Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
5

Tăierea împrejur

51Când au auzit

5:1
Exod 15:14,15
toţi împăraţii amoriţilor de la apusul Iordanului și toţi împăraţii canaaniţilor de lângă
5:1
Num. 13:29Ps. 48:6Ezec. 21:7
mare că Domnul secase apele Iordanului înaintea copiilor lui Israel până am trecut, li s-a tăiat
5:1
1 Împ. 10:5
inima și au rămas îngroziţi înaintea copiilor lui Israel. 2În vremea aceea, Domnul a zis lui Iosua: „Fă-ţi niște cuţite
5:2
Exod 4:25
de piatră și taie împrejur pe copiii lui Israel, a doua oară.” 3Iosua și-a făcut niște cuţite de piatră și a tăiat împrejur pe copiii lui Israel pe dealul Aralot. 4Iată pricina pentru care i-a tăiat Iosua împrejur. Tot
5:4
Num. 14:29
26:64,65Deut. 2:16
poporul ieșit din Egipt, bărbaţii, toţi oamenii de luptă muriseră în pustie, pe drum, după ieșirea lor din Egipt. 5Tot poporul acela ieșit din Egipt era tăiat împrejur, dar tot poporul născut în pustie, pe drum, după ieșirea din Egipt, nu fusese tăiat împrejur. 6Căci copiii lui Israel umblaseră patruzeci
5:6
Num. 14:33Deut. 1:3
2:7,14Ps. 95:10
de ani prin pustie până la nimicirea întregului neam de oameni de război care ieșiseră din Egipt și care nu ascultaseră de glasul Domnului. Domnul le-a jurat că nu-i
5:6
Num. 14:23Ps. 95:11Evr. 3:11
va lăsa să vadă ţara pe care jurase părinţilor lor că le-o va da, ţară
5:6
Exod 3:8
în care curge lapte și miere. 7În locul lor a ridicat pe
5:7
Num. 14:31Deut. 1:39
copiii lor; și Iosua i-a tăiat împrejur, căci erau netăiaţi împrejur, pentru că nu-i tăiaseră împrejur pe drum. 8După ce a isprăvit de tăiat împrejur pe tot poporul, au rămas pe loc în tabără până la vindecare
5:8
Gen. 34:25
.

Prăznuirea Paștelor. Mana încetează

9Domnul a zis lui Iosua: „Astăzi, am ridicat ocara

5:9
Gen. 34:141 Sam. 14:6Lev. 18:3Ezec. 20:7
23:3,8
Egiptului de deasupra voastră.” Și locului aceluia i-au pus numele
5:9
Cap. 4:19.

Ghilgal (Prăvălire) până în ziua de azi. 10Copiii lui Israel au tăbărât la Ghilgal și au prăznuit Paștele în a paisprezecea
5:10
Exod 12:6Num. 9:5
zi a lunii, spre seară, în câmpia Ierihonului. 11A doua zi de Paște au mâncat din grâul ţării, azimi și boabe prăjite; chiar în ziua aceea au mâncat. 12Mana
5:12
Exod 16:35
a încetat a doua zi de Paște, când au mâncat din grâul ţării. Copiii lui Israel n-au mai avut mană, ci au mâncat din roadele ţării Canaanului în anul acela.

Descoperirea dumnezeiască

13Pe când Iosua era lângă Ierihon, a ridicat ochii și s-a uitat. Și iată că un om

5:13
Gen. 18:2
32:24Exod 23:23Zah. 1:8Fapte 1:10
stătea în picioare înaintea lui, cu sabia scoasă
5:13
Num. 22:23
din teacă în mână. Iosua s-a dus spre el și i-a zis: „Ești dintre ai noștri sau dintre vrăjmașii noștri?” 14El a răspuns: „Nu, ci Eu sunt Căpetenia oștirii Domnului și acum am venit.” Iosua s-a
5:14
Gen. 17:3
aruncat cu faţa la pământ, s-a închinat și I-a zis: „Ce spune Domnul meu robului Său?” 15Și Căpetenia oștirii Domnului a zis lui Iosua: „Scoate-ţi
5:15
Exod 3:5Fapte 7:33
încălţămintea din picioare, căci locul pe care stai este sfânt.” Și Iosua a făcut așa.