Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
7

Nelegiuirea lui Acan

71Copiii lui Israel au păcătuit cu privire la lucrurile date spre nimicire. Acan

7:1
Cap. 22:20.

, fiul lui Carmi, fiul lui Zabdi, fiul lui Zerah, din seminţia lui Iuda, a luat din lucrurile date spre nimicire. Și Domnul S-a aprins de mânie împotriva copiilor lui Israel. 2Iosua a trimis din Ierihon niște bărbaţi la Ai, care este lângă Bet-Aven, la răsărit de Betel. Și le-a zis: „Suiţi-vă și iscodiţi ţara.” Și oamenii aceia s-au suit și au iscodit cetatea Ai. 3S-au întors la Iosua și i-au spus: „Degeaba mai faci să mai meargă tot poporul; două sau trei mii de oameni vor ajunge ca să baţi cetatea Ai; nu osteni tot poporul, căci oamenii aceia sunt puţini la număr.” 4Aproape trei mii de oameni au pornit, dar au luat-o la
7:4
Lev. 26:17Deut. 28:25
fugă dinaintea oamenilor din Ai. 5Oamenii din Ai le-au omorât aproape treizeci și șase de oameni; i-au urmărit de la poartă până la Șebarim și i-au bătut la vale. Poporul a rămas încremenit și cu inima moale
7:5
Cap. 2:9,11.
Lev. 26:36Ps. 22:14
ca apa.

Mâhnirea și rugăciunea lui Iosua

6Iosua și-a sfâșiat

7:6
Gen. 37:29,34
hainele și s-a aruncat cu faţa la pământ până seara înaintea chivotului Domnului, el și bătrânii lui Israel, și și-au
7:6
1 Sam. 4:122 Sam. 1:2
13:19Neem. 9:1Iov 2:12
presărat capul cu ţărână. 7Iosua a zis: „Ah! Doamne Dumnezeule
7:7
Exod 5:222 Împ. 3:10
, pentru ce ai trecut pe poporul acesta Iordanul, ca să ne dai în mâinile amoriţilor și să ne prăpădești? De am fi știut să rămânem de cealaltă parte a Iordanului! 8Dar, Doamne, ce voi zice după ce Israel a dat dosul înaintea vrăjmașilor lui? 9Canaaniţii și toţi locuitorii ţării vor afla; ne vor înconjura și ne vor șterge
7:9
Ps. 83:4
numele de pe pământ. Și ce vei face Tu
7:9
Exod 32:12Num. 14:13
Numelui Tău celui mare?”

Descoperirea și pedepsirea lui Acan

10Domnul a zis lui Iosua: „Scoală-te! Pentru ce stai culcat astfel pe faţa ta? 11Israel

7:11
Vers. 1.

a păcătuit; au călcat legământul Meu pe care li l-am dat, au luat din lucrurile
7:11
Cap. 6:17,18.

date spre nimicire, le-au furat și au minţit
7:11
Fapte 5:1,2
și le-au ascuns printre lucrurile lor. 12De aceea
7:12
Num. 14:45Jud. 2:14
copiii lui Israel nu pot să ţină piept vrăjmașilor lor: vor da dosul în faţa vrăjmașilor lor, căci sunt daţi
7:12
Deut. 7:26
spre nimicire; Eu nu voi mai fi cu voi dacă nu nimiciţi ce este dat spre nimicire din mijlocul vostru. 13Scoală-te, sfinţește
7:13
Exod 19:10
poporul. Spune-le: ‘Sfinţiţi-vă
7:13
Cap. 3:5.

pentru mâine. Căci așa zice Domnul Dumnezeul lui Israel: «În mijlocul tău este un lucru dat spre nimicire, Israele; nu vei putea să ţii piept vrăjmașilor tăi până nu veţi scoate lucrul dat spre nimicire din mijlocul vostru. 14Să vă apropiaţi mâine dimineaţă după seminţiile voastre; și seminţia pe care o va arăta Domnul
7:14
Prov. 16:33
prin sorţi se va apropia pe familii, și familia pe care o va arăta Domnul prin sorţi se va apropia pe case, și casa pe care o va arăta Domnul prin sorţi se va apropia pe bărbaţi. 15Cine
7:15
1 Sam. 14:38,39
va fi arătat prin sorţi că a luat din ce era dat spre nimicire va fi ars în foc, el și tot ce este al lui, pentru că a călcat
7:15
Vers. 11.

legământul Domnului și a făcut o
7:15
Gen. 34:7Jud. 20:6
mișelie în Israel.»’” 16Iosua s-a sculat dis-de-dimineaţă și a apropiat pe Israel, după seminţiile lui, și a fost arătată prin sorţi seminţia lui Iuda. 17A apropiat familiile lui Iuda și a fost arătată prin sorţi familia lui Zerah. A apropiat familia lui Zerah pe case și a fost arătată prin sorţi casa lui Zabdi. 18A apropiat casa lui Zabdi pe bărbaţi și a fost arătat prin sorţi Acan
7:18
1 Sam. 14:42
, fiul lui Carmi, fiul lui Zabdi, fiul lui Zerah, din seminţia lui Iuda. 19Iosua a zis lui Acan: „Fiule
7:19
1 Sam. 6:5Ier. 13:16Ioan 9:24
, dă slavă Domnului Dumnezeului lui Israel, mărturisește
7:19
Num. 5:6,72 Cron. 30:22Ps. 51:3Dan. 9:4
și spune-mi
7:19
1 Sam. 14:43
ce ai făcut, nu-mi ascunde nimic.” 20Acan a răspuns lui Iosua și a zis: „Este adevărat că am păcătuit împotriva Domnului Dumnezeului lui Israel, și iată ce am făcut. 21Am văzut în pradă o manta frumoasă de Șinear, două sute de sicli de argint și o placă de aur în greutate de cincizeci de sicli; le-am poftit și le-am luat; iată, sunt ascunse în pământ în mijlocul cortului meu și argintul este pus sub ele.” 22Iosua a trimis niște oameni, care au alergat în cort, și iată că lucrurile erau ascunse în cortul lui Acan și argintul era sub ele. 23Le-au luat din mijlocul cortului, le-au adus lui Iosua și tuturor copiilor lui Israel și le-au pus înaintea Domnului. 24Iosua și tot Israelul, împreună cu el, au luat pe Acan, fiul lui Zerah, argintul, mantaua, placa de aur, pe fiii și fiicele lui Acan, boii lui, măgarii, oile, cortul lui și tot ce era al lui și i-au suit în valea Acor
7:24
Vers. 26. Cap. 15:7.

. 25Iosua a zis: „Pentru ce ne-ai
7:25
Cap. 6:18.
1 Cron. 2:7
nenorocit? Și pe tine te va nenoroci Domnul azi.” Și tot Israelul
7:25
Deut. 17:5
i-a ucis cu pietre. I-au ars în foc, i-au ucis cu pietre 26și au ridicat
7:26
Cap. 8:29.
2 Sam. 18:17Plâng. 3:53
peste Acan un morman mare de pietre, care se vede până în ziua de azi. Și Domnul
7:26
Deut. 13:172 Sam. 21:14
S-a întors din iuţimea mâniei Lui. Din pricina acestei întâmplări s-a dat până în ziua de azi locului aceluia numele de valea Acor
7:26
Vers. 24.
Gal. 5:12Is. 65:10Osea 2:15
(Tulburare).