Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
6

Răspunsul lui Iov

61Iov a luat cuvântul și a zis:

2„O, de ar fi cu putinţă să mi se cântărească durerea

și să mi se pună toate nenorocirile în cumpănă,

3ar fi mai grele decât nisipul

6:3
Prov. 27:3
mării, de aceea îmi merg cuvintele până la nebunie!

4Căci

6:4
Ps. 38:2
săgeţile Celui Atotputernic m-au străpuns,

sufletul meu le suge otrava

și groaza

6:4
Ps. 88:15,16
Domnului bagă fiori în mine!

5Zbiară măgarul sălbatic când are verdeaţă?

Mugește boul când are de mâncare?

6Poţi mânca ce-i fără gust și fără sare?

Are vreun gust albușul unui ou?

7Orice lucru de care aș vrea să nu m-ating,

acela-i hrana mea, fie cât de greţoasă ea!

8O, de mi s-ar asculta dorinţa

și de mi-ar împlini Dumnezeu nădejdea!

9De

6:9
1 Împ. 19:4
ar vrea Dumnezeu să mă zdrobească,

întindă-Și mâna și să mă prăpădească!

10Îmi va rămâne măcar această mângâiere,

această bucurie în durerile cu care mă copleșește:

6:10
Fapte 20:20
niciodată n-am călcat poruncile
6:10
Lev. 19:2Is. 57:15Osea 11:9
Celui Sfânt.

11La ce să mai nădăjduiesc, când nu mai pot?

La ce să mai aștept, când sfârșitul se știe?

12Tăria mea oare este o tărie de piatră?

Trupul meu e de aramă?

13Nu sunt eu lipsit de ajutor,

și n-a fugit mântuirea de mine?

Iov se tânguiește

14Cel ce suferă

6:14
Prov. 17:17
are drept la mila prietenului,

chiar dacă părăsește frica de Cel Atotputernic.

15Fraţii

6:15
Ps. 38:11
41:9
mei s-au arătat înșelători ca un pârâu,

ca albia pâraielor

6:15
Ier. 15:18
care trec.

16Un sloi le tulbură cursul,

zăpada se îngrămădește pe ele;

17vine arșiţa vremii și seacă,

vine căldura soarelui și li se usucă albia.

18Cete de călători se abat din drumul lor,

se cufundă în pustie și pier.

19Cetele celor din Tema

6:19
Gen. 25:15
se uită ţintă la ele,

călătorii din Seba

6:19
1 Împ. 10:1Ps. 72:10Ezec. 27:22,23
sunt plini de nădejde când le văd.

20Dar rămân înșelaţi

6:20
Ier. 14:3
în nădejdea lor,

rămân uimiţi când ajung la ele.

21Așa sunteţi

6:21
Cap. 13:4.

și voi acum pentru mine.

Voi îmi vedeţi necazul și vă îngroziţi

6:21
Ps. 38:11
!

22V-am zis eu oare: ‘Daţi-mi ceva,

cheltuiţi din averile voastre pentru mine,

23scăpaţi-mă din mâna vrăjmașului,

răscumpăraţi-mă din mâna celor răi’?

24Învăţaţi-mă, și voi tăcea;

faceţi-mă să înţeleg în ce am păcătuit.

25O, cât de înduplecătoare sunt cuvintele adevărului!

Dar ce dovedesc mustrările voastre?

26Vreţi să mă mustraţi pentru tot ce am zis

și să nu vedeţi decât vânt în cuvintele unui deznădăjduit?

27Voi năpăstuiţi pe orfan,

prigoniţi

6:27
Ps. 57:6
pe prietenul vostru.

28Uitaţi-vă la mine, vă rog!

Doar nu voi minţi în faţă!

29Întoarceţi-vă

6:29
Cap. 17:10.

, nu fiţi nedrepţi;

întoarceţi-vă și mărturisiţi că sunt nevinovat!

30Este vreo nelegiuire pe limba mea

și nu deosebește gura mea ce este rău?