Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
18

Măsurarea și împărţirea pământului rămas

181Toată adunarea copiilor lui Israel s-a strâns la Silo

18:1
Cap. 19:51;
21:2
22:9Ier. 7:12
și au așezat
18:1
Jud. 18:311 Sam. 1:3,24
4:3,4
acolo cortul întâlnirii. Ţara era supusă înaintea lor. 2Mai rămâneau șapte seminţii ale copiilor lui Israel care nu-și primiseră încă partea de moștenire. 3Iosua a zis copiilor lui Israel: „Până când
18:3
Jud. 18:9
vă veţi lenevi să mergeţi să luaţi în stăpânire ţara pe care v-a dat-o Domnul Dumnezeul părinţilor voștri? 4Alegeţi trei bărbaţi de fiecare seminţie și-i voi porni. Să se scoale, să străbată ţara, să facă un plan în vederea împărţelii și să se întoarcă la mine. 5S-o împartă în șapte; Iuda să rămână
18:5
Cap. 15:1.

în hotarele lui la miazăzi și casa lui
18:5
Cap. 16:1,4.

Iosif să rămână în hotarele ei la miazănoapte. 6Voi dar să faceţi un plan al ţării împărţite în șapte și să mi-l aduceţi aici. Voi arunca sorţul
18:6
Cap. 14:2;
18:10
pentru voi înaintea Domnului Dumnezeului nostru. 7Dar leviţii
18:7
Cap. 13:33.

să nu aibă parte în mijlocul vostru, căci moștenirea lor este preoţia Domnului, și Gad
18:7
Cap. 13:8.

, Ruben și jumătate din seminţia lui Manase și-au primit moștenirea pe care le-a dat-o Moise, robul Domnului, de cealaltă parte a Iordanului, la răsărit.” 8Când s-au sculat bărbaţii și au pornit să facă planul ţării, Iosua le-a dat porunca aceasta: „Duceţi-vă, străbateţi ţara, faceţi-mi un plan și întoarceţi-vă la mine, apoi eu voi arunca pentru voi sorţul înaintea Domnului, la Silo.” 9Bărbaţii aceștia au plecat, au străbătut ţara și au făcut planul după cetăţi, într-o carte, împărţind-o în șapte, și s-au întors la Iosua, în tabără la Silo. 10Iosua a aruncat înaintea Domnului sorţi pentru ei la Silo și a împărţit ţara între copiii lui Israel, dând fiecăruia partea lui.

Partea lui Beniamin

11Sorţul a căzut pe seminţia fiilor lui Beniamin, după familiile lor, și partea care le-a căzut prin sorţi își avea hotarele între fiii lui Iuda și fiii lui Iosif. 12Înspre miazănoapte, hotarul

18:12
Cap. 16:1.

lor pornea de la Iordan. Suia pe la miazănoapte de Ierihon, se ridica în munte spre apus și ieșea în pustia Bet-Aven. 13De acolo trecea prin Luz, la miazăzi de Luz, adică Betel
18:13
Gen. 28:19Jud. 1:23
, și se cobora la Atarot-Adar, peste muntele care este la miazăzi de Bet-Horonul
18:13
Cap. 16:3.

de jos. 14Înspre apus, hotarul mergea și se întorcea pe la miazăzi de muntele care este în faţa Bet-Horonului; mergea spre miazăzi și ieșea la Chiriat-Baal
18:14
Cap. 15:9.

, care este Chiriat-Iearim, cetatea fiilor lui Iuda. Aceasta era partea de apus. 15Partea de miazăzi începea de la capătul Chiriat-Iearimului. Hotarul mergea spre apus până la izvorul
18:15
Cap. 15:9.

apelor Neftoahului. 16Se cobora pe la capătul muntelui care este în faţa văii
18:16
Cap. 15:8.

Ben-Hinom, în valea refaimiţilor, la miazănoapte. Se cobora prin valea Hinom, pe partea de miazăzi a iebusiţilor, până la En-Roguel
18:16
Cap. 15:7.

. 17Se îndrepta spre miazănoapte la En-Șemeș, apoi la Ghelilot, care este în faţa suișului Adumim, și se cobora pe la piatra lui Bohan
18:17
Cap. 15:6.

, fiul lui Ruben. 18Trecea pe partea de miazănoapte în faţa
18:18
Cap. 15:6.

Arabei, se cobora pe la Araba, 19mergea înainte pe partea de miazănoapte de Bet-Hogla și ieșea la sânul de miazănoapte al Mării Sărate, spre îmbucătura Iordanului la miazăzi. Acesta era hotarul de miazăzi. 20Înspre răsărit, hotarul îl făcea Iordanul. Aceasta a fost moștenirea fiilor lui Beniamin, după familiile lor, cu hotarele ei de jur împrejur. 21Cetăţile seminţiei fiilor lui Beniamin, după familiile lor, erau: Ierihon, Bet-Hogla, Emec-Cheţiţ, 22Bet-Araba, Ţemaraim, Betel, 23Avim, Para, Ofra, 24Chefar-Amonai, Ofni și Gheba; douăsprezece cetăţi și satele lor. 25Gabaon, Rama, Beerot, 26Miţpe, Chefira, Moţa, 27Rechem, Iirpeel, Tareala, 28Ţela, Elef, Iebus
18:28
Cap. 15:8.

, adică Ierusalimul, Ghibeat și Chiriat; paisprezece cetăţi și satele lor. Aceasta a fost moștenirea fiilor lui Beniamin, după familiile lor.