Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
21

Cetăţile leviţilor

211Căpeteniile de familie ale leviţilor s-au apropiat de preotul Eleazar

21:1
Cap. 14:1;
17:4
, de Iosua, fiul lui Nun, și de căpeteniile de familie ale seminţiilor copiilor lui Israel. 2Le-au vorbit la Silo
21:2
Cap. 18:1.

, în ţara Canaanului, și au zis: „Domnul
21:2
Num. 35:2
a poruncit prin Moise ca să ni se dea cetăţi de locuit, cu împrejurimile lor pentru vitele noastre.” 3Copiii lui Israel au dat atunci leviţilor, din moștenirea lor, cetăţile următoare și împrejurimile lor, după porunca Domnului. 4Au tras la sorţi pentru familiile chehatiţilor; și leviţii, fiii preotului Aaron, au avut
21:4
Vers. 8,19.

prin sorţi treisprezece cetăţi din seminţia lui
21:4
Cap. 24:33.

Iuda, din seminţia lui Simeon și din seminţia lui Beniamin; 5ceilalţi fii
21:5
Vers. 20.

ai lui Chehat au avut prin sorţi zece cetăţi ale familiilor din seminţia lui Efraim, din seminţia lui Dan și din jumătate din seminţia lui Manase. 6Fiii
21:6
Vers. 27.

lui Gherșon au avut prin sorţi treisprezece cetăţi ale familiilor din seminţia lui Isahar, din seminţia lui Așer, din seminţia lui Neftali și din jumătate din seminţia lui Manase în Basan. 7Fiii
21:7
Vers. 34.

lui Merari, după familiile lor, au avut douăsprezece cetăţi din seminţia lui Ruben, din seminţia lui Gad și din seminţia lui Zabulon. 8Copiii
21:8
Vers. 3.

lui Israel au dat leviţilor, prin sorţi, aceste cetăţi și împrejurimile lor, cum
21:8
Num. 35:2
poruncise lui Moise Domnul. 9Au dat din seminţia fiilor lui Iuda și din seminţia fiilor lui Simeon următoarele cetăţi numite pe nume 10și care au fost ale fiilor lui Aaron
21:10
Vers. 4.

, dintre familiile chehatiţilor, și ale fiilor lui Levi, căci ei au ieșit cei dintâi la sorţi. 11Le-au dat
21:11
1 Cron. 6:55
Chiriat-Arba, sau Hebronul, în muntele
21:11
Cap. 15:13,14.

lui Iuda și locul dimprejur: Arba era tatăl lui
21:11
Cap. 20:7.
Luca 1:39
Anac. 12Câmpia
21:12
Cap. 14:14.
1 Cron. 6:56
cetăţii și satele ei au fost date în stăpânire lui Caleb, fiul lui Iefune. 13Au dat deci
21:13
1 Cron. 6:57
fiilor preotului Aaron cetatea de scăpare pentru ucigași, Hebronul
21:13
Cap. 15:54;
20:7
și împrejurimile lui, Libna
21:13
Cap. 15:42.

și împrejurimile ei, 14Iatirul
21:14
Cap. 15:48.

și împrejurimile lui, Eștemoa
21:14
Cap. 15:50.

și împrejurimile ei, 15Holonul
21:15
1 Cron. 6:58
și împrejurimile lui, Debirul
21:15
Cap. 15:49.

și împrejurimile lui, 16Ainul
21:16
1 Cron. 6:59
și împrejurimile lui, Iuta
21:16
Cap. 15:55.

și împrejurimile ei și Bet-Șemeșul
21:16
Cap. 10.

și împrejurimile lui: nouă cetăţi din aceste două seminţii, 17și din seminţia lui Beniamin: Gabaonul
21:17
Cap. 18:25.

și împrejurimile lui, Gheba
21:17
Cap. 18:24.

și împrejurimile ei, 18Anatotul și împrejurimile lui și Almonul
21:18
1 Cron. 6:60
și împrejurimile lui: patru cetăţi. 19Toate cetăţile preoţilor, fiii lui Aaron, au fost treisprezece cetăţi și împrejurimile lor. 20Leviţii
21:20
Vers. 5.
1 Cron. 6:66
din familiile celorlalţi fii ai lui Chehat au avut prin sorţi cetăţi din seminţia lui Efraim. 21Le-au dat cetatea de scăpare pentru ucigași, Sihemul
21:21
Cap. 20:7.

și împrejurimile lui, în muntele lui Efraim, Ghezerul și împrejurimile lui, 22Chibţaimul și împrejurimile lui și Bet-Horonul și împrejurimile lui, patru cetăţi; 23din seminţia lui Dan: Elteche și împrejurimile ei, Ghibetonul și împrejurimile lui, 24Aialonul și împrejurimile lui și Gat-Rimonul și împrejurimile lui, patru cetăţi, 25și din jumătate din seminţia lui Manase: Taanacul și împrejurimile lui și Gat-Rimonul și împrejurimile lui, două cetăţi. 26Toate cetăţile erau zece și împrejurimile lor, pentru familiile celorlalţi fii ai lui Chehat. 27Au dat fiilor
21:27
Vers. 6.
1 Cron. 6:71
lui Gherșon dintre familiile leviţilor: din cealaltă jumătate a seminţiei lui Manase, cetatea de scăpare pentru ucigași Golan
21:27
Cap. 20:8.

, din Basan, și împrejurimile ei, și Beeștra și împrejurimile ei, două cetăţi; 28din seminţia lui Isahar: Chișionul și împrejurimile lui, Dabratul și împrejurimile lui, 29Iarmutul și împrejurimile lui și En-Ganimul și împrejurimile lui, patru cetăţi; 30din seminţia lui Așer: Mișealul și împrejurimile lui, Abdonul și împrejurimile lui, 31Helcatul și împrejurimile lui și Rehobul și împrejurimile lui, patru cetăţi; 32și din seminţia lui Neftali: cetatea de scăpare pentru ucigași Chedeș
21:32
Cap. 20:7.

, din Galileea, și împrejurimile ei, Hamot-Dorul și împrejurimile lui, și Cartanul și împrejurimile lui, trei cetăţi. 33Toate cetăţile gherșoniţilor, după familiile lor, erau treisprezece cetăţi și împrejurimile lor. 34Celorlalţi
21:34
Vers. 7.
1 Cron. 6:77
leviţi, care făceau parte din familiile fiilor lui Merari, le-au dat: din seminţia lui Zabulon: Iocneamul și împrejurimile lui, Carta și împrejurimile ei, 35Dimna și împrejurimile ei și Nahalalul și împrejurimile lui, patru cetăţi; 36din seminţia lui Ruben: Beţerul
21:36
Cap. 20:8.

și împrejurimile lui, Iahţa și împrejurimile ei, 37Chedemotul și împrejurimile lui și Mefaatul și împrejurimile lui, patru cetăţi 38și din seminţia lui Gad: cetatea de scăpare pentru ucigași Ramot
21:38
Cap. 20:8.

, din Galaad, și împrejurimile lui, Mahanaimul și împrejurimile lui, 39Hesbonul și împrejurimile lui și Iaezerul și împrejurimile lui, de toate patru cetăţi. 40Toate cetăţile care au căzut la sorţi fiilor lui Merari, după familiile lor, alcătuind celelalte familii ale leviţilor, erau douăsprezece cetăţi. 41Toate
21:41
Num. 35:7
cetăţile leviţilor din mijlocul moșiilor copiilor lui Israel erau patruzeci și opt de cetăţi și împrejurimile lor. 42Fiecare din aceste cetăţi își avea împrejurimile ei de jur împrejur; așa erau toate cetăţile acestea.

Făgăduinţa împlinită

43Astfel, Domnul a dat lui Israel toată ţara

21:43
Gen. 13:15
15:18
26:3
28:4,13
pe care jurase că o va da părinţilor lor; ei au luat-o în stăpânire și s-au așezat în ea. 44Domnul
21:44
Cap. 11:23;
22:4
le-a dat odihnă de jur împrejur, cum jurase părinţilor lor; niciunul
21:44
Deut. 7:24
din vrăjmașii lor nu putuse să le stea împotrivă, și Domnul i-a dat pe toţi în mâinile lor. 45Din toate vorbele bune pe care le spusese casei lui Israel Domnul, niciuna n-a rămas
21:45
Cap. 23:14.

neîmplinită: toate s-au împlinit.