Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
8

Cuvântarea lui Bildad

81Bildad din Șuah a luat cuvântul și a zis:

2„Până când vrei să vorbești astfel

și până când vor fi cuvintele gurii tale ca un vânt puternic?

3Oare va răsturna

8:3
Gen. 18:25Deut. 32:42 Cron. 19:7Dan. 9:14Rom. 3:5
Dumnezeu dreptul?

Sau va răsturna Cel Atotputernic dreptatea?

4Dacă fiii tăi au păcătuit

8:4
Cap. 1:5,18.

împotriva Lui,

i-a dat pe mâna păcatului.

5Dar tu, dacă

8:5
Cap. 5:8;
11:13
22:23
alergi la Dumnezeu,

dacă rogi pe Cel Atotputernic,

6dacă ești curat și fără prihană,

atunci, negreșit, El va veghea asupra ta

și va da înapoi fericirea locuinţei tale nevinovate.

7Vechea ta propășire va fi mică

faţă de cea de mai târziu.

Învăţăminte din păţania celor dinainte

8Întreabă

8:8
Deut. 4:32
32:7
pe cei din neamurile trecute

și ia aminte la păţania părinţilor lor.

9Căci noi

8:9
Gen. 47:91 Cron. 29:18Ps. 39:5
102:11
144:4
suntem de ieri și nu știm nimic,

zilele noastre pe pământ nu sunt decât o umbră.

10Ei te vor învăţa, îţi vor vorbi

și vor scoate din inima lor aceste cuvinte:

11‘Crește papura fără baltă?

Crește trestia fără umezeală?’

12Fiind încă

8:12
Ps. 129:6Ier. 17:6
verde și fără să se taie,

ea se usucă mai repede decât toate ierburile.

13Așa se întâmplă tuturor celor ce uită pe Dumnezeu,

și nădejdea

8:13
Cap. 11:20;
18:14
27:8Ps. 112:10Prov. 10:28
celui nelegiuit va pieri.

14Încrederea lui este zdrobită,

și sprijinul lui este o pânză de păianjen.

15Se bizuiește

8:15
Cap. 27:18.

pe casa lui, dar nu este tare;

se prinde de ea, dar nu ţine.

16Cum dă soarele, înverzește,

își întinde ramurile peste grădina sa,

17își împletește rădăcinile printre pietre,

pătrunde până în ziduri.

18Dar, dacă-l smulgi

8:18
Cap. 7:10;
20:9Ps. 37:36
din locul în care stă,

locul acesta se leapădă de el și zice:

‘Nu știu să te fi cunoscut vreodată!’

19Iată, așa sunt desfătările pe care i le aduc căile vieţii lui;

apoi din

8:19
Ps. 113:7
același pământ răsar alţii după el.

20Nu, Dumnezeu nu leapădă pe omul fără prihană

și nu ocrotește pe cei răi.

21Ba încă, El îţi umple gura cu strigăte de bucurie,

și buzele cu cântări de veselie.

22Vrăjmașii tăi vor fi acoperiţi

8:22
Ps. 35:26
109:29
de rușine,

iar cortul celor răi va pieri.”