Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
38

Răspunsul Domnului

381Domnul a răspuns lui Iov din mijlocul

38:1
Exod 19:16,181 Împ. 19:11Ezec. 1:4Naum 1:3
furtunii și a zis:

2„Cine

38:2
Cap. 34:35;
este cel ce Îmi întunecă planurile

prin cuvântări

38:2
1 Tim. 1:7
fără pricepere?

3Încinge-ţi mijlocul

38:3
Cap. 40:7.
ca un viteaz,

ca Eu să te întreb, și tu să Mă înveţi.

4Unde

38:4
Ps. 104:5Prov. 8:29
30:4
erai tu când am întemeiat pământul?

Spune, dacă ai pricepere.

5Cine i-a hotărât măsurile, știi?

Sau cine a întins frânghia de măsurat peste el?

6Pe ce sunt sprijinite temeliile lui?

Sau cine i-a pus piatra din capul unghiului

7atunci când stelele dimineţii izbucneau în cântări de bucurie

și când toţi

38:7
Cap. 1:6.
fiii lui Dumnezeu scoteau strigăte de veselie?

8Cine

38:8
Gen. 1:9Ps. 33:7
104:9Prov. 8:29Ier. 5:22
a închis marea cu porţi

când s-a aruncat din pântecele mamei ei,

9când i-am făcut haină din nori

și scutece din întuneric,

10când i-am pus hotar

38:10
Cap. 26:10.

și când i-am pus zăvoare și porţi,

11când am zis: ‘Până aici să vii, să nu treci mai departe;

aici să ţi se oprească

38:11
Ps. 89:9
93:4
mândria valurilor tale’?

12De când ești, ai poruncit

38:12
Ps. 74:16
148:5
tu dimineţii?

Ai arătat zorilor locul lor,

13ca să apuce capetele pământului

și să scuture pe cei răi

38:13
Ps. 104:35
de pe el?

14Ca pământul să se schimbe ca lutul pe care se pune o pecete

și toate lucrurile să se arate îmbrăcate ca în haina lor adevărată?

15Pentru ca cei răi să fie lipsiţi de lumina

38:15
Cap. 18:5.
lor

și braţul

38:15
Ps. 10:15
care se ridică să fie zdrobit?

16Ai pătruns tu până la izvoarele

38:16
Ps. 77:19
mării?

Sau te-ai plimbat tu prin fundurile adâncului?

17Ţi s-au deschis porţile

38:17
Ps. 9:13
morţii?

Sau ai văzut tu porţile umbrei morţii?

18Ai cuprins tu cu privirea întinderea pământului?

Vorbește, dacă știi toate aceste lucruri.

19Unde este drumul care duce la locașul luminii?

Și întunericul unde își are locuinţa?

20Poţi să le urmărești până la hotarul lor

și să cunoști cărările locuinţei lor?

21Știi, căci atunci erai născut

și numărul zilelor tale este mare!

22Ai ajuns tu până la cămările

38:22
Ps. 135:7
zăpezii?

Ai văzut tu cămările grindinei,

23pe care

38:23
Exod 9:18Ios. 10:11Is. 30:30Ezec. 13:11,13Apoc. 16:21
le păstrez pentru vremurile de strâmtorare,

pentru zilele de război și de bătălie?

24Pe ce cale se împarte lumina?

Și pe ce cale se împrăștie vântul de răsărit pe pământ?

25Cine a deschis

38:25
Cap. 28:26.
un loc de scurgere ploii

și a însemnat drumul fulgerului și al tunetului,

26pentru ca să cadă ploaia pe un pământ fără locuitori,

pe un pustiu unde nu sunt oameni;

27pentru ca să adape

38:27
Ps. 107:35
locurile pustii și uscate

și ca să facă să încolţească și să răsară iarba?

28Are ploaia

38:28
Ps. 147:8Ier. 14:22
tată?

Cine dă naștere picăturilor de rouă?

29Din al cui sân iese gheaţa

și cine naște promoroaca

38:29
Ps. 147:16
cerului,

30ca apele să se îngroașe ca o piatră

și faţa adâncului să

38:30
Cap. 37:10.
se întărească?

31Poţi să înnozi tu legăturile Găinușei

38:31
Cap. 9:9.

sau să dezlegi frânghiile Orionului?

32Tu faci să iasă la vremea lor semnele zodiacului

și tu cârmuiești Ursa-Mare cu puii ei?

33Cunoști tu legile

38:33
Ier. 31:35
cerului?

Sau tu îi orânduiești stăpânirea pe pământ?

34Îţi înalţi tu glasul până la nori,

ca să chemi să te acopere râuri de ape?

35Poţi tu să arunci fulgerele ca să plece?

Îţi zic ele: ‘Iată-ne’?

36Cine

38:36
Cap. 32:8.
a pus înţelepciunea în negura norilor

sau cine a dat pricepere întocmirii văzduhului?

37Cine poate să numere norii cu înţelepciune

și să verse burdufurile cerurilor,

38pentru ca să înceapă pulberea să facă noroi

și bulgării de pământ să se lipească împreună?

39Tu

38:39
Ps. 104:21
145:15
izgonești prada pentru leoaică

și tu potolești foamea puilor de lei

40când stau ghemuiţi în vizuina lor,

când stau la pândă în culcușul lor?

41Cine pregătește corbului

38:41
Ps. 147:9Mat. 6:26
hrana,

când puii lui strigă spre Dumnezeu,

când umblă rătăciţi și flămânzi?

39

391Știi tu când își fac caprele sălbatice puii?

Vezi tu pe cerboaice

39:1
Ps. 29:9
când fată?

2Numeri tu lunile în care sunt însărcinate

și cunoști tu vremea când nasc?

3Ele se pleacă, fată puii

și scapă iute de durerile lor.

4Puii lor prind vlagă și cresc sub cerul slobod;

pleacă și nu se mai întorc la ele.

5Cine a lăsat slobod măgarul sălbatic,

izbăvindu-l de orice legătură?

6I-am dat

39:6
Cap. 24:5.
ca locuinţă pustiul

și pământul sărac ca locaș.

7El râde de zarva cetăţilor

și n-aude strigătele stăpânului care-l mână.

8Străbate munţii ca să-și găsească hrana

și umblă după tot ce este verde.

9Vrea bivolul sălbatic

39:9
Num. 23:22Deut. 33:11
să fie în slujba ta?

Și stă el noaptea la ieslea ta?

10Îl poţi lega tu cu o funie ca să tragă o brazdă?

Merge el după tine ca să grăpeze bulgării din văi?

11Te încrezi tu în el pentru că puterea lui este mare?

Și-i lași tu grija lucrărilor tale?

12Te lași tu pe el pentru căratul roadelor tale,

ca să le strângă în aria ta?

13Aripa struţului bate cu veselie,

de-ai zice că este aripa și penișul berzei.

14Dar struţoaica își încredinţează pământului ouăle

și le lasă să se încălzească în nisip.

15Ea uită că piciorul le poate strivi,

că o fiară de câmp le poate călca în picioare.

16Este aspră

39:16
Plâng. 4:3
cu puii săi, de parcă nici n-ar fi ai ei.

Că s-a trudit degeaba, nu-i pasă nicidecum!

17Căci Dumnezeu nu i-a dat înţelepciune

39:17
Cap. 35:11.

și nu i-a făcut parte de pricepere.

18Când se scoală și pornește,

râde de cal și de călăreţul lui.

19Tu dai putere calului

și-i îmbraci gâtul cu o coamă ce fâlfâie?

20Tu-l faci să sară ca lăcusta?

Nechezatul lui puternic răspândește groaza.

21Scurmă pământul și, mândru de puterea lui,

se aruncă

39:21
Ier. 8:6
asupra celor înarmaţi;

22își bate joc de frică, nu se teme

și nu se dă înapoi dinaintea sabiei.

23Zăngănește tolba cu săgeţi pe el,

suliţa și lancea strălucesc,

24fierbe de aprindere, mănâncă pământul,

n-are astâmpăr când răsună trâmbiţa.

25La sunetul trâmbiţei parcă zice: ‘Înainte!’

De departe miroase bătălia,

glasul ca de tunet al căpeteniilor și strigătele de luptă.

26Oare prin priceperea ta își ia uliul zborul

și își întinde aripile spre miazăzi?

27Oare din porunca ta se înalţă vulturul

și își așază cuibul

39:27
Ier. 49:16Obad. 4
pe înălţimi?

28El locuiește în stânci,

acolo își are locuinţa, pe vârful zimţat al stâncilor și pe vârful munţilor.

29De acolo descoperă el prada

și își cufundă privirile în depărtare după ea.

30Puii lui îi beau sângele;

și acolo unde sunt hoituri

39:30
Mat. 24:38Luca 17:37
, acolo-i și vulturul.”

40

401Domnul a vorbit lui Iov și a zis:

2„Ești încredinţat acum tu, care vorbești

40:2
Cap. 33:13.
împotriva Celui Atotputernic?

Tu, care mustri pe Dumnezeu, mai ai vreun răspuns de dat?”

3Iov a răspuns Domnului și a zis:

4„Iată, eu sunt prea

40:4
Ezra 9:6Ps. 51:4
mic. Ce să-Ţi răspund?

Îmi pun mâna la gură.

5Am vorbit o dată, și nu voi mai răspunde;

de două ori, și nu voi mai adăuga nimic.”

6Domnul

40:6
Cap. 38:1.
a răspuns lui Iov din mijlocul furtunii și a zis:

7„Încinge-ţi mijlocul

40:7
Cap. 38:3.
ca un viteaz

ca Eu

40:7
Cap. 42:4.
să te întreb, și tu să Mă înveţi.

8Vrei

40:8
Ps. 51:4Rom. 3:4
să nimicești până și dreptatea Mea?

Și să Mă osândești, ca să-ţi scoţi dreptatea?

9Ai tu un braţ ca al lui Dumnezeu

și un glas de tunet

40:9
Cap. 37:4.
ca al Lui?

10Împodobește-te cu

40:10
Ps. 93:1
104:1
măreţie și mărime,

îmbracă-te cu strălucire și cu slavă!

11Varsă-ţi valurile mâniei tale

și doboară cu o privire pe cei trufași!

12Smerește cu o privire pe cei

40:12
Is. 2:12Dan. 4:37
trufași,

zdrobește pe loc pe cei răi,

13ascunde-i pe toţi împreună în ţărână,

învelește-le faţa în întuneric!

14Și atunci voi aduce și Eu laudă

puterii dreptei tale.

15Uită-te la hipopotamul căruia i-am dat viaţă, ca și ţie!

El mănâncă iarbă ca boul.

16Uită-te ce tărie are în coapse

și ce putere are în mușchii pântecelui său!

17Își îndoaie coada tare ca un cedru

și vinele coapselor lui sunt întreţesute.

18Oasele lui sunt ca niște ţevi de aramă,

mădularele lui sunt ca niște drugi de fier.

19El este cea mai mare dintre lucrările lui Dumnezeu.

Cel ce l-a făcut l-a înzestrat cu o suliţă40:19 Adică dinţi mari, ca să se apere..

20El își găsește hrana

40:20
Ps. 104:14
în munţi,

unde se joacă toate fiarele câmpului.

21Se culcă sub lotus,

în mijlocul trestiilor și mlaștinilor.

22Desișul lotusului îl acoperă cu umbra lui,

sălciile pârâului îl înconjoară.

23Dacă se întâmplă ca râul să iasă din matcă, el nu fuge:

chiar de s-ar năpusti Iordanul în gâtlejul lui, el ar rămâne liniștit.

24Crezi că-l poţi prinde lovindu-l în faţă?

Sau crezi că-i vei putea străpunge nasul cu ajutorul laţurilor?