Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
1

CUCERIREA ŢĂRII CANAANULUI

CAPITOLELE 1—12

Iosua în fruntea poporului

11După moartea lui Moise, robul Domnului, Domnul a zis lui Iosua, fiul lui Nun, slujitorul

1:1
Exod 24:13Deut. 1:38
lui Moise: 2„Robul Meu Moise
1:2
Deut. 34:5
a murit: acum, scoală-te, treci Iordanul acesta, tu și tot poporul acesta, și intraţi în ţara pe care o dau copiilor lui Israel. 3Orice loc
1:3
Deut. 11:24
pe care-l va călca talpa piciorului vostru vi-l dau, cum am spus lui Moise. 4Ţinutul vostru
1:4
Gen. 15:18Exod 23:31Num. 34:3-12
se va întinde de la pustie și Liban până la râul cel mare, râul Eufrat, toată ţara hetiţilor și până la Marea cea Mare, spre apusul soarelui. 5Nimeni
1:5
Deut. 7:24
nu va putea să stea împotriva ta cât vei trăi. Eu voi fi
1:5
Exod 3:12
cu tine, cum am
1:5
Deut. 31:8,23Is. 43:2,5
fost cu Moise; nu te
1:5
Deut. 31:6,8Evr. 13:5
voi lăsa, nici nu te voi părăsi. 6Întărește-te
1:6
Deut. 31:7,23
și îmbărbătează-te, căci tu vei da în stăpânire poporului acestuia ţara pe care am jurat părinţilor lor că le-o voi da. 7Întărește-te numai și îmbărbătează-te, lucrând cu credincioșie după toată legea
1:7
Num. 27:23Deut. 31:7
pe care ţi-a dat-o robul Meu Moise; nu
1:7
Deut. 5:32
28:14
te abate de la ea nici la dreapta, nici la stânga, ca să izbutești în tot ce vei face. 8Cartea aceasta a legii să nu se
1:8
Deut. 17:18,19
depărteze de gura ta; cugetă
1:8
Ps. 1:2
asupra ei zi și noapte, căutând să faci tot ce este scris în ea, căci atunci vei izbândi în toate lucrările tale și atunci vei lucra cu înţelepciune. 9Nu
1:9
Deut. 31:7,8,23
ţi-am dat Eu oare porunca aceasta: ‘Întărește-te și îmbărbătează-te’? Nu
1:9
Ps. 27:1Ier. 1:8
te înspăimânta și nu te îngrozi, căci Domnul Dumnezeul tău este cu tine în tot ce vei face.”

Poporul făgăduiește ascultare

10Iosua a dat căpeteniilor oștirii poporului următoarea poruncă: 11„Treceţi prin tabără și iată ce să porunciţi poporului: ‘Pregătiţi-vă merinde, căci peste trei

1:11
Cap. 3:2.
Deut. 9:1
11:31
zile veţi trece Iordanul acesta ca să mergeţi să cuceriţi ţara pe care v-o dă în stăpânire Domnul Dumnezeul vostru.’” 12Iosua a zis rubeniţilor, gadiţilor și jumătăţii din seminţia lui Manase: 13„Aduceţi-vă aminte
1:13
Num. 32:20-28
ce v-a poruncit Moise, robul Domnului, când a zis: ‘Domnul Dumnezeul vostru v-a dat odihnă și v-a dat ţara aceasta.’ 14Nevestele voastre, pruncii voștri și vitele voastre să rămână în ţara pe care v-a dat-o Moise dincoace de Iordan, dar voi, toţi bărbaţii voinici, să treceţi înarmaţi înaintea fraţilor voștri și să-i ajutaţi, 15până ce Domnul va da odihnă fraţilor voștri ca și vouă și până ce vor fi și ei în stăpânirea ţării pe care le-o dă Domnul Dumnezeul vostru. Apoi
1:15
Cap. 22:4.

să vă întoarceţi să stăpâniţi ţara care este moșia voastră și pe care v-a dat-o Moise, robul Domnului, dincoace de Iordan, spre răsăritul soarelui.” 16Ei au răspuns lui Iosua și au zis: „Vom face tot ce ne-ai poruncit și ne vom duce oriunde ne vei trimite. 17Te vom asculta în totul, cum am ascultat pe Moise. Numai Domnul Dumnezeul tău să fie
1:17
Vers. 5.
1 Sam. 20:131 Împ. 1:37
cu tine, cum a fost cu Moise! 18Orice om care se va răzvrăti împotriva poruncii tale și care nu va asculta de tot ce-i vei porunci să fie pedepsit cu moartea! Întărește-te numai și îmbărbătează-te!”