Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
3

31Cuvântul Domnului a vorbit a doua oară lui Iona astfel: 2„Scoală-te, du-te la Ninive, cetatea cea mare, și vestește acolo strigarea pe care ţi-o voi da!” 3Și Iona s-a sculat și s-a dus la Ninive, după Cuvântul Domnului. Și Ninive era o cetate foarte mare, cât o călătorie de trei zile. 4Iona a început să pătrundă în oraș cale de o zi, strigând și zicând

3:4
Deut. 18:22
: „Încă patruzeci de zile, și Ninive va fi nimicită!” 5Oamenii din Ninive au crezut
3:5
Mat. 12:41Luca 11:32
în Dumnezeu, au vestit un post și s-au îmbrăcat cu saci, de la cei mai mari până la cei mai mici. 6Lucrul a ajuns la urechea împăratului din Ninive; el s-a sculat de pe scaunul lui de domnie, și-a scos mantia de pe el, s-a acoperit cu un sac și a șezut în
3:6
Iov 2:8
cenușă. 7Și a trimis să se dea de știre
3:7
2 Cron. 20:3Ioel 2:15
în Ninive, din porunca împăratului și mai-marilor lui, următoarele: „Oamenii și vitele, boii și oile să nu guste nimic, să nu pască și nici să nu bea apă deloc! 8Ci oamenii și vitele să se acopere cu saci, să strige cu putere către Dumnezeu și să se întoarcă
3:8
Is. 58:6
de la calea lor cea rea și de la faptele de asuprire
3:8
Is. 59:6
de care le sunt pline mâinile! 9Cine
3:9
2 Sam. 12:22Ioel 2:14
știe dacă nu Se va întoarce Dumnezeu și Se va căi și dacă nu-Și va opri mânia Lui aprinsă, ca să nu pierim!” 10Dumnezeu a văzut
3:10
Ier. 18:8Amos 7:3,6
ce făceau ei și că se întorceau de la calea lor cea rea. Atunci, Dumnezeu S-a căit de răul pe care Se hotărâse să li-l facă și nu l-a făcut.

4

Nemulţumirea lui Iona și mustrările Domnului

41Lucrul acesta n-a plăcut deloc lui Iona și s-a mâniat. 2S-a rugat Domnului și a zis: „Ah! Doamne, nu este aceasta tocmai ce ziceam eu când eram încă în ţara mea? Tocmai lucrul acesta voiam să-l înlătur fugind la Tars

4:2
Cap. 1:3.
. Căci știam că ești un Dumnezeu milos
4:2
Exod 34:6Ps. 86:5Ioel 2:13
și plin de îndurare, îndelung răbdător și bogat în bunătate și că Te căiești de rău! 3Acum
4:3
1 Împ. 19:4
, Doamne, ia-mi viaţa, căci vreau mai bine să mor
4:3
Vers. 8.
decât să trăiesc!” 4Domnul a răspuns: „Bine faci tu de te mânii?” 5Și Iona a ieșit din cetate și s-a așezat la răsărit de cetate. Acolo și-a făcut un umbrar și a stat sub el până va vedea ce are să se întâmple cu cetatea. 6Domnul Dumnezeu a făcut să crească un curcubete, care s-a ridicat peste Iona, ca să facă umbră capului lui și să-l facă să-i treacă mânia. Iona s-a bucurat foarte mult de curcubetele acesta. 7Dar a doua zi, la răsăritul soarelui, Dumnezeu a adus un vierme, care a înţepat curcubetele, și curcubetele s-a uscat. 8Când a răsărit soarele, Dumnezeu a făcut să sufle un vânt uscat de la răsărit și soarele a bătut peste capul lui Iona, și Iona a leșinat. Atunci a dorit să moară și a zis: „Mai bine să mor
4:8
Vers. 3.
decât să trăiesc!” 9Dar Dumnezeu a zis lui Iona: „Bine faci tu de te mânii din pricina curcubetelui?” El a răspuns: „Da, bine fac că mă mânii până la moarte!” 10Atunci și Domnul a zis: „Ţie îţi este milă de curcubetele acesta, care nu te-a costat nicio trudă și pe care nu tu l-ai făcut să crească, ci într-o noapte s-a născut și într-o noapte a pierit. 11Și Mie să nu-Mi fie milă de Ninive, cetatea
4:11
Cap. 1:2;
cea mare, în care se află mai mult de o sută douăzeci de mii de oameni, care nu știu
4:11
Deut. 1:39
să deosebească dreapta de stânga lor, afară de o mulţime
4:11
Ps. 36:6
145:9
de vite!”