Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
1

Nenorocirile Ierusalimului

11Vai! Cum stă părăsită acum cetatea aceasta atât de plină de popor altădată!

A rămas

1:1
Is. 47:7,8
ca o văduvă!

Ea, care altădată era mare între neamuri, fruntașă

1:1
Ezra 4:20
printre ţări,

a ajuns roabă astăzi!

2Plânge amarnic noaptea

1:2
Ier. 13:17
și-i curg lacrimi
1:2
Iov 7:3Ps. 6:6
pe obraji.

Niciunul

1:2
Ier. 4:30
30:14
din toţi
1:2
Vers. 9,16,17,21.

cei ce o iubeau n-o mângâie;

toţi prietenii ei au părăsit-o

și i s-au făcut vrăjmași.

3Iuda a plecat

1:3
Ier. 52:27
în pribegie din pricina apăsării și muncilor grele.

Locuiește

1:3
Deut. 28:64,65
în mijlocul neamurilor și nu găsește odihnă!

Toţi prigonitorii lui l-au ajuns tocmai când îi era mai mare strâmtorarea.

4Drumurile Sionului sunt triste, căci nimeni nu se mai duce la sărbători,

toate porţile lui sunt pustii, preoţii lui oftează;

fecioarele lui sunt mâhnite și el însuși este plin de amărăciune.

5Asupritorii

1:5
Deut. 28:43,44
lui sar biruitori, vrăjmașii lui sunt mulţumiţi.

Căci Domnul l-a smerit din pricina mulţimii

1:5
Ier. 30:14,15Dan. 9:7,16
păcatelor lui;

copiii

1:5
Ier. 52:28
lui au mers în robie înaintea asupritorului.

6S-a dus de la fiica Sionului toată podoaba ei.

Căpeteniile ei au ajuns ca niște cerbi care nu găsesc pășune

și merg fără putere înaintea celui ce-i gonește.

7În zilele necazului și ticăloșiei lui, Ierusalimul își aduce aminte

de toate bunătăţile de care a avut parte din zilele străbune;

când a căzut poporul lui în mâna asupritorului, nimeni nu i-a venit în ajutor,

iar vrăjmașii se uitau la el și râdeau de prăbușirea lui.

8Greu a păcătuit

1:8
1 Împ. 8:46
Ierusalimul! De aceea a ajuns de scârbă.

Toţi cei ce-l preţuiau îl dispreţuiesc acum, văzându-i goliciunea

1:8
Ier. 13:22,26Ezec. 16:37
23:29Osea 2:10
,

și el însuși se întoarce în altă parte și oftează.

9Necurăţia stătea lipită pe poala hainei lui

și nu se gândea

1:9
Deut. 32:29Is. 47:7
la sfârșitul său.

A căzut greu de tot. Nimeni

1:9
Vers. 2,17,21.

nu-l mângâie.

„Vezi-mi ticăloșia, Doamne, căci iată ce semeţ este vrăjmașul!”

10Asupritorul a întins mâna la tot ce avea el mai

1:10
Vers. 7.

scump;

ba încă a văzut cum, în Locașul lui cel Sfânt, au intrat

1:10
Ier. 51:51
neamurile,

cărora Tu le porunciseși să nu intre

1:10
Deut. 23:3Neem. 13:1
în adunarea Ta!

11Tot poporul lui caută

1:11
Ier. 38:9
52:64:4
pâine suspinând;

și-au dat lucrurile scumpe pe hrană, numai ca să-și ţină viaţa.

„Uită-Te, Doamne, și privește cât de înjosit sunt!”

12„O, voi, care treceţi pe lângă mine,

priviţi și vedeţi dacă

1:12
Dan. 9:12
este vreo durere ca durerea mea,

ca durerea cu care m-a lovit Domnul în ziua mâniei Lui aprinse!

13Mi-a azvârlit de sus în oase un foc care le arde;

mi-a întins un

1:13
Ezec. 12:13
17:20
laţ sub picioare și m-a dat înapoi.

M-a lovit cu pustiire și cu o lâncezeală de toate zilele!

14Mâna Lui a legat jugul

1:14
Deut. 28:48
nelegiuirilor mele,

care stau împletite și legate de gâtul meu. Mi-a frânt puterea.

Domnul m-a dat în mâinile acelora cărora nu pot să le stau împotrivă.

15Domnul a trântit la pământ pe toţi vitejii din mijlocul meu;

a strâns o oștire împotriva mea, ca să-mi prăpădească tineretul;

ca în teasc a călcat

1:15
Is. 63:3Apoc. 14:19,20
19:15
Domnul pe fecioara, fiica lui Iuda.

16De aceea plâng, îmi varsă lacrimi

1:16
Ier. 13:17
14:17
ochii,

căci S-a depărtat de la mine Cel ce trebuia să mă

1:16
Vers. 2,9.

mângâie, Cel ce trebuia să-mi învioreze viaţa;

fiii mei sunt zdrobiţi, căci vrăjmașul a biruit.”

17Sionul

1:17
Ier. 4:31
întinde mâinile rugător, și nimeni
1:17
Vers. 2,9.

nu-l mângâie.

Domnul a trimis împotriva lui Iacov, de jur împrejur, vrăjmași;

Ierusalimul a ajuns de batjocură în mijlocul lor.

18„Domnul este drept

1:18
Neem. 9:33Dan. 9:7,14
, căci m-am răzvrătit
1:18
1 Sam. 12:14,15
împotriva poruncilor Lui.

Ascultaţi, toate popoarele, și vedeţi-mi durerea!

Fecioarele și tinerii mei s-au dus în robie.

19Mi-am chemat prietenii, dar m-au înșelat

1:19
Vers. 2.
Ier. 30:14
,

preoţii și bătrânii mei au murit în cetate,

căutând

1:19
Vers. 11.

hrană ca să-și ţină viaţa.

20Doamne, uită-Te la necazul meu. Lăuntrul meu

1:20
Iov 30:27Is. 16:11Ier. 4:19
48:36Osea 11:8
fierbe,

mi s-a întors inima în mine, căci am fost neascultător.

Afară, sabia m-a

1:20
Deut. 32:25Ezec. 7:15
lăsat fără copii; în casă, moartea.

21M-au auzit suspinând, dar nimeni

1:21
Vers. 2.

nu m-a mângâiat.

Toţi vrăjmașii mei, când au aflat de nenorocirea mea, s-au bucurat că Tu ai adus-o,

dar vei aduce, vei vesti

1:21
Is. 13Ier. 46
ziua când și ei vor fi ca mine.

22Adu toată răutatea lor înaintea

1:22
Ps. 109:15
Ta

și fă-le cum mi-ai făcut mie pentru toate fărădelegile mele!

Căci suspinele mele sunt multe și inima îmi este

1:22
Cap. 5:17.

bolnavă.”