Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
40

401Domnul a vorbit lui Iov și a zis:

2„Ești încredinţat acum tu, care vorbești

40:2
Cap. 33:13.

împotriva Celui Atotputernic?

Tu, care mustri pe Dumnezeu, mai ai vreun răspuns de dat?”

3Iov a răspuns Domnului și a zis:

4„Iată, eu sunt prea

40:4
Ezra 9:6Ps. 51:4
mic. Ce să-Ţi răspund?

Îmi pun mâna la gură.

5Am vorbit o dată, și nu voi mai răspunde;

de două ori, și nu voi mai adăuga nimic.”

6Domnul

40:6
Cap. 38:1.

a răspuns lui Iov din mijlocul furtunii și a zis:

7„Încinge-ţi mijlocul

40:7
Cap. 38:3.

ca un viteaz

ca Eu

40:7
Cap. 42:4.

să te întreb, și tu să Mă înveţi.

8Vrei

40:8
Ps. 51:4Rom. 3:4
să nimicești până și dreptatea Mea?

Și să Mă osândești, ca să-ţi scoţi dreptatea?

9Ai tu un braţ ca al lui Dumnezeu

și un glas de tunet

40:9
Cap. 37:4.
Ps. 29:3,4
ca al Lui?

10Împodobește-te cu

40:10
Ps. 93:1
104:1
măreţie și mărime,

îmbracă-te cu strălucire și cu slavă!

11Varsă-ţi valurile mâniei tale

și doboară cu o privire pe cei trufași!

12Smerește cu o privire pe cei

40:12
Is. 2:12Dan. 4:37
trufași,

zdrobește pe loc pe cei răi,

13ascunde-i pe toţi împreună în ţărână,

învelește-le faţa în întuneric!

14Și atunci voi aduce și Eu laudă

puterii dreptei tale.

15Uită-te la hipopotamul căruia i-am dat viaţă, ca și ţie!

El mănâncă iarbă ca boul.

16Uită-te ce tărie are în coapse

și ce putere are în mușchii pântecelui său!

17Își îndoaie coada tare ca un cedru

și vinele coapselor lui sunt întreţesute.

18Oasele lui sunt ca niște ţevi de aramă,

mădularele lui sunt ca niște drugi de fier.

19El este cea mai mare dintre lucrările lui Dumnezeu.

Cel ce l-a făcut l-a înzestrat cu o suliţă40:19 Adică dinţi mari, ca să se apere..

20El își găsește hrana

40:20
Ps. 104:14
în munţi,

unde se joacă toate fiarele câmpului.

21Se culcă sub lotus,

în mijlocul trestiilor și mlaștinilor.

22Desișul lotusului îl acoperă cu umbra lui,

sălciile pârâului îl înconjoară.

23Dacă se întâmplă ca râul să iasă din matcă, el nu fuge:

chiar de s-ar năpusti Iordanul în gâtlejul lui, el ar rămâne liniștit.

24Crezi că-l poţi prinde lovindu-l în faţă?

Sau crezi că-i vei putea străpunge nasul cu ajutorul laţurilor?