Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
1

Nenorocirile Ierusalimului

11Vai! Cum stă părăsită acum cetatea aceasta atât de plină de popor altădată!

A rămas

1:1
Is. 47:7,8
ca o văduvă!

Ea, care altădată era mare între neamuri, fruntașă

1:1
Ezra 4:20
printre ţări,

a ajuns roabă astăzi!

2Plânge amarnic noaptea

1:2
Ier. 13:17
și-i curg lacrimi
1:2
Iov 7:3Ps. 6:6
pe obraji.

Niciunul

1:2
Ier. 4:30
30:14
din toţi
1:2
Vers. 9,16,17,21.
cei ce o iubeau n-o mângâie;

toţi prietenii ei au părăsit-o

și i s-au făcut vrăjmași.

3Iuda a plecat

1:3
Ier. 52:27
în pribegie din pricina apăsării și muncilor grele.

Locuiește

1:3
Deut. 28:64,65
în mijlocul neamurilor și nu găsește odihnă!

Toţi prigonitorii lui l-au ajuns tocmai când îi era mai mare strâmtorarea.

4Drumurile Sionului sunt triste, căci nimeni nu se mai duce la sărbători,

toate porţile lui sunt pustii, preoţii lui oftează;

fecioarele lui sunt mâhnite și el însuși este plin de amărăciune.

5Asupritorii

1:5
Deut. 28:43,44
lui sar biruitori, vrăjmașii lui sunt mulţumiţi.

Căci Domnul l-a smerit din pricina mulţimii

1:5
Ier. 30:14,15Dan. 9:7,16
păcatelor lui;

copiii

1:5
Ier. 52:28
lui au mers în robie înaintea asupritorului.

6S-a dus de la fiica Sionului toată podoaba ei.

Căpeteniile ei au ajuns ca niște cerbi care nu găsesc pășune

și merg fără putere înaintea celui ce-i gonește.

7În zilele necazului și ticăloșiei lui, Ierusalimul își aduce aminte

de toate bunătăţile de care a avut parte din zilele străbune;

când a căzut poporul lui în mâna asupritorului, nimeni nu i-a venit în ajutor,

iar vrăjmașii se uitau la el și râdeau de prăbușirea lui.

8Greu a păcătuit

1:8
1 Împ. 8:46
Ierusalimul! De aceea a ajuns de scârbă.

Toţi cei ce-l preţuiau îl dispreţuiesc acum, văzându-i goliciunea

1:8
Ier. 13:22,26Ezec. 16:37
23:29Osea 2:10
,

și el însuși se întoarce în altă parte și oftează.

9Necurăţia stătea lipită pe poala hainei lui

și nu se gândea

1:9
Deut. 32:29Is. 47:7
la sfârșitul său.

A căzut greu de tot. Nimeni

1:9
Vers. 2,17,21.
nu-l mângâie.

„Vezi-mi ticăloșia, Doamne, căci iată ce semeţ este vrăjmașul!”

10Asupritorul a întins mâna la tot ce avea el mai

1:10
Vers. 7.
scump;

ba încă a văzut cum, în Locașul lui cel Sfânt, au intrat

1:10
Ier. 51:51
neamurile,

cărora Tu le porunciseși să nu intre

1:10
Deut. 23:3Neem. 13:1
în adunarea Ta!

11Tot poporul lui caută

1:11
Ier. 38:9
52:64:4
pâine suspinând;

și-au dat lucrurile scumpe pe hrană, numai ca să-și ţină viaţa.

„Uită-Te, Doamne, și privește cât de înjosit sunt!”

12„O, voi, care treceţi pe lângă mine,

priviţi și vedeţi dacă

1:12
Dan. 9:12
este vreo durere ca durerea mea,

ca durerea cu care m-a lovit Domnul în ziua mâniei Lui aprinse!

13Mi-a azvârlit de sus în oase un foc care le arde;

mi-a întins un

1:13
Ezec. 12:13
17:20
laţ sub picioare și m-a dat înapoi.

M-a lovit cu pustiire și cu o lâncezeală de toate zilele!

14Mâna Lui a legat jugul

1:14
Deut. 28:48
nelegiuirilor mele,

care stau împletite și legate de gâtul meu. Mi-a frânt puterea.

Domnul m-a dat în mâinile acelora cărora nu pot să le stau împotrivă.

15Domnul a trântit la pământ pe toţi vitejii din mijlocul meu;

a strâns o oștire împotriva mea, ca să-mi prăpădească tineretul;

ca în teasc a călcat

1:15
Is. 63:3Apoc. 14:19,20
19:15
Domnul pe fecioara, fiica lui Iuda.

16De aceea plâng, îmi varsă lacrimi

1:16
Ier. 13:17
14:17
ochii,

căci S-a depărtat de la mine Cel ce trebuia să mă

1:16
Vers. 2,9.
mângâie, Cel ce trebuia să-mi învioreze viaţa;

fiii mei sunt zdrobiţi, căci vrăjmașul a biruit.”

17Sionul

1:17
Ier. 4:31
întinde mâinile rugător, și nimeni
1:17
Vers. 2,9.
nu-l mângâie.

Domnul a trimis împotriva lui Iacov, de jur împrejur, vrăjmași;

Ierusalimul a ajuns de batjocură în mijlocul lor.

18„Domnul este drept

1:18
Neem. 9:33Dan. 9:7,14
, căci m-am răzvrătit
1:18
1 Sam. 12:14,15
împotriva poruncilor Lui.

Ascultaţi, toate popoarele, și vedeţi-mi durerea!

Fecioarele și tinerii mei s-au dus în robie.

19Mi-am chemat prietenii, dar m-au înșelat

1:19
Vers. 2.
,

preoţii și bătrânii mei au murit în cetate,

căutând

1:19
Vers. 11.
hrană ca să-și ţină viaţa.

20Doamne, uită-Te la necazul meu. Lăuntrul meu

1:20
Iov 30:27Is. 16:11Ier. 4:19
48:36Osea 11:8
fierbe,

mi s-a întors inima în mine, căci am fost neascultător.

Afară, sabia m-a

1:20
Deut. 32:25Ezec. 7:15
lăsat fără copii; în casă, moartea.

21M-au auzit suspinând, dar nimeni

1:21
Vers. 2.
nu m-a mângâiat.

Toţi vrăjmașii mei, când au aflat de nenorocirea mea, s-au bucurat că Tu ai adus-o,

dar vei aduce, vei vesti

1:21
Is. 13Ier. 46
ziua când și ei vor fi ca mine.

22Adu toată răutatea lor înaintea

1:22
Ps. 109:15
Ta

și fă-le cum mi-ai făcut mie pentru toate fărădelegile mele!

Căci suspinele mele sunt multe și inima îmi este

1:22
Cap. 5:17.
bolnavă.”

2

Jalea Ierusalimului

21Vai, în ce întunecime a aruncat Domnul, în mânia Lui, pe fiica Sionului!

A

2:1
Mat. 11:23
azvârlit din cer pe pământ podoaba
2:1
2 Sam. 1:19
lui Israel

și nu Și-a mai adus aminte de scaunul

2:1
1 Cron. 28:2Ps. 99:5
132:7
picioarelor Lui în ziua mâniei Lui!

2Domnul a nimicit fără milă

2:2
Vers. 17,21. Cap. 3:43.
toate locuinţele lui Iacov.

În urgia Lui, a dărâmat întăriturile fiicei lui Iuda

și le-a prăvălit la pământ;

a făcut de ocară

2:2
Ps. 89:39
împărăţia și căpeteniile ei.

3În mânia Lui aprinsă, a doborât toată puterea lui Israel;

Și-a tras înapoi

2:3
Ps. 74:11
de la el dreapta înaintea vrăjmașului

și a aprins

2:3
Ps. 89:46
în Iacov o văpaie de foc care mistuie toate de jur împrejur.

4Și-a încordat

2:4
Is. 63:10
arcul ca un vrăjmaș, Și-a ridicat dreapta ca un asupritor

și a prăpădit tot

2:4
Ezec. 24:25
ce era plăcut privirilor;

Și-a vărsat ca un foc urgia peste cortul fiicei Sionului.

5Ca un vrăjmaș a ajuns

2:5
Vers. 4.
Domnul: a nimicit pe Israel,

i-a dărâmat

2:5
2 Împ. 25:9Ier. 52:13
toate palatele, i-a prăbușit întăriturile

și a umplut pe fiica lui Iuda de jale și suspin.

6I-a pustiit

2:6
Ps. 80:12
89:40Is. 5:5
cortul sfânt ca
2:6
Is. 1:8
pe o grădină,

a nimicit locul adunării sale;

Domnul

2:6
Cap. 1:4.
a făcut să se uite în Sion sărbătorile și Sabatul

și, în mânia Lui năprasnică, a lepădat pe împărat și pe preot.

7Domnul Și-a dispreţuit altarul, Și-a lepădat Locașul Său cel Sfânt.

A dat în mâinile vrăjmașului zidurile palatelor Sionului;

au răsunat

2:7
Ps. 74:4
strigătele în Casa Domnului ca într-o zi de sărbătoare.

8Și-a pus de gând Domnul să dărâme zidurile fiicei Sionului;

a întins

2:8
2 Împ. 21:13Is. 34:11
sfoara de măsurat și nu Și-a tras mâna până nu le-a nimicit.

A cufundat în jale întăritura și zidurile, care nu mai sunt, toate, decât niște dărâmături triste.

9Porţile îi sunt cufundate în pământ; i-a nimicit și rupt

2:9
Ier. 51:30
zăvoarele.

Împăratul

2:9
Deut. 28:362 Împ. 24:15
25:74:20
și căpeteniile sale sunt între neamuri. Lege
2:9
2 Cron. 15:3
nu mai au

și chiar prorocii

2:9
Ps. 74:9Ezec. 7:26
nu mai primesc nicio vedenie de la Domnul.

10Bătrânii fiicei Sionului șed

2:10
Iov 2:13Is. 3:26
pe pământ și tac;

și-au presărat

2:10
Iov 2:12
ţărână pe cap, s-au încins
2:10
Is. 15:3Ezec. 7:18
27:31
cu saci;

fecioarele Ierusalimului își pleacă la pământ capul.

11Mi s-au stors ochii

2:11
Ps. 6:7
de lacrimi, îmi fierb măruntaiele
2:11
Cap. 1:20.
,

mi se varsă ficatul

2:11
Iov 16:13Ps. 22:14
pe pământ din pricina prăpădului fiicei poporului meu,

din pricina copiilor

2:11
Vers. 19. Cap. 4:4.
și pruncilor de ţâţă leșinaţi pe uliţele cetăţii.

12Ei ziceau către mamele lor: „Unde este pâine și vin?”

și cădeau leșinaţi ca niște răniţi pe uliţele cetăţii,

își dădeau sufletul la pieptul mamelor lor.

13Cu ce să te îmbărbătez și cu ce să te asemăn, fiica Ierusalimului?

Cu cine

2:13
Cap. 1:12.
să te pun alături și cu ce să te mângâi, fecioară, fiica Sionului?

Căci rana ta este mare ca marea. Cine va putea să te vindece?

14Prorocii tăi

2:14
Ier. 2:8
5:31
14:14
23:16
27:14
29:8,9Ezec. 13:2
ţi-au prorocit vedenii deșarte și amăgitoare,

nu ţi-au dat pe faţă

2:14
Is. 58:1
nelegiuirea ca să abată astfel robia de la tine,

ci ţi-au făcut prorocii mincinoase și înșelătoare.

15Toţi trecătorii

2:15
1 Împ. 9:8Ier. 18:16Naum 3:19
bat din palme
2:15
Ezec. 25:6
asupra ta,

șuieră și dau

2:15
2 Împ. 19:21Ps. 44:14
din cap împotriva fiicei Ierusalimului și zic:

„Aceasta este cetatea despre care se zicea că este cea mai frumoasă

2:15
Ps. 48:2
50:2
și bucuria întregului pământ?”

16Toţi vrăjmașii tăi deschid

2:16
Iov 16:9,10Ps. 22:13
gura împotriva ta,

fluieră, scrâșnesc din dinţi și zic: „Am

2:16
Ps. 56:2
înghiţit-o!

Da, aceasta este ziua pe care o așteptam; am ajuns-o și o vedem

2:16
Ps. 35:21
!”

17Domnul a înfăptuit ce

2:17
Lev. 26:16Deut. 28:15
hotărâse,

a împlinit cuvântul pe care-l sorocise de multă vreme,

a nimicit

2:17
Vers. 2.
fără milă;

a făcut din tine

2:17
Ps. 38:16Ps. 89:42
bucuria vrăjmașului,

a înălţat tăria asupritorilor tăi!

18Inima lor strigă către Domnul:

„Zid

2:18
Vers. 8.
al fiicei Sionului, varsă
2:18
Ier. 14:17
zi și noapte șiroaie de lacrimi!

Nu-ţi da niciun răgaz și ochiul tău să nu aibă odihnă!

19Scoală-te și

2:19
Ps. 119:147
gemi noaptea, când încep străjile!

Varsă-ţi

2:19
Ps. 62:8
inima ca niște apă înaintea Domnului!

Ridică-ţi mâinile spre El pentru viaţa copiilor tăi,

care

2:19
Vers. 11.
mor de foame la toate
2:19
Is. 51:20Naum 3:10
colţurile uliţelor!”

20„Uită-Te, Doamne, și privește! Cui i-ai făcut Tu așa?

Să mănânce

2:20
Lev. 26:29Deut. 28:53Ier. 19:9Ezec. 5:10
femeile rodul pântecelui lor, pruncii dezmierdaţi de mâinile lor?

Să fie măcelăriţi

2:20
Vers. 13,16.
preoţii și prorocii în Locașul cel Sfânt al Domnului?

21Copiii și bătrânii

2:21
2 Cron. 36:17
stau culcaţi pe pământ în uliţe;

fecioarele și tinerii mei au căzut uciși de sabie;

i-ai

2:21
Cap. 3:43.
ucis în ziua mâniei Tale și i-ai înjunghiat fără milă.

22Ai chemat groaza

2:22
Ps. 31:13Ier. 6:25
46:5
din toate părţile peste mine, ca la o zi de sărbătoare.

În ziua mâniei Domnului, n-a scăpat unul și n-a rămas cu viaţă.

Pe

2:22
Osea 9:12,13
cei îngrijiţi și crescuţi de mine, mi i-a nimicit vrăjmașul!”