Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
39

391Știi tu când își fac caprele sălbatice puii?

Vezi tu pe cerboaice

39:1
Ps. 29:9
când fată?

2Numeri tu lunile în care sunt însărcinate

și cunoști tu vremea când nasc?

3Ele se pleacă, fată puii

și scapă iute de durerile lor.

4Puii lor prind vlagă și cresc sub cerul slobod;

pleacă și nu se mai întorc la ele.

5Cine a lăsat slobod măgarul sălbatic,

izbăvindu-l de orice legătură?

6I-am dat

39:6
Cap. 24:5.
ca locuinţă pustiul

și pământul sărac ca locaș.

7El râde de zarva cetăţilor

și n-aude strigătele stăpânului care-l mână.

8Străbate munţii ca să-și găsească hrana

și umblă după tot ce este verde.

9Vrea bivolul sălbatic

39:9
Num. 23:22Deut. 33:11
să fie în slujba ta?

Și stă el noaptea la ieslea ta?

10Îl poţi lega tu cu o funie ca să tragă o brazdă?

Merge el după tine ca să grăpeze bulgării din văi?

11Te încrezi tu în el pentru că puterea lui este mare?

Și-i lași tu grija lucrărilor tale?

12Te lași tu pe el pentru căratul roadelor tale,

ca să le strângă în aria ta?

13Aripa struţului bate cu veselie,

de-ai zice că este aripa și penișul berzei.

14Dar struţoaica își încredinţează pământului ouăle

și le lasă să se încălzească în nisip.

15Ea uită că piciorul le poate strivi,

că o fiară de câmp le poate călca în picioare.

16Este aspră

39:16
Plâng. 4:3
cu puii săi, de parcă nici n-ar fi ai ei.

Că s-a trudit degeaba, nu-i pasă nicidecum!

17Căci Dumnezeu nu i-a dat înţelepciune

39:17
Cap. 35:11.

și nu i-a făcut parte de pricepere.

18Când se scoală și pornește,

râde de cal și de călăreţul lui.

19Tu dai putere calului

și-i îmbraci gâtul cu o coamă ce fâlfâie?

20Tu-l faci să sară ca lăcusta?

Nechezatul lui puternic răspândește groaza.

21Scurmă pământul și, mândru de puterea lui,

se aruncă

39:21
Ier. 8:6
asupra celor înarmaţi;

22își bate joc de frică, nu se teme

și nu se dă înapoi dinaintea sabiei.

23Zăngănește tolba cu săgeţi pe el,

suliţa și lancea strălucesc,

24fierbe de aprindere, mănâncă pământul,

n-are astâmpăr când răsună trâmbiţa.

25La sunetul trâmbiţei parcă zice: ‘Înainte!’

De departe miroase bătălia,

glasul ca de tunet al căpeteniilor și strigătele de luptă.

26Oare prin priceperea ta își ia uliul zborul

și își întinde aripile spre miazăzi?

27Oare din porunca ta se înalţă vulturul

și își așază cuibul

39:27
Ier. 49:16Obad. 4
pe înălţimi?

28El locuiește în stânci,

acolo își are locuinţa, pe vârful zimţat al stâncilor și pe vârful munţilor.

29De acolo descoperă el prada

și își cufundă privirile în depărtare după ea.

30Puii lui îi beau sângele;

și acolo unde sunt hoituri

39:30
Mat. 24:38Luca 17:37
, acolo-i și vulturul.”

40

401Domnul a vorbit lui Iov și a zis:

2„Ești încredinţat acum tu, care vorbești

40:2
Cap. 33:13.
împotriva Celui Atotputernic?

Tu, care mustri pe Dumnezeu, mai ai vreun răspuns de dat?”

3Iov a răspuns Domnului și a zis:

4„Iată, eu sunt prea

40:4
Ezra 9:6Ps. 51:4
mic. Ce să-Ţi răspund?

Îmi pun mâna la gură.

5Am vorbit o dată, și nu voi mai răspunde;

de două ori, și nu voi mai adăuga nimic.”

6Domnul

40:6
Cap. 38:1.
a răspuns lui Iov din mijlocul furtunii și a zis:

7„Încinge-ţi mijlocul

40:7
Cap. 38:3.
ca un viteaz

ca Eu

40:7
Cap. 42:4.
să te întreb, și tu să Mă înveţi.

8Vrei

40:8
Ps. 51:4Rom. 3:4
să nimicești până și dreptatea Mea?

Și să Mă osândești, ca să-ţi scoţi dreptatea?

9Ai tu un braţ ca al lui Dumnezeu

și un glas de tunet

40:9
Cap. 37:4.
ca al Lui?

10Împodobește-te cu

40:10
Ps. 93:1
104:1
măreţie și mărime,

îmbracă-te cu strălucire și cu slavă!

11Varsă-ţi valurile mâniei tale

și doboară cu o privire pe cei trufași!

12Smerește cu o privire pe cei

40:12
Is. 2:12Dan. 4:37
trufași,

zdrobește pe loc pe cei răi,

13ascunde-i pe toţi împreună în ţărână,

învelește-le faţa în întuneric!

14Și atunci voi aduce și Eu laudă

puterii dreptei tale.

15Uită-te la hipopotamul căruia i-am dat viaţă, ca și ţie!

El mănâncă iarbă ca boul.

16Uită-te ce tărie are în coapse

și ce putere are în mușchii pântecelui său!

17Își îndoaie coada tare ca un cedru

și vinele coapselor lui sunt întreţesute.

18Oasele lui sunt ca niște ţevi de aramă,

mădularele lui sunt ca niște drugi de fier.

19El este cea mai mare dintre lucrările lui Dumnezeu.

Cel ce l-a făcut l-a înzestrat cu o suliţă40:19 Adică dinţi mari, ca să se apere..

20El își găsește hrana

40:20
Ps. 104:14
în munţi,

unde se joacă toate fiarele câmpului.

21Se culcă sub lotus,

în mijlocul trestiilor și mlaștinilor.

22Desișul lotusului îl acoperă cu umbra lui,

sălciile pârâului îl înconjoară.

23Dacă se întâmplă ca râul să iasă din matcă, el nu fuge:

chiar de s-ar năpusti Iordanul în gâtlejul lui, el ar rămâne liniștit.

24Crezi că-l poţi prinde lovindu-l în faţă?

Sau crezi că-i vei putea străpunge nasul cu ajutorul laţurilor?

41

411Poţi tu să prinzi leviatanul

41:1
Ps. 104:26Is. 27:1
41:1 Sau: crocodilul. cu undiţa

sau să-i legi limba cu o funie?

2Îi vei putea petrece papura prin nări

sau să-i străpungi cu un cârlig falca?

3Îţi va face el multe rugăminţi?

Îţi va vorbi el cu un glas dulce?

4Va face el un legământ cu tine,

ca să-ţi fie rob pe vecie?

5Te vei juca tu cu el ca și cu o pasăre?

Îl vei lega tu ca să-ţi înveselești fetele?

6Fac pescarii negoţ cu el?

Îl împart ei între negustori?

7Îi vei acoperi pielea cu ţepușe

și capul cu chingi?

8Ridică-ţi numai mâna împotriva lui,

și nu-ţi va mai veni gust să-l lovești.

9Iată că ești înșelat în așteptarea ta de a-l prinde:

numai să-l vezi, și cazi la pământ!

10Nimeni nu este atât de îndrăzneţ ca să-l întărâte.

Cine Mi s-ar împotrivi în faţă?

11Cui sunt dator

41:11
Is. 37:29
, ca să-i plătesc?

Sub cer totul

41:11
Rom. 11:35
este al Meu.

12Vreau să mai vorbesc iarăși de mădularele lui și de tăria lui,

și de frumuseţea întocmirii lui.

13Cine-i va putea ridica veșmântul?

Cine va putea pătrunde între fălcile lui?

14Cine va putea deschide porţile gurii lui?

Șirurile dinţilor lui

cât sunt de înspăimântătoare!

15Scuturile41:15 Solzii. lui măreţe și puternice

sunt unite împreună ca printr-o pecete;

16se ţin unul de altul

și nici aerul n-ar putea trece printre ele.

17Sunt ca niște fraţi care se îmbrăţișează,

se apucă și rămân nedespărţiţi.

18Strănuturile lui fac să strălucească lumina;

ochii lui sunt ca geana zorilor.

19Din gura lui ţâșnesc flăcări, scapără scântei de foc din ea.

20Din nările lui iese fum,

ca dintr-un vas care fierbe, ca dintr-o căldare fierbinte.

21Suflarea lui aprinde cărbunii

și gura lui aruncă flăcări.

22Tăria lui stă în grumaz

și înaintea lui sare groaza.

23Părţile lui cele cărnoase se ţin împreună,

ca turnate pe el, neclintite.

24Inima lui este tare ca piatra,

tare ca piatra de moară care stă dedesubt.

25Când se scoală el, tremură vitejii

și spaima îi pune pe fugă.

26Degeaba este lovit cu sabia;

căci suliţa, săgeata și pavăza nu folosesc la nimic.

27Pentru el, fierul este ca paiul,

arama, ca lemnul putred.

28Săgeata nu-l pune pe fugă,

pietrele din praștie sunt ca pleava pentru el.

29Nu vede în ghioagă decât un fir de pai

și râde la șuieratul săgeţilor.

30Sub pântecele lui sunt ţepi ascuţiţi:

ai zice că este o grapă întinsă peste noroi.

31Face să clocotească fundul mării ca un cazan

și-l clatină ca pe un vas plin cu mir.

32În urmă, el lasă o cărare luminoasă,

și adâncul pare ca pletele unui bătrân.

33Pe pământ nimic nu-i este stăpân;

este făcut ca să nu se teamă de nimic.

34Privește cu dispreţ tot ce este înălţat,

este împăratul

41:34
Exod 19:6Deut. 10:14Ps. 24:1
50:121 Cor. 10:26,28
celor mai mândre dobitoace.”