Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
12

Împăraţii biruiţi

121Iată împăraţii pe care i-au bătut copiii lui Israel și a căror ţară au luat-o în stăpânire de cealaltă parte a Iordanului, spre răsăritul soarelui, de la pârâul Arnon

12:1
Num. 21:24
până la
12:1
Deut. 3:8,9
Muntele Hermonului, cu toată câmpia de la răsărit: 2Pe Sihon
12:2
Num. 21:24Deut. 2:33,36
3:6,16
, împăratul amoriţilor, care locuia la Hesbon. Stăpânirea lui se întindea de la Aroer, care este pe malul pârâului Arnon, și, de la mijlocul pârâului, peste jumătate din Galaad, până la pârâul Iaboc, hotarul copiilor lui Amon; 3de la
12:3
Deut. 3:17
câmpie până la Marea Chineret, la răsărit, și până la marea câmpiei, care este Marea Sărată, la răsărit, spre
12:3
Cap. 13:20.

Bet-Ieșimot, și de la miazăzi, sub poalele
12:3
Deut. 3:17
4:49
muntelui Pisga. 4Pe Og
12:4
Num. 21:35Deut. 3:4,10
, împăratul Basanului, singura rămășiţă
12:4
Deut. 3:11
a refaimiţilor, care locuiau
12:4
Deut. 1:4
la Aștarot și la Edrei. 5Stăpânirea lui se întindea peste Muntele
12:5
Deut. 3:8
Hermonului, peste Salca
12:5
Deut. 3:10
, peste tot Basanul, până
12:5
Deut. 3:14
la hotarul gheșuriţilor și maacatiţilor, și peste jumătate din Galaad, hotarul lui Sihon, împăratul Hesbonului. 6Moise
12:6
Num. 21:24,33
, robul Domnului, și copiii lui Israel i-au bătut și Moise
12:6
Num. 32:29,33Deut. 3:11,12
, robul Domnului, le-a dat ţara lor în stăpânirea rubeniţilor, gadiţilor și la jumătate din seminţia lui Manase.

Împăraţii biruiţi dincoace de Iordan

7Iată împăraţii pe care

12:7
Cap. 11:17.

i-au bătut Iosua și copiii lui Israel dincoace de Iordan, la apus, de la Baal-Gad în valea Libanului până la muntele cel pleșuv, care se înalţă spre Seir
12:7
Gen. 14:6
32:3Deut. 2:1,4
. Iosua a
12:7
Cap. 11:23.

dat ţara lor în stăpânire seminţiilor lui Israel, fiecăreia i-a dat partea ei, 8în munte
12:8
Cap. 10:40;
11:16
, în vale, în câmpie, pe costișe, în pustie și în partea de miazăzi: ţara hetiţilor
12:8
Exod 3:8
23:23
, amoriţilor, canaaniţilor, fereziţilor, heviţilor și iebusiţilor. 9Împăratul
12:9
Cap. 6:2.

Ierihonului, unu; împăratul
12:9
Cap. 8:29.

din Ai, lângă Betel, unu; 10împăratul
12:10
Cap. 10:23.

Ierusalimului, unu; împăratul Hebronului, unu; 11împăratul Iarmutului, unu; împăratul din Lachis, unu; 12împăratul Eglonului, unu; împăratul Ghezerului
12:12
Cap. 10:33.

, unu; 13împăratul Debirului
12:13
Cap. 10:38.

, unu; împăratul Ghederului, unu; 14împăratul din Horma, unu; împăratul Aradului, unu; 15împăratul Libnei
12:15
Cap. 10:29.

, unu; împăratul Adulamului, unu; 16împăratul din Macheda
12:16
Cap. 10:28.

, unu; împăratul Betelului
12:16
Cap. 8:17.
Jud. 1:22
, unu; 17împăratul Tapuahului, unu; împăratul Heferului
12:17
1 Împ. 4:10
, unu; 18împăratul Afecului, unu; împăratul Lașaronului, unu; 19împăratul Madonului, unu; împăratul Haţorului
12:19
Cap. 11:10.

, unu; 20împăratul Șimron-Meronului
12:20
Cap. 11:1;
19:15
, unu; împăratul Acșafului, unu; 21împăratul Taanacului, unu; împăratul din Meghido, unu; 22împăratul din Chedeș
12:22
Cap. 19:37.

, unu; împăratul Iocneamului, la Carmel, unu; 23împăratul Dorului, pe înălţimile Dorului
12:23
Cap. 11:2.

, unu; împăratul Goiimului
12:23
Gen. 14:1,2Is. 9:1
, lângă Ghilgal, unu; 24împăratul din Tirţa, unu. Peste tot treizeci și unu de împăraţi.