Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
4

Cuvântarea lui Elifaz către Iov

41Elifaz din Teman a luat cuvântul și a zis:

2„Dacă vom îndrăzni să-ţi vorbim, te vei supăra?

Dar cine ar putea să tacă?

3De multe ori tu ai învăţat pe alţii

și ai întărit mâinile

4:3
Is. 35:3
slăbite.

4Cuvintele tale au ridicat pe cei ce se clătinau

și ai întărit genunchii

4:4
Is. 35:3
care se îndoiau.

5Și acum, când este vorba de tine, ești slab!

Acum, când ești atins tu, te tulburi!

Nu este frica

4:5
Cap. 1:1.

ta de Dumnezeu sprijinul tău?

6Nădejdea

4:6
Prov. 3:26
ta nu-i neprihănirea ta?

7Adu-ţi aminte, te rog! Care nevinovat

4:7
Ps. 37:25
a pierit?

Care oameni neprihăniţi au fost nimiciţi?

8După câte am văzut eu, numai cei ce ară

4:8
Ps. 7:17Prov. 22:8Osea 10:13Gal. 6:7,8
fărădelegea

și seamănă nelegiuirea îi seceră roadele!

9Aceia pier prin suflarea lui Dumnezeu,

nimiciţi de vântul mâniei Lui.

10Mugetul leilor încetează,

dinţii

4:10
Ps. 58:6
puilor de lei sunt zdrobiţi!

11Leul

4:11
Ps. 34:10
bătrân piere din lipsă de pradă

și puii leoaicei se risipesc.

Toţi oamenii sunt vinovaţi

12Un cuvânt s-a furișat până la mine,

și urechea mea i-a prins sunetele ușoare.

13În clipa când

4:13
Cap. 33:15.

vedeniile de noapte frământă gândul,

când oamenii sunt cufundaţi într-un somn adânc,

14m-a apucat groaza

4:14
Hab. 3:16
și spaima,

și toate oasele mi-au tremurat.

15Un duh a trecut pe lângă mine…

Tot părul mi s-a zbârlit ca ariciul…

16Un chip cu o înfăţișare necunoscută era înaintea ochilor mei.

Și am auzit un glas care șoptea încetișor:

17‘Fi-va omul

4:17
Cap. 9:2.

fără vină înaintea lui Dumnezeu?

Fi-va el curat înaintea Celui ce l-a făcut?’

18Dacă n-are încredere Dumnezeu

4:18
Cap. 15:15;
25:52 Pet. 2:4
nici în slujitorii Săi,

dacă găsește El greșeli chiar la îngerii Săi,

19cu cât

4:19
Cap. 15:16.

mai mult la cei ce locuiesc în case
4:19
2 Cor. 4:7
5:1
de lut,

care își trag obârșia din ţărână

și pot fi zdrobiţi ca un vierme!

20De dimineaţă până seara sunt

4:20
Ps. 90:5,6
zdrobiţi,

pier pentru totdeauna și nimeni nu ţine seama de ei.

21Li se

4:21
Ps. 39:11
49:14
taie firul vieţii,

mor și tot n-au căpătat înţelepciunea!

4:21
Cap. 36:12.