Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
23

Adunarea lui Israel. Sfaturile lui Iosua

231De multă vreme Domnul dăduse

23:1
Cap. 21:44;
22:4
odihnă lui Israel, izbăvindu-l de toţi vrăjmașii care-l înconjurau. Iosua era bătrân
23:1
Cap. 13:1.

, înaintat în vârstă. 2Atunci, Iosua a chemat
23:2
Deut. 31:281 Cron. 28:1
pe tot Israelul, pe bătrânii lui, pe căpeteniile lui, pe judecătorii lui și pe căpeteniile oștii. Și le-a zis: „Eu sunt bătrân, înaintat în vârstă. 3Aţi văzut tot ce a făcut Domnul Dumnezeul
23:3
Exod 14:14
vostru tuturor neamurilor acelora dinaintea voastră, căci Domnul Dumnezeul vostru a luptat pentru voi. 4Vedeţi, v-am
23:4
Cap. 13:2,6;
18:10
dat ca moștenire prin sorţi, după seminţiile voastre, neamurile acestea care au rămas, începând de la Iordan, și toate neamurile pe care le-am nimicit, până la Marea cea Mare, spre apusul soarelui. 5Domnul Dumnezeul
23:5
Exod 23:30
33:2
34:11Deut. 11:23
vostru le va izgoni dinaintea voastră și le va alunga dinaintea voastră; și voi le veţi stăpâni ţara, cum
23:5
Num. 33:53
a spus Domnul Dumnezeul vostru. 6Puneţi-vă toată puterea
23:6
Cap. 1:7.

ca să păziţi și să împliniţi tot ce este scris în cartea legii lui Moise, fără să vă
23:6
Deut. 5:32
28:14
abateţi nici la dreapta, nici la stânga. 7Să nu
23:7
Exod 23:33Deut. 7:2,3Prov. 4:14Efes. 5:11
vă amestecaţi cu neamurile acestea care au rămas printre voi; să nu rostiţi
23:7
Exod 23:13Ps. 16:4Ier. 5:7Ţef. 1:5Num. 32:38
numele dumnezeilor lor și să nu-l întrebuinţaţi în jurământ; să nu le slujiţi și să nu vă închinaţi înaintea lor. 8Ci alipiţi-vă
23:8
Deut. 10:20
11:22
13:4
de Domnul Dumnezeul vostru, cum aţi făcut până în ziua aceasta. 9Domnul
23:9
Deut. 11:23
a izgonit dinaintea voastră neamuri mari și puternice și nimeni
23:9
Cap. 1:5.

până în ziua aceasta n-a putut să vă stea împotrivă. 10Unul
23:10
Lev. 26:8Deut. 32:30Jud. 3:31
15:152 Sam. 23:8
singur dintre voi urmărea o mie din ei, căci Domnul Dumnezeul vostru lupta pentru voi, cum
23:10
Exod 14:14
23:27Deut. 3:22
v-a spus. 11Vegheaţi
23:11
Cap. 22:5.

dar cu luare aminte asupra sufletelor voastre, ca să iubiţi pe Domnul Dumnezeul vostru. 12Dacă vă veţi
23:12
Evr. 10:38,392 Pet. 2:20,21
abate și vă veţi alipi de neamurile acestea care au rămas printre voi, dacă vă veţi uni cu ele
23:12
Deut. 7:3
prin căsătorie și dacă veţi intra în legătură cu ele, 13să fiţi încredinţaţi că Domnul
23:13
Jud. 2:3
Dumnezeul vostru nu va mai izgoni aceste neamuri dinaintea voastră, ci
23:13
Exod 23:33Num. 33:55Deut. 7:161 Împ. 11:4
ele vă vor fi o cursă și un laţ, un bici în coaste și niște spini în ochi, până veţi pieri de pe faţa acestei ţări bune pe care v-a dat-o Domnul Dumnezeul vostru. 14Iată că astăzi eu mă duc
23:14
1 Împ. 2:2Evr. 9:27
pe calea pe care merge tot ce este pământesc. Recunoașteţi dar din toată inima voastră și din tot sufletul vostru că niciunul din toate cuvintele bune rostite asupra voastră de Domnul Dumnezeul vostru n-a rămas neîmplinit; toate vi s-au împlinit, niciunul n-a rămas
23:14
Cap. 21:45.
Luca 21:33
neîmplinit. 15Și după
23:15
Deut. 28:63
cum toate cuvintele bune pe care vi le spusese Domnul Dumnezeul vostru s-au împlinit pentru voi, tot așa Domnul va împlini faţă de voi toate cuvintele rele
23:15
Lev. 26:16Deut. 28:15-68
, până vă va nimici de pe faţa acestei ţări bune pe care v-a dat-o Domnul Dumnezeul vostru. 16Dacă veţi călca legământul pe care vi l-a dat Domnul Dumnezeul vostru și dacă vă veţi duce să slujiţi altor dumnezei și să vă închinaţi înaintea lor, Domnul Se va aprinde de mânie împotriva voastră și veţi pieri degrabă din ţara cea bună pe care v-a dat-o El.”