Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
16

Ţinutul seminţiei lui Efraim

161Partea căzută la sorţi fiilor lui Iosif se întindea de la Iordan, lângă Ierihon, spre apele Ierihonului, la răsărit. Hotarul urma pustia care se ridică de la Ierihon la Betel prin munte. 2Mergea mai departe de la Betel la Luz

16:2
Cap. 18:13.
Jud. 1:26
și trecea spre hotarul archiţilor prin Atarot. 3Apoi se cobora la apus spre hotarul iafletiţilor până la hotarul Bet-Horonului
16:3
Cap. 18:13.
2 Cron. 8:5
de jos și până la Ghezer
16:3
1 Cron. 7:281 Împ. 9:15
, ieșind la mare. 4Acolo și-au primit moștenirea fiii
16:4
Cap. 17:14.

lui Iosif: Manase și Efraim. 5Iată hotarele fiilor lui Efraim, după familiile lor. Hotarul moștenirii lor era la răsărit Atarot-Adar
16:5
Cap. 18:13.

până la Bet-Horonul
16:5
2 Cron. 8:5
de sus. 6Ieșea spre mare la Micmetat
16:6
Cap. 17:7.

, în partea de miazănoapte, se întorcea la răsărit până la Taanat-Silo și trecea înspre răsărit prin Ianoah. 7Din Ianoah cobora la Atarot
16:7
1 Cron. 7:28
și la Naarata, atingea Ierihonul și mergea până la Iordan. 8Din Tapuah mergea spre apus, până la pârâul Cana
16:8
Cap. 17:9.

, și ieșea la mare. Aceasta a fost moștenirea seminţiei fiilor lui Efraim, după familiile lor. 9Fiii lui Efraim aveau și cetăţi
16:9
Cap. 17:9.

deosebite în mijlocul moștenirii fiilor lui Manase, toate cu satele lor. 10Ei n-au izgonit
16:10
Jud. 1:291 Împ. 9:16
pe canaaniţii care locuiau în Ghezer, și canaaniţii au locuit în mijlocul lui Efraim până în ziua de azi, dar au fost puși să plătească un bir.