Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
2

Cele două iscoade la Ierihon

21Iosua, fiul lui Nun, a trimis în ascuns din

2:1
Num. 25:1
Sitim doi oameni, ca iscoade, zicându-le: „Duceţi-vă de cercetaţi ţara și mai ales Ierihonul.” Cei doi oameni au plecat și au ajuns
2:1
Evr. 11:31Iac. 2:25
în casa unei curve, care se chema Rahav
2:1
Mat. 1:5
, și s-au culcat acolo. 2S-a dat
2:2
Ps. 127:1Prov. 21:30
de știre împăratului din Ierihon și i-au spus: „Iată că niște oameni dintre copiii lui Israel au venit aici astă-noapte ca să iscodească ţara.” 3Împăratul Ierihonului a trimis la Rahav să-i spună: „Scoate afară pe bărbaţii care au venit la tine și care au intrat în casa ta, căci au venit să iscodească ţara.” 4Femeia
2:4
2 Sam. 17:19,20
a luat pe cei doi bărbaţi și i-a ascuns și a zis: „Este adevărat că bărbaţii aceștia au venit la mine, dar nu știam de unde sunt; 5și, fiindcă poarta a trebuit să se închidă noaptea, bărbaţii aceștia au ieșit afară; nu știu unde s-au dus: grăbiţi-vă de-i urmăriţi și-i veţi ajunge.” 6Ea îi suise
2:6
Exod 1:172 Sam. 17:19
pe acoperiș și-i ascunsese sub niște mănunchiuri de in pe care le întinsese pe acoperiș. 7Oamenii aceia i-au urmărit pe drumul care duce la vadul Iordanului și, după ce au ieșit ei, s-a închis poarta. 8Înainte de a se culca iscoadele, Rahav s-a suit la ei pe acoperiș 9și le-a zis: „Știu că Domnul v-a dat ţara aceasta, căci ne-a apucat groaza
2:9
Gen. 35:5Exod 23:27Deut. 2:25
11:25
de voi și toţi locuitorii ţării tremură înaintea voastră. 10Fiindcă am auzit cum, la ieșirea voastră din Egipt, Domnul a secat
2:10
Exod 14:21
înaintea voastră apele Mării Roșii și am auzit ce aţi făcut
2:10
Num. 21:24,34,35
celor doi împăraţi ai amoriţilor dincolo de Iordan, lui Sihon și Og, pe care i-aţi nimicit cu desăvârșire. 11De când am
2:11
Exod 15:14,15
auzit lucrul acesta, ni s-a tăiat inima
2:11
Cap. 5:1;
și toţi ne-am pierdut nădejdea înaintea voastră, căci Domnul
2:11
Deut. 4:39
Dumnezeul vostru este Dumnezeu sus în ceruri și jos pe pământ. 12Și acum, vă rog, juraţi-mi
2:12
1 Sam. 20:14,15,17
pe Domnul că veţi avea faţă de casa
2:12
1 Tim. 5:8
tatălui meu aceeași bunăvoinţă pe care am avut-o eu faţă de voi. Daţi-mi un semn
2:12
Vers. 18.
de încredinţare 13că veţi lăsa cu viaţă pe tatăl meu, pe mama mea, pe fraţii mei, pe surorile mele și pe toţi ai lor și că ne veţi scăpa de la moarte.” 14Bărbaţii aceia i-au răspuns: „Suntem gata să murim pentru voi, dacă nu ne daţi pe faţă; și când Domnul ne va da ţara aceasta, ne vom purta cu tine cu bunăvoinţă
2:14
Jud. 1:24Mat. 5:7
și credincioșie.” 15Ea i-a coborât
2:15
Fapte 9:25
cu o funie pe fereastră, căci casa în care locuia era lângă zidul cetăţii. 16Și le-a zis: „Duceţi-vă spre munte, ca să nu vă întâlnească cei ce vă urmăresc, ascundeţi-vă acolo trei zile, până se vor întoarce, după aceea să vă vedeţi de drum.” 17Bărbaţii aceia i-au zis: „Iată cum vom fi dezlegaţi
2:17
Exod 20:7
de jurământul pe care ne-ai pus să-l facem. 18La intrarea
2:18
Vers. 12.
noastră în ţară, leagă funia aceasta de fir cârmâziu la fereastra prin care ne-ai coborât și strânge
2:18
Cap. 6:23.
la tine în casă pe tatăl tău, pe mama ta, pe fraţii tăi și pe toată familia tatălui tău. 19Dacă vreunul din ei va ieși pe poarta casei tale, ca să meargă afară pe uliţă, sângele lui
2:19
Mat. 27:25
va cădea asupra capului lui și noi vom fi nevinovaţi, dar, dacă va pune cineva mâna pe vreunul din cei ce vor fi cu tine în casă, sângele lui va cădea asupra capului nostru. 20Și, dacă ne vei da pe faţă, vom fi dezlegaţi de jurământul pe care ne-ai pus să-l facem.” 21Ea a răspuns: „Fie după cuvintele voastre.” Și-a luat rămas-bun de la ei și ei au plecat. Ea a legat funia cărămizie la fereastră. 22Ei au plecat și au ajuns la munte, unde au rămas trei zile, până s-au întors cei care-i urmăreau. Cei care-i urmăreau i-au căutat pe tot drumul, dar nu i-au găsit. 23Cei doi oameni s-au întors, s-au coborât din munte și au trecut Iordanul. Au venit la Iosua, fiul lui Nun, și i-au istorisit tot ce li se întâmplase. 24Ei au zis lui Iosua: „Cu adevărat, Domnul
2:24
Exod 23:31
a dat toată ţara în mâinile noastre și toţi locuitorii ţării tremură înaintea noastră.”

3

Trecerea Iordanului

31Iosua, sculându-se dis-de-dimineaţă, a pornit din Sitim

3:1
Cap. 2:1.
cu toţi copiii lui Israel. Au ajuns la Iordan și au rămas acolo peste noapte, înainte de a trece. 2După trei
3:2
Cap. 1:10,11.
zile, căpeteniile oastei au trecut prin tabără 3și au dat poporului următoarea poruncă: „Când
3:3
Num. 10:33
veţi vedea chivotul legământului Domnului Dumnezeului vostru dus de preoţi
3:3
Deut. 31:9,25
, care sunt din neamul leviţilor, să plecaţi din locul în care sunteţi și să porniţi după el. 4Dar
3:4
Exod 19:12
între voi și el să fie o depărtare de aproape două mii de coţi; să nu vă apropiaţi de el. El vă va arăta drumul pe care trebuie să-l urmaţi, căci n-aţi mai trecut pe drumul acesta.” 5Iosua a zis poporului: „Sfinţiţi-vă
3:5
Exod 19:10,14,15Lev. 20:7Num. 11:81 Sam. 16:5Ioel 2:16
, căci mâine Domnul va face lucruri minunate în mijlocul vostru.” 6Și Iosua a zis preoţilor: „Luaţi
3:6
Num. 4:15
chivotul legământului și treceţi înaintea poporului.” Ei au luat chivotul legământului și au pornit înaintea poporului. 7Domnul a zis lui Iosua: „Astăzi, voi începe să te înalţ
3:7
Cap. 4:14.
înaintea întregului Israel, ca să știe că voi fi cu tine cum
3:7
Cap. 1:5.
am fost cu Moise. 8Să dai următoarea poruncă preoţilor
3:8
Vers. 3.
care duc chivotul legământului: ‘Când veţi ajunge la marginea apelor Iordanului, să vă
3:8
Vers. 17.
opriţi în Iordan.’” 9Iosua a zis copiilor lui Israel: „Apropiaţi-vă și ascultaţi cuvintele Domnului Dumnezeului vostru.” 10Iosua a zis: „Prin aceasta veţi cunoaște că Dumnezeul
3:10
Deut. 5:261 Sam. 17:262 Împ. 19:4Osea 1:10Mat. 16:161 Tes. 1:9
cel viu este în mijlocul vostru și că va izgoni
3:10
Exod 33:2Deut. 7:1Ps. 44:2
dinaintea voastră pe canaaniţi, pe hetiţi, pe heviţi, pe fereziţi, pe ghirgasiţi, pe amoriţi și pe iebusiţi: 11Iată, chivotul legământului Domnului
3:11
Vers. 13.
întregului pământ va trece înaintea voastră în Iordan. 12Acum, luaţi
3:12
Cap. 4:2.
doisprezece bărbaţi din seminţiile lui Israel, câte un bărbat de fiecare seminţie. 13Și de îndată
3:13
Vers. 15,16.
ce preoţii care duc chivotul Domnului
3:13
Vers. 11.
Dumnezeului întregului pământ vor pune talpa piciorului în apele Iordanului, apele Iordanului se vor despica în două, și anume apele care se coboară din sus se vor opri
3:13
Ps. 78:13
114:3
grămadă.” 14Poporul a ieșit din corturi ca să treacă Iordanul și preoţii care duceau chivotul
3:14
Fapte 7:45
legământului au pornit înaintea poporului. 15Când preoţii care duceau chivotul au ajuns la Iordan și când li s-au înmuiat picioarele
3:15
Vers. 13.
în marginea apei – căci
3:15
1 Cron. 12:15Ier. 12:5
49:19
Iordanul se varsă peste toate malurile lui în
3:15
Cap. 4:18;
tot timpul secerișului –, 16apele care se coboară din sus s-au oprit și s-au înălţat grămadă, la o foarte mare depărtare de lângă cetatea Adam, care este lângă Ţartan
3:16
1 Împ. 4:12
7:46
, iar cele ce se coborau spre
3:16
Deut. 3:17
marea câmpiei, care este Marea
3:16
Gen. 14:3Num. 34:3
Sărată, s-au scurs de tot. Poporul a trecut în faţa Ierihonului. 17Preoţii care duceau chivotul legământului Domnului s-au oprit pe uscat, în mijlocul Iordanului, în timp ce tot Israelul
3:17
Exod 14:29
trecea pe uscat, până a isprăvit tot poporul de trecut Iordanul.

4

Pietre de aducere aminte

41După ce a isprăvit tot poporul de trecut

4:1
Deut. 27:2
Iordanul, Domnul a zis lui Iosua: 2„Ia
4:2
Cap. 3:12.
doisprezece bărbaţi din popor, câte un bărbat din fiecare seminţie. 3Dă-le porunca următoare: ‘Luaţi de aici, din mijlocul Iordanului, din locul unde s-au oprit
4:3
Cap. 3:13.
preoţii, douăsprezece pietre, pe care să le duceţi cu voi și să le puneţi în locul
4:3
Vers. 19,20.
unde veţi petrece noaptea aceasta.’” 4Iosua a chemat pe cei doisprezece bărbaţi pe care i-a ales dintre copiii lui Israel, câte un bărbat de fiecare seminţie, 5și le-a zis: „Treceţi înaintea chivotului Domnului Dumnezeului vostru, în mijlocul Iordanului, și fiecare din voi să ia o piatră pe umăr, după numărul seminţiilor copiilor lui Israel, 6pentru ca acesta să fie un semn de aducere aminte în mijlocul vostru. Când
4:6
Vers. 21.
vor întreba copiii voștri într-o zi: ‘Ce înseamnă pietrele acestea pentru voi?’, 7să le spuneţi: ‘Apele Iordanului
4:7
Cap. 3:13,16.
s-au despicat în două înaintea chivotului legământului Domnului; când a trecut chivotul Iordanul, apele Iordanului s-au despicat în două’, și pietrele acestea să fie totdeauna o aducere aminte
4:7
Exod 12:14Num. 16:40
pentru copiii lui Israel.” 8Copiii lui Israel au făcut așa cum le poruncise Iosua. Au luat douăsprezece pietre din mijlocul Iordanului, cum spusese lui Iosua Domnul, după numărul seminţiilor copiilor lui Israel, le-au luat cu ei și le-au pus în locul unde aveau să rămână peste noapte. 9Iosua a ridicat și el douăsprezece pietre în mijlocul Iordanului, în locul unde se opriseră picioarele preoţilor care duceau chivotul legământului, și ele au rămas acolo până în ziua de azi. 10Preoţii care duceau chivotul au stat în mijlocul Iordanului până la deplina împlinire a celor ce poruncise lui Iosua Domnul să spună poporului, potrivit cu tot ce poruncise Moise lui Iosua. Și poporul s-a grăbit să treacă. 11După ce a isprăvit de trecut tot poporul, chivotul Domnului și preoţii au trecut înaintea poporului. 12Fiii lui Ruben, fiii lui Gad și jumătate din seminţia lui Manase au trecut
4:12
Num. 32:20,27,28
înarmaţi înaintea copiilor lui Israel, cum le spusese Moise. 13Aproape patruzeci de mii de bărbaţi pregătiţi de război au trecut gata de luptă înaintea Domnului în câmpia Ierihonului. 14În ziua aceea, Domnul a înălţat
4:14
Cap. 3:7.
pe Iosua înaintea întregului Israel și s-au temut de el, cum se temuseră de Moise, în toate zilele vieţii lui. 15Domnul a zis lui Iosua: 16„Poruncește preoţilor care duc
4:16
Exod 25:16,22
chivotul mărturiei să iasă din Iordan.” 17Și Iosua a poruncit preoţilor: „Ieșiţi din Iordan.” 18Când au ieșit preoţii care duceau chivotul legământului Domnului din mijlocul Iordanului și când au călcat cu talpa picioarelor pe uscat, apele Iordanului s-au întors la locul lor și s-au revărsat
4:18
Cap. 3:15.
ca mai înainte peste toate malurile lui. 19Poporul a ieșit din Iordan în ziua a zecea a lunii întâi și a tăbărât la Ghilgal
4:19
Cap. 5:9.
, la marginea de răsărit a Ierihonului. 20Iosua a ridicat la Ghilgal cele
4:20
Vers. 3.
douăsprezece pietre pe care le luaseră din Iordan. 21El a zis copiilor lui Israel: „Când vor
4:21
Vers. 6.
întreba copiii voștri într-o zi pe părinţii lor: ‘Ce înseamnă pietrele acestea?’ 22să învăţaţi pe copiii voștri și să le spuneţi: ‘Israel
4:22
Cap. 3:17.
a trecut Iordanul acesta pe uscat.’ 23Căci Domnul Dumnezeul vostru a secat înaintea voastră apele Iordanului până ce aţi trecut, după cum făcuse Domnul Dumnezeul vostru la Marea Roșie, pe care a secat-o
4:23
Exod 14:21
înaintea noastră până am trecut, 24pentru ca
4:24
1 Împ. 8:42,432 Împ. 19:19Ps. 106:8
toate popoarele pământului să știe că mâna Domnului este
4:24
Exod 15:161 Cron. 29:12Ps. 89:13
puternică și să vă
4:24
Exod 14:31Deut. 6:2Ps. 89:7Ier. 10:7
temeţi totdeauna de Domnul Dumnezeul vostru.”