Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
20

Cele șase cetăţi de scăpare

201Domnul a vorbit lui Iosua și a zis: 2„Vorbește copiilor lui Israel și spune-le: ‘Hotărâţi-vă

20:2
Exod 21:13Num. 35:6,11,14Deut. 19:2,9
, cum v-am poruncit prin Moise, cetăţi de scăpare, 3unde să poată fugi ucigașul care va omorî pe cineva fără voie, fără să aibă vreun gând să-l omoare; ele să vă fie un loc de scăpare împotriva răzbunătorului sângelui. 4Ucigașul să fugă într-una din aceste cetăţi, să se oprească la intrarea porţii cetăţii
20:4
Rut 4:1,2
și să spună întâmplarea lui bătrânilor cetăţii aceleia; ei să-l primească la ei în cetate și să-i dea o locuinţă, ca să locuiască împreună cu ei. 5Dacă
20:5
Num. 35:12
răzbunătorul sângelui îl va urmări, ei să nu dea pe ucigaș în mâinile lui, căci fără să vrea a omorât pe aproapele lui și fără să-i fi fost vrăjmaș mai înainte. 6El să rămână în cetatea aceasta până
20:6
Num. 35:12,25
se va înfăţișa înaintea adunării ca să fie judecat, până la moartea marelui preot care va fi atunci în slujbă. Atunci, ucigașul să se întoarcă și să intre iarăși în cetatea și în casa lui, în cetatea de unde fugise.’” 7Ei au pus deoparte Chedeșul
20:7
Cap. 21:32.
1 Cron. 6:76
în Galileea, în muntele lui Neftali, Sihemul
20:7
Cap. 21:21.
2 Cron. 10:1
în muntele lui Efraim și Chiriat-Arba
20:7
Cap. 14:15;
21:11,13
, sau Hebronul, în muntele
20:7
Luca 1:39
lui Iuda. 8Și de cealaltă parte a Iordanului, la răsăritul Ierihonului, a ales Beţerul
20:8
Deut. 4:431 Cron. 6:78
, în pustie, în câmpie, în seminţia lui Ruben, Ramotul
20:8
Cap. 21:38.
1 Împ. 22:33
în Galaad, în seminţia lui Gad, și Golanul
20:8
Cap. 21:27.

în Basan, în seminţia lui Manase. 9Acestea
20:9
Num. 35:15
au fost cetăţile hotărâte pentru toţi copiii lui Israel și pentru străinul care locuiește în mijlocul lor, pentru ca cel ce va ucide pe cineva fără voie să poată fugi în ele și să nu moară ucis de mâna răzbunătorului sângelui înainte
20:9
Vers. 6.

de a se înfăţișa înaintea adunării.