Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
7

Iov deznădăjduit

71Soarta omului pe pământ este ca a unui ostaș

7:1
Cap. 14:5,13,14.

și zilele lui sunt ca ale unui muncitor cu ziua.

2Cum suspină robul după umbră,

cum își așteaptă muncitorul plata,

3așa am eu parte de luni de durere

7:3
Cap. 29:2.
,

și partea mea sunt nopţi de suferinţă.

4Mă culc și zic:

‘Când mă voi scula

7:4
Deut. 28:67
?

Când se va sfârși noaptea?’

Și mă satur de frământări până în revărsatul zorilor.

5Trupul mi se acoperă

7:5
Is. 14:11
cu viermi și cu o coajă pământoasă,

pielea-mi crapă și se desface.

6Zilele mele

7:6
Cap. 9:25;
zboară mai iuţi decât suveica ţesătorului,

se duc și nu mai am nicio nădejde!

7Adu-Ţi aminte, Dumnezeule, că viaţa mea

7:7
Ps. 78:39
89:47
este doar o suflare!

Ochii mei nu vor mai vedea fericirea.

8Ochiul

7:8
Cap. 20:9.
care mă privește nu mă va mai privi;

ochiul Tău mă va căuta și nu voi mai fi.

9Cum se risipește norul și trece,

așa nu se va mai ridica cel ce se

7:9
2 Sam. 12:23
coboară în Locuinţa morţilor!

10Nu se va mai întoarce în casa lui

și nu-și va mai cunoaște locul

7:10
Cap. 8:18;
în care locuia.

11De aceea nu-mi

7:11
Ps. 39:1,9
40:9
voi ţine gura,

ci voi vorbi în neliniștea inimii mele,

mă voi tângui

7:11
1 Sam. 1:10
în amărăciunea sufletului meu.

12Oare o mare sunt eu sau un balaur de mare,

de-ai pus strajă în jurul meu?

13Când

7:13
Cap. 9:27.
zic: ‘Patul mă va ușura,

culcușul îmi va alina durerile’,

14atunci mă înspăimânţi prin vise,

mă îngrozești prin vedenii.

15Ah, aș vrea mai bine gâtuirea,

mai bine moartea decât aceste oase!

16Le dispreţuiesc

7:16
Cap. 10:1.
!… Nu voi trăi în veci…

Lasă-mă

7:16
Cap. 10:20;
, căci doar o suflare mi-i viaţa
7:16
Ps. 62:9
!

17Ce este

7:17
Ps. 8:4
144:3Evr. 2:6
omul ca să-Ţi pese atât de mult de el,

ca să iei seama la el,

18să-l cercetezi în toate dimineţile

și să-l încerci în toate clipele?

19Când vei înceta odată să mă privești?

Când îmi vei da răgaz să-mi înghit scuipatul?

20Dacă am păcătuit, ce pot să-Ţi fac, Păzitorul

7:20
Ps. 36:6
oamenilor?

Pentru ce m-ai pus

7:20
Cap. 16:12.
ţintă săgeţilor Tale,

de am ajuns o povară chiar pentru mine însumi?

21Pentru ce nu-mi ierţi păcatul

și pentru ce nu-mi uiţi fărădelegea?

Căci voi adormi în ţărână

și, când mă vei căuta, nu voi mai fi!”

8

Cuvântarea lui Bildad

81Bildad din Șuah a luat cuvântul și a zis:

2„Până când vrei să vorbești astfel

și până când vor fi cuvintele gurii tale ca un vânt puternic?

3Oare va răsturna

8:3
Gen. 18:25Deut. 32:42 Cron. 19:7Dan. 9:14Rom. 3:5
Dumnezeu dreptul?

Sau va răsturna Cel Atotputernic dreptatea?

4Dacă fiii tăi au păcătuit

8:4
Cap. 1:5,18.
împotriva Lui,

i-a dat pe mâna păcatului.

5Dar tu, dacă

8:5
Cap. 5:8;
alergi la Dumnezeu,

dacă rogi pe Cel Atotputernic,

6dacă ești curat și fără prihană,

atunci, negreșit, El va veghea asupra ta

și va da înapoi fericirea locuinţei tale nevinovate.

7Vechea ta propășire va fi mică

faţă de cea de mai târziu.

Învăţăminte din păţania celor dinainte

8Întreabă

8:8
Deut. 4:32
32:7
pe cei din neamurile trecute

și ia aminte la păţania părinţilor lor.

9Căci noi

8:9
Gen. 47:91 Cron. 29:18Ps. 39:5
102:11
144:4
suntem de ieri și nu știm nimic,

zilele noastre pe pământ nu sunt decât o umbră.

10Ei te vor învăţa, îţi vor vorbi

și vor scoate din inima lor aceste cuvinte:

11‘Crește papura fără baltă?

Crește trestia fără umezeală?’

12Fiind încă

8:12
Ps. 129:6Ier. 17:6
verde și fără să se taie,

ea se usucă mai repede decât toate ierburile.

13Așa se întâmplă tuturor celor ce uită pe Dumnezeu,

și nădejdea

8:13
Cap. 11:20;
celui nelegiuit va pieri.

14Încrederea lui este zdrobită,

și sprijinul lui este o pânză de păianjen.

15Se bizuiește

8:15
Cap. 27:18.
pe casa lui, dar nu este tare;

se prinde de ea, dar nu ţine.

16Cum dă soarele, înverzește,

își întinde ramurile peste grădina sa,

17își împletește rădăcinile printre pietre,

pătrunde până în ziduri.

18Dar, dacă-l smulgi

8:18
Cap. 7:10;
din locul în care stă,

locul acesta se leapădă de el și zice:

‘Nu știu să te fi cunoscut vreodată!’

19Iată, așa sunt desfătările pe care i le aduc căile vieţii lui;

apoi din

8:19
Ps. 113:7
același pământ răsar alţii după el.

20Nu, Dumnezeu nu leapădă pe omul fără prihană

și nu ocrotește pe cei răi.

21Ba încă, El îţi umple gura cu strigăte de bucurie,

și buzele cu cântări de veselie.

22Vrăjmașii tăi vor fi acoperiţi

8:22
Ps. 35:26
109:29
de rușine,

iar cortul celor răi va pieri.”

9

Răspunsul lui Iov

91Iov a luat cuvântul și a zis:

2„Știu bine că este așa.

Și cum ar putea omul să-și scoată

9:2
Ps. 143:2Rom. 3:20
dreptate înaintea lui Dumnezeu?

3Dacă ar voi să se certe cu El,

din o mie de lucruri n-ar putea să răspundă la unul singur.

4Ale Lui

9:4
Cap. 36:5.
sunt înţelepciunea și atotputernicia:

cine I s-ar putea împotrivi fără să fie pedepsit?

5El mută deodată munţii

și-i răstoarnă în mânia Sa.

6Zguduie

9:6
Is. 2:19,21Hag. 2:6,21Evr. 12:26
pământul din temelia
9:6
Cap. 26:11.
lui,

de i se clatină stâlpii.

7Poruncește soarelui, și soarele nu mai răsare;

și ţine stelele sub pecetea Lui.

8Numai El

9:8
Gen. 1:6Ps. 104:2,3
întinde cerurile

și umblă pe înălţimile mării.

9El a făcut

9:9
Gen. 1:16Amos 5:8
Ursa-Mare, Luceafărul de seară și Raliţele

și stelele din ţinuturile de miazăzi.

10El face

9:10
Cap. 5:9.
lucruri mari și nepătrunse,

minuni fără număr.

11Iată

9:11
Cap. 23:8,9;
, El trece pe lângă mine, și nu-L văd,

Se duce, și nu-L zăresc.

12Dacă

9:12
Is. 45:9Ier. 18:6Rom. 9:20
apucă El, cine-L va opri?

Cine-I va zice: ‘Ce faci?’

13Dumnezeu nu-Și întoarce mânia;

sub El se pleacă toţi sprijinitorii mândriei

9:13
Cap. 26:12.
.

14Și eu cum să-I răspund?

Ce cuvinte să aleg?

15Chiar dacă aș

9:15
Cap. 10:15.
avea dreptate, nu I-aș răspunde.

Nu pot decât să mă rog judecătorului.

16Și chiar dacă m-ar asculta când Îl chem,

tot n-aș putea crede că mi-a ascultat glasul –

17El, care mă izbește ca într-o furtună,

care îmi înmulţește fără pricină

9:17
Cap. 2:3;
rănile,

18care nu mă lasă să răsuflu,

mă satură de amărăciune.

19Să alerg la putere? El este atotputernic.

La dreptate? Cine mă va apăra?

20Oricâtă dreptate aș avea, gura mea mă va osândi

și oricât de nevinovat aș fi, El mă va arăta ca vinovat.

21Nevinovat! Sunt, dar nu ţin la viaţă, îmi dispreţuiesc viaţa.

22Ce-mi pasă la urma urmei?

Căci îndrăznesc s-o spun:

El nimicește pe cel nevinovat

9:22
Ecl. 9:2,3Ezec. 21:3
ca și pe cel vinovat.

23Și dacă biciul ar pricinui măcar îndată moartea…!

Dar El râde de încercările celui nevinovat.

24Pământul este dat pe mâinile celui nelegiuit;

El acoperă

9:24
2 Sam. 15:30
19:4Ier. 14:4
ochii judecătorilor – de nu El, apoi cine altul?

25Zilele

9:25
Cap. 7:6,7.
mele aleargă mai iuţi decât un alergător;

fug fără să fi văzut fericirea;

26trec ca și corăbiile cele iuţi,

ca vulturul

9:26
Hab. 1:8
care se repede asupra prăzii.

27Dacă

9:27
Cap. 7:13.
zic: ‘Vreau să-mi uit suferinţele,

să-mi las întristarea și să fiu voios’,

28sunt îngrozit

9:28
Ps. 119:120
de toate durerile mele.

Știu că nu mă vei scoate nevinovat

9:28
Exod 20:7
.

29Și dacă voi fi judecat vinovat,

pentru ce să mă mai trudesc degeaba?

30Chiar dacă

9:30
Ier. 2:22
m-aș spăla cu zăpadă,

chiar dacă mi-aș curăţi mâinile cu leșie,

31Tu tot m-ai cufunda în mocirlă,

de s-ar scârbi până și hainele de mine!

32Căci El nu

9:32
Ecl. 6:10Is. 45:9Ier. 49:19Rom. 9:20
este un om ca mine, ca să-I pot răspunde

și să mergem împreună la judecată.

33Nici nu

9:33
Vers. 19.
este vreun mijlocitor între noi,

care să-și pună mâna peste noi amândoi.

34Să-Și tragă

9:34
Cap. 13:20-22;
însă varga de deasupra mea

și să nu mă mai tulbure spaima Lui.

35Atunci voi vorbi și nu mă voi teme de El.

Altfel, nu sunt stăpân pe mine.