Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
2

Jalea Ierusalimului

21Vai, în ce întunecime a aruncat Domnul, în mânia Lui, pe fiica Sionului!

A

2:1
Mat. 11:23
azvârlit din cer pe pământ podoaba
2:1
2 Sam. 1:19
lui Israel

și nu Și-a mai adus aminte de scaunul

2:1
1 Cron. 28:2Ps. 99:5
132:7
picioarelor Lui în ziua mâniei Lui!

2Domnul a nimicit fără milă

2:2
Vers. 17,21. Cap. 3:43.

toate locuinţele lui Iacov.

În urgia Lui, a dărâmat întăriturile fiicei lui Iuda

și le-a prăvălit la pământ;

a făcut de ocară

2:2
Ps. 89:39
împărăţia și căpeteniile ei.

3În mânia Lui aprinsă, a doborât toată puterea lui Israel;

Și-a tras înapoi

2:3
Ps. 74:11
de la el dreapta înaintea vrăjmașului

și a aprins

2:3
Ps. 89:46
în Iacov o văpaie de foc care mistuie toate de jur împrejur.

4Și-a încordat

2:4
Is. 63:10
arcul ca un vrăjmaș, Și-a ridicat dreapta ca un asupritor

și a prăpădit tot

2:4
Ezec. 24:25
ce era plăcut privirilor;

Și-a vărsat ca un foc urgia peste cortul fiicei Sionului.

5Ca un vrăjmaș a ajuns

2:5
Vers. 4.
Ier. 30:14
Domnul: a nimicit pe Israel,

i-a dărâmat

2:5
2 Împ. 25:9Ier. 52:13
toate palatele, i-a prăbușit întăriturile

și a umplut pe fiica lui Iuda de jale și suspin.

6I-a pustiit

2:6
Ps. 80:12
89:40Is. 5:5
cortul sfânt ca
2:6
Is. 1:8
pe o grădină,

a nimicit locul adunării sale;

Domnul

2:6
Cap. 1:4.
Ţef. 3:18
a făcut să se uite în Sion sărbătorile și Sabatul

și, în mânia Lui năprasnică, a lepădat pe împărat și pe preot.

7Domnul Și-a dispreţuit altarul, Și-a lepădat Locașul Său cel Sfânt.

A dat în mâinile vrăjmașului zidurile palatelor Sionului;

au răsunat

2:7
Ps. 74:4
strigătele în Casa Domnului ca într-o zi de sărbătoare.

8Și-a pus de gând Domnul să dărâme zidurile fiicei Sionului;

a întins

2:8
2 Împ. 21:13Is. 34:11
sfoara de măsurat și nu Și-a tras mâna până nu le-a nimicit.

A cufundat în jale întăritura și zidurile, care nu mai sunt, toate, decât niște dărâmături triste.

9Porţile îi sunt cufundate în pământ; i-a nimicit și rupt

2:9
Ier. 51:30
zăvoarele.

Împăratul

2:9
Deut. 28:362 Împ. 24:15
25:74:20
și căpeteniile sale sunt între neamuri. Lege
2:9
2 Cron. 15:3
nu mai au

și chiar prorocii

2:9
Ps. 74:9Ezec. 7:26
nu mai primesc nicio vedenie de la Domnul.

10Bătrânii fiicei Sionului șed

2:10
Iov 2:13Is. 3:26
pe pământ și tac;

și-au presărat

2:10
Iov 2:12
ţărână pe cap, s-au încins
2:10
Is. 15:3Ezec. 7:18
27:31
cu saci;

fecioarele Ierusalimului își pleacă la pământ capul.

11Mi s-au stors ochii

2:11
Ps. 6:7
de lacrimi, îmi fierb măruntaiele
2:11
Cap. 1:20.

,

mi se varsă ficatul

2:11
Iov 16:13Ps. 22:14
pe pământ din pricina prăpădului fiicei poporului meu,

din pricina copiilor

2:11
Vers. 19. Cap. 4:4.

și pruncilor de ţâţă leșinaţi pe uliţele cetăţii.

12Ei ziceau către mamele lor: „Unde este pâine și vin?”

și cădeau leșinaţi ca niște răniţi pe uliţele cetăţii,

își dădeau sufletul la pieptul mamelor lor.

13Cu ce să te îmbărbătez și cu ce să te asemăn, fiica Ierusalimului?

Cu cine

2:13
Cap. 1:12.
Dan. 9:12
să te pun alături și cu ce să te mângâi, fecioară, fiica Sionului?

Căci rana ta este mare ca marea. Cine va putea să te vindece?

14Prorocii tăi

2:14
Ier. 2:8
5:31
14:14
23:16
27:14
29:8,9Ezec. 13:2
ţi-au prorocit vedenii deșarte și amăgitoare,

nu ţi-au dat pe faţă

2:14
Is. 58:1
nelegiuirea ca să abată astfel robia de la tine,

ci ţi-au făcut prorocii mincinoase și înșelătoare.

15Toţi trecătorii

2:15
1 Împ. 9:8Ier. 18:16Naum 3:19
bat din palme
2:15
Ezec. 25:6
asupra ta,

șuieră și dau

2:15
2 Împ. 19:21Ps. 44:14
din cap împotriva fiicei Ierusalimului și zic:

„Aceasta este cetatea despre care se zicea că este cea mai frumoasă

2:15
Ps. 48:2
50:2
și bucuria întregului pământ?”

16Toţi vrăjmașii tăi deschid

2:16
Iov 16:9,10Ps. 22:13
gura împotriva ta,

fluieră, scrâșnesc din dinţi și zic: „Am

2:16
Ps. 56:2
înghiţit-o!

Da, aceasta este ziua pe care o așteptam; am ajuns-o și o vedem

2:16
Ps. 35:21
!”

17Domnul a înfăptuit ce

2:17
Lev. 26:16Deut. 28:15
hotărâse,

a împlinit cuvântul pe care-l sorocise de multă vreme,

a nimicit

2:17
Vers. 2.

fără milă;

a făcut din tine

2:17
Ps. 38:16Ps. 89:42
bucuria vrăjmașului,

a înălţat tăria asupritorilor tăi!

18Inima lor strigă către Domnul:

„Zid

2:18
Vers. 8.

al fiicei Sionului, varsă
2:18
Ier. 14:17
zi și noapte șiroaie de lacrimi!

Nu-ţi da niciun răgaz și ochiul tău să nu aibă odihnă!

19Scoală-te și

2:19
Ps. 119:147
gemi noaptea, când încep străjile!

Varsă-ţi

2:19
Ps. 62:8
inima ca niște apă înaintea Domnului!

Ridică-ţi mâinile spre El pentru viaţa copiilor tăi,

care

2:19
Vers. 11.

mor de foame la toate
2:19
Is. 51:20Naum 3:10
colţurile uliţelor!”

20„Uită-Te, Doamne, și privește! Cui i-ai făcut Tu așa?

Să mănânce

2:20
Lev. 26:29Deut. 28:53Ier. 19:9Ezec. 5:10
femeile rodul pântecelui lor, pruncii dezmierdaţi de mâinile lor?

Să fie măcelăriţi

2:20
Vers. 13,16.

preoţii și prorocii în Locașul cel Sfânt al Domnului?

21Copiii și bătrânii

2:21
2 Cron. 36:17
stau culcaţi pe pământ în uliţe;

fecioarele și tinerii mei au căzut uciși de sabie;

i-ai

2:21
Cap. 3:43.

ucis în ziua mâniei Tale și i-ai înjunghiat fără milă.

22Ai chemat groaza

2:22
Ps. 31:13Ier. 6:25
46:5
din toate părţile peste mine, ca la o zi de sărbătoare.

În ziua mâniei Domnului, n-a scăpat unul și n-a rămas cu viaţă.

Pe

2:22
Osea 9:12,13
cei îngrijiţi și crescuţi de mine, mi i-a nimicit vrăjmașul!”