Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
8

Cuvântarea lui Bildad

81Bildad din Șuah a luat cuvântul și a zis:

2„Până când vrei să vorbești astfel

și până când vor fi cuvintele gurii tale ca un vânt puternic?

3Oare va răsturna

8:3
Gen. 18:25Deut. 32:42 Cron. 19:7Dan. 9:14Rom. 3:5
Dumnezeu dreptul?

Sau va răsturna Cel Atotputernic dreptatea?

4Dacă fiii tăi au păcătuit

8:4
Cap. 1:5,18.
împotriva Lui,

i-a dat pe mâna păcatului.

5Dar tu, dacă

8:5
Cap. 5:8;
alergi la Dumnezeu,

dacă rogi pe Cel Atotputernic,

6dacă ești curat și fără prihană,

atunci, negreșit, El va veghea asupra ta

și va da înapoi fericirea locuinţei tale nevinovate.

7Vechea ta propășire va fi mică

faţă de cea de mai târziu.

Învăţăminte din păţania celor dinainte

8Întreabă

8:8
Deut. 4:32
32:7
pe cei din neamurile trecute

și ia aminte la păţania părinţilor lor.

9Căci noi

8:9
Gen. 47:91 Cron. 29:18Ps. 39:5
102:11
144:4
suntem de ieri și nu știm nimic,

zilele noastre pe pământ nu sunt decât o umbră.

10Ei te vor învăţa, îţi vor vorbi

și vor scoate din inima lor aceste cuvinte:

11‘Crește papura fără baltă?

Crește trestia fără umezeală?’

12Fiind încă

8:12
Ps. 129:6Ier. 17:6
verde și fără să se taie,

ea se usucă mai repede decât toate ierburile.

13Așa se întâmplă tuturor celor ce uită pe Dumnezeu,

și nădejdea

8:13
Cap. 11:20;
celui nelegiuit va pieri.

14Încrederea lui este zdrobită,

și sprijinul lui este o pânză de păianjen.

15Se bizuiește

8:15
Cap. 27:18.
pe casa lui, dar nu este tare;

se prinde de ea, dar nu ţine.

16Cum dă soarele, înverzește,

își întinde ramurile peste grădina sa,

17își împletește rădăcinile printre pietre,

pătrunde până în ziduri.

18Dar, dacă-l smulgi

8:18
Cap. 7:10;
din locul în care stă,

locul acesta se leapădă de el și zice:

‘Nu știu să te fi cunoscut vreodată!’

19Iată, așa sunt desfătările pe care i le aduc căile vieţii lui;

apoi din

8:19
Ps. 113:7
același pământ răsar alţii după el.

20Nu, Dumnezeu nu leapădă pe omul fără prihană

și nu ocrotește pe cei răi.

21Ba încă, El îţi umple gura cu strigăte de bucurie,

și buzele cu cântări de veselie.

22Vrăjmașii tăi vor fi acoperiţi

8:22
Ps. 35:26
109:29
de rușine,

iar cortul celor răi va pieri.”

9

Răspunsul lui Iov

91Iov a luat cuvântul și a zis:

2„Știu bine că este așa.

Și cum ar putea omul să-și scoată

9:2
Ps. 143:2Rom. 3:20
dreptate înaintea lui Dumnezeu?

3Dacă ar voi să se certe cu El,

din o mie de lucruri n-ar putea să răspundă la unul singur.

4Ale Lui

9:4
Cap. 36:5.
sunt înţelepciunea și atotputernicia:

cine I s-ar putea împotrivi fără să fie pedepsit?

5El mută deodată munţii

și-i răstoarnă în mânia Sa.

6Zguduie

9:6
Is. 2:19,21Hag. 2:6,21Evr. 12:26
pământul din temelia
9:6
Cap. 26:11.
lui,

de i se clatină stâlpii.

7Poruncește soarelui, și soarele nu mai răsare;

și ţine stelele sub pecetea Lui.

8Numai El

9:8
Gen. 1:6Ps. 104:2,3
întinde cerurile

și umblă pe înălţimile mării.

9El a făcut

9:9
Gen. 1:16Amos 5:8
Ursa-Mare, Luceafărul de seară și Raliţele

și stelele din ţinuturile de miazăzi.

10El face

9:10
Cap. 5:9.
lucruri mari și nepătrunse,

minuni fără număr.

11Iată

9:11
Cap. 23:8,9;
, El trece pe lângă mine, și nu-L văd,

Se duce, și nu-L zăresc.

12Dacă

9:12
Is. 45:9Ier. 18:6Rom. 9:20
apucă El, cine-L va opri?

Cine-I va zice: ‘Ce faci?’

13Dumnezeu nu-Și întoarce mânia;

sub El se pleacă toţi sprijinitorii mândriei

9:13
Cap. 26:12.
.

14Și eu cum să-I răspund?

Ce cuvinte să aleg?

15Chiar dacă aș

9:15
Cap. 10:15.
avea dreptate, nu I-aș răspunde.

Nu pot decât să mă rog judecătorului.

16Și chiar dacă m-ar asculta când Îl chem,

tot n-aș putea crede că mi-a ascultat glasul –

17El, care mă izbește ca într-o furtună,

care îmi înmulţește fără pricină

9:17
Cap. 2:3;
rănile,

18care nu mă lasă să răsuflu,

mă satură de amărăciune.

19Să alerg la putere? El este atotputernic.

La dreptate? Cine mă va apăra?

20Oricâtă dreptate aș avea, gura mea mă va osândi

și oricât de nevinovat aș fi, El mă va arăta ca vinovat.

21Nevinovat! Sunt, dar nu ţin la viaţă, îmi dispreţuiesc viaţa.

22Ce-mi pasă la urma urmei?

Căci îndrăznesc s-o spun:

El nimicește pe cel nevinovat

9:22
Ecl. 9:2,3Ezec. 21:3
ca și pe cel vinovat.

23Și dacă biciul ar pricinui măcar îndată moartea…!

Dar El râde de încercările celui nevinovat.

24Pământul este dat pe mâinile celui nelegiuit;

El acoperă

9:24
2 Sam. 15:30
19:4Ier. 14:4
ochii judecătorilor – de nu El, apoi cine altul?

25Zilele

9:25
Cap. 7:6,7.
mele aleargă mai iuţi decât un alergător;

fug fără să fi văzut fericirea;

26trec ca și corăbiile cele iuţi,

ca vulturul

9:26
Hab. 1:8
care se repede asupra prăzii.

27Dacă

9:27
Cap. 7:13.
zic: ‘Vreau să-mi uit suferinţele,

să-mi las întristarea și să fiu voios’,

28sunt îngrozit

9:28
Ps. 119:120
de toate durerile mele.

Știu că nu mă vei scoate nevinovat

9:28
Exod 20:7
.

29Și dacă voi fi judecat vinovat,

pentru ce să mă mai trudesc degeaba?

30Chiar dacă

9:30
Ier. 2:22
m-aș spăla cu zăpadă,

chiar dacă mi-aș curăţi mâinile cu leșie,

31Tu tot m-ai cufunda în mocirlă,

de s-ar scârbi până și hainele de mine!

32Căci El nu

9:32
Ecl. 6:10Is. 45:9Ier. 49:19Rom. 9:20
este un om ca mine, ca să-I pot răspunde

și să mergem împreună la judecată.

33Nici nu

9:33
Vers. 19.
este vreun mijlocitor între noi,

care să-și pună mâna peste noi amândoi.

34Să-Și tragă

9:34
Cap. 13:20-22;
însă varga de deasupra mea

și să nu mă mai tulbure spaima Lui.

35Atunci voi vorbi și nu mă voi teme de El.

Altfel, nu sunt stăpân pe mine.

10

101M-am dezgustat

10:1
1 Împ. 19:4Iona 4:3,8
de viaţă!

Voi da drum slobod plângerii mele,

voi vorbi

10:1
Cap. 7:11.
în amărăciunea sufletului meu.

2Eu zic lui Dumnezeu: ‘Nu mă osândi!

Arată-mi pentru ce Te cerţi cu mine!

3Îţi place să chinuiești,

să dispreţuiești făptura mâinilor Tale,

în timp ce faci să-Ţi strălucească bunăvoinţa peste sfatul celor răi?

4Oare ai ochi de carne,

sau vezi

10:4
1 Sam. 16:7
cum vede un om?

5Zilele Tale sunt ca zilele omului și anii Tăi ca anii lui,

6ca să cercetezi fărădelegea mea

și să cauţi păcatul meu,

7când

10:7
Ps. 139:1,2
știi bine că nu sunt vinovat

și că nimeni nu mă poate scăpa din mâna Ta?

8Mâinile

10:8
Ps. 119:73
Tale m-au făcut și m-au zidit,

ele m-au întocmit în întregime…

Și Tu să mă nimicești!

9Adu-Ţi aminte

10:9
Gen. 2:7
3:19Is. 64:8
că Tu m-ai lucrat ca lutul!

Și vrei din nou să mă prefaci în ţărână?

10Nu m-ai muls ca laptele?

Nu m-ai închegat ca brânza?

11M-ai îmbrăcat

10:11
Ps. 139:14-16
cu piele și carne,

m-ai ţesut cu oase și vine;

12mi-ai dat bunăvoinţa Ta și viaţa,

m-ai păstrat cu suflarea prin îngrijirile și paza Ta.

13Iată totuși ce ascundeai în inima Ta,

iată, știu acum ce aveai de gând:

14ca, dacă păcătuiesc, să mă

10:14
Ps. 139:1
pândești

și să nu-mi ierţi fărădelegea.

15Dacă sunt vinovat, vai

10:15
Is. 3:11
de mine!

Dacă sunt nevinovat

10:15
Cap. 9:12,15,20,21.
, nu îndrăznesc să-mi ridic capul,

sătul de rușine și cufundat în ticăloșia

10:15
Ps. 25:18
mea.

16Și dacă îndrăznesc să-l ridic, mă urmărești

10:16
Is. 38:13Plâng. 3:10
ca un leu,

mă lovești cu lucruri de mirat,

17Îmi pui înainte noi martori împotrivă,

Îţi crește mânia împotriva mea

și mă năpădești cu o droaie de nenorociri.

18Pentru ce

10:18
Cap. 3:11.
m-ai scos din pântecele mamei mele?

O, de aș fi murit, și ochiul să nu mă fi văzut!

19Aș fi ca și cum n-aș fi fost,

și din pântecele mamei mele aș fi trecut în mormânt!

20Nu sunt

10:20
Cap. 7:6,16;
zilele mele destul de puţine?

Să mă lase

10:20
Ps. 39:13
dar, să plece
10:20
Cap. 7:16,19.
de la mine și să răsuflu puţin

21înainte de a mă duce, ca să nu mă mai întorc,

22în ţara

10:22
Ps. 88:12
întunericului și a umbrei
10:22
Ps. 23:4
morţii,

în ţara negurii adânci,

unde domnesc umbra morţii și neorânduiala

și unde lumina este ca întunericul!’”