Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
9

Împăraţii ţării se unesc

91La auzul acestor lucruri, toţi împăraţii care erau dincoace de Iordan, în munte și în vale și pe toată coasta

9:1
Num. 34:6
Mării celei Mari, până lângă Liban, hetiţii
9:1
Exod 3:17
23:23
, amoriţii, canaaniţii, fereziţii, heviţii și iebusiţii 2s-au unit
9:2
Ps. 83:3,5
împreună într-o înţelegere ca să lupte împotriva lui Iosua și împotriva lui Israel.

Viclenia gabaoniţilor

3Locuitorii

9:3
Cap. 10:2.
2 Sam. 21:1,2
din Gabaon
9:3
Cap. 6:27.

, de partea lor, când au auzit ce făcuse Iosua Ierihonului și cetăţii Ai, 4au întrebuinţat un vicleșug și au pornit la drum cu merinde pentru călătorie. Au luat niște saci vechi pe măgarii lor și niște burdufuri vechi pentru vin, rupte și cârpite, 5iar în picioare purtau încălţăminte veche și cârpită și erau îmbrăcaţi cu niște haine vechi pe ei, iar toată pâinea pe care o aveau pentru hrană era uscată și mucegăită. 6S-au dus la Iosua, în
9:6
Cap. 5:10.

tabără la Ghilgal, și le-au zis lui și tuturor celor din Israel: „Noi venim dintr-o ţară depărtată, acum deci faceţi legământ cu noi.” 7Bărbaţii lui Israel au răspuns heviţilor
9:7
Cap. 11:19.

acestora: „Poate că voi locuiţi în mijlocul nostru, cum să
9:7
Exod 23:32Deut. 7:2
20:16Jud. 2:2
facem noi legământ cu voi?” 8Ei au zis lui Iosua: „Noi
9:8
Deut. 20:112 Împ. 10:5
suntem robii tăi.” Și Iosua le-a zis: „Cine sunteţi voi și de unde veniţi?” 9Ei i-au răspuns: „Robii tăi vin dintr-o ţară foarte
9:9
Deut. 20:15
depărtată, pentru faima Domnului Dumnezeului tău, căci am auzit
9:9
Exod 15:14
vorbindu-se de El, de tot ce a făcut în Egipt 10și de ce a
9:10
Num. 21:24,33
făcut celor doi împăraţi ai amoriţilor dincolo de Iordan, lui Sihon, împăratul Hesbonului, și lui Og, împăratul Basanului, care era la Aștarot. 11Și bătrânii noștri și toţi locuitorii din ţara noastră ne-au zis: ‘Luaţi cu voi merinde pentru călătorie, duceţi-vă înaintea lor și spuneţi-le: «Noi suntem robii voștri; acum deci faceţi legământ cu noi.»’ 12Iată pâinea noastră: era caldă când am luat-o ca merinde de acasă, în ziua când am plecat să venim la voi, și acum s-a uscat și s-a mucegăit. 13Burdufurile acestea de vin, când le-am umplut, erau noi de tot și iată-le, s-au rupt; hainele și încălţămintea noastră s-au învechit de lungimea prea mare a drumului.” 14Bărbaţii lui Israel au luat din merindele lor și n-au
9:14
Num. 27:21Is. 30:1,2Jud. 1:11 Sam. 22:10
23:10,11
30:82 Sam. 2:1
5:19
întrebat pe Domnul. 15Iosua a făcut pace
9:15
Cap. 11:19.
2 Sam. 21:2
cu ei și a încheiat un legământ prin care trebuia să-i lase cu viaţă, și căpeteniile adunării le-au jurat lucrul acesta. 16La trei zile după încheierea acestui legământ, copiii lui Israel au aflat că erau vecini cu ei și că locuiau în mijlocul lor. 17Căci copiii lui Israel au plecat și a treia zi au ajuns la cetăţile lor; cetăţile lor erau
9:17
Cap. 18:25,26,28.
Ezra 2:25
Gabaon, Chefira, Beerot și Chiriat-Iearim. 18Dar nu i-au bătut, pentru că
9:18
Ps. 15:4Ecl. 5:2
fruntașii adunării le juraseră pe Domnul Dumnezeul lui Israel că-i vor lăsa cu viaţă. Și toată adunarea a cârtit împotriva căpeteniilor. 19Toate căpeteniile au zis întregii adunări: „Le-am jurat pe Domnul Dumnezeul lui Israel, și acum nu putem să ne atingem de ei. 20Iată ce le vom face: îi vom lăsa cu viaţă, ca să n-aducem peste
9:20
2 Sam. 21:1,2,6Ezec. 17:13,15,18,19Zah. 5:3,4Mal. 3:5
noi mânia Domnului din pricina jurământului pe care li l-am făcut.” 21„Să trăiască”, le-au zis căpeteniile. Dar au fost întrebuinţaţi la tăiat lemne
9:21
Deut. 29:11
și la scos apă pentru toată adunarea, cum
9:21
Vers. 15.

le spuseseră căpeteniile. 22Iosua i-a chemat și le-a vorbit astfel: „Pentru ce ne-aţi înșelat zicând: ‘Suntem
9:22
Vers. 6,9.

foarte departe de voi’, când voi
9:22
Cap. 9:16.

locuiţi în mijlocul nostru? 23Acum sunteţi blestemaţi
9:23
Gen. 9:25
și nu veţi înceta să fiţi în robie, să tăiaţi
9:23
Vers. 21,27.

lemne și să scoateţi apă pentru Casa Dumnezeului meu.” 24Ei au răspuns lui Iosua și au zis: „Robii tăi au auzit de poruncile
9:24
Exod 23:32Deut. 7:1,2
date de Domnul Dumnezeul tău robului Său Moise, ca să vă dea în mână toată ţara și să nimicească dinaintea voastră pe toţi locuitorii ei; și venirea voastră a băgat mare frică
9:24
Exod 15:14
în noi cu privire la viaţa noastră: iată de ce am lucrat așa. 25Și acum, iată-ne în mâinile
9:25
Gen. 16:6
tale; fă cu noi ce vei crede că este bine și drept să faci.” 26Iosua le-a făcut așa cum hotărâse; i-a izbăvit din mâna copiilor lui Israel, care nu i-au omorât, 27dar din ziua aceea i-a pus să taie lemne
9:27
Vers. 21,23.

și să scoată apă pentru adunare și pentru altarul Domnului în locul pe care l-ar alege Domnul: ceea ce fac până în ziua
9:27
Deut. 12:5
de azi.