Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
5

Nelegiuitul piere

51Strigă acum! Cine îţi va răspunde?

Căruia dintre sfinţi îi vei vorbi?

2Nebunul piere ucis de mânia lui,

prostul moare ucis de aprinderea lui.

3Am

5:3
Ps. 37:35,36Ier. 12:2,3
văzut pe un nebun prinzând rădăcină;

apoi, deodată, i-am blestemat locuinţa.

4Fiii

5:4
Ps. 119:155
127:5
lui n-au noroc,

sunt călcaţi în picioare la poartă,

și nimeni

5:4
Ps. 109:12
nu-i scapă!

5Secerișul lui este mâncat de cei flămânzi,

care vin să-l ia chiar și din spini,

și averile lui sunt înghiţite de oameni

5:5
Cap. 18:9.

însetaţi.

6Nenorocirea nu răsare din ţărână,

și suferinţa nu încolţește din pământ.

7Omul se naște

5:7
Gen. 3:17-191 Cor. 10:13
ca să sufere,

după cum scânteia se naște ca să zboare.

Ajutorul este la Dumnezeu

8Eu aș alerga la Dumnezeu,

lui Dumnezeu I-aș spune necazul meu.

9El face lucruri

5:9
Cap. 9:10;
37:5Ps. 40:5
72:18
145:3Rom. 11:33
mari și nepătrunse,

minuni fără număr.

10El varsă ploaia

5:10
Cap. 28:26.
Ps. 65:9,10
147:8Ier. 5:24
10:13
51:16Fapte 14:17
pe pământ

și trimite apă pe câmpii.

11El înalţă

5:11
1 Sam. 2:7Ps. 113:7
pe cei smeriţi

și izbăvește pe cei necăjiţi.

12El nimicește

5:12
Neem. 4:15Ps. 33:10Is. 8:10
planurile oamenilor vicleni,

și mâinile lor nu pot să le împlinească.

13El prinde

5:13
Ps. 9:151 Cor. 3:19
pe cei înţelepţi în viclenia lor,

și planurile oamenilor înșelători sunt răsturnate:

14dau peste întuneric în mijlocul

5:14
Deut. 28:29Is. 59:10Amos 8:9
zilei,

bâjbâie ziua-n amiaza mare ca noaptea.

15Astfel, Dumnezeu ocrotește pe cel slab împotriva ameninţărilor lor

și-l scapă

5:15
Ps. 35:101 Sam. 2:9
din mâna celor puternici,

16așa

5:16
Ps. 107:42
încât nădejdea sprijină pe cel nenorocit,

iar fărădelegea își închide gura.

La adăpostul lui Dumnezeu

17Ferice

5:17
Ps. 94:12Prov. 3:11,12Evr. 12:5Iac. 1:12Apoc. 3:19
de omul pe care-l ceartă Dumnezeu!

Nu nesocoti mustrarea Celui Atotputernic.

18El face

5:18
Deut. 32:391 Sam. 2:6Is. 30:26Osea 6:1
rana și tot El o leagă;

El rănește, și mâna Lui tămăduiește.

19De șase

5:19
Ps. 34:19
91:3Prov. 24:161 Cor. 10:13
ori te va izbăvi din necaz

și de șapte

5:19
Ps. 91:10
ori nu te va atinge răul.

20El te va scăpa de moarte în vreme de foamete

5:20
Ps. 33:19
37:19

și de loviturile sabiei în vreme de război.

21Vei fi la adăpost de biciul

5:21
Ps. 31:20
limbii,

vei fi fără teamă când va veni pustiirea.

22Vei râde de pustiire, ca și de foamete,

și nu vei avea să te temi de fiarele

5:22
Is. 11:9
35:9
65:25Ezec. 34:25
pământului.

23Căci vei face legământ până și cu pietrele

5:23
Ps. 91:12Osea 2:18
câmpului,

și fiarele pământului vor fi în pace cu tine.

24Vei avea fericire în cortul tău,

îţi vei găsi turmele întregi,

25îţi vei vedea sămânţa

5:25
Ps. 112:2
72:16
crescându-ţi

și odraslele înmulţindu-se ca iarba de pe câmp.

26Vei intra în mormânt la bătrâneţe

5:26
Prov. 9:11
10:27
, ca snopul strâns la vremea lui.

27Iată ce am cercetat

5:27
Ps. 111:2
, și așa este!

Ascultă, că sunt spre folosul tău!”