Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
3

Trecerea Iordanului

31Iosua, sculându-se dis-de-dimineaţă, a pornit din Sitim

3:1
Cap. 2:1.

cu toţi copiii lui Israel. Au ajuns la Iordan și au rămas acolo peste noapte, înainte de a trece. 2După trei
3:2
Cap. 1:10,11.

zile, căpeteniile oastei au trecut prin tabără 3și au dat poporului următoarea poruncă: „Când
3:3
Num. 10:33
veţi vedea chivotul legământului Domnului Dumnezeului vostru dus de preoţi
3:3
Deut. 31:9,25
, care sunt din neamul leviţilor, să plecaţi din locul în care sunteţi și să porniţi după el. 4Dar
3:4
Exod 19:12
între voi și el să fie o depărtare de aproape două mii de coţi; să nu vă apropiaţi de el. El vă va arăta drumul pe care trebuie să-l urmaţi, căci n-aţi mai trecut pe drumul acesta.” 5Iosua a zis poporului: „Sfinţiţi-vă
3:5
Exod 19:10,14,15Lev. 20:7Num. 11:81 Sam. 16:5Ioel 2:16
, căci mâine Domnul va face lucruri minunate în mijlocul vostru.” 6Și Iosua a zis preoţilor: „Luaţi
3:6
Num. 4:15
chivotul legământului și treceţi înaintea poporului.” Ei au luat chivotul legământului și au pornit înaintea poporului. 7Domnul a zis lui Iosua: „Astăzi, voi începe să te înalţ
3:7
Cap. 4:14.
1 Cron. 29:252 Cron. 1:1
înaintea întregului Israel, ca să știe că voi fi cu tine cum
3:7
Cap. 1:5.

am fost cu Moise. 8Să dai următoarea poruncă preoţilor
3:8
Vers. 3.

care duc chivotul legământului: ‘Când veţi ajunge la marginea apelor Iordanului, să vă
3:8
Vers. 17.

opriţi în Iordan.’” 9Iosua a zis copiilor lui Israel: „Apropiaţi-vă și ascultaţi cuvintele Domnului Dumnezeului vostru.” 10Iosua a zis: „Prin aceasta veţi cunoaște că Dumnezeul
3:10
Deut. 5:261 Sam. 17:262 Împ. 19:4Osea 1:10Mat. 16:161 Tes. 1:9
cel viu este în mijlocul vostru și că va izgoni
3:10
Exod 33:2Deut. 7:1Ps. 44:2
dinaintea voastră pe canaaniţi, pe hetiţi, pe heviţi, pe fereziţi, pe ghirgasiţi, pe amoriţi și pe iebusiţi: 11Iată, chivotul legământului Domnului
3:11
Vers. 13.
Mica 4:13Zah. 4:14
6:5
întregului pământ va trece înaintea voastră în Iordan. 12Acum, luaţi
3:12
Cap. 4:2.

doisprezece bărbaţi din seminţiile lui Israel, câte un bărbat de fiecare seminţie. 13Și de îndată
3:13
Vers. 15,16.

ce preoţii care duc chivotul Domnului
3:13
Vers. 11.

Dumnezeului întregului pământ vor pune talpa piciorului în apele Iordanului, apele Iordanului se vor despica în două, și anume apele care se coboară din sus se vor opri
3:13
Ps. 78:13
114:3
grămadă.” 14Poporul a ieșit din corturi ca să treacă Iordanul și preoţii care duceau chivotul
3:14
Fapte 7:45
legământului au pornit înaintea poporului. 15Când preoţii care duceau chivotul au ajuns la Iordan și când li s-au înmuiat picioarele
3:15
Vers. 13.

în marginea apei – căci
3:15
1 Cron. 12:15Ier. 12:5
49:19
Iordanul se varsă peste toate malurile lui în
3:15
Cap. 4:18;
5:10,12
tot timpul secerișului –, 16apele care se coboară din sus s-au oprit și s-au înălţat grămadă, la o foarte mare depărtare de lângă cetatea Adam, care este lângă Ţartan
3:16
1 Împ. 4:12
7:46
, iar cele ce se coborau spre
3:16
Deut. 3:17
marea câmpiei, care este Marea
3:16
Gen. 14:3Num. 34:3
Sărată, s-au scurs de tot. Poporul a trecut în faţa Ierihonului. 17Preoţii care duceau chivotul legământului Domnului s-au oprit pe uscat, în mijlocul Iordanului, în timp ce tot Israelul
3:17
Exod 14:29
trecea pe uscat, până a isprăvit tot poporul de trecut Iordanul.