Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
6

Luarea Ierihonului. Nelegiuirea și pedepsirea lui Acan

61Ierihonul era închis și întărit de teama copiilor lui Israel. Nimeni nu ieșea din el și nimeni nu intra în el. 2Domnul a zis lui Iosua: „Iată, dau

6:2
Cap. 2:9,24;
8:1
în mâinile tale Ierihonul și pe împăratul
6:2
Deut. 7:24
lui, pe vitejii lui ostași. 3Înconjuraţi cetatea voi, toţi bărbaţii de război, dând ocol cetăţii o dată. Așa să faci șase zile. 4Șapte preoţi să poarte înaintea chivotului șapte trâmbiţe de corn de berbec; în ziua a șaptea, să înconjuraţi cetatea de șapte ori, și preoţii
6:4
Num. 10:8
să sune din trâmbiţe. 5Când vor suna lung din cornul de berbec și când veţi auzi sunetul trâmbiţei, tot poporul să scoată mari strigăte. Atunci, zidul cetăţii se va prăbuși și poporul să se suie fiecare drept înainte.” 6Iosua, fiul lui Nun, a chemat pe preoţi și le-a zis: „Luaţi chivotul legământului și șapte preoţi să poarte cele șapte trâmbiţe de corn de berbec înaintea chivotului Domnului.” 7Și a zis poporului: „Porniţi, înconjuraţi cetatea și bărbaţii înarmaţi să treacă înaintea chivotului Domnului.” 8După ce a vorbit Iosua poporului, cei șapte preoţi care purtau înaintea Domnului cele șapte trâmbiţe de corn de berbec au pornit și au sunat din trâmbiţe. Chivotul legământului Domnului mergea în urma lor. 9Bărbaţii înarmaţi mergeau înaintea preoţilor, care sunau din trâmbiţe, și coada
6:9
Num. 10:25
oștirii mergea după chivot; în timpul mersului, preoţii sunau din trâmbiţe. 10Iosua dăduse porunca aceasta poporului: „Voi să nu strigaţi, să nu vi se audă glasul și să nu vă iasă o vorbă din gură, până în ziua când vă voi spune: ‘Strigaţi!’ Atunci să strigaţi.” 11Chivotul Domnului a înconjurat cetatea și i-a dat ocol o dată, apoi au intrat în tabără și au rămas în tabără peste noapte. 12Iosua s-a sculat cu noaptea-n cap și preoţii
6:12
Deut. 31:25
au luat chivotul Domnului. 13Cei șapte preoţi care purtau cele șapte trâmbiţe de corn de berbec înaintea chivotului Domnului au pornit și au sunat din trâmbiţe. Bărbaţii înarmaţi mergeau înaintea lor, și coada oștirii venea după chivotul Domnului; în timpul mersului, preoţii sunau din trâmbiţe. 14Au înconjurat cetatea o dată, a doua zi; apoi s-au întors în tabără. Au făcut același lucru timp de șase zile. 15În ziua a șaptea, s-au sculat în zorii zilei și au înconjurat în același fel cetatea de șapte ori; aceasta a fost singura zi când au înconjurat cetatea de șapte ori. 16A șaptea oară, pe când preoţii sunau din trâmbiţe, Iosua a zis poporului: „Strigaţi, căci Domnul v-a dat cetatea în mână! 17Cetatea să fie dată Domnului spre nimicire, ea și tot ce se află în ea, dar să lăsaţi cu viaţă pe curva Rahav și pe toţi cei ce vor fi cu ea în casă, pentru că a ascuns
6:17
Cap. 2:4.

pe solii pe care-i trimiseserăm noi. 18Feriţi-vă numai de ceea ce va fi dat spre nimicire
6:18
Deut. 7:26
13:17
; căci, dacă veţi lua ceva din ceea ce va fi dat spre nimicire, veţi face ca tabăra lui Israel să fie dată spre nimicire și o veţi
6:18
Cap. 7:25.
1 Împ. 18:17,18Iona 1:12
nenoroci. 19Tot argintul și tot aurul, toate lucrurile de aramă și de fier să fie închinate Domnului și să intre în vistieria Domnului.” 20Poporul a scos strigăte și preoţii au sunat din trâmbiţe. Când a auzit poporul sunetul trâmbiţei, a strigat tare, și zidul
6:20
Vers. 5.
Evr. 11:30
s-a prăbușit; poporul s-a suit în cetate, fiecare drept înainte. Au pus mâna pe cetate 21și au nimicit-o
6:21
Deut. 7:2
cu desăvârșire, trecând prin ascuţișul sabiei tot ce era în cetate, bărbaţi și femei, copii și bătrâni, până la boi, oi și măgari. 22Iosua a zis celor doi bărbaţi care iscodiseră ţara: „Intraţi în casa curvei și scoateţi din ea pe femeia aceea și pe toţi ai ei, cum
6:22
Cap. 2:14.
Evr. 11:31
i-aţi jurat.” 23Tinerii, iscoadele, au intrat și au scos pe Rahav, pe tatăl
6:23
Cap. 2:13.

ei, pe mama ei, pe fraţii ei și pe toţi ai ei; au scos afară pe toţi cei din familia ei și i-au așezat afară din tabăra lui Israel. 24Cetatea au ars-o împreună cu tot ce se afla în ea; numai argintul
6:24
Vers. 19.

, aurul și toate lucrurile de aramă și de fier le-au pus în vistieria Casei Domnului. 25Iosua a lăsat cu viaţă pe curva Rahav, casa tatălui ei și pe toţi ai ei; ea a locuit
6:25
Mat. 1:5
în mijlocul lui Israel până în ziua de azi, pentru că ascunsese solii pe care-i trimisese Iosua să iscodească Ierihonul.

Blestemul lui Iosua asupra Ierihonului

26Atunci a jurat Iosua și a zis: „Blestemat

6:26
1 Împ. 16:34
să fie înaintea Domnului omul care se va scula să zidească din nou cetatea aceasta a Ierihonului! Cu preţul întâiului său născut îi va pune temeliile și cu preţul celui mai tânăr fiu al lui îi va așeza porţile!” 27Domnul
6:27
Cap. 1:5.

a fost cu Iosua și i s-a dus vestea
6:27
Cap. 9:1,3.

în toată ţara.