Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
41

411Poţi tu să prinzi leviatanul

41:1
Ps. 104:26Is. 27:1
41:1 Sau: crocodilul. cu undiţa

sau să-i legi limba cu o funie?

2Îi vei putea petrece papura prin nări

sau să-i străpungi cu un cârlig falca?

3Îţi va face el multe rugăminţi?

Îţi va vorbi el cu un glas dulce?

4Va face el un legământ cu tine,

ca să-ţi fie rob pe vecie?

5Te vei juca tu cu el ca și cu o pasăre?

Îl vei lega tu ca să-ţi înveselești fetele?

6Fac pescarii negoţ cu el?

Îl împart ei între negustori?

7Îi vei acoperi pielea cu ţepușe

și capul cu chingi?

8Ridică-ţi numai mâna împotriva lui,

și nu-ţi va mai veni gust să-l lovești.

9Iată că ești înșelat în așteptarea ta de a-l prinde:

numai să-l vezi, și cazi la pământ!

10Nimeni nu este atât de îndrăzneţ ca să-l întărâte.

Cine Mi s-ar împotrivi în faţă?

11Cui sunt dator

41:11
Is. 37:29
, ca să-i plătesc?

Sub cer totul

41:11
Rom. 11:35
este al Meu.

12Vreau să mai vorbesc iarăși de mădularele lui și de tăria lui,

și de frumuseţea întocmirii lui.

13Cine-i va putea ridica veșmântul?

Cine va putea pătrunde între fălcile lui?

14Cine va putea deschide porţile gurii lui?

Șirurile dinţilor lui

cât sunt de înspăimântătoare!

15Scuturile41:15 Solzii. lui măreţe și puternice

sunt unite împreună ca printr-o pecete;

16se ţin unul de altul

și nici aerul n-ar putea trece printre ele.

17Sunt ca niște fraţi care se îmbrăţișează,

se apucă și rămân nedespărţiţi.

18Strănuturile lui fac să strălucească lumina;

ochii lui sunt ca geana zorilor.

19Din gura lui ţâșnesc flăcări, scapără scântei de foc din ea.

20Din nările lui iese fum,

ca dintr-un vas care fierbe, ca dintr-o căldare fierbinte.

21Suflarea lui aprinde cărbunii

și gura lui aruncă flăcări.

22Tăria lui stă în grumaz

și înaintea lui sare groaza.

23Părţile lui cele cărnoase se ţin împreună,

ca turnate pe el, neclintite.

24Inima lui este tare ca piatra,

tare ca piatra de moară care stă dedesubt.

25Când se scoală el, tremură vitejii

și spaima îi pune pe fugă.

26Degeaba este lovit cu sabia;

căci suliţa, săgeata și pavăza nu folosesc la nimic.

27Pentru el, fierul este ca paiul,

arama, ca lemnul putred.

28Săgeata nu-l pune pe fugă,

pietrele din praștie sunt ca pleava pentru el.

29Nu vede în ghioagă decât un fir de pai

și râde la șuieratul săgeţilor.

30Sub pântecele lui sunt ţepi ascuţiţi:

ai zice că este o grapă întinsă peste noroi.

31Face să clocotească fundul mării ca un cazan

și-l clatină ca pe un vas plin cu mir.

32În urmă, el lasă o cărare luminoasă,

și adâncul pare ca pletele unui bătrân.

33Pe pământ nimic nu-i este stăpân;

este făcut ca să nu se teamă de nimic.

34Privește cu dispreţ tot ce este înălţat,

este împăratul

41:34
Exod 19:6Deut. 10:14Ps. 24:1
50:121 Cor. 10:26,28
celor mai mândre dobitoace.”