Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
3

Suferinţe și mângâieri

31Eu sunt omul care a văzut suferinţa sub nuiaua urgiei Lui.

2El m-a dus, m-a mânat în întuneric, și nu în lumină.

3Numai împotriva mea Își întinde și Își întoarce mâna toată ziua.

4Mi-a prăpădit

3:4
Iov 16:8
carnea și pielea și mi-a zdrobit
3:4
Ps. 51:8Is. 38:13Ier. 50:17
oasele.

5A făcut zid împrejurul meu și m-a înconjurat cu otravă și durere.

6Mă așază

3:6
Ps. 88:5,6
143:3
în întuneric, ca pe cei morţi pentru totdeauna.

7M-a înconjurat

3:7
Iov 3:23
19:8Osea 2:6
cu un zid ca să nu ies; m-a pus în lanţuri grele.

8Să tot strig

3:8
Iov 30:20Ps. 22:2
și să tot cer ajutor, căci El tot nu-mi primește rugăciunea.

9Mi-a astupat calea cu pietre cioplite și mi-a strâmbat cărările.

10Mă pândește

3:10
Iov 10:16Is. 38:13Osea 5:14
13:7,8
ca un urs și ca un leu într-un loc ascuns.

11Mi-a abătut căile și apoi s-a

3:11
Osea 6:1
aruncat pe mine și m-a pustiit.

12Și-a încordat arcul și m-a pus

3:12
Iov 7:20
16:12Ps. 38:2
ţintă săgeţii Lui.

13În rărunchi mi-a înfipt săgeţile

3:13
Iov 6:4
din tolba Lui.

14Am ajuns de râsul

3:14
Ier. 20:7
poporului meu și toată ziua sunt pus în cântece
3:14
Iov 30:9Ps. 69:12
de batjocură de ei.

15M-a săturat

3:15
Ier. 9:15
de amărăciune, m-a îmbătat cu pelin.

16Mi-a sfărâmat dinţii cu pietre

3:16
Prov. 20:17
, m-a acoperit cu cenușă.

17Mi-ai luat pacea și nu mai cunosc fericirea.

18Și am

3:18
Ps. 31:22
zis: „S-a dus puterea mea de viaţă și nu mai am nicio nădejde în Domnul.”

19Gândește-Te la necazul și suferinţa mea, la pelin

3:19
Ier. 9:15
și la otravă!

20Când își aduce aminte sufletul meu de ele, este mâhnit în mine.

21Iată ce mai gândesc în inima mea și iată ce mă face să mai trag nădejde:

22Bunătăţile

3:22
Mal. 3:6
Domnului nu s-au sfârșit, îndurările Lui nu sunt la capăt,

23ci se înnoiesc în fiecare

3:23
Is. 33:2
dimineaţă. Și credincioșia Ta este atât de mare!

24„Domnul este partea mea

3:24
Ps. 16:5
73:26
119:57Ier. 10:16
de moștenire”, zice sufletul meu, „de aceea nădăjduiesc în El.”

25Domnul este bun cu cine nădăjduiește

3:25
Ps. 130:6Is. 30:18Mica 7:7
în El, cu sufletul care-L caută.

26Bine este să aștepţi

3:26
Ps. 37:7
în tăcere ajutorul Domnului.

27Este bine

3:27
Ps. 94:12
119:71
pentru om să poarte un jug în tinereţea lui.

28Să stea

3:28
Ier. 15:17
singur și să tacă, pentru că Domnul i l-a pus pe grumaz;

29să-și umple gura

3:29
Iov 42:6
cu ţărână și să nu-și piardă nădejdea;

30să dea

3:30
Is. 50:6Mat. 5:39
obrazul celui ce-l lovește și să se sature de ocări.

31Căci

3:31
Ps. 94:14
Domnul nu leapădă pentru totdeauna.

32Ci, când mâhnește pe cineva, Se îndură iarăși de el după îndurarea Lui cea mare,

33căci El nu necăjește

3:33
Ezec. 33:11Evr. 12:13
cu plăcere, nici nu mâhnește bucuros pe copiii oamenilor.

34Când se calcă în picioare toţi prinșii de război ai unei ţări,

35când se calcă dreptatea omenească în faţa Celui Preaînalt,

36când este nedreptăţit un om în pricina lui, nu vede

3:36
Hab. 1:13
Domnul?

37Cine a spus

3:37
Ps. 33:9
și s-a întâmplat ceva fără porunca Domnului?

38Nu ies din gura Celui Preaînalt răul

3:38
Iov 2:10Is. 45:7Amos 3:6
și binele?

39De ce

3:39
Prov. 19:3
să se plângă omul cât trăiește? Fiecare
3:39
Mica 7:9
să se plângă mai bine de păcatele lui!

40Să luăm seama la umbletele noastre, să le cercetăm și să ne întoarcem la Domnul.

41Să ne înălţăm

3:41
Ps. 86:4
și inimile cu mâinile spre Dumnezeu din cer, zicând:

42„Am păcătuit

3:42
Dan. 9:5
, am fost îndărătnici, și nu ne-ai iertat!”

43În mânia Ta, Te-ai ascuns și ne-ai urmărit, ai ucis

3:43
Cap. 2:2,17,21.

fără milă.

44Te-ai învăluit într-un nor, ca

3:44
Vers. 8.

să nu străbată la Tine rugăciunea noastră.

45Ne-ai făcut de batjocură

3:45
1 Cor. 4:13
și de ocară printre popoare.

46Toţi vrăjmașii

3:46
Cap. 2:16.

noștri deschid gura împotriva noastră.

47De groază

3:47
Is. 24:17Ier. 48:43
și de groapă am avut parte, de prăpăd
3:47
Is. 51:19
și pustiire.

48Șuvoaie

3:48
Ier. 4:19
9:1
14:17
de apă îmi curg din ochi din pricina prăpădului fiicei poporului meu.

49Mi se topește ochiul

3:49
Ps. 77:2
în lacrimi necurmat și fără răgaz,

50până ce Domnul va privi din cer

3:50
Is. 63:15
și va vedea.

51Mă doare ochiul de plâns pentru toate fiicele cetăţii mele.

52Cei ce mă urăsc fără temei

3:52
Ps. 35:7,19
69:4
109:3
119:161
m-au gonit ca pe o pasăre.

53Voiau să-mi nimicească viaţa într-o groapă

3:53
Ier. 37:16
38:6,9,10
și au aruncat
3:53
Dan. 6:17
cu pietre în mine.

54Mi-au năvălit

3:54
Ps. 69:2
124:4,5
apele peste cap și
3:54
Ps. 31:22Is. 38:10,11
ziceam: „Sunt pierdut!”

55Dar am chemat

3:55
Ps. 130:1Iona 2:2
Numele Tău, Doamne, din fundul gropii.

56Tu mi-ai auzit

3:56
Ps. 3:4
6:8
18:6
66:19
116:1
glasul: „Nu-Ţi astupa urechea la suspinele și strigătele mele!”

57În ziua când Te-am chemat, Te-ai apropiat

3:57
Iac. 4:8
și ai zis: „Nu te teme!”

58Doamne, Tu ai apărat

3:58
Ps. 35:1Ier. 51:36Ps. 71:23
pricina sufletului meu, mi-ai răscumpărat viaţa!

59Doamne, ai văzut apăsarea mea: fă-mi

3:59
Ps. 9:4
35:23
dreptate!

60Ai văzut toate răzbunările lor, toate uneltirile

3:60
Ier. 11:19
lor împotriva mea.

61Doamne, le-ai auzit ocările, toate uneltirile împotriva mea,

62cuvântările potrivnicilor mei și planurile pe care le urzeau în fiecare zi împotriva mea.

63Uită-Te când stau

3:63
Ps. 139:2
ei jos sau când se scoală! Eu
3:63
Vers. 14.

sunt cântecul lor de batjocură.

64Răsplătește-le

3:64
Ps. 28:4Ier. 11:202 Tim. 4:14
, Doamne, după faptele mâinilor lor!

65Împietrește-le inima și aruncă blestemul Tău împotriva lor!

66Urmărește-i, în mânia Ta, și șterge-i de sub

3:66
Deut. 25:19Ier. 10:11
ceruri
3:66
Ps. 8:3
, Doamne!