Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
1

Nenorocirile Ierusalimului

11Vai! Cum stă părăsită acum cetatea aceasta atât de plină de popor altădată!

A rămas

1:1
Is. 47:7,8
ca o văduvă!

Ea, care altădată era mare între neamuri, fruntașă

1:1
Ezra 4:20
printre ţări,

a ajuns roabă astăzi!

2Plânge amarnic noaptea

1:2
Ier. 13:17
și-i curg lacrimi
1:2
Iov 7:3Ps. 6:6
pe obraji.

Niciunul

1:2
Ier. 4:30
30:14
din toţi
1:2
Vers. 9,16,17,21.
cei ce o iubeau n-o mângâie;

toţi prietenii ei au părăsit-o

și i s-au făcut vrăjmași.

3Iuda a plecat

1:3
Ier. 52:27
în pribegie din pricina apăsării și muncilor grele.

Locuiește

1:3
Deut. 28:64,65
în mijlocul neamurilor și nu găsește odihnă!

Toţi prigonitorii lui l-au ajuns tocmai când îi era mai mare strâmtorarea.

4Drumurile Sionului sunt triste, căci nimeni nu se mai duce la sărbători,

toate porţile lui sunt pustii, preoţii lui oftează;

fecioarele lui sunt mâhnite și el însuși este plin de amărăciune.

5Asupritorii

1:5
Deut. 28:43,44
lui sar biruitori, vrăjmașii lui sunt mulţumiţi.

Căci Domnul l-a smerit din pricina mulţimii

1:5
Ier. 30:14,15Dan. 9:7,16
păcatelor lui;

copiii

1:5
Ier. 52:28
lui au mers în robie înaintea asupritorului.

6S-a dus de la fiica Sionului toată podoaba ei.

Căpeteniile ei au ajuns ca niște cerbi care nu găsesc pășune

și merg fără putere înaintea celui ce-i gonește.

7În zilele necazului și ticăloșiei lui, Ierusalimul își aduce aminte

de toate bunătăţile de care a avut parte din zilele străbune;

când a căzut poporul lui în mâna asupritorului, nimeni nu i-a venit în ajutor,

iar vrăjmașii se uitau la el și râdeau de prăbușirea lui.

8Greu a păcătuit

1:8
1 Împ. 8:46
Ierusalimul! De aceea a ajuns de scârbă.

Toţi cei ce-l preţuiau îl dispreţuiesc acum, văzându-i goliciunea

1:8
Ier. 13:22,26Ezec. 16:37
23:29Osea 2:10
,

și el însuși se întoarce în altă parte și oftează.

9Necurăţia stătea lipită pe poala hainei lui

și nu se gândea

1:9
Deut. 32:29Is. 47:7
la sfârșitul său.

A căzut greu de tot. Nimeni

1:9
Vers. 2,17,21.
nu-l mângâie.

„Vezi-mi ticăloșia, Doamne, căci iată ce semeţ este vrăjmașul!”

10Asupritorul a întins mâna la tot ce avea el mai

1:10
Vers. 7.
scump;

ba încă a văzut cum, în Locașul lui cel Sfânt, au intrat

1:10
Ier. 51:51
neamurile,

cărora Tu le porunciseși să nu intre

1:10
Deut. 23:3Neem. 13:1
în adunarea Ta!

11Tot poporul lui caută

1:11
Ier. 38:9
52:64:4
pâine suspinând;

și-au dat lucrurile scumpe pe hrană, numai ca să-și ţină viaţa.

„Uită-Te, Doamne, și privește cât de înjosit sunt!”

12„O, voi, care treceţi pe lângă mine,

priviţi și vedeţi dacă

1:12
Dan. 9:12
este vreo durere ca durerea mea,

ca durerea cu care m-a lovit Domnul în ziua mâniei Lui aprinse!

13Mi-a azvârlit de sus în oase un foc care le arde;

mi-a întins un

1:13
Ezec. 12:13
17:20
laţ sub picioare și m-a dat înapoi.

M-a lovit cu pustiire și cu o lâncezeală de toate zilele!

14Mâna Lui a legat jugul

1:14
Deut. 28:48
nelegiuirilor mele,

care stau împletite și legate de gâtul meu. Mi-a frânt puterea.

Domnul m-a dat în mâinile acelora cărora nu pot să le stau împotrivă.

15Domnul a trântit la pământ pe toţi vitejii din mijlocul meu;

a strâns o oștire împotriva mea, ca să-mi prăpădească tineretul;

ca în teasc a călcat

1:15
Is. 63:3Apoc. 14:19,20
19:15
Domnul pe fecioara, fiica lui Iuda.

16De aceea plâng, îmi varsă lacrimi

1:16
Ier. 13:17
14:17
ochii,

căci S-a depărtat de la mine Cel ce trebuia să mă

1:16
Vers. 2,9.
mângâie, Cel ce trebuia să-mi învioreze viaţa;

fiii mei sunt zdrobiţi, căci vrăjmașul a biruit.”

17Sionul

1:17
Ier. 4:31
întinde mâinile rugător, și nimeni
1:17
Vers. 2,9.
nu-l mângâie.

Domnul a trimis împotriva lui Iacov, de jur împrejur, vrăjmași;

Ierusalimul a ajuns de batjocură în mijlocul lor.

18„Domnul este drept

1:18
Neem. 9:33Dan. 9:7,14
, căci m-am răzvrătit
1:18
1 Sam. 12:14,15
împotriva poruncilor Lui.

Ascultaţi, toate popoarele, și vedeţi-mi durerea!

Fecioarele și tinerii mei s-au dus în robie.

19Mi-am chemat prietenii, dar m-au înșelat

1:19
Vers. 2.
,

preoţii și bătrânii mei au murit în cetate,

căutând

1:19
Vers. 11.
hrană ca să-și ţină viaţa.

20Doamne, uită-Te la necazul meu. Lăuntrul meu

1:20
Iov 30:27Is. 16:11Ier. 4:19
48:36Osea 11:8
fierbe,

mi s-a întors inima în mine, căci am fost neascultător.

Afară, sabia m-a

1:20
Deut. 32:25Ezec. 7:15
lăsat fără copii; în casă, moartea.

21M-au auzit suspinând, dar nimeni

1:21
Vers. 2.
nu m-a mângâiat.

Toţi vrăjmașii mei, când au aflat de nenorocirea mea, s-au bucurat că Tu ai adus-o,

dar vei aduce, vei vesti

1:21
Is. 13Ier. 46
ziua când și ei vor fi ca mine.

22Adu toată răutatea lor înaintea

1:22
Ps. 109:15
Ta

și fă-le cum mi-ai făcut mie pentru toate fărădelegile mele!

Căci suspinele mele sunt multe și inima îmi este

1:22
Cap. 5:17.
bolnavă.”

2

Jalea Ierusalimului

21Vai, în ce întunecime a aruncat Domnul, în mânia Lui, pe fiica Sionului!

A

2:1
Mat. 11:23
azvârlit din cer pe pământ podoaba
2:1
2 Sam. 1:19
lui Israel

și nu Și-a mai adus aminte de scaunul

2:1
1 Cron. 28:2Ps. 99:5
132:7
picioarelor Lui în ziua mâniei Lui!

2Domnul a nimicit fără milă

2:2
Vers. 17,21. Cap. 3:43.
toate locuinţele lui Iacov.

În urgia Lui, a dărâmat întăriturile fiicei lui Iuda

și le-a prăvălit la pământ;

a făcut de ocară

2:2
Ps. 89:39
împărăţia și căpeteniile ei.

3În mânia Lui aprinsă, a doborât toată puterea lui Israel;

Și-a tras înapoi

2:3
Ps. 74:11
de la el dreapta înaintea vrăjmașului

și a aprins

2:3
Ps. 89:46
în Iacov o văpaie de foc care mistuie toate de jur împrejur.

4Și-a încordat

2:4
Is. 63:10
arcul ca un vrăjmaș, Și-a ridicat dreapta ca un asupritor

și a prăpădit tot

2:4
Ezec. 24:25
ce era plăcut privirilor;

Și-a vărsat ca un foc urgia peste cortul fiicei Sionului.

5Ca un vrăjmaș a ajuns

2:5
Vers. 4.
Domnul: a nimicit pe Israel,

i-a dărâmat

2:5
2 Împ. 25:9Ier. 52:13
toate palatele, i-a prăbușit întăriturile

și a umplut pe fiica lui Iuda de jale și suspin.

6I-a pustiit

2:6
Ps. 80:12
89:40Is. 5:5
cortul sfânt ca
2:6
Is. 1:8
pe o grădină,

a nimicit locul adunării sale;

Domnul

2:6
Cap. 1:4.
a făcut să se uite în Sion sărbătorile și Sabatul

și, în mânia Lui năprasnică, a lepădat pe împărat și pe preot.

7Domnul Și-a dispreţuit altarul, Și-a lepădat Locașul Său cel Sfânt.

A dat în mâinile vrăjmașului zidurile palatelor Sionului;

au răsunat

2:7
Ps. 74:4
strigătele în Casa Domnului ca într-o zi de sărbătoare.

8Și-a pus de gând Domnul să dărâme zidurile fiicei Sionului;

a întins

2:8
2 Împ. 21:13Is. 34:11
sfoara de măsurat și nu Și-a tras mâna până nu le-a nimicit.

A cufundat în jale întăritura și zidurile, care nu mai sunt, toate, decât niște dărâmături triste.

9Porţile îi sunt cufundate în pământ; i-a nimicit și rupt

2:9
Ier. 51:30
zăvoarele.

Împăratul

2:9
Deut. 28:362 Împ. 24:15
25:74:20
și căpeteniile sale sunt între neamuri. Lege
2:9
2 Cron. 15:3
nu mai au

și chiar prorocii

2:9
Ps. 74:9Ezec. 7:26
nu mai primesc nicio vedenie de la Domnul.

10Bătrânii fiicei Sionului șed

2:10
Iov 2:13Is. 3:26
pe pământ și tac;

și-au presărat

2:10
Iov 2:12
ţărână pe cap, s-au încins
2:10
Is. 15:3Ezec. 7:18
27:31
cu saci;

fecioarele Ierusalimului își pleacă la pământ capul.

11Mi s-au stors ochii

2:11
Ps. 6:7
de lacrimi, îmi fierb măruntaiele
2:11
Cap. 1:20.
,

mi se varsă ficatul

2:11
Iov 16:13Ps. 22:14
pe pământ din pricina prăpădului fiicei poporului meu,

din pricina copiilor

2:11
Vers. 19. Cap. 4:4.
și pruncilor de ţâţă leșinaţi pe uliţele cetăţii.

12Ei ziceau către mamele lor: „Unde este pâine și vin?”

și cădeau leșinaţi ca niște răniţi pe uliţele cetăţii,

își dădeau sufletul la pieptul mamelor lor.

13Cu ce să te îmbărbătez și cu ce să te asemăn, fiica Ierusalimului?

Cu cine

2:13
Cap. 1:12.
să te pun alături și cu ce să te mângâi, fecioară, fiica Sionului?

Căci rana ta este mare ca marea. Cine va putea să te vindece?

14Prorocii tăi

2:14
Ier. 2:8
5:31
14:14
23:16
27:14
29:8,9Ezec. 13:2
ţi-au prorocit vedenii deșarte și amăgitoare,

nu ţi-au dat pe faţă

2:14
Is. 58:1
nelegiuirea ca să abată astfel robia de la tine,

ci ţi-au făcut prorocii mincinoase și înșelătoare.

15Toţi trecătorii

2:15
1 Împ. 9:8Ier. 18:16Naum 3:19
bat din palme
2:15
Ezec. 25:6
asupra ta,

șuieră și dau

2:15
2 Împ. 19:21Ps. 44:14
din cap împotriva fiicei Ierusalimului și zic:

„Aceasta este cetatea despre care se zicea că este cea mai frumoasă

2:15
Ps. 48:2
50:2
și bucuria întregului pământ?”

16Toţi vrăjmașii tăi deschid

2:16
Iov 16:9,10Ps. 22:13
gura împotriva ta,

fluieră, scrâșnesc din dinţi și zic: „Am

2:16
Ps. 56:2
înghiţit-o!

Da, aceasta este ziua pe care o așteptam; am ajuns-o și o vedem

2:16
Ps. 35:21
!”

17Domnul a înfăptuit ce

2:17
Lev. 26:16Deut. 28:15
hotărâse,

a împlinit cuvântul pe care-l sorocise de multă vreme,

a nimicit

2:17
Vers. 2.
fără milă;

a făcut din tine

2:17
Ps. 38:16Ps. 89:42
bucuria vrăjmașului,

a înălţat tăria asupritorilor tăi!

18Inima lor strigă către Domnul:

„Zid

2:18
Vers. 8.
al fiicei Sionului, varsă
2:18
Ier. 14:17
zi și noapte șiroaie de lacrimi!

Nu-ţi da niciun răgaz și ochiul tău să nu aibă odihnă!

19Scoală-te și

2:19
Ps. 119:147
gemi noaptea, când încep străjile!

Varsă-ţi

2:19
Ps. 62:8
inima ca niște apă înaintea Domnului!

Ridică-ţi mâinile spre El pentru viaţa copiilor tăi,

care

2:19
Vers. 11.
mor de foame la toate
2:19
Is. 51:20Naum 3:10
colţurile uliţelor!”

20„Uită-Te, Doamne, și privește! Cui i-ai făcut Tu așa?

Să mănânce

2:20
Lev. 26:29Deut. 28:53Ier. 19:9Ezec. 5:10
femeile rodul pântecelui lor, pruncii dezmierdaţi de mâinile lor?

Să fie măcelăriţi

2:20
Vers. 13,16.
preoţii și prorocii în Locașul cel Sfânt al Domnului?

21Copiii și bătrânii

2:21
2 Cron. 36:17
stau culcaţi pe pământ în uliţe;

fecioarele și tinerii mei au căzut uciși de sabie;

i-ai

2:21
Cap. 3:43.
ucis în ziua mâniei Tale și i-ai înjunghiat fără milă.

22Ai chemat groaza

2:22
Ps. 31:13Ier. 6:25
46:5
din toate părţile peste mine, ca la o zi de sărbătoare.

În ziua mâniei Domnului, n-a scăpat unul și n-a rămas cu viaţă.

Pe

2:22
Osea 9:12,13
cei îngrijiţi și crescuţi de mine, mi i-a nimicit vrăjmașul!”

3

Suferinţe și mângâieri

31Eu sunt omul care a văzut suferinţa sub nuiaua urgiei Lui.

2El m-a dus, m-a mânat în întuneric, și nu în lumină.

3Numai împotriva mea Își întinde și Își întoarce mâna toată ziua.

4Mi-a prăpădit

3:4
Iov 16:8
carnea și pielea și mi-a zdrobit
3:4
Ps. 51:8Is. 38:13Ier. 50:17
oasele.

5A făcut zid împrejurul meu și m-a înconjurat cu otravă și durere.

6Mă așază

3:6
Ps. 88:5,6
143:3
în întuneric, ca pe cei morţi pentru totdeauna.

7M-a înconjurat

3:7
Iov 3:23
19:8Osea 2:6
cu un zid ca să nu ies; m-a pus în lanţuri grele.

8Să tot strig

3:8
Iov 30:20Ps. 22:2
și să tot cer ajutor, căci El tot nu-mi primește rugăciunea.

9Mi-a astupat calea cu pietre cioplite și mi-a strâmbat cărările.

10Mă pândește

3:10
Iov 10:16Is. 38:13Osea 5:14
13:7,8
ca un urs și ca un leu într-un loc ascuns.

11Mi-a abătut căile și apoi s-a

3:11
Osea 6:1
aruncat pe mine și m-a pustiit.

12Și-a încordat arcul și m-a pus

3:12
Iov 7:20
16:12Ps. 38:2
ţintă săgeţii Lui.

13În rărunchi mi-a înfipt săgeţile

3:13
Iov 6:4
din tolba Lui.

14Am ajuns de râsul

3:14
Ier. 20:7
poporului meu și toată ziua sunt pus în cântece
3:14
Iov 30:9Ps. 69:12
de batjocură de ei.

15M-a săturat

3:15
Ier. 9:15
de amărăciune, m-a îmbătat cu pelin.

16Mi-a sfărâmat dinţii cu pietre

3:16
Prov. 20:17
, m-a acoperit cu cenușă.

17Mi-ai luat pacea și nu mai cunosc fericirea.

18Și am

3:18
Ps. 31:22
zis: „S-a dus puterea mea de viaţă și nu mai am nicio nădejde în Domnul.”

19Gândește-Te la necazul și suferinţa mea, la pelin

3:19
Ier. 9:15
și la otravă!

20Când își aduce aminte sufletul meu de ele, este mâhnit în mine.

21Iată ce mai gândesc în inima mea și iată ce mă face să mai trag nădejde:

22Bunătăţile

3:22
Mal. 3:6
Domnului nu s-au sfârșit, îndurările Lui nu sunt la capăt,

23ci se înnoiesc în fiecare

3:23
Is. 33:2
dimineaţă. Și credincioșia Ta este atât de mare!

24„Domnul este partea mea

3:24
Ps. 16:5
73:26
119:57Ier. 10:16
de moștenire”, zice sufletul meu, „de aceea nădăjduiesc în El.”

25Domnul este bun cu cine nădăjduiește

3:25
Ps. 130:6Is. 30:18Mica 7:7
în El, cu sufletul care-L caută.

26Bine este să aștepţi

3:26
Ps. 37:7
în tăcere ajutorul Domnului.

27Este bine

3:27
Ps. 94:12
119:71
pentru om să poarte un jug în tinereţea lui.

28Să stea

3:28
Ier. 15:17
singur și să tacă, pentru că Domnul i l-a pus pe grumaz;

29să-și umple gura

3:29
Iov 42:6
cu ţărână și să nu-și piardă nădejdea;

30să dea

3:30
Is. 50:6Mat. 5:39
obrazul celui ce-l lovește și să se sature de ocări.

31Căci

3:31
Ps. 94:14
Domnul nu leapădă pentru totdeauna.

32Ci, când mâhnește pe cineva, Se îndură iarăși de el după îndurarea Lui cea mare,

33căci El nu necăjește

3:33
Ezec. 33:11Evr. 12:13
cu plăcere, nici nu mâhnește bucuros pe copiii oamenilor.

34Când se calcă în picioare toţi prinșii de război ai unei ţări,

35când se calcă dreptatea omenească în faţa Celui Preaînalt,

36când este nedreptăţit un om în pricina lui, nu vede

3:36
Hab. 1:13
Domnul?

37Cine a spus

3:37
Ps. 33:9
și s-a întâmplat ceva fără porunca Domnului?

38Nu ies din gura Celui Preaînalt răul

3:38
Iov 2:10Is. 45:7Amos 3:6
și binele?

39De ce

3:39
Prov. 19:3
să se plângă omul cât trăiește? Fiecare
3:39
Mica 7:9
să se plângă mai bine de păcatele lui!

40Să luăm seama la umbletele noastre, să le cercetăm și să ne întoarcem la Domnul.

41Să ne înălţăm

3:41
Ps. 86:4
și inimile cu mâinile spre Dumnezeu din cer, zicând:

42„Am păcătuit

3:42
Dan. 9:5
, am fost îndărătnici, și nu ne-ai iertat!”

43În mânia Ta, Te-ai ascuns și ne-ai urmărit, ai ucis

3:43
Cap. 2:2,17,21.
fără milă.

44Te-ai învăluit într-un nor, ca

3:44
Vers. 8.
să nu străbată la Tine rugăciunea noastră.

45Ne-ai făcut de batjocură

3:45
1 Cor. 4:13
și de ocară printre popoare.

46Toţi vrăjmașii

3:46
Cap. 2:16.
noștri deschid gura împotriva noastră.

47De groază

3:47
Is. 24:17Ier. 48:43
și de groapă am avut parte, de prăpăd
3:47
Is. 51:19
și pustiire.

48Șuvoaie

3:48
Ier. 4:19
9:1
14:17
de apă îmi curg din ochi din pricina prăpădului fiicei poporului meu.

49Mi se topește ochiul

3:49
Ps. 77:2
în lacrimi necurmat și fără răgaz,

50până ce Domnul va privi din cer

3:50
Is. 63:15
și va vedea.

51Mă doare ochiul de plâns pentru toate fiicele cetăţii mele.

52Cei ce mă urăsc fără temei

3:52
Ps. 35:7,19
69:4
109:3
119:161
m-au gonit ca pe o pasăre.

53Voiau să-mi nimicească viaţa într-o groapă

3:53
Ier. 37:16
38:6,9,10
și au aruncat
3:53
Dan. 6:17
cu pietre în mine.

54Mi-au năvălit

3:54
Ps. 69:2
124:4,5
apele peste cap și
3:54
Ps. 31:22Is. 38:10,11
ziceam: „Sunt pierdut!”

55Dar am chemat

3:55
Ps. 130:1Iona 2:2
Numele Tău, Doamne, din fundul gropii.

56Tu mi-ai auzit

3:56
Ps. 3:4
6:8
18:6
66:19
116:1
glasul: „Nu-Ţi astupa urechea la suspinele și strigătele mele!”

57În ziua când Te-am chemat, Te-ai apropiat

3:57
Iac. 4:8
și ai zis: „Nu te teme!”

58Doamne, Tu ai apărat

3:58
Ps. 35:1Ier. 51:36Ps. 71:23
pricina sufletului meu, mi-ai răscumpărat viaţa!

59Doamne, ai văzut apăsarea mea: fă-mi

3:59
Ps. 9:4
35:23
dreptate!

60Ai văzut toate răzbunările lor, toate uneltirile

3:60
Ier. 11:19
lor împotriva mea.

61Doamne, le-ai auzit ocările, toate uneltirile împotriva mea,

62cuvântările potrivnicilor mei și planurile pe care le urzeau în fiecare zi împotriva mea.

63Uită-Te când stau

3:63
Ps. 139:2
ei jos sau când se scoală! Eu
3:63
Vers. 14.
sunt cântecul lor de batjocură.

64Răsplătește-le

3:64
Ps. 28:4Ier. 11:202 Tim. 4:14
, Doamne, după faptele mâinilor lor!

65Împietrește-le inima și aruncă blestemul Tău împotriva lor!

66Urmărește-i, în mânia Ta, și șterge-i de sub

3:66
Deut. 25:19Ier. 10:11
ceruri
3:66
Ps. 8:3
, Doamne!