Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
6

Răspunsul lui Iov

61Iov a luat cuvântul și a zis:

2„O, de ar fi cu putinţă să mi se cântărească durerea

și să mi se pună toate nenorocirile în cumpănă,

3ar fi mai grele decât nisipul

6:3
Prov. 27:3
mării, de aceea îmi merg cuvintele până la nebunie!

4Căci

6:4
Ps. 38:2
săgeţile Celui Atotputernic m-au străpuns,

sufletul meu le suge otrava

și groaza

6:4
Ps. 88:15,16
Domnului bagă fiori în mine!

5Zbiară măgarul sălbatic când are verdeaţă?

Mugește boul când are de mâncare?

6Poţi mânca ce-i fără gust și fără sare?

Are vreun gust albușul unui ou?

7Orice lucru de care aș vrea să nu m-ating,

acela-i hrana mea, fie cât de greţoasă ea!

8O, de mi s-ar asculta dorinţa

și de mi-ar împlini Dumnezeu nădejdea!

9De

6:9
1 Împ. 19:4
ar vrea Dumnezeu să mă zdrobească,

întindă-Și mâna și să mă prăpădească!

10Îmi va rămâne măcar această mângâiere,

această bucurie în durerile cu care mă copleșește:

6:10
Fapte 20:20
niciodată n-am călcat poruncile
6:10
Lev. 19:2Is. 57:15Osea 11:9
Celui Sfânt.

11La ce să mai nădăjduiesc, când nu mai pot?

La ce să mai aștept, când sfârșitul se știe?

12Tăria mea oare este o tărie de piatră?

Trupul meu e de aramă?

13Nu sunt eu lipsit de ajutor,

și n-a fugit mântuirea de mine?

Iov se tânguiește

14Cel ce suferă

6:14
Prov. 17:17
are drept la mila prietenului,

chiar dacă părăsește frica de Cel Atotputernic.

15Fraţii

6:15
Ps. 38:11
41:9
mei s-au arătat înșelători ca un pârâu,

ca albia pâraielor

6:15
Ier. 15:18
care trec.

16Un sloi le tulbură cursul,

zăpada se îngrămădește pe ele;

17vine arșiţa vremii și seacă,

vine căldura soarelui și li se usucă albia.

18Cete de călători se abat din drumul lor,

se cufundă în pustie și pier.

19Cetele celor din Tema

6:19
Gen. 25:15
se uită ţintă la ele,

călătorii din Seba

6:19
1 Împ. 10:1Ps. 72:10Ezec. 27:22,23
sunt plini de nădejde când le văd.

20Dar rămân înșelaţi

6:20
Ier. 14:3
în nădejdea lor,

rămân uimiţi când ajung la ele.

21Așa sunteţi

6:21
Cap. 13:4.
și voi acum pentru mine.

Voi îmi vedeţi necazul și vă îngroziţi

6:21
Ps. 38:11
!

22V-am zis eu oare: ‘Daţi-mi ceva,

cheltuiţi din averile voastre pentru mine,

23scăpaţi-mă din mâna vrăjmașului,

răscumpăraţi-mă din mâna celor răi’?

24Învăţaţi-mă, și voi tăcea;

faceţi-mă să înţeleg în ce am păcătuit.

25O, cât de înduplecătoare sunt cuvintele adevărului!

Dar ce dovedesc mustrările voastre?

26Vreţi să mă mustraţi pentru tot ce am zis

și să nu vedeţi decât vânt în cuvintele unui deznădăjduit?

27Voi năpăstuiţi pe orfan,

prigoniţi

6:27
Ps. 57:6
pe prietenul vostru.

28Uitaţi-vă la mine, vă rog!

Doar nu voi minţi în faţă!

29Întoarceţi-vă

6:29
Cap. 17:10.
, nu fiţi nedrepţi;

întoarceţi-vă și mărturisiţi că sunt nevinovat!

30Este vreo nelegiuire pe limba mea

și nu deosebește gura mea ce este rău?

7

Iov deznădăjduit

71Soarta omului pe pământ este ca a unui ostaș

7:1
Cap. 14:5,13,14.

și zilele lui sunt ca ale unui muncitor cu ziua.

2Cum suspină robul după umbră,

cum își așteaptă muncitorul plata,

3așa am eu parte de luni de durere

7:3
Cap. 29:2.
,

și partea mea sunt nopţi de suferinţă.

4Mă culc și zic:

‘Când mă voi scula

7:4
Deut. 28:67
?

Când se va sfârși noaptea?’

Și mă satur de frământări până în revărsatul zorilor.

5Trupul mi se acoperă

7:5
Is. 14:11
cu viermi și cu o coajă pământoasă,

pielea-mi crapă și se desface.

6Zilele mele

7:6
Cap. 9:25;
zboară mai iuţi decât suveica ţesătorului,

se duc și nu mai am nicio nădejde!

7Adu-Ţi aminte, Dumnezeule, că viaţa mea

7:7
Ps. 78:39
89:47
este doar o suflare!

Ochii mei nu vor mai vedea fericirea.

8Ochiul

7:8
Cap. 20:9.
care mă privește nu mă va mai privi;

ochiul Tău mă va căuta și nu voi mai fi.

9Cum se risipește norul și trece,

așa nu se va mai ridica cel ce se

7:9
2 Sam. 12:23
coboară în Locuinţa morţilor!

10Nu se va mai întoarce în casa lui

și nu-și va mai cunoaște locul

7:10
Cap. 8:18;
în care locuia.

11De aceea nu-mi

7:11
Ps. 39:1,9
40:9
voi ţine gura,

ci voi vorbi în neliniștea inimii mele,

mă voi tângui

7:11
1 Sam. 1:10
în amărăciunea sufletului meu.

12Oare o mare sunt eu sau un balaur de mare,

de-ai pus strajă în jurul meu?

13Când

7:13
Cap. 9:27.
zic: ‘Patul mă va ușura,

culcușul îmi va alina durerile’,

14atunci mă înspăimânţi prin vise,

mă îngrozești prin vedenii.

15Ah, aș vrea mai bine gâtuirea,

mai bine moartea decât aceste oase!

16Le dispreţuiesc

7:16
Cap. 10:1.
!… Nu voi trăi în veci…

Lasă-mă

7:16
Cap. 10:20;
, căci doar o suflare mi-i viaţa
7:16
Ps. 62:9
!

17Ce este

7:17
Ps. 8:4
144:3Evr. 2:6
omul ca să-Ţi pese atât de mult de el,

ca să iei seama la el,

18să-l cercetezi în toate dimineţile

și să-l încerci în toate clipele?

19Când vei înceta odată să mă privești?

Când îmi vei da răgaz să-mi înghit scuipatul?

20Dacă am păcătuit, ce pot să-Ţi fac, Păzitorul

7:20
Ps. 36:6
oamenilor?

Pentru ce m-ai pus

7:20
Cap. 16:12.
ţintă săgeţilor Tale,

de am ajuns o povară chiar pentru mine însumi?

21Pentru ce nu-mi ierţi păcatul

și pentru ce nu-mi uiţi fărădelegea?

Căci voi adormi în ţărână

și, când mă vei căuta, nu voi mai fi!”

8

Cuvântarea lui Bildad

81Bildad din Șuah a luat cuvântul și a zis:

2„Până când vrei să vorbești astfel

și până când vor fi cuvintele gurii tale ca un vânt puternic?

3Oare va răsturna

8:3
Gen. 18:25Deut. 32:42 Cron. 19:7Dan. 9:14Rom. 3:5
Dumnezeu dreptul?

Sau va răsturna Cel Atotputernic dreptatea?

4Dacă fiii tăi au păcătuit

8:4
Cap. 1:5,18.
împotriva Lui,

i-a dat pe mâna păcatului.

5Dar tu, dacă

8:5
Cap. 5:8;
alergi la Dumnezeu,

dacă rogi pe Cel Atotputernic,

6dacă ești curat și fără prihană,

atunci, negreșit, El va veghea asupra ta

și va da înapoi fericirea locuinţei tale nevinovate.

7Vechea ta propășire va fi mică

faţă de cea de mai târziu.

Învăţăminte din păţania celor dinainte

8Întreabă

8:8
Deut. 4:32
32:7
pe cei din neamurile trecute

și ia aminte la păţania părinţilor lor.

9Căci noi

8:9
Gen. 47:91 Cron. 29:18Ps. 39:5
102:11
144:4
suntem de ieri și nu știm nimic,

zilele noastre pe pământ nu sunt decât o umbră.

10Ei te vor învăţa, îţi vor vorbi

și vor scoate din inima lor aceste cuvinte:

11‘Crește papura fără baltă?

Crește trestia fără umezeală?’

12Fiind încă

8:12
Ps. 129:6Ier. 17:6
verde și fără să se taie,

ea se usucă mai repede decât toate ierburile.

13Așa se întâmplă tuturor celor ce uită pe Dumnezeu,

și nădejdea

8:13
Cap. 11:20;
celui nelegiuit va pieri.

14Încrederea lui este zdrobită,

și sprijinul lui este o pânză de păianjen.

15Se bizuiește

8:15
Cap. 27:18.
pe casa lui, dar nu este tare;

se prinde de ea, dar nu ţine.

16Cum dă soarele, înverzește,

își întinde ramurile peste grădina sa,

17își împletește rădăcinile printre pietre,

pătrunde până în ziduri.

18Dar, dacă-l smulgi

8:18
Cap. 7:10;
din locul în care stă,

locul acesta se leapădă de el și zice:

‘Nu știu să te fi cunoscut vreodată!’

19Iată, așa sunt desfătările pe care i le aduc căile vieţii lui;

apoi din

8:19
Ps. 113:7
același pământ răsar alţii după el.

20Nu, Dumnezeu nu leapădă pe omul fără prihană

și nu ocrotește pe cei răi.

21Ba încă, El îţi umple gura cu strigăte de bucurie,

și buzele cu cântări de veselie.

22Vrăjmașii tăi vor fi acoperiţi

8:22
Ps. 35:26
109:29
de rușine,

iar cortul celor răi va pieri.”