:26
hrana,

când puii lui strigă spre Dumnezeu,

când umblă rătăciţi și flămânzi?