Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
3

31Căci iată că, în zilele acelea

3:1
Ier. 30:3Ezec. 38:14
și în vremurile acelea când voi aduce înapoi pe prinșii de război ai lui Iuda și ai Ierusalimului, 2voi strânge
3:2
Zah. 14:2-4
pe toate neamurile și le voi coborî în Valea lui Iosafat
3:2
2 Cron. 20:26
. Acolo, Mă
3:2
Is. 66:16Ezec. 38:22
voi judeca cu ele pentru poporul Meu, pentru Israel, moștenirea Mea, pe care l-au risipit printre neamuri, împărţind între ele ţara Mea. 3Au tras la sorţi
3:3
Obad. 11Naum 3:10
pentru poporul Meu; au dat un flăcău pe o curvă și au vândut fata pe vin și l-au băut. 4Ce vreţi voi cu Mine, Tirule
3:4
Amos 1:6,9
și Sidonule și toate ţinuturile filistenilor? Vreţi să-Mi răsplătiţi
3:4
Ezec. 25:15-17
vreo faptă sau să faceţi ceva împotriva Mea? Iute, fără zăbavă, voi întoarce faptele voastre asupra capului vostru. 5Mi-aţi luat argintul și aurul și cele mai bune odoare ale Mele și le-aţi dus în templele voastre. 6Aţi vândut pe copiii lui Iuda și ai Ierusalimului copiilor grecilor, ca să-i depărtaţi din ţara lor. 7Iată că îi scol
3:7
Is. 43:5,6
49:12Ier. 23:8
în locul în care i-aţi vândut și voi întoarce fapta voastră asupra capului vostru. 8Voi vinde copiilor lui Iuda pe fiii și fiicele voastre, și ei îi vor vinde sabeenilor, un neam depărtat
3:8
Ier. 6:20
, căci Domnul a vorbit.” 9Vestiţi
3:9
Is. 8:9,10Ier. 46:3,4Ezec. 38:7
aceste lucruri printre neamuri: „Pregătiţi războiul! Treziţi pe viteji! Să se apropie și să se suie toţi oamenii de război! 10Fiarele
3:10
Is. 2:4Mica 4:3
plugurilor voastre prefaceţi-le în săbii și cosoarele, în suliţe! Cel slab
3:10
Zah. 12:8
să zică: ‘Sunt tare!’” 11Grăbiţi-vă
3:11
Vers. 2.

și veniţi, toate neamurile de primprejur, și strângeţi-vă! Acolo coboară, Doamne, pe vitejii Tăi
3:11
Ps. 103:20Is. 13:3
! 12„Să se scoale neamurile și să se suie
3:12
Vers. 2.

în Valea lui Iosafat! Căci acolo voi ședea să judec
3:12
Ps. 96:13Ps. 98:9
110:6Is. 2:4
3:13Mica 4:3
toate neamurile de primprejur. 13Puneţi
3:13
Mat. 13:39Apoc. 14:15,18
mâna pe seceră, căci secerișul
3:13
Ier. 51:33Osea 6:11
este copt! Veniţi și călcaţi cu picioarele, căci linurile
3:13
Is. 63:3Plâng. 1:15Apoc. 14:19,20
sunt pline și tocitorile dau peste ele! Căci mare este răutatea lor!” 14Vin grămezi-grămezi în valea judecăţii
3:14
Vers. 2.

, căci ziua Domnului
3:14
Cap. 2:1.

este aproape, în valea judecăţii. 15Soarele
3:15
Cap. 2:10,31.

și luna se întunecă și stelele își pierd strălucirea. 16Domnul răcnește
3:16
Ier. 25:30Amos 1:2
din Sion, glasul Lui răsună din Ierusalim de se zguduie cerurile
3:16
Hag. 2:6
și pământul. Dar
3:16
Is. 51:5,6
Domnul este scăparea poporului Său și ocrotirea copiilor lui Israel. 17„Și veţi ști
3:17
Cap. 2:27.

că Eu sunt Domnul Dumnezeul vostru, care locuiește în Sion, muntele Meu cel sfânt
3:17
Dan. 11:45Obad. 16Zah. 8:3
. Ierusalimul însă va fi sfânt și nu vor mai trece străinii
3:17
Is. 35:8
52:1Naum 1:15Zah. 14:21Apoc. 21:27
prin el. 18În vremea aceea, va picura must
3:18
Amos 9:13
din munţi și va curge lapte din dealuri, toate pâraiele
3:18
Is. 30:25
lui Iuda vor fi pline de apă. Un izvor
3:18
Ps. 46:4Ezec. 47:1Zah. 14:8Apoc. 22:1
va ieși, de asemenea, din Casa Domnului și va uda valea Sitim
3:18
Num. 25:1
. 19Egiptul
3:19
Is. 19:1
va ajunge pustiu, Edomul
3:19
Ier. 49:17Ezec. 25:12,13Amos 1:11Obad. 10
va ajunge o pustie stearpă din pricina silniciei făcute împotriva copiilor lui Iuda, al căror sânge nevinovat l-au vărsat în ţara lor. 20Dar Iuda va fi veșnic
3:20
Amos 9:15
locuit și Ierusalimul, din neam în neam. 21Le voi răzbuna
3:21
Is. 4:4
sângele pe care nu l-am răzbunat încă, dar Domnul
3:21
Ezec. 48:35Apoc. 21:3
va locui în Sion.”