Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
8

Luarea cetăţii Ai

81Domnul a zis lui Iosua: „Nu

8:1
Deut. 1:21
7:18
31:8
te teme și nu te înspăimânta! Ia cu tine pe toţi oamenii de război, scoală-te, suie-te împotriva cetăţii Ai. Iată
8:1
Cap. 6:2.

că îţi dau în mâinile tale pe împăratul din Ai și pe poporul lui, cetatea lui și ţara lui. 2Să faci cetăţii Ai cum ai făcut
8:2
Cap. 6:21.

Ierihonului și împăratului lui: să păstraţi pentru voi numai
8:2
Deut. 20:14
prada de război și vitele. Pune niște oameni la pândă înapoia cetăţii.” 3Iosua s-a sculat cu toţi oamenii de război ca să se suie împotriva cetăţii Ai. A ales treizeci de mii de bărbaţi viteji, pe care i-a pornit noaptea 4și le-a dat următoarea poruncă: „Ascultaţi! Să
8:4
Jud. 20:29
vă puneţi la pândă înapoia cetăţii; să nu vă depărtaţi mult de cetate și toţi să fiţi gata. 5Iar eu și tot poporul care este cu mine ne vom apropia de cetate. Și când vor ieși înaintea noastră ca întâiași dată, noi o s-o luăm la fugă
8:5
Jud. 20:32
dinaintea lor. 6Ei ne vor urmări până când îi vom trage departe de cetate, căci vor zice: ‘Fug dinaintea noastră ca întâiași dată!’ Și vom fugi dinaintea lor. 7Voi să ieșiţi atunci de la pândă și să puneţi mâna pe cetate, și Domnul Dumnezeul vostru o va da în mâinile voastre. 8După ce veţi lua cetatea, să-i puneţi foc, să faceţi cum a zis Domnul: aceasta este porunca
8:8
2 Sam. 13:28
pe care v-o dau.” 9Iosua i-a pornit și s-au dus de s-au așezat la pândă între Betel și Ai, la apus de Ai. Iar Iosua a petrecut noaptea aceea în mijlocul poporului. 10Iosua s-a sculat dis-de-dimineaţă, a cercetat poporul și a pornit împotriva cetăţii Ai în fruntea poporului, el și bătrânii lui Israel. 11Toţi
8:11
Vers. 5.

oamenii de război care erau cu el s-au suit și s-au apropiat de cetate; când au ajuns în faţa cetăţii, au tăbărât la miazănoapte de Ai, de care erau despărţiţi prin vale. 12Iosua a luat aproape cinci mii de oameni și i-a pus la pândă între Betel și Ai, la apus de cetate. 13După ce s-a așezat toată tabăra la miazănoapte de cetate și cei de pândă la apus de cetate, Iosua a înaintat în noaptea aceea în mijlocul văii. 14Când a văzut împăratul cetăţii Ai lucrul acesta, oamenii din Ai s-au sculat în grabă dis-de-dimineaţă și au ieșit înaintea lui Israel, ca să-l bată. Împăratul s-a îndreptat, cu tot poporul lui, spre un loc hotărât, înspre câmpie, și nu știa
8:14
Jud. 20:34Ecl. 9:12
că înapoia cetăţii o mână de oameni stăteau la pândă împotriva lui. 15Iosua și tot Israelul s-au prefăcut
8:15
Jud. 20:36
că sunt bătuţi și au fugit pe drumul dinspre pustie. 16Atunci, tot poporul care era în cetate s-a strâns ca să-i urmărească. Au urmărit pe Iosua și au fost trași departe din cetate. 17N-a rămas niciun om în Ai și în Betel care să nu fi ieșit împotriva lui Israel. Au lăsat cetatea deschisă și au urmărit pe Israel. 18Domnul a zis lui Iosua: „Întinde spre Ai suliţa pe care o ai în mână, căci am s-o dau în mâna ta!” Și Iosua a întins spre cetate suliţa pe care o avea în mână. 19De îndată ce și-a întins mâna, bărbaţii care stăteau la pândă au ieșit repede din locul unde erau, au pătruns în cetate, au luat-o și s-au grăbit de i-au pus foc. 20Oamenii din Ai, uitându-se înapoi, au văzut fumul cetăţii suindu-se spre cer și n-au mai putut să scape în nicio parte. Poporul care fugea spre pustie s-a întors împotriva celor ce-l urmăreau, 21căci Iosua și tot Israelul, văzând cetatea luată de cei ce stăteau la pândă și fumul cetăţii suindu-se în sus, s-au întors și au bătut pe oamenii din Ai. 22Ceilalţi, de asemenea, le-au ieșit înainte din cetate și oamenii din Ai au fost înconjuraţi de Israel din toate părţile. Israel i-a bătut fără să lase unul cu viaţă
8:22
Deut. 7:2
, nici vreun fugar; 23pe împăratul din Ai l-au prins viu și l-au adus la Iosua. 24După ce a isprăvit Israel de ucis pe toţi locuitorii din Ai, în câmp și în pustie, unde îi urmăriseră ei, și după ce toţi au fost trecuţi în totul prin ascuţișul sabiei, tot Israelul s-a întors la Ai și a trecut cetatea prin ascuţișul sabiei. 25În total au fost douăsprezece mii de inși uciși în ziua aceea, bărbaţi și femei, toţi oameni din Ai. 26Iosua nu și-a tras mâna pe care o ţinea întinsă cu suliţa până ce toţi locuitorii au fost nimiciţi cu desăvârșire. 27Israel
8:27
Num. 31:22,26
a păstrat pentru sine doar vitele și prada din cetatea aceasta, după porunca
8:27
Vers. 2.

pe care o dăduse lui Iosua Domnul. 28Iosua a ars cetatea Ai și a făcut
8:28
Deut. 13:16
din ea pentru totdeauna un morman de dărâmături, care se vede până în ziua de azi. 29A spânzurat
8:29
Cap. 10:26.
Ps. 107:40
110:5
de un lemn pe împăratul din Ai și l-a lăsat pe lemn până seara. La apusul
8:29
Deut. 21:23
soarelui, Iosua a poruncit să i se coboare trupul de pe lemn; l-au aruncat la intrarea porţii cetăţii și au ridicat
8:29
Cap. 7:26;
10:27
pe el o mare grămadă de pietre, care este până în ziua de azi.

Altarul de pe muntele Ebal

30Atunci, Iosua a zidit un altar Domnului Dumnezeului lui Israel pe muntele Ebal

8:30
Deut. 27:4,5
, 31cum poruncise copiilor lui Israel Moise, robul Domnului, și cum este scris în cartea
8:31
Exod 20:25Deut. 27:5,6
legii lui Moise: era un altar de pietre necioplite, peste care nu trecuse fierul. Pe altarul acesta au adus Domnului arderi-de-tot și jertfe
8:31
Exod 20:24
de mulţumire. 32Și acolo Iosua a scris
8:32
Deut. 27:2,8
pe pietre o copie a legii pe care o scrisese Moise înaintea copiilor lui Israel. 33Tot Israelul, bătrânii, mai-marii oștii și judecătorii lui stăteau de amândouă părţile chivotului, înaintea preoţilor, din neamul leviţilor, care
8:33
Deut. 31:9,25
duceau chivotul legământului Domnului; erau de faţă atât străinii
8:33
Deut. 31:12
, cât și copiii lui Israel, jumătate în dreptul muntelui Garizim și jumătate în dreptul muntelui Ebal, după
8:33
Deut. 11:29
27:12
porunca pe care o dăduse mai înainte Moise, robul Domnului, ca să binecuvânteze pe poporul Israel. 34Iosua a citit
8:34
Deut. 31:11Neem. 8:3
apoi toate cuvintele legii, binecuvântările
8:34
Deut. 28:2,15,45
29:20,21
30:19
și blestemele, după cum este scris în cartea legii. 35N-a rămas nimic din tot ce poruncise Moise pe care să nu-l fi citit Iosua în faţa întregii adunări a lui Israel, în faţa femeilor
8:35
Deut. 31:12
, copiilor și străinilor
8:35
Vers. 33.

care mergeau în mijlocul lor.