Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
1

Năvală de lăcuste

11Cuvântul Domnului care a fost spus lui Ioel, fiul lui Petuel: 2Ascultaţi lucrul acesta, bătrâni! Și luaţi seama, toţi locuitorii ţării! S-a întâmplat așa ceva

1:2
Cap. 2:2.

pe vremea voastră sau pe vremea părinţilor voștri? 3Povestiţi
1:3
Ps. 78:4
copiilor voștri despre lucrul acesta și copiii voștri să povestească copiilor lor, iar copiii lor să povestească neamului de oameni care va urma! 4Ce a lăsat nemâncat lăcusta
1:4
Deut. 28:38
gazam a mâncat lăcusta arbeh, ce a lăsat lăcusta arbeh a mâncat lăcusta ielec, ce a lăsat lăcusta ielec a mâncat lăcusta hasil. 5Treziţi-vă, beţivilor, și plângeţi! Văitaţi-vă, toţi cei ce beţi vin, căci vi s-a luat
1:5
Is. 32:10
mustul de la gură! 6Căci în ţara mea a năvălit un popor
1:6
Prov. 30:25-27
puternic și fără număr, cu dinţi
1:6
Apoc. 9:8
de leu și măsele de leoaică. 7Mi-a pustiit
1:7
Is. 5:6
via; mi-a făcut bucăţi smochinul, l-a jupuit de coajă și l-a trântit jos; mlădiţele de viţă au ajuns albe. 8Bocește-te
1:8
Is. 22:12
ca fecioara încinsă cu un sac după bărbatul
1:8
Prov. 2:17Ier. 3:4
tinereţii ei! 9Au încetat darurile de mâncare
1:9
Vers. 13. Cap. 2:14.

și jertfele de băutură din Casa Domnului; preoţii, slujitorii Domnului, jelesc. 10Câmpia este pustiită, pământul
1:10
Ier. 12:11
14:2
, întristat, căci grâul este nimicit, mustul
1:10
Is. 24:7
a secat, untdelemnul nu mai este. 11Înmărmuriţi
1:11
Ier. 14:3,4
, plugari, văitaţi-vă, vieri, din pricina grâului și a orzului, căci bucatele de pe câmp sunt pierdute! 12Via
1:12
Vers. 10.

este prăpădită, smochinul este veștejit, rodiul, finicul, mărul, toţi pomii de pe câmp s-au uscat… Și s-a dus bucuria
1:12
Is. 24:11Ier. 48:33Ps. 4:7Is. 9:3
de la copiii oamenilor! 13Încingeţi-vă
1:13
Ier. 4:8
, preoţi, și plângeţi! Bociţi-vă, slujitori ai altarului; veniţi și petreceţi noaptea îmbrăcaţi cu saci, slujitori ai Dumnezeului meu! Căci au încetat darurile de mâncare
1:13
Vers. 9.

și jertfele de băutură din Casa Dumnezeului vostru. 14Vestiţi
1:14
2 Cron. 20:3,4
un post, chemaţi o adunare de sărbătoare
1:14
Lev. 23:36
; strângeţi pe bătrâni, pe toţi
1:14
2 Cron. 20:13
locuitorii ţării, în Casa Domnului Dumnezeului vostru și strigaţi către Domnul! 15„Vai! ce
1:15
Ier. 30:7
zi!” Da, ziua
1:15
Is. 13:6,9
Domnului este aproape, vine ca o pustiire de la Cel Atotputernic. 16Nu s-a prăpădit hrana sub ochii noștri? Și n-au pierit bucuria
1:16
Deut. 12:6,7
16:11,14,15
și veselia din Casa Dumnezeului nostru? 17S-au uscat seminţele sub bulgări; grânarele stau goale, hambarele sunt stricate, căci s-a stricat semănătura! 18Cum gem
1:18
Osea 4:3
vitele! Cirezile de boi umblă buimace, căci nu mai au pășune; chiar și turmele de oi suferă! 19Către
1:19
Ps. 50:15
Tine, Doamne, strig, căci a mâncat focul
1:19
Ier. 9:10
islazurile pustiei și para focului a pârlit toţi copacii de pe câmp! 20Chiar și fiarele câmpului se îndreaptă doritoare
1:20
Iov 38:41Ps. 104:21
145:15
către Tine, căci au secat
1:20
1 Împ. 17:7
18:5
pâraiele și a mâncat focul islazurile pustiei.