Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
17

Ţinutul căzut jumătăţii lui Manase

171O parte a căzut prin sorţi seminţiei lui Manase, căci el era

17:1
Gen. 41:51
46:20
48:18
întâiul născut al lui Iosif. Machir
17:1
Gen. 50:23Num. 26:29
32:39,401 Cron. 7:14
, întâiul născut al lui Manase și tatăl lui Galaad, avusese Galaadul
17:1
Deut. 3:15
și Basanul, pentru că era un bărbat de război. 2Au dat prin sorţi o parte celorlalţi
17:2
Num. 26:29-32
fii ai lui Manase, după familiile lor: fiilor lui Abiezer
17:2
1 Cron. 7:18
, fiilor lui Helec, fiilor lui Asriel
17:2
Num. 26:31
, fiilor lui Sihem, fiilor lui Hefer
17:2
Num. 26:32
, fiilor lui Șemida; aceștia sunt copiii de parte bărbătească ai lui Manase, fiul lui Iosif, după familiile lor. 3Ţelofhad
17:3
Num. 26:33
27:1
36:2
, fiul lui Hefer, fiul lui Galaad, fiul lui Machir, fiul lui Manase, n-a avut fii, dar a avut fiice, ale căror nume sunt acestea: Mahla, Noa, Hogla, Milca și Tirţa. 4Ele s-au înfăţișat înaintea preotului Eleazar
17:4
Cap. 14:1.

, înaintea lui Iosua, fiul lui Nun, și înaintea mai-marilor și au zis: „Domnul
17:4
Num. 27:6,7
a poruncit lui Moise să ne dea o moștenire între fraţii noștri.” Și li s-a dat, după porunca Domnului, o moștenire între fraţii tatălui lor. 5Au căzut zece părţi lui Manase, afară de ţara Galaadului și a Basanului, care este de cealaltă parte a Iordanului. 6Căci fetele lui Manase au avut o moștenire între fiii lui și ţara Galaadului a fost pentru ceilalţi fii ai lui Manase. 7Hotarul lui Manase se întindea de la Așer până la Micmetat
17:7
Cap. 16:6.

, care este la răsărit de Sihem, și ducea la dreapta până la locuitorii din En-Tapuah. 8Ţara Tapuahului era a fiilor lui Manase, dar Tapuahul
17:8
Cap. 16:8.

de pe hotarul lui Manase era al fiilor lui Efraim. 9Hotarul se cobora până
17:9
Cap. 16:8.

la pârâul Cana, la miazăzi de pârâu. Cetăţile
17:9
Cap. 16:9.

acestea ale lui Efraim erau în mijlocul cetăţilor lui Manase. Hotarul lui Manase era pe partea de miazănoapte a pârâului și ieșea la mare. 10Ţinutul de la miazăzi era al lui Efraim, cel de la miazănoapte al lui Manase și marea le slujea ca hotar; la miazănoapte se întâlneau cu Așer și la răsărit cu Isahar. 11Manase
17:11
1 Cron. 7:29
stăpânea în Isahar și în Așer: Bet-Șean
17:11
1 Sam. 31:101 Împ. 4:12
cu satele lui, Ibleam cu satele lui, locuitorii Dorului cu satele lui, locuitorii din En-Dor cu satele lui, locuitorii din Taanac cu satele lui și locuitorii din Meghido cu satele lui, cele trei înălţimi. 12Fiii
17:12
Jud. 1:27,28
lui Manase n-au putut să izgonească pe locuitorii din aceste cetăţi, și canaaniţii au izbutit astfel să rămână în ţara aceasta. 13Când copiii lui Israel au fost destul de tari, au supus pe canaaniţi la un
17:13
Cap. 16:10.

bir, dar nu i-au izgonit. 14Fiii
17:14
Cap. 16:4.

lui Iosif au vorbit lui Iosua și i-au zis: „Pentru ce ne-ai dat de moștenire numai
17:14
Gen. 48:22
un sorţ și numai o parte, când noi suntem un
17:14
Gen. 48:19Num. 26:34,37
popor mare la număr și Domnul ne-a binecuvântat până acum?” 15Iosua le-a zis: „Dacă sunteţi un popor mare la număr, suiţi-vă în pădure și tăiaţi-o, ca să vă faceţi loc în ţara fereziţilor și a refaimiţilor, fiindcă muntele lui Efraim este prea strâmt pentru voi.” 16Fiii lui Iosif au zis: „Muntele nu ne va ajunge, și toţi canaaniţii care locuiesc în vale, cei ce sunt la Bet-Șean și în satele lui și cei ce sunt în valea lui Izreel
17:16
Cap. 19:18.
1 Împ. 4:12
au care
17:16
Jud. 1:19
4:3
de fier.” 17Iosua a zis casei lui Iosif, lui Efraim și lui Manase: „Voi sunteţi un popor mare la număr și puterea voastră este mare, nu veţi avea un singur sorţ. 18Ci veţi avea muntele, căci veţi tăia pădurea și ieșirile ei vor fi ale voastre, și veţi izgoni pe canaaniţi, cu toate
17:18
Deut. 20:1
carele lor de fier și cu toată tăria lor.”