Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
38

Răspunsul Domnului

381Domnul a răspuns lui Iov din mijlocul

38:1
Exod 19:16,181 Împ. 19:11Ezec. 1:4Naum 1:3
furtunii și a zis:

2„Cine

38:2
Cap. 34:35;
42:3
este cel ce Îmi întunecă planurile

prin cuvântări

38:2
1 Tim. 1:7
fără pricepere?

3Încinge-ţi mijlocul

38:3
Cap. 40:7.

ca un viteaz,

ca Eu să te întreb, și tu să Mă înveţi.

4Unde

38:4
Ps. 104:5Prov. 8:29
30:4
erai tu când am întemeiat pământul?

Spune, dacă ai pricepere.

5Cine i-a hotărât măsurile, știi?

Sau cine a întins frânghia de măsurat peste el?

6Pe ce sunt sprijinite temeliile lui?

Sau cine i-a pus piatra din capul unghiului

7atunci când stelele dimineţii izbucneau în cântări de bucurie

și când toţi

38:7
Cap. 1:6.

fiii lui Dumnezeu scoteau strigăte de veselie?

8Cine

38:8
Gen. 1:9Ps. 33:7
104:9Prov. 8:29Ier. 5:22
a închis marea cu porţi

când s-a aruncat din pântecele mamei ei,

9când i-am făcut haină din nori

și scutece din întuneric,

10când i-am pus hotar

38:10
Cap. 26:10.

și când i-am pus zăvoare și porţi,

11când am zis: ‘Până aici să vii, să nu treci mai departe;

aici să ţi se oprească

38:11
Ps. 89:9
93:4
mândria valurilor tale’?

12De când ești, ai poruncit

38:12
Ps. 74:16
148:5
tu dimineţii?

Ai arătat zorilor locul lor,

13ca să apuce capetele pământului

și să scuture pe cei răi

38:13
Ps. 104:35
de pe el?

14Ca pământul să se schimbe ca lutul pe care se pune o pecete

și toate lucrurile să se arate îmbrăcate ca în haina lor adevărată?

15Pentru ca cei răi să fie lipsiţi de lumina

38:15
Cap. 18:5.

lor

și braţul

38:15
Ps. 10:15
care se ridică să fie zdrobit?

16Ai pătruns tu până la izvoarele

38:16
Ps. 77:19
mării?

Sau te-ai plimbat tu prin fundurile adâncului?

17Ţi s-au deschis porţile

38:17
Ps. 9:13
morţii?

Sau ai văzut tu porţile umbrei morţii?

18Ai cuprins tu cu privirea întinderea pământului?

Vorbește, dacă știi toate aceste lucruri.

19Unde este drumul care duce la locașul luminii?

Și întunericul unde își are locuinţa?

20Poţi să le urmărești până la hotarul lor

și să cunoști cărările locuinţei lor?

21Știi, căci atunci erai născut

și numărul zilelor tale este mare!

22Ai ajuns tu până la cămările

38:22
Ps. 135:7
zăpezii?

Ai văzut tu cămările grindinei,

23pe care

38:23
Exod 9:18Ios. 10:11Is. 30:30Ezec. 13:11,13Apoc. 16:21
le păstrez pentru vremurile de strâmtorare,

pentru zilele de război și de bătălie?

24Pe ce cale se împarte lumina?

Și pe ce cale se împrăștie vântul de răsărit pe pământ?

25Cine a deschis

38:25
Cap. 28:26.

un loc de scurgere ploii

și a însemnat drumul fulgerului și al tunetului,

26pentru ca să cadă ploaia pe un pământ fără locuitori,

pe un pustiu unde nu sunt oameni;

27pentru ca să adape

38:27
Ps. 107:35
locurile pustii și uscate

și ca să facă să încolţească și să răsară iarba?

28Are ploaia

38:28
Ps. 147:8Ier. 14:22
tată?

Cine dă naștere picăturilor de rouă?

29Din al cui sân iese gheaţa

și cine naște promoroaca

38:29
Ps. 147:16
cerului,

30ca apele să se îngroașe ca o piatră

și faţa adâncului să

38:30
Cap. 37:10.

se întărească?

31Poţi să înnozi tu legăturile Găinușei

38:31
Cap. 9:9.
Amos 5:8

sau să dezlegi frânghiile Orionului?

32Tu faci să iasă la vremea lor semnele zodiacului

și tu cârmuiești Ursa-Mare cu puii ei?

33Cunoști tu legile

38:33
Ier. 31:35
cerului?

Sau tu îi orânduiești stăpânirea pe pământ?

34Îţi înalţi tu glasul până la nori,

ca să chemi să te acopere râuri de ape?

35Poţi tu să arunci fulgerele ca să plece?

Îţi zic ele: ‘Iată-ne’?

36Cine

38:36
Cap. 32:8.
Ps. 51:6Ecl. 2:26
a pus înţelepciunea în negura norilor

sau cine a dat pricepere întocmirii văzduhului?

37Cine poate să numere norii cu înţelepciune

și să verse burdufurile cerurilor,

38pentru ca să înceapă pulberea să facă noroi

și bulgării de pământ să se lipească împreună?

39Tu

38:39
Ps. 104:21
145:15
izgonești prada pentru leoaică

și tu potolești foamea puilor de lei

40când stau ghemuiţi în vizuina lor,

când stau la pândă în culcușul lor?

41Cine pregătește corbului

38:41
Ps. 147:9Mat. 6:26
hrana,

când puii lui strigă spre Dumnezeu,

când umblă rătăciţi și flămânzi?