Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
42

Smerirea și căinţa lui Iov

421Iov a răspuns Domnului și a zis:

2„Știu că Tu poţi

42:2
Gen. 18:14Mat. 19:26Marcu 10:27
14:36Luca 18:27
totul

și că nimic nu poate sta împotriva gândurilor Tale.” –

3„Cine

42:3
Cap. 38:2.

este acela care are nebunia să-Mi întunece planurile?” –

„Da, am vorbit, fără să le înţeleg,

de minuni care sunt mai presus de mine

42:3
Ps. 40:5
131:1
139:6
și pe care nu le pricep.” –

4„Ascultă-Mă și voi vorbi;

te

42:4
Cap. 38:3;
40:7
voi întreba și Mă vei învăţa.” –

5„Urechea mea auzise vorbindu-se de Tine,

dar acum ochiul meu Te-a văzut.

6De aceea mi-e scârbă de mine

42:6
Ezra 9:6

și mă pocăiesc în ţărână și cenușă.”

7După ce a vorbit aceste cuvinte lui Iov, Domnul a zis lui Elifaz din Teman: „Mânia Mea S-a aprins împotriva ta și împotriva celor doi prieteni ai tăi, pentru că n-aţi vorbit așa de drept de Mine cum a vorbit robul Meu Iov.

8Luaţi acum șapte

42:8
Num. 23:1
viţei și șapte berbeci, duceţi-vă
42:8
Mat. 5:24
la robul Meu Iov și aduceţi o ardere-de-tot pentru voi. Robul Meu Iov să se roage
42:8
Gen. 20:17Iac. 5:15,161 Ioan 5:16
pentru voi, și numai în vederea lui nu vă voi face după nebunia voastră; căci n-aţi vorbit așa de drept despre Mine cum a vorbit robul Meu Iov.” 9Elifaz din Teman, Bildad din Șuah și Ţofar din Naama s-au dus și au făcut cum le spusese Domnul. Și Domnul a ascultat rugăciunea lui Iov. 10Domnul
42:10
Ps. 14:7
126:1
a adus pe Iov iarăși în starea lui de la început, după ce s-a rugat Iov pentru prietenii săi. Și Domnul i-a dat înapoi îndoit
42:10
Is. 40:2
decât tot ce avusese. 11Fraţii
42:11
Cap. 19:13.

, surorile și vechii prieteni ai lui Iov au venit toţi să-l vadă și au mâncat cu el în casă. L-au plâns și l-au mângâiat pentru toate nenorocirile pe care le trimisese Domnul peste el, și fiecare i-a dat un chesita și un inel de aur. 12În cei din urmă ani
42:12
Cap. 8:7.
Iac. 5:11
ai săi, Iov a primit de la Domnul mai multe binecuvântări decât primise în cei dintâi. A avut paisprezece mii
42:12
Cap. 1:3.

de oi, șase mii de cămile, o mie de perechi de boi și o mie de măgăriţe. 13A avut șapte
42:13
Cap. 1:2.

fii și trei fete; 14celei dintâi i-a pus numele Iemima, celei de a doua Cheţia și celei de a treia Cheren-Hapuc. 15În toată ţara nu erau femei așa de frumoase ca fetele lui Iov. Tatăl lor le-a dat o parte de moștenire printre fraţii lor. 16Iov a mai trăit
42:16
Cap. 5:26.
Prov. 3:16
după aceea o sută patruzeci de ani și a văzut pe fiii săi și pe fiii fiilor săi până la al patrulea neam. 17Și Iov a murit bătrân și sătul
42:17
Gen. 25:8
de zile.