Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
4

Pietre de aducere aminte

41După ce a isprăvit tot poporul de trecut

4:1
Deut. 27:2
Iordanul, Domnul a zis lui Iosua: 2„Ia
4:2
Cap. 3:12.

doisprezece bărbaţi din popor, câte un bărbat din fiecare seminţie. 3Dă-le porunca următoare: ‘Luaţi de aici, din mijlocul Iordanului, din locul unde s-au oprit
4:3
Cap. 3:13.

preoţii, douăsprezece pietre, pe care să le duceţi cu voi și să le puneţi în locul
4:3
Vers. 19,20.

unde veţi petrece noaptea aceasta.’” 4Iosua a chemat pe cei doisprezece bărbaţi pe care i-a ales dintre copiii lui Israel, câte un bărbat de fiecare seminţie, 5și le-a zis: „Treceţi înaintea chivotului Domnului Dumnezeului vostru, în mijlocul Iordanului, și fiecare din voi să ia o piatră pe umăr, după numărul seminţiilor copiilor lui Israel, 6pentru ca acesta să fie un semn de aducere aminte în mijlocul vostru. Când
4:6
Vers. 21.
Exod 12:26
13:14Deut. 6:20Ps. 44:1
78:3-6
vor întreba copiii voștri într-o zi: ‘Ce înseamnă pietrele acestea pentru voi?’, 7să le spuneţi: ‘Apele Iordanului
4:7
Cap. 3:13,16.

s-au despicat în două înaintea chivotului legământului Domnului; când a trecut chivotul Iordanul, apele Iordanului s-au despicat în două’, și pietrele acestea să fie totdeauna o aducere aminte
4:7
Exod 12:14Num. 16:40
pentru copiii lui Israel.” 8Copiii lui Israel au făcut așa cum le poruncise Iosua. Au luat douăsprezece pietre din mijlocul Iordanului, cum spusese lui Iosua Domnul, după numărul seminţiilor copiilor lui Israel, le-au luat cu ei și le-au pus în locul unde aveau să rămână peste noapte. 9Iosua a ridicat și el douăsprezece pietre în mijlocul Iordanului, în locul unde se opriseră picioarele preoţilor care duceau chivotul legământului, și ele au rămas acolo până în ziua de azi. 10Preoţii care duceau chivotul au stat în mijlocul Iordanului până la deplina împlinire a celor ce poruncise lui Iosua Domnul să spună poporului, potrivit cu tot ce poruncise Moise lui Iosua. Și poporul s-a grăbit să treacă. 11După ce a isprăvit de trecut tot poporul, chivotul Domnului și preoţii au trecut înaintea poporului. 12Fiii lui Ruben, fiii lui Gad și jumătate din seminţia lui Manase au trecut
4:12
Num. 32:20,27,28
înarmaţi înaintea copiilor lui Israel, cum le spusese Moise. 13Aproape patruzeci de mii de bărbaţi pregătiţi de război au trecut gata de luptă înaintea Domnului în câmpia Ierihonului. 14În ziua aceea, Domnul a înălţat
4:14
Cap. 3:7.

pe Iosua înaintea întregului Israel și s-au temut de el, cum se temuseră de Moise, în toate zilele vieţii lui. 15Domnul a zis lui Iosua: 16„Poruncește preoţilor care duc
4:16
Exod 25:16,22
chivotul mărturiei să iasă din Iordan.” 17Și Iosua a poruncit preoţilor: „Ieșiţi din Iordan.” 18Când au ieșit preoţii care duceau chivotul legământului Domnului din mijlocul Iordanului și când au călcat cu talpa picioarelor pe uscat, apele Iordanului s-au întors la locul lor și s-au revărsat
4:18
Cap. 3:15.

ca mai înainte peste toate malurile lui. 19Poporul a ieșit din Iordan în ziua a zecea a lunii întâi și a tăbărât la Ghilgal
4:19
Cap. 5:9.

, la marginea de răsărit a Ierihonului. 20Iosua a ridicat la Ghilgal cele
4:20
Vers. 3.

douăsprezece pietre pe care le luaseră din Iordan. 21El a zis copiilor lui Israel: „Când vor
4:21
Vers. 6.

întreba copiii voștri într-o zi pe părinţii lor: ‘Ce înseamnă pietrele acestea?’ 22să învăţaţi pe copiii voștri și să le spuneţi: ‘Israel
4:22
Cap. 3:17.

a trecut Iordanul acesta pe uscat.’ 23Căci Domnul Dumnezeul vostru a secat înaintea voastră apele Iordanului până ce aţi trecut, după cum făcuse Domnul Dumnezeul vostru la Marea Roșie, pe care a secat-o
4:23
Exod 14:21
înaintea noastră până am trecut, 24pentru ca
4:24
1 Împ. 8:42,432 Împ. 19:19Ps. 106:8
toate popoarele pământului să știe că mâna Domnului este
4:24
Exod 15:161 Cron. 29:12Ps. 89:13
puternică și să vă
4:24
Exod 14:31Deut. 6:2Ps. 89:7Ier. 10:7
temeţi totdeauna de Domnul Dumnezeul vostru.”