Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
2

Jalea Ierusalimului

21Vai, în ce întunecime a aruncat Domnul, în mânia Lui, pe fiica Sionului!

A

2:1
Mat. 11:23
azvârlit din cer pe pământ podoaba
2:1
2 Sam. 1:19
lui Israel

și nu Și-a mai adus aminte de scaunul

2:1
1 Cron. 28:2Ps. 99:5
132:7
picioarelor Lui în ziua mâniei Lui!

2Domnul a nimicit fără milă

2:2
Vers. 17,21. Cap. 3:43.
toate locuinţele lui Iacov.

În urgia Lui, a dărâmat întăriturile fiicei lui Iuda

și le-a prăvălit la pământ;

a făcut de ocară

2:2
Ps. 89:39
împărăţia și căpeteniile ei.

3În mânia Lui aprinsă, a doborât toată puterea lui Israel;

Și-a tras înapoi

2:3
Ps. 74:11
de la el dreapta înaintea vrăjmașului

și a aprins

2:3
Ps. 89:46
în Iacov o văpaie de foc care mistuie toate de jur împrejur.

4Și-a încordat

2:4
Is. 63:10
arcul ca un vrăjmaș, Și-a ridicat dreapta ca un asupritor

și a prăpădit tot

2:4
Ezec. 24:25
ce era plăcut privirilor;

Și-a vărsat ca un foc urgia peste cortul fiicei Sionului.

5Ca un vrăjmaș a ajuns

2:5
Vers. 4.
Domnul: a nimicit pe Israel,

i-a dărâmat

2:5
2 Împ. 25:9Ier. 52:13
toate palatele, i-a prăbușit întăriturile

și a umplut pe fiica lui Iuda de jale și suspin.

6I-a pustiit

2:6
Ps. 80:12
89:40Is. 5:5
cortul sfânt ca
2:6
Is. 1:8
pe o grădină,

a nimicit locul adunării sale;

Domnul

2:6
Cap. 1:4.
a făcut să se uite în Sion sărbătorile și Sabatul

și, în mânia Lui năprasnică, a lepădat pe împărat și pe preot.

7Domnul Și-a dispreţuit altarul, Și-a lepădat Locașul Său cel Sfânt.

A dat în mâinile vrăjmașului zidurile palatelor Sionului;

au răsunat

2:7
Ps. 74:4
strigătele în Casa Domnului ca într-o zi de sărbătoare.

8Și-a pus de gând Domnul să dărâme zidurile fiicei Sionului;

a întins

2:8
2 Împ. 21:13Is. 34:11
sfoara de măsurat și nu Și-a tras mâna până nu le-a nimicit.

A cufundat în jale întăritura și zidurile, care nu mai sunt, toate, decât niște dărâmături triste.

9Porţile îi sunt cufundate în pământ; i-a nimicit și rupt

2:9
Ier. 51:30
zăvoarele.

Împăratul

2:9
Deut. 28:362 Împ. 24:15
25:74:20
și căpeteniile sale sunt între neamuri. Lege
2:9
2 Cron. 15:3
nu mai au

și chiar prorocii

2:9
Ps. 74:9Ezec. 7:26
nu mai primesc nicio vedenie de la Domnul.

10Bătrânii fiicei Sionului șed

2:10
Iov 2:13Is. 3:26
pe pământ și tac;

și-au presărat

2:10
Iov 2:12
ţărână pe cap, s-au încins
2:10
Is. 15:3Ezec. 7:18
27:31
cu saci;

fecioarele Ierusalimului își pleacă la pământ capul.

11Mi s-au stors ochii

2:11
Ps. 6:7
de lacrimi, îmi fierb măruntaiele
2:11
Cap. 1:20.
,

mi se varsă ficatul

2:11
Iov 16:13Ps. 22:14
pe pământ din pricina prăpădului fiicei poporului meu,

din pricina copiilor

2:11
Vers. 19. Cap. 4:4.
și pruncilor de ţâţă leșinaţi pe uliţele cetăţii.

12Ei ziceau către mamele lor: „Unde este pâine și vin?”

și cădeau leșinaţi ca niște răniţi pe uliţele cetăţii,

își dădeau sufletul la pieptul mamelor lor.

13Cu ce să te îmbărbătez și cu ce să te asemăn, fiica Ierusalimului?

Cu cine

2:13
Cap. 1:12.
să te pun alături și cu ce să te mângâi, fecioară, fiica Sionului?

Căci rana ta este mare ca marea. Cine va putea să te vindece?

14Prorocii tăi

2:14
Ier. 2:8
5:31
14:14
23:16
27:14
29:8,9Ezec. 13:2
ţi-au prorocit vedenii deșarte și amăgitoare,

nu ţi-au dat pe faţă

2:14
Is. 58:1
nelegiuirea ca să abată astfel robia de la tine,

ci ţi-au făcut prorocii mincinoase și înșelătoare.

15Toţi trecătorii

2:15
1 Împ. 9:8Ier. 18:16Naum 3:19
bat din palme
2:15
Ezec. 25:6
asupra ta,

șuieră și dau

2:15
2 Împ. 19:21Ps. 44:14
din cap împotriva fiicei Ierusalimului și zic:

„Aceasta este cetatea despre care se zicea că este cea mai frumoasă

2:15
Ps. 48:2
50:2
și bucuria întregului pământ?”

16Toţi vrăjmașii tăi deschid

2:16
Iov 16:9,10Ps. 22:13
gura împotriva ta,

fluieră, scrâșnesc din dinţi și zic: „Am

2:16
Ps. 56:2
înghiţit-o!

Da, aceasta este ziua pe care o așteptam; am ajuns-o și o vedem

2:16
Ps. 35:21
!”

17Domnul a înfăptuit ce

2:17
Lev. 26:16Deut. 28:15
hotărâse,

a împlinit cuvântul pe care-l sorocise de multă vreme,

a nimicit

2:17
Vers. 2.
fără milă;

a făcut din tine

2:17
Ps. 38:16Ps. 89:42
bucuria vrăjmașului,

a înălţat tăria asupritorilor tăi!

18Inima lor strigă către Domnul:

„Zid

2:18
Vers. 8.
al fiicei Sionului, varsă
2:18
Ier. 14:17
zi și noapte șiroaie de lacrimi!

Nu-ţi da niciun răgaz și ochiul tău să nu aibă odihnă!

19Scoală-te și

2:19
Ps. 119:147
gemi noaptea, când încep străjile!

Varsă-ţi

2:19
Ps. 62:8
inima ca niște apă înaintea Domnului!

Ridică-ţi mâinile spre El pentru viaţa copiilor tăi,

care

2:19
Vers. 11.
mor de foame la toate
2:19
Is. 51:20Naum 3:10
colţurile uliţelor!”

20„Uită-Te, Doamne, și privește! Cui i-ai făcut Tu așa?

Să mănânce

2:20
Lev. 26:29Deut. 28:53Ier. 19:9Ezec. 5:10
femeile rodul pântecelui lor, pruncii dezmierdaţi de mâinile lor?

Să fie măcelăriţi

2:20
Vers. 13,16.
preoţii și prorocii în Locașul cel Sfânt al Domnului?

21Copiii și bătrânii

2:21
2 Cron. 36:17
stau culcaţi pe pământ în uliţe;

fecioarele și tinerii mei au căzut uciși de sabie;

i-ai

2:21
Cap. 3:43.
ucis în ziua mâniei Tale și i-ai înjunghiat fără milă.

22Ai chemat groaza

2:22
Ps. 31:13Ier. 6:25
46:5
din toate părţile peste mine, ca la o zi de sărbătoare.

În ziua mâniei Domnului, n-a scăpat unul și n-a rămas cu viaţă.

Pe

2:22
Osea 9:12,13
cei îngrijiţi și crescuţi de mine, mi i-a nimicit vrăjmașul!”

3

Suferinţe și mângâieri

31Eu sunt omul care a văzut suferinţa sub nuiaua urgiei Lui.

2El m-a dus, m-a mânat în întuneric, și nu în lumină.

3Numai împotriva mea Își întinde și Își întoarce mâna toată ziua.

4Mi-a prăpădit

3:4
Iov 16:8
carnea și pielea și mi-a zdrobit
3:4
Ps. 51:8Is. 38:13Ier. 50:17
oasele.

5A făcut zid împrejurul meu și m-a înconjurat cu otravă și durere.

6Mă așază

3:6
Ps. 88:5,6
143:3
în întuneric, ca pe cei morţi pentru totdeauna.

7M-a înconjurat

3:7
Iov 3:23
19:8Osea 2:6
cu un zid ca să nu ies; m-a pus în lanţuri grele.

8Să tot strig

3:8
Iov 30:20Ps. 22:2
și să tot cer ajutor, căci El tot nu-mi primește rugăciunea.

9Mi-a astupat calea cu pietre cioplite și mi-a strâmbat cărările.

10Mă pândește

3:10
Iov 10:16Is. 38:13Osea 5:14
13:7,8
ca un urs și ca un leu într-un loc ascuns.

11Mi-a abătut căile și apoi s-a

3:11
Osea 6:1
aruncat pe mine și m-a pustiit.

12Și-a încordat arcul și m-a pus

3:12
Iov 7:20
16:12Ps. 38:2
ţintă săgeţii Lui.

13În rărunchi mi-a înfipt săgeţile

3:13
Iov 6:4
din tolba Lui.

14Am ajuns de râsul

3:14
Ier. 20:7
poporului meu și toată ziua sunt pus în cântece
3:14
Iov 30:9Ps. 69:12
de batjocură de ei.

15M-a săturat

3:15
Ier. 9:15
de amărăciune, m-a îmbătat cu pelin.

16Mi-a sfărâmat dinţii cu pietre

3:16
Prov. 20:17
, m-a acoperit cu cenușă.

17Mi-ai luat pacea și nu mai cunosc fericirea.

18Și am

3:18
Ps. 31:22
zis: „S-a dus puterea mea de viaţă și nu mai am nicio nădejde în Domnul.”

19Gândește-Te la necazul și suferinţa mea, la pelin

3:19
Ier. 9:15
și la otravă!

20Când își aduce aminte sufletul meu de ele, este mâhnit în mine.

21Iată ce mai gândesc în inima mea și iată ce mă face să mai trag nădejde:

22Bunătăţile

3:22
Mal. 3:6
Domnului nu s-au sfârșit, îndurările Lui nu sunt la capăt,

23ci se înnoiesc în fiecare

3:23
Is. 33:2
dimineaţă. Și credincioșia Ta este atât de mare!

24„Domnul este partea mea

3:24
Ps. 16:5
73:26
119:57Ier. 10:16
de moștenire”, zice sufletul meu, „de aceea nădăjduiesc în El.”

25Domnul este bun cu cine nădăjduiește

3:25
Ps. 130:6Is. 30:18Mica 7:7
în El, cu sufletul care-L caută.

26Bine este să aștepţi

3:26
Ps. 37:7
în tăcere ajutorul Domnului.

27Este bine

3:27
Ps. 94:12
119:71
pentru om să poarte un jug în tinereţea lui.

28Să stea

3:28
Ier. 15:17
singur și să tacă, pentru că Domnul i l-a pus pe grumaz;

29să-și umple gura

3:29
Iov 42:6
cu ţărână și să nu-și piardă nădejdea;

30să dea

3:30
Is. 50:6Mat. 5:39
obrazul celui ce-l lovește și să se sature de ocări.

31Căci

3:31
Ps. 94:14
Domnul nu leapădă pentru totdeauna.

32Ci, când mâhnește pe cineva, Se îndură iarăși de el după îndurarea Lui cea mare,

33căci El nu necăjește

3:33
Ezec. 33:11Evr. 12:13
cu plăcere, nici nu mâhnește bucuros pe copiii oamenilor.

34Când se calcă în picioare toţi prinșii de război ai unei ţări,

35când se calcă dreptatea omenească în faţa Celui Preaînalt,

36când este nedreptăţit un om în pricina lui, nu vede

3:36
Hab. 1:13
Domnul?

37Cine a spus

3:37
Ps. 33:9
și s-a întâmplat ceva fără porunca Domnului?

38Nu ies din gura Celui Preaînalt răul

3:38
Iov 2:10Is. 45:7Amos 3:6
și binele?

39De ce

3:39
Prov. 19:3
să se plângă omul cât trăiește? Fiecare
3:39
Mica 7:9
să se plângă mai bine de păcatele lui!

40Să luăm seama la umbletele noastre, să le cercetăm și să ne întoarcem la Domnul.

41Să ne înălţăm

3:41
Ps. 86:4
și inimile cu mâinile spre Dumnezeu din cer, zicând:

42„Am păcătuit

3:42
Dan. 9:5
, am fost îndărătnici, și nu ne-ai iertat!”

43În mânia Ta, Te-ai ascuns și ne-ai urmărit, ai ucis

3:43
Cap. 2:2,17,21.
fără milă.

44Te-ai învăluit într-un nor, ca

3:44
Vers. 8.
să nu străbată la Tine rugăciunea noastră.

45Ne-ai făcut de batjocură

3:45
1 Cor. 4:13
și de ocară printre popoare.

46Toţi vrăjmașii

3:46
Cap. 2:16.
noștri deschid gura împotriva noastră.

47De groază

3:47
Is. 24:17Ier. 48:43
și de groapă am avut parte, de prăpăd
3:47
Is. 51:19
și pustiire.

48Șuvoaie

3:48
Ier. 4:19
9:1
14:17
de apă îmi curg din ochi din pricina prăpădului fiicei poporului meu.

49Mi se topește ochiul

3:49
Ps. 77:2
în lacrimi necurmat și fără răgaz,

50până ce Domnul va privi din cer

3:50
Is. 63:15
și va vedea.

51Mă doare ochiul de plâns pentru toate fiicele cetăţii mele.

52Cei ce mă urăsc fără temei

3:52
Ps. 35:7,19
69:4
109:3
119:161
m-au gonit ca pe o pasăre.

53Voiau să-mi nimicească viaţa într-o groapă

3:53
Ier. 37:16
38:6,9,10
și au aruncat
3:53
Dan. 6:17
cu pietre în mine.

54Mi-au năvălit

3:54
Ps. 69:2
124:4,5
apele peste cap și
3:54
Ps. 31:22Is. 38:10,11
ziceam: „Sunt pierdut!”

55Dar am chemat

3:55
Ps. 130:1Iona 2:2
Numele Tău, Doamne, din fundul gropii.

56Tu mi-ai auzit

3:56
Ps. 3:4
6:8
18:6
66:19
116:1
glasul: „Nu-Ţi astupa urechea la suspinele și strigătele mele!”

57În ziua când Te-am chemat, Te-ai apropiat

3:57
Iac. 4:8
și ai zis: „Nu te teme!”

58Doamne, Tu ai apărat

3:58
Ps. 35:1Ier. 51:36Ps. 71:23
pricina sufletului meu, mi-ai răscumpărat viaţa!

59Doamne, ai văzut apăsarea mea: fă-mi

3:59
Ps. 9:4
35:23
dreptate!

60Ai văzut toate răzbunările lor, toate uneltirile

3:60
Ier. 11:19
lor împotriva mea.

61Doamne, le-ai auzit ocările, toate uneltirile împotriva mea,

62cuvântările potrivnicilor mei și planurile pe care le urzeau în fiecare zi împotriva mea.

63Uită-Te când stau

3:63
Ps. 139:2
ei jos sau când se scoală! Eu
3:63
Vers. 14.
sunt cântecul lor de batjocură.

64Răsplătește-le

3:64
Ps. 28:4Ier. 11:202 Tim. 4:14
, Doamne, după faptele mâinilor lor!

65Împietrește-le inima și aruncă blestemul Tău împotriva lor!

66Urmărește-i, în mânia Ta, și șterge-i de sub

3:66
Deut. 25:19Ier. 10:11
ceruri
3:66
Ps. 8:3
, Doamne!

4

Plângere asupra sorţii poporului

41Vai, cum s-a înnegrit aurul și cum s-a schimbat aurul cel curat!

Cum s-au risipit pietrele Sfântului Locaș pe la toate colţurile

4:1
Cap. 2:19.
uliţelor!

2Cum sunt priviţi acum fiii Sionului, cei aleși și preţuiţi ca aurul curat altădată,

cum sunt priviţi acum, vai! Ca niște vase

4:2
Is. 30:14Ier. 19:112 Cor. 4:7
de pământ și ca o lucrare făcută de mâinile olarului!

3Chiar și șacalii își apleacă ţâţa și dau să sugă puilor lor,

dar fiica poporului meu a ajuns fără milă, ca struţii

4:3
Iov 39:14,16
din pustie.

4Limba

4:4
Ps. 22:15
sugarului i se lipește de cerul gurii, uscată de sete;

copiii cer

4:4
Cap. 2:11,12.
pâine, dar nimeni nu le-o dă.

5Cei ce se hrăneau cu bucate alese leșină pe uliţe.

Cei ce fuseseră crescuţi în purpură se bucură

4:5
Iov 24:8
acum de o grămadă de gunoi!

6Căci vina fiicei poporului meu este mai mare decât păcatul Sodomei,

care a fost nimicită

4:6
Gen. 19:25
într-o clipă, fără să fi pus cineva mâna pe ea.

7Voievozii ei erau mai strălucitori decât zăpada, mai albi decât laptele;

trupul le era mai roșu decât mărgeanul; faţa le era ca safirul.

8Dar acum înfăţișarea le este mai negricioasă

4:8
Cap. 5:10.
decât funinginea, așa că nu mai sunt cunoscuţi pe uliţe,

pielea le este

4:8
Ps. 102:5
lipită de oase, uscată ca lemnul.

9Cei ce pier uciși de sabie sunt mai fericiţi decât cei ce pier de foame,

care cad sleiţi de puteri, din lipsa roadelor câmpului!

10Femeile

4:10
Cap. 2:20.
, cu toată mila
4:10
Is. 49:15
lor, își fierb copiii,

care le slujesc ca

4:10
Deut. 28:572 Împ. 6:29
hrană în mijlocul prăpădului fiicei poporului meu.

11Domnul Și-a sleit urgia, Și-a vărsat

4:11
Ier. 7:20
mânia aprinsă;

a aprins

4:11
Deut. 32:22Ier. 21:14
în Sion un foc care-i mistuie temeliile.

12Împăraţii pământului n-ar fi crezut și niciunul din locuitorii lumii n-ar fi crezut

că potrivnicul care-l împresura are să intre pe porţile Ierusalimului.

13Iată rodul păcatelor

4:13
Ier. 5:31
6:13
14:14
23:11,21Ezec. 22:26,28Ţef. 3:4
prorocilor săi, a nelegiuirilor preoţilor săi,

care

4:13
Mat. 23:31,37
au vărsat în mijlocul lui sângele celor neprihăniţi!

14Rătăceau ca orbii pe uliţe, mânjiţi

4:14
Ier. 2:34
de sânge,

așa că nimeni nu putea

4:14
Num. 19:16
să se atingă de hainele lor.

15„Depărtaţi-vă, necuraţilor

4:15
Lev. 13:45
”, li se striga, „la o parte, la o parte, nu vă atingeţi de noi!”

Când fugeau pribegind încoace și încolo printre neamuri, se spunea: „Să nu mai locuiască aici!”

16În mânia Lui, Domnul i-a împrăștiat și nu-Și mai îndreaptă privirile spre ei!

Vrăjmașul n-a căutat

4:16
Cap. 5:12.
la faţa preoţilor, nici n-a avut milă de cei bătrâni.

17Și acolo ni se sfârșeau ochii

4:17
2 Împ. 24:7Is. 20:5
30:6,7Ier. 37:7Ezec. 29:16
și așteptam zadarnic ajutor!

Privirile ni se îndreptau cu nădejde spre un neam care totuși nu ne-a izbăvit.

18Ne pândeau pașii

4:18
2 Împ. 25:4,5
, ca să ne împiedice să mergem pe uliţele noastre;

ni se apropia sfârșitul

4:18
Ezec. 7:2,3,6Amos 8:2
, ni se împliniseră zilele… Da, ne venise sfârșitul!

19Prigonitorii noștri erau mai iuţi

4:19
Deut. 28:49Ier. 4:13
decât vulturii cerului.

Ne-au fugărit pe munţi și ne-au pândit în pustie.

20Suflarea

4:20
Gen. 2:7
vieţii noastre, unsul Domnului, a fost prins
4:20
Ier. 52:6Ezec. 12:13
19:4,8
în gropile lor, el,

despre care ziceam: „Vom trăi sub umbra lui printre neamuri.”

21Bucură-te

4:21
Ecl. 11:9
și saltă de bucurie, fiica Edomului, care locuiești în ţara Uţ!

Dar și la tine va trece potirul

4:21
Ier. 25:15,16,21Obad. 10
și tu te vei îmbăta și te vei dezgoli!

22Fiica Sionului, nelegiuirea

4:22
Is. 40:2
îţi este ispășită:

El nu te va mai trimite în robie.

Dar ţie, fiica Edomului, îţi va

4:22
Ps. 137:7
pedepsi nelegiuirea

și îţi va da pe faţă păcatele.