Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
11

Marea bătălie la apele Merom

111Iabin, împăratul Haţorului, auzind de aceste lucruri, a trimis

11:1
Cap. 10:3.

soli la Iobab, împăratul Madonului, la împăratul Șimronului
11:1
Cap. 19:15.

, la împăratul Acșafului, 2la împăraţii care erau la miazănoapte de munte, în câmpia de la miazăzi de Chineret
11:2
Num. 34:11
, în vale și pe înălţimile Dorului
11:2
Cap. 17:11.
Jud. 1:271 Împ. 4:11
la apus, 3canaaniţilor de la răsărit și de la apus, amoriţilor, hetiţilor, fereziţilor, iebusiţilor în munte și heviţilor
11:3
Jud. 3:3
la poalele Hermonului
11:3
Cap. 13:11.

, în ţara
11:3
Gen. 31:49
Miţpa. 4Au ieșit ei și toate oștirile lor împreună cu ei, alcătuind un popor fără număr, ca nisipul
11:4
Gen. 22:17
32:12Jud. 7:121 Sam. 13:5
care este pe marginea mării, și având cai și care în foarte mare număr. 5Toţi împăraţii aceștia au hotărât un loc de întâlnire și au venit de au tăbărât împreună la apele Merom, ca să lupte împotriva lui Israel. 6Domnul a zis lui Iosua: „Nu te
11:6
Cap. 10:8.

teme de ei, căci mâine, pe vremea aceasta, îi voi da bătuţi pe toţi înaintea lui Israel. Cailor
11:6
2 Sam. 8:4
să le tai vinele picioarelor, iar carele lor să le arzi în foc.” 7Iosua cu toţi oamenii lui de război au venit pe neașteptate peste ei la apele Merom și s-au năpustit în mijlocul lor. 8Domnul i-a dat în mâinile lui Israel; ei i-au bătut și i-au urmărit până la Sidonul cel mare, până la Misrefot-Maim
11:8
Cap. 13:6.

și până în valea Miţpa la răsărit; i-au bătut fără să lase să scape vreunul. 9Iosua le-a făcut cum
11:9
Vers. 6.

îi spusese Domnul: cailor le-a tăiat vinele picioarelor, iar carele lor le-a ars în foc.

Cuceriri făcute la miazănoapte și în cealaltă parte a ţării

10La întoarcere și în același timp, Iosua a luat Haţorul și a trecut prin sabie pe împăratul lui. Haţorul era mai înainte capitala tuturor acestor împărăţii. 11Au trecut prin ascuţișul sabiei și au nimicit cu desăvârșire pe toţi cei ce se găseau în el: n-a rămas nimic din ce avea suflare de viaţă și au pus foc Haţorului. 12Iosua a luat, de asemenea, toate cetăţile împăraţilor acelora, și pe toţi împăraţii lor i-a trecut prin ascuţișul sabiei și i-a nimicit cu desăvârșire, cum

11:12
Num. 33:52Deut. 7:2
20:16,17
poruncise Moise, robul Domnului. 13Dar Israel n-a ars niciuna din cetăţile așezate pe dealuri, afară numai de Haţor, care a fost arsă de Iosua. 14Copiii lui Israel au păstrat pentru ei toată prada cetăţilor acelora și vitele, dar au trecut prin ascuţișul sabiei pe toţi oamenii, până i-au nimicit, fără să lase ceva din ce are suflare de viaţă. 15Iosua
11:15
Exod 34:11,12
a împlinit poruncile date de Domnul robului Său
11:15
Deut. 7:2
Moise și de Moise lui
11:15
Cap. 1:7.

Iosua; n-a lăsat nimic neîmplinit din tot ce poruncise lui Moise Domnul. 16Astfel, Iosua a luat toată ţara aceasta, muntele
11:16
Cap. 12:8.

, toată partea de miazăzi, toată
11:16
Cap. 10:41.

ţara Gosen, valea, câmpia, muntele lui Israel și văile lui, 17de la muntele cel
11:17
Cap. 12:7.

pleșuv care se înalţă spre Seir până la Baal-Gad, în valea Libanului, la poalele muntelui Hermon. A luat pe toţi împăraţii
11:17
Deut. 7:24
lor, i-a bătut și i-a omorât. 18Războiul pe care l-a purtat Iosua împotriva tuturor acestor împăraţi a ţinut multă vreme. 19N-a rămas nicio cetate care să fi făcut pace cu copiii lui Israel, afară de heviţi
11:19
Cap. 9:3,7.

, care locuiau în Gabaon; pe toate le-au luat prin luptă. 20Căci Domnul
11:20
Deut. 2:30Jud. 14:41 Sam. 2:251 Împ. 12:15Rom. 9:18
a îngăduit ca popoarele acelea să-și împietrească inima și să lupte împotriva lui Israel, pentru ca Israel să le nimicească cu desăvârșire, fără să aibă milă de ele, și să le nimicească, după cum
11:20
Deut. 20:16,17
poruncise lui Moise Domnul. 21În același timp, Iosua a pornit și a nimicit pe anachimi
11:21
Num. 13:22,33Deut. 1:28
, din muntele Hebronului, din Debir, din Anab, din tot muntele lui Iuda și din tot muntele lui Israel; Iosua i-a nimicit cu desăvârșire, împreună cu cetăţile lor. 22N-au rămas deloc anachimi în ţara copiilor lui Israel; n-au rămas decât la Gaza, la Gat
11:22
1 Sam. 17:4
și la Asdod
11:22
Cap. 15:46.

. 23Iosua a pus stăpânire deci pe toată ţara, potrivit
11:23
Num. 34:2
cu tot ce spusese lui Moise Domnul. Și Iosua a dat-o de moștenire lui Israel, fiecăruia i-a dat partea lui
11:23
Num. 26:53
, după seminţiile lor. Apoi ţara
11:23
Cap. 14:15;
21:44
22:4
23:1
s-a odihnit de război.