Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
1

CUCERIREA ŢĂRII CANAANULUI

CAPITOLELE 1—12

Iosua în fruntea poporului

11După moartea lui Moise, robul Domnului, Domnul a zis lui Iosua, fiul lui Nun, slujitorul

1:1
Exod 24:13Deut. 1:38
lui Moise: 2„Robul Meu Moise
1:2
Deut. 34:5
a murit: acum, scoală-te, treci Iordanul acesta, tu și tot poporul acesta, și intraţi în ţara pe care o dau copiilor lui Israel. 3Orice loc
1:3
Deut. 11:24
pe care-l va călca talpa piciorului vostru vi-l dau, cum am spus lui Moise. 4Ţinutul vostru
1:4
Gen. 15:18Exod 23:31Num. 34:3-12
se va întinde de la pustie și Liban până la râul cel mare, râul Eufrat, toată ţara hetiţilor și până la Marea cea Mare, spre apusul soarelui. 5Nimeni
1:5
Deut. 7:24
nu va putea să stea împotriva ta cât vei trăi. Eu voi fi
1:5
Exod 3:12
cu tine, cum am
1:5
Deut. 31:8,23Is. 43:2,5
fost cu Moise; nu te
1:5
Deut. 31:6,8Evr. 13:5
voi lăsa, nici nu te voi părăsi. 6Întărește-te
1:6
Deut. 31:7,23
și îmbărbătează-te, căci tu vei da în stăpânire poporului acestuia ţara pe care am jurat părinţilor lor că le-o voi da. 7Întărește-te numai și îmbărbătează-te, lucrând cu credincioșie după toată legea
1:7
Num. 27:23Deut. 31:7
pe care ţi-a dat-o robul Meu Moise; nu
1:7
Deut. 5:32
28:14
te abate de la ea nici la dreapta, nici la stânga, ca să izbutești în tot ce vei face. 8Cartea aceasta a legii să nu se
1:8
Deut. 17:18,19
depărteze de gura ta; cugetă
1:8
Ps. 1:2
asupra ei zi și noapte, căutând să faci tot ce este scris în ea, căci atunci vei izbândi în toate lucrările tale și atunci vei lucra cu înţelepciune. 9Nu
1:9
Deut. 31:7,8,23
ţi-am dat Eu oare porunca aceasta: ‘Întărește-te și îmbărbătează-te’? Nu
1:9
Ps. 27:1Ier. 1:8
te înspăimânta și nu te îngrozi, căci Domnul Dumnezeul tău este cu tine în tot ce vei face.”

Poporul făgăduiește ascultare

10Iosua a dat căpeteniilor oștirii poporului următoarea poruncă: 11„Treceţi prin tabără și iată ce să porunciţi poporului: ‘Pregătiţi-vă merinde, căci peste trei

1:11
Cap. 3:2.
zile veţi trece Iordanul acesta ca să mergeţi să cuceriţi ţara pe care v-o dă în stăpânire Domnul Dumnezeul vostru.’” 12Iosua a zis rubeniţilor, gadiţilor și jumătăţii din seminţia lui Manase: 13„Aduceţi-vă aminte
1:13
Num. 32:20-28
ce v-a poruncit Moise, robul Domnului, când a zis: ‘Domnul Dumnezeul vostru v-a dat odihnă și v-a dat ţara aceasta.’ 14Nevestele voastre, pruncii voștri și vitele voastre să rămână în ţara pe care v-a dat-o Moise dincoace de Iordan, dar voi, toţi bărbaţii voinici, să treceţi înarmaţi înaintea fraţilor voștri și să-i ajutaţi, 15până ce Domnul va da odihnă fraţilor voștri ca și vouă și până ce vor fi și ei în stăpânirea ţării pe care le-o dă Domnul Dumnezeul vostru. Apoi
1:15
Cap. 22:4.
să vă întoarceţi să stăpâniţi ţara care este moșia voastră și pe care v-a dat-o Moise, robul Domnului, dincoace de Iordan, spre răsăritul soarelui.” 16Ei au răspuns lui Iosua și au zis: „Vom face tot ce ne-ai poruncit și ne vom duce oriunde ne vei trimite. 17Te vom asculta în totul, cum am ascultat pe Moise. Numai Domnul Dumnezeul tău să fie
1:17
Vers. 5.
cu tine, cum a fost cu Moise! 18Orice om care se va răzvrăti împotriva poruncii tale și care nu va asculta de tot ce-i vei porunci să fie pedepsit cu moartea! Întărește-te numai și îmbărbătează-te!”

2

Cele două iscoade la Ierihon

21Iosua, fiul lui Nun, a trimis în ascuns din

2:1
Num. 25:1
Sitim doi oameni, ca iscoade, zicându-le: „Duceţi-vă de cercetaţi ţara și mai ales Ierihonul.” Cei doi oameni au plecat și au ajuns
2:1
Evr. 11:31Iac. 2:25
în casa unei curve, care se chema Rahav
2:1
Mat. 1:5
, și s-au culcat acolo. 2S-a dat
2:2
Ps. 127:1Prov. 21:30
de știre împăratului din Ierihon și i-au spus: „Iată că niște oameni dintre copiii lui Israel au venit aici astă-noapte ca să iscodească ţara.” 3Împăratul Ierihonului a trimis la Rahav să-i spună: „Scoate afară pe bărbaţii care au venit la tine și care au intrat în casa ta, căci au venit să iscodească ţara.” 4Femeia
2:4
2 Sam. 17:19,20
a luat pe cei doi bărbaţi și i-a ascuns și a zis: „Este adevărat că bărbaţii aceștia au venit la mine, dar nu știam de unde sunt; 5și, fiindcă poarta a trebuit să se închidă noaptea, bărbaţii aceștia au ieșit afară; nu știu unde s-au dus: grăbiţi-vă de-i urmăriţi și-i veţi ajunge.” 6Ea îi suise
2:6
Exod 1:172 Sam. 17:19
pe acoperiș și-i ascunsese sub niște mănunchiuri de in pe care le întinsese pe acoperiș. 7Oamenii aceia i-au urmărit pe drumul care duce la vadul Iordanului și, după ce au ieșit ei, s-a închis poarta. 8Înainte de a se culca iscoadele, Rahav s-a suit la ei pe acoperiș 9și le-a zis: „Știu că Domnul v-a dat ţara aceasta, căci ne-a apucat groaza
2:9
Gen. 35:5Exod 23:27Deut. 2:25
11:25
de voi și toţi locuitorii ţării tremură înaintea voastră. 10Fiindcă am auzit cum, la ieșirea voastră din Egipt, Domnul a secat
2:10
Exod 14:21
înaintea voastră apele Mării Roșii și am auzit ce aţi făcut
2:10
Num. 21:24,34,35
celor doi împăraţi ai amoriţilor dincolo de Iordan, lui Sihon și Og, pe care i-aţi nimicit cu desăvârșire. 11De când am
2:11
Exod 15:14,15
auzit lucrul acesta, ni s-a tăiat inima
2:11
Cap. 5:1;
și toţi ne-am pierdut nădejdea înaintea voastră, căci Domnul
2:11
Deut. 4:39
Dumnezeul vostru este Dumnezeu sus în ceruri și jos pe pământ. 12Și acum, vă rog, juraţi-mi
2:12
1 Sam. 20:14,15,17
pe Domnul că veţi avea faţă de casa
2:12
1 Tim. 5:8
tatălui meu aceeași bunăvoinţă pe care am avut-o eu faţă de voi. Daţi-mi un semn
2:12
Vers. 18.
de încredinţare 13că veţi lăsa cu viaţă pe tatăl meu, pe mama mea, pe fraţii mei, pe surorile mele și pe toţi ai lor și că ne veţi scăpa de la moarte.” 14Bărbaţii aceia i-au răspuns: „Suntem gata să murim pentru voi, dacă nu ne daţi pe faţă; și când Domnul ne va da ţara aceasta, ne vom purta cu tine cu bunăvoinţă
2:14
Jud. 1:24Mat. 5:7
și credincioșie.” 15Ea i-a coborât
2:15
Fapte 9:25
cu o funie pe fereastră, căci casa în care locuia era lângă zidul cetăţii. 16Și le-a zis: „Duceţi-vă spre munte, ca să nu vă întâlnească cei ce vă urmăresc, ascundeţi-vă acolo trei zile, până se vor întoarce, după aceea să vă vedeţi de drum.” 17Bărbaţii aceia i-au zis: „Iată cum vom fi dezlegaţi
2:17
Exod 20:7
de jurământul pe care ne-ai pus să-l facem. 18La intrarea
2:18
Vers. 12.
noastră în ţară, leagă funia aceasta de fir cârmâziu la fereastra prin care ne-ai coborât și strânge
2:18
Cap. 6:23.
la tine în casă pe tatăl tău, pe mama ta, pe fraţii tăi și pe toată familia tatălui tău. 19Dacă vreunul din ei va ieși pe poarta casei tale, ca să meargă afară pe uliţă, sângele lui
2:19
Mat. 27:25
va cădea asupra capului lui și noi vom fi nevinovaţi, dar, dacă va pune cineva mâna pe vreunul din cei ce vor fi cu tine în casă, sângele lui va cădea asupra capului nostru. 20Și, dacă ne vei da pe faţă, vom fi dezlegaţi de jurământul pe care ne-ai pus să-l facem.” 21Ea a răspuns: „Fie după cuvintele voastre.” Și-a luat rămas-bun de la ei și ei au plecat. Ea a legat funia cărămizie la fereastră. 22Ei au plecat și au ajuns la munte, unde au rămas trei zile, până s-au întors cei care-i urmăreau. Cei care-i urmăreau i-au căutat pe tot drumul, dar nu i-au găsit. 23Cei doi oameni s-au întors, s-au coborât din munte și au trecut Iordanul. Au venit la Iosua, fiul lui Nun, și i-au istorisit tot ce li se întâmplase. 24Ei au zis lui Iosua: „Cu adevărat, Domnul
2:24
Exod 23:31
a dat toată ţara în mâinile noastre și toţi locuitorii ţării tremură înaintea noastră.”