Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
14

Împărţirea ţării de la apus de Iordan

141Iată locurile pe care le-au primit copiii lui Israel ca moștenire în ţara Canaanului, pe care li le-au

14:1
Num. 34:17,18
împărţit între ei preotul Eleazar, Iosua, fiul lui Nun, și căpeteniile de familie ale seminţiilor copiilor lui Israel. 2Împărţirea s-a făcut prin sorţi
14:2
Num. 26:55
33:54
34:13
, cum poruncise Domnul prin Moise, pentru cele nouă seminţii și jumătate. 3Căci
14:3
Cap. 13:8,32,33.

Moise dăduse o moștenire celor două seminţii și jumătate de cealaltă parte a Iordanului, dar leviţilor nu le dăduse moștenire printre ei. 4Fiii lui
14:4
Gen. 48:51 Cron. 5:1,2
Iosif alcătuiau două seminţii: Manase și Efraim; și leviţilor nu li s-a dat parte în ţară, afară de cetăţile pentru locuit, cu locurile goale dimprejurul lor pentru turmele și averile lor. 5Copiii lui Israel au făcut întocmai după poruncile
14:5
Num. 35:2
pe care le dăduse lui Moise Domnul și au împărţit ţara.

Caleb câștigă Hebronul

6Fiii lui Iuda s-au apropiat de Iosua la Ghilgal; și Caleb, fiul lui Iefune, Chenizitul

14:6
Num. 32:12
, i-a zis: „Știi ce
14:6
Num. 14:24,30Deut. 1:36,38
a spus Domnul lui Moise, omul lui Dumnezeu, cu privire la mine și cu privire la tine, la Cades-Barnea
14:6
Num. 13:26
. 7Eram în vârstă de patruzeci de ani când m-a trimis
14:7
Num. 13:6
14:6
Moise, robul Domnului, din Cades-Barnea, ca să iscodesc ţara, și i-am adus știri așa cum îmi spunea inima mea curată. 8Fraţii mei
14:8
Num. 13:31,32Deut. 1:28
care se suiseră împreună cu mine au tăiat inima poporului, dar eu am urmat
14:8
Num. 14:24Deut. 1:36
în totul calea Domnului Dumnezeului meu. 9Și în ziua aceea, Moise a jurat și a zis: ‘Ţara
14:9
Num. 14:23,24Deut. 1:36
în care
14:9
Num. 13:22
a călcat piciorul tău va fi moștenirea ta pe vecie, pentru tine și pentru copiii tăi, pentru că ai urmat în totul voia Domnului Dumnezeului meu.’ 10Acum iată că Domnul m-a ţinut în viaţă, cum
14:10
Num. 14:30
a spus. Sunt patruzeci și cinci de ani de când vorbea Domnul astfel lui Moise, când umbla Israel prin pustie, și acum iată că azi sunt în vârstă de optzeci și cinci de ani. 11Și astăzi
14:11
Deut. 34:7
, sunt tot așa de tare ca în ziua când m-a trimis Moise; am tot atâta putere cât aveam atunci, fie pentru luptă, fie pentru ca să merg
14:11
Deut. 31:2
în fruntea voastră. 12Dă-mi dar muntele acesta despre care a vorbit Domnul pe vremea aceea, căci ai auzit atunci că acolo sunt anachimi
14:12
Num. 13:28,33
și că sunt cetăţi mari și întărite. Domnul va fi, poate
14:12
Ps. 18:32,34
60:12Rom. 8:31
, cu mine și-i voi izgoni
14:12
Cap. 15:14.
Jud. 1:20
, cum a spus Domnul.” 13Iosua a binecuvântat
14:13
Cap. 22:6.

pe Caleb, fiul lui Iefune, și i-a
14:13
Cap. 10:37;
15:13Jud. 1:201 Cron. 6:55,56
dat ca moștenire Hebronul. 14Astfel, Caleb, fiul lui Iefune, Chenizitul, a avut de moștenire până în ziua de azi Hebronul
14:14
Cap. 21:12.

, pentru că urmase
14:14
Vers. 8,9.

în totul calea Domnului Dumnezeului lui Israel. 15Hebronul se chema
14:15
Gen. 23:2
mai înainte Chiriat-Arba – Arba fusese omul cel mai mare dintre anachimi. Și ţara
14:15
Cap. 11:23.

s-a odihnit de război.