Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
1

11Cuvântul Domnului a vorbit lui Iona

1:1
2 Împ. 14:25
, fiul lui Amitai, astfel: 2„Scoală-te, du-te la Ninive, cetatea cea mare
1:2
Gen. 10:11,124:11
, și strigă împotriva ei! Căci răutatea
1:2
Gen. 18:20,21Ezra 9:6Iac. 5:4Apoc. 18:5
ei s-a suit până la Mine!” 3Și Iona s-a sculat
1:3
Cap. 4:2.

să fugă la Tars, departe de Faţa Domnului. S-a coborât la Iafo
1:3
Ios. 19:462 Cron. 2:16Fapte 9:36
și a găsit acolo o corabie care mergea la Tars. A plătit preţul călătoriei și s-a suit în corabie ca să meargă împreună cu călătorii la Tars, departe
1:3
Gen. 4:16Iov 1:12
2:7
de Faţa Domnului. 4Dar Domnul
1:4
Ps. 107:25
a făcut să sufle pe mare un vânt năprasnic și a stârnit o mare furtună. Corabia ameninţa să se sfărâme. 5Corăbierii s-au temut, a strigat fiecare la dumnezeul lui și au aruncat
1:5
Fapte 27:18,19,38
în mare uneltele din corabie, ca s-o facă mai ușoară. Iona s-a coborât în fundul
1:5
1 Sam. 24:3
corabiei, s-a culcat și a adormit dus. 6Cârmaciul s-a apropiat de el și i-a zis: „Ce dormi? Scoală-te și cheamă
1:6
Ps. 107:28
pe Dumnezeul tău! Poate că
1:6
Ioel 2:14
Dumnezeu va voi să se gândească la noi, și nu vom pieri!” 7Și au zis unul către altul: „Veniţi să tragem la sorţi
1:7
Ios. 7:14,161 Sam. 10:20,21
14:41,42Prov. 16:33Fapte 1:26
, ca să știm din pricina cui a venit peste noi nenorocirea aceasta!” Au tras la sorţi, și sorţul a căzut pe Iona. 8Atunci, ei i-au zis: „Spune-ne
1:8
Ios. 7:191 Sam. 14:43
din pricina cui a venit peste noi nenorocirea aceasta? Ce meserie ai și de unde vii? Care îţi este ţara și din ce popor ești?” 9El le-a răspuns: „Sunt evreu și mă tem de Domnul Dumnezeul cerurilor, care
1:9
Ps. 146:6Fapte 17:24
a făcut marea și uscatul!” 10Oamenii aceia au avut o mare teamă și i-au zis: „Pentru ce ai făcut lucrul acesta?” Căci oamenii aceia știau că fugea de Faţa Domnului, pentru că le spusese el. 11Ei i-au zis: „Ce să-ţi facem ca să se potolească marea faţă de noi?” Căci marea era din ce în ce mai înfuriată. 12El le-a răspuns: „Luaţi-mă
1:12
Ioan 11:50
și aruncaţi-mă în mare, și marea se va liniști faţă de voi! Căci știu că din vina mea vine peste voi această mare furtună!” 13Oamenii aceștia vâsleau ca să ajungă la uscat, dar nu puteau
1:13
Prov. 21:30
, pentru că marea se întărâta tot mai mult împotriva lor. 14Atunci au strigat către Domnul și au zis: „Doamne, nu ne pierde din pricina vieţii omului acestuia și nu ne împovăra
1:14
Deut. 21:8
cu sânge nevinovat! Căci Tu, Doamne, faci
1:14
Ps. 115:3
ce vrei!” 15Apoi au luat pe Iona și l-au aruncat în mare. Și furia mării
1:15
Ps. 89:9Luca 8:24
s-a potolit. 16Pe oamenii aceia i-a apucat o mare frică
1:16
Marcu 4:41Fapte 5:11
de Domnul și au adus Domnului o jertfă și I-au făcut juruinţe. 17Domnul a trimis un pește mare să înghită pe Iona și
1:17
Mat. 12:40
16:4Luca 11:30
Iona a stat în pântecele peștelui trei zile și trei nopţi.