Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
3

Plângerea lui Iov

31După aceea, Iov a deschis gura și a blestemat ziua în care s-a născut.

2A luat cuvântul și a zis:

3„Blestemate

3:3
Cap. 10:18,19.
să fie ziua în care m-am născut

și noaptea care a zis: ‘S-a zămislit un copil de parte bărbătească!’

4Prefacă-se în întuneric ziua aceea,

să nu Se îngrijească Dumnezeu de ea din cer

și să nu mai strălucească lumina peste ea!

5S-o cuprindă întunericul

3:5
Cap. 10:21,22;
și umbra morţii,

nori groși să vină peste ea

și neguri de peste zi s-o înspăimânte!

6Noaptea aceea! S-o acopere întunericul,

să piară din an,

să nu mai fie numărată între luni!

7Da, stearpă să fie noaptea aceea, ducă-se veselia din ea!

8Blestemată să fie de cei ce blestemă zilele,

de cei ce

3:8
Ier. 9:17,18
știu să întărâte leviatanul3:8 Sau: crocodil.;

9să se întunece stelele din amurgul ei,

în zadar să aștepte lumina

și să nu mai vadă genele zorilor zilei!

10Căci n-a închis pântecele care m-a zămislit,

nici n-a ascuns suferinţa dinaintea ochilor mei.

11De ce

3:11
Cap. 10:18.
n-am murit în pântecele mamei mele?

De ce nu mi-am dat sufletul la ieșirea din pântecele ei?

12De ce am găsit genunchi

3:12
Gen. 30:3Is. 66:12
care să mă primească?

Și ţâţe care să-mi dea lapte?

13Acum aș fi culcat, aș fi liniștit,

aș dormi și m-aș odihni

14cu împăraţii și cei mari de pe pământ,

care și-au zidit falnice

3:14
Cap. 15:28.
morminte,

15cu domnitorii care aveau aur

și și-au umplut casele cu argint.

16Sau n-aș mai fi în viaţă,

aș fi ca o stârpitură

3:16
Ps. 58:8
îngropată,

ca niște copii care n-au văzut lumina!

17Acolo nu te mai necăjesc cei răi,

acolo se odihnesc cei sleiţi de puteri.

18Acolo cei puși în lanţuri sunt lăsaţi toţi în pace,

nu mai aud

3:18
Cap. 39:7.
glasul asupritorului;

19cel mai mic și cel mare sunt tot una acolo,

și robul scapă de stăpânul său.

20Pentru ce dă

3:20
Ier. 20:18
Dumnezeu lumină celui ce suferă

și viaţă celor amărâţi

3:20
1 Sam. 1:102 Împ. 4:27Prov. 31:6
la suflet,

21care așteaptă

3:21
Apoc. 9:6
moartea, și nu vine,

măcar că o doresc mai mult decât o comoară

3:21
Prov. 2:4
,

22care n-ar mai putea de bucurie

și de veselie dacă ar găsi mormântul?

23Pentru ce, zic, dă El lumină omului care nu știe încotro să meargă,

pe care îl îngrădește

3:23
Cap. 19:8.
Dumnezeu din toate părţile?

24Suspinele îmi sunt hrana de toate zilele

și jalea mi se varsă ca apa.

25De ce mă tem, aceea mi se întâmplă;

de ce mi-e frică, de aceea am parte!

26N-am nici liniște, nici pace, nici odihnă,

și necazul dă peste mine.”

4

Cuvântarea lui Elifaz către Iov

41Elifaz din Teman a luat cuvântul și a zis:

2„Dacă vom îndrăzni să-ţi vorbim, te vei supăra?

Dar cine ar putea să tacă?

3De multe ori tu ai învăţat pe alţii

și ai întărit mâinile

4:3
Is. 35:3
slăbite.

4Cuvintele tale au ridicat pe cei ce se clătinau

și ai întărit genunchii

4:4
Is. 35:3
care se îndoiau.

5Și acum, când este vorba de tine, ești slab!

Acum, când ești atins tu, te tulburi!

Nu este frica

4:5
Cap. 1:1.
ta de Dumnezeu sprijinul tău?

6Nădejdea

4:6
Prov. 3:26
ta nu-i neprihănirea ta?

7Adu-ţi aminte, te rog! Care nevinovat

4:7
Ps. 37:25
a pierit?

Care oameni neprihăniţi au fost nimiciţi?

8După câte am văzut eu, numai cei ce ară

4:8
Ps. 7:17Prov. 22:8Osea 10:13Gal. 6:7,8
fărădelegea

și seamănă nelegiuirea îi seceră roadele!

9Aceia pier prin suflarea lui Dumnezeu,

nimiciţi de vântul mâniei Lui.

10Mugetul leilor încetează,

dinţii

4:10
Ps. 58:6
puilor de lei sunt zdrobiţi!

11Leul

4:11
Ps. 34:10
bătrân piere din lipsă de pradă

și puii leoaicei se risipesc.

Toţi oamenii sunt vinovaţi

12Un cuvânt s-a furișat până la mine,

și urechea mea i-a prins sunetele ușoare.

13În clipa când

4:13
Cap. 33:15.
vedeniile de noapte frământă gândul,

când oamenii sunt cufundaţi într-un somn adânc,

14m-a apucat groaza

4:14
Hab. 3:16
și spaima,

și toate oasele mi-au tremurat.

15Un duh a trecut pe lângă mine…

Tot părul mi s-a zbârlit ca ariciul…

16Un chip cu o înfăţișare necunoscută era înaintea ochilor mei.

Și am auzit un glas care șoptea încetișor:

17‘Fi-va omul

4:17
Cap. 9:2.
fără vină înaintea lui Dumnezeu?

Fi-va el curat înaintea Celui ce l-a făcut?’

18Dacă n-are încredere Dumnezeu

4:18
Cap. 15:15;
nici în slujitorii Săi,

dacă găsește El greșeli chiar la îngerii Săi,

19cu cât

4:19
Cap. 15:16.
mai mult la cei ce locuiesc în case
4:19
2 Cor. 4:7
5:1
de lut,

care își trag obârșia din ţărână

și pot fi zdrobiţi ca un vierme!

20De dimineaţă până seara sunt

4:20
Ps. 90:5,6
zdrobiţi,

pier pentru totdeauna și nimeni nu ţine seama de ei.

21Li se

4:21
Ps. 39:11
49:14
taie firul vieţii,

mor și tot n-au căpătat înţelepciunea!

4:21
Cap. 36:12.

5

Nelegiuitul piere

51Strigă acum! Cine îţi va răspunde?

Căruia dintre sfinţi îi vei vorbi?

2Nebunul piere ucis de mânia lui,

prostul moare ucis de aprinderea lui.

3Am

5:3
Ps. 37:35,36Ier. 12:2,3
văzut pe un nebun prinzând rădăcină;

apoi, deodată, i-am blestemat locuinţa.

4Fiii

5:4
Ps. 119:155
127:5
lui n-au noroc,

sunt călcaţi în picioare la poartă,

și nimeni

5:4
Ps. 109:12
nu-i scapă!

5Secerișul lui este mâncat de cei flămânzi,

care vin să-l ia chiar și din spini,

și averile lui sunt înghiţite de oameni

5:5
Cap. 18:9.
însetaţi.

6Nenorocirea nu răsare din ţărână,

și suferinţa nu încolţește din pământ.

7Omul se naște

5:7
Gen. 3:17-191 Cor. 10:13
ca să sufere,

după cum scânteia se naște ca să zboare.

Ajutorul este la Dumnezeu

8Eu aș alerga la Dumnezeu,

lui Dumnezeu I-aș spune necazul meu.

9El face lucruri

5:9
Cap. 9:10;
mari și nepătrunse,

minuni fără număr.

10El varsă ploaia

5:10
Cap. 28:26.
pe pământ

și trimite apă pe câmpii.

11El înalţă

5:11
1 Sam. 2:7Ps. 113:7
pe cei smeriţi

și izbăvește pe cei necăjiţi.

12El nimicește

5:12
Neem. 4:15Ps. 33:10Is. 8:10
planurile oamenilor vicleni,

și mâinile lor nu pot să le împlinească.

13El prinde

5:13
Ps. 9:151 Cor. 3:19
pe cei înţelepţi în viclenia lor,

și planurile oamenilor înșelători sunt răsturnate:

14dau peste întuneric în mijlocul

5:14
Deut. 28:29Is. 59:10Amos 8:9
zilei,

bâjbâie ziua-n amiaza mare ca noaptea.

15Astfel, Dumnezeu ocrotește pe cel slab împotriva ameninţărilor lor

și-l scapă

5:15
Ps. 35:101 Sam. 2:9
din mâna celor puternici,

16așa

5:16
Ps. 107:42
încât nădejdea sprijină pe cel nenorocit,

iar fărădelegea își închide gura.

La adăpostul lui Dumnezeu

17Ferice

5:17
Ps. 94:12Prov. 3:11,12Evr. 12:5Iac. 1:12Apoc. 3:19
de omul pe care-l ceartă Dumnezeu!

Nu nesocoti mustrarea Celui Atotputernic.

18El face

5:18
Deut. 32:391 Sam. 2:6Is. 30:26Osea 6:1
rana și tot El o leagă;

El rănește, și mâna Lui tămăduiește.

19De șase

5:19
Ps. 34:19
91:3Prov. 24:161 Cor. 10:13
ori te va izbăvi din necaz

și de șapte

5:19
Ps. 91:10
ori nu te va atinge răul.

20El te va scăpa de moarte în vreme de foamete

5:20
Ps. 33:19
37:19

și de loviturile sabiei în vreme de război.

21Vei fi la adăpost de biciul

5:21
Ps. 31:20
limbii,

vei fi fără teamă când va veni pustiirea.

22Vei râde de pustiire, ca și de foamete,

și nu vei avea să te temi de fiarele

5:22
Is. 11:9
35:9
65:25Ezec. 34:25
pământului.

23Căci vei face legământ până și cu pietrele

5:23
Ps. 91:12Osea 2:18
câmpului,

și fiarele pământului vor fi în pace cu tine.

24Vei avea fericire în cortul tău,

îţi vei găsi turmele întregi,

25îţi vei vedea sămânţa

5:25
Ps. 112:2
72:16
crescându-ţi

și odraslele înmulţindu-se ca iarba de pe câmp.

26Vei intra în mormânt la bătrâneţe

5:26
Prov. 9:11
10:27
, ca snopul strâns la vremea lui.

27Iată ce am cercetat

5:27
Ps. 111:2
, și așa este!

Ascultă, că sunt spre folosul tău!”