Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
3

Suferinţe și mângâieri

31Eu sunt omul care a văzut suferinţa sub nuiaua urgiei Lui.

2El m-a dus, m-a mânat în întuneric, și nu în lumină.

3Numai împotriva mea Își întinde și Își întoarce mâna toată ziua.

4Mi-a prăpădit

3:4
Iov 16:8
carnea și pielea și mi-a zdrobit
3:4
Ps. 51:8Is. 38:13Ier. 50:17
oasele.

5A făcut zid împrejurul meu și m-a înconjurat cu otravă și durere.

6Mă așază

3:6
Ps. 88:5,6
143:3
în întuneric, ca pe cei morţi pentru totdeauna.

7M-a înconjurat

3:7
Iov 3:23
19:8Osea 2:6
cu un zid ca să nu ies; m-a pus în lanţuri grele.

8Să tot strig

3:8
Iov 30:20Ps. 22:2
și să tot cer ajutor, căci El tot nu-mi primește rugăciunea.

9Mi-a astupat calea cu pietre cioplite și mi-a strâmbat cărările.

10Mă pândește

3:10
Iov 10:16Is. 38:13Osea 5:14
13:7,8
ca un urs și ca un leu într-un loc ascuns.

11Mi-a abătut căile și apoi s-a

3:11
Osea 6:1
aruncat pe mine și m-a pustiit.

12Și-a încordat arcul și m-a pus

3:12
Iov 7:20
16:12Ps. 38:2
ţintă săgeţii Lui.

13În rărunchi mi-a înfipt săgeţile

3:13
Iov 6:4
din tolba Lui.

14Am ajuns de râsul

3:14
Ier. 20:7
poporului meu și toată ziua sunt pus în cântece
3:14
Iov 30:9Ps. 69:12
de batjocură de ei.

15M-a săturat

3:15
Ier. 9:15
de amărăciune, m-a îmbătat cu pelin.

16Mi-a sfărâmat dinţii cu pietre

3:16
Prov. 20:17
, m-a acoperit cu cenușă.

17Mi-ai luat pacea și nu mai cunosc fericirea.

18Și am

3:18
Ps. 31:22
zis: „S-a dus puterea mea de viaţă și nu mai am nicio nădejde în Domnul.”

19Gândește-Te la necazul și suferinţa mea, la pelin

3:19
Ier. 9:15
și la otravă!

20Când își aduce aminte sufletul meu de ele, este mâhnit în mine.

21Iată ce mai gândesc în inima mea și iată ce mă face să mai trag nădejde:

22Bunătăţile

3:22
Mal. 3:6
Domnului nu s-au sfârșit, îndurările Lui nu sunt la capăt,

23ci se înnoiesc în fiecare

3:23
Is. 33:2
dimineaţă. Și credincioșia Ta este atât de mare!

24„Domnul este partea mea

3:24
Ps. 16:5
73:26
119:57Ier. 10:16
de moștenire”, zice sufletul meu, „de aceea nădăjduiesc în El.”

25Domnul este bun cu cine nădăjduiește

3:25
Ps. 130:6Is. 30:18Mica 7:7
în El, cu sufletul care-L caută.

26Bine este să aștepţi

3:26
Ps. 37:7
în tăcere ajutorul Domnului.

27Este bine

3:27
Ps. 94:12
119:71
pentru om să poarte un jug în tinereţea lui.

28Să stea

3:28
Ier. 15:17
singur și să tacă, pentru că Domnul i l-a pus pe grumaz;

29să-și umple gura

3:29
Iov 42:6
cu ţărână și să nu-și piardă nădejdea;

30să dea

3:30
Is. 50:6Mat. 5:39
obrazul celui ce-l lovește și să se sature de ocări.

31Căci

3:31
Ps. 94:14
Domnul nu leapădă pentru totdeauna.

32Ci, când mâhnește pe cineva, Se îndură iarăși de el după îndurarea Lui cea mare,

33căci El nu necăjește

3:33
Ezec. 33:11Evr. 12:13
cu plăcere, nici nu mâhnește bucuros pe copiii oamenilor.

34Când se calcă în picioare toţi prinșii de război ai unei ţări,

35când se calcă dreptatea omenească în faţa Celui Preaînalt,

36când este nedreptăţit un om în pricina lui, nu vede

3:36
Hab. 1:13
Domnul?

37Cine a spus

3:37
Ps. 33:9
și s-a întâmplat ceva fără porunca Domnului?

38Nu ies din gura Celui Preaînalt răul

3:38
Iov 2:10Is. 45:7Amos 3:6
și binele?

39De ce

3:39
Prov. 19:3
să se plângă omul cât trăiește? Fiecare
3:39
Mica 7:9
să se plângă mai bine de păcatele lui!

40Să luăm seama la umbletele noastre, să le cercetăm și să ne întoarcem la Domnul.

41Să ne înălţăm

3:41
Ps. 86:4
și inimile cu mâinile spre Dumnezeu din cer, zicând:

42„Am păcătuit

3:42
Dan. 9:5
, am fost îndărătnici, și nu ne-ai iertat!”

43În mânia Ta, Te-ai ascuns și ne-ai urmărit, ai ucis

3:43
Cap. 2:2,17,21.
fără milă.

44Te-ai învăluit într-un nor, ca

3:44
Vers. 8.
să nu străbată la Tine rugăciunea noastră.

45Ne-ai făcut de batjocură

3:45
1 Cor. 4:13
și de ocară printre popoare.

46Toţi vrăjmașii

3:46
Cap. 2:16.
noștri deschid gura împotriva noastră.

47De groază

3:47
Is. 24:17Ier. 48:43
și de groapă am avut parte, de prăpăd
3:47
Is. 51:19
și pustiire.

48Șuvoaie

3:48
Ier. 4:19
9:1
14:17
de apă îmi curg din ochi din pricina prăpădului fiicei poporului meu.

49Mi se topește ochiul

3:49
Ps. 77:2
în lacrimi necurmat și fără răgaz,

50până ce Domnul va privi din cer

3:50
Is. 63:15
și va vedea.

51Mă doare ochiul de plâns pentru toate fiicele cetăţii mele.

52Cei ce mă urăsc fără temei

3:52
Ps. 35:7,19
69:4
109:3
119:161
m-au gonit ca pe o pasăre.

53Voiau să-mi nimicească viaţa într-o groapă

3:53
Ier. 37:16
38:6,9,10
și au aruncat
3:53
Dan. 6:17
cu pietre în mine.

54Mi-au năvălit

3:54
Ps. 69:2
124:4,5
apele peste cap și
3:54
Ps. 31:22Is. 38:10,11
ziceam: „Sunt pierdut!”

55Dar am chemat

3:55
Ps. 130:1Iona 2:2
Numele Tău, Doamne, din fundul gropii.

56Tu mi-ai auzit

3:56
Ps. 3:4
6:8
18:6
66:19
116:1
glasul: „Nu-Ţi astupa urechea la suspinele și strigătele mele!”

57În ziua când Te-am chemat, Te-ai apropiat

3:57
Iac. 4:8
și ai zis: „Nu te teme!”

58Doamne, Tu ai apărat

3:58
Ps. 35:1Ier. 51:36Ps. 71:23
pricina sufletului meu, mi-ai răscumpărat viaţa!

59Doamne, ai văzut apăsarea mea: fă-mi

3:59
Ps. 9:4
35:23
dreptate!

60Ai văzut toate răzbunările lor, toate uneltirile

3:60
Ier. 11:19
lor împotriva mea.

61Doamne, le-ai auzit ocările, toate uneltirile împotriva mea,

62cuvântările potrivnicilor mei și planurile pe care le urzeau în fiecare zi împotriva mea.

63Uită-Te când stau

3:63
Ps. 139:2
ei jos sau când se scoală! Eu
3:63
Vers. 14.
sunt cântecul lor de batjocură.

64Răsplătește-le

3:64
Ps. 28:4Ier. 11:202 Tim. 4:14
, Doamne, după faptele mâinilor lor!

65Împietrește-le inima și aruncă blestemul Tău împotriva lor!

66Urmărește-i, în mânia Ta, și șterge-i de sub

3:66
Deut. 25:19Ier. 10:11
ceruri
3:66
Ps. 8:3
, Doamne!

4

Plângere asupra sorţii poporului

41Vai, cum s-a înnegrit aurul și cum s-a schimbat aurul cel curat!

Cum s-au risipit pietrele Sfântului Locaș pe la toate colţurile

4:1
Cap. 2:19.
uliţelor!

2Cum sunt priviţi acum fiii Sionului, cei aleși și preţuiţi ca aurul curat altădată,

cum sunt priviţi acum, vai! Ca niște vase

4:2
Is. 30:14Ier. 19:112 Cor. 4:7
de pământ și ca o lucrare făcută de mâinile olarului!

3Chiar și șacalii își apleacă ţâţa și dau să sugă puilor lor,

dar fiica poporului meu a ajuns fără milă, ca struţii

4:3
Iov 39:14,16
din pustie.

4Limba

4:4
Ps. 22:15
sugarului i se lipește de cerul gurii, uscată de sete;

copiii cer

4:4
Cap. 2:11,12.
pâine, dar nimeni nu le-o dă.

5Cei ce se hrăneau cu bucate alese leșină pe uliţe.

Cei ce fuseseră crescuţi în purpură se bucură

4:5
Iov 24:8
acum de o grămadă de gunoi!

6Căci vina fiicei poporului meu este mai mare decât păcatul Sodomei,

care a fost nimicită

4:6
Gen. 19:25
într-o clipă, fără să fi pus cineva mâna pe ea.

7Voievozii ei erau mai strălucitori decât zăpada, mai albi decât laptele;

trupul le era mai roșu decât mărgeanul; faţa le era ca safirul.

8Dar acum înfăţișarea le este mai negricioasă

4:8
Cap. 5:10.
decât funinginea, așa că nu mai sunt cunoscuţi pe uliţe,

pielea le este

4:8
Ps. 102:5
lipită de oase, uscată ca lemnul.

9Cei ce pier uciși de sabie sunt mai fericiţi decât cei ce pier de foame,

care cad sleiţi de puteri, din lipsa roadelor câmpului!

10Femeile

4:10
Cap. 2:20.
, cu toată mila
4:10
Is. 49:15
lor, își fierb copiii,

care le slujesc ca

4:10
Deut. 28:572 Împ. 6:29
hrană în mijlocul prăpădului fiicei poporului meu.

11Domnul Și-a sleit urgia, Și-a vărsat

4:11
Ier. 7:20
mânia aprinsă;

a aprins

4:11
Deut. 32:22Ier. 21:14
în Sion un foc care-i mistuie temeliile.

12Împăraţii pământului n-ar fi crezut și niciunul din locuitorii lumii n-ar fi crezut

că potrivnicul care-l împresura are să intre pe porţile Ierusalimului.

13Iată rodul păcatelor

4:13
Ier. 5:31
6:13
14:14
23:11,21Ezec. 22:26,28Ţef. 3:4
prorocilor săi, a nelegiuirilor preoţilor săi,

care

4:13
Mat. 23:31,37
au vărsat în mijlocul lui sângele celor neprihăniţi!

14Rătăceau ca orbii pe uliţe, mânjiţi

4:14
Ier. 2:34
de sânge,

așa că nimeni nu putea

4:14
Num. 19:16
să se atingă de hainele lor.

15„Depărtaţi-vă, necuraţilor

4:15
Lev. 13:45
”, li se striga, „la o parte, la o parte, nu vă atingeţi de noi!”

Când fugeau pribegind încoace și încolo printre neamuri, se spunea: „Să nu mai locuiască aici!”

16În mânia Lui, Domnul i-a împrăștiat și nu-Și mai îndreaptă privirile spre ei!

Vrăjmașul n-a căutat

4:16
Cap. 5:12.
la faţa preoţilor, nici n-a avut milă de cei bătrâni.

17Și acolo ni se sfârșeau ochii

4:17
2 Împ. 24:7Is. 20:5
30:6,7Ier. 37:7Ezec. 29:16
și așteptam zadarnic ajutor!

Privirile ni se îndreptau cu nădejde spre un neam care totuși nu ne-a izbăvit.

18Ne pândeau pașii

4:18
2 Împ. 25:4,5
, ca să ne împiedice să mergem pe uliţele noastre;

ni se apropia sfârșitul

4:18
Ezec. 7:2,3,6Amos 8:2
, ni se împliniseră zilele… Da, ne venise sfârșitul!

19Prigonitorii noștri erau mai iuţi

4:19
Deut. 28:49Ier. 4:13
decât vulturii cerului.

Ne-au fugărit pe munţi și ne-au pândit în pustie.

20Suflarea

4:20
Gen. 2:7
vieţii noastre, unsul Domnului, a fost prins
4:20
Ier. 52:6Ezec. 12:13
19:4,8
în gropile lor, el,

despre care ziceam: „Vom trăi sub umbra lui printre neamuri.”

21Bucură-te

4:21
Ecl. 11:9
și saltă de bucurie, fiica Edomului, care locuiești în ţara Uţ!

Dar și la tine va trece potirul

4:21
Ier. 25:15,16,21Obad. 10
și tu te vei îmbăta și te vei dezgoli!

22Fiica Sionului, nelegiuirea

4:22
Is. 40:2
îţi este ispășită:

El nu te va mai trimite în robie.

Dar ţie, fiica Edomului, îţi va

4:22
Ps. 137:7
pedepsi nelegiuirea

și îţi va da pe faţă păcatele.

5

Relele de acum și aducerile aminte

51Adu-Ţi

5:1
Ps. 89:50,51
aminte, Doamne, de ce ni s-a întâmplat!

Uită-Te și vezi-ne ocara

5:1
Ps. 79:4
!

2Moștenirea

5:2
Ps. 79:1
noastră a trecut la niște străini,

casele noastre, la cei din alte ţări!

3Am rămas orfani, fără tată;

mamele noastre sunt ca niște văduve.

4Apa noastră o bem pe bani,

și lemnele noastre trebuie să le plătim.

5Prigonitorii ne urmăresc cu îndârjire

5:5
Deut. 28:48Ier. 28:14

și, când obosim, nu ne dau odihnă.

6Am întins

5:6
Gen. 24:2Ier. 50:15
mâna spre
5:6
Osea 12:1
Egipt,

spre Asiria, ca să ne săturăm de pâine.

7Părinţii noștri, care au păcătuit

5:7
Ier. 31:29Ezec. 18:2
, nu mai
5:7
Gen. 42:13Zah. 1:5
sunt,

iar noi le purtăm păcatele.

8Robii ne

5:8
Neem. 5:15
stăpânesc,

și nimeni nu ne izbăvește din mâinile lor.

9Ne căutăm pâinea cu primejdia vieţii noastre,

căci ne ameninţă sabia în pustie.

10Ne arde pielea

5:10
Iov 30:30Ps. 119:83
ca un cuptor

de frigurile foamei.

11Au necinstit

5:11
Is. 13:16Zah. 14:2
pe femei în Sion,

pe fecioare în cetăţile lui Iuda.

12Mai-marii noștri au fost spânzuraţi de mâinile lor.

Bătrânilor nu le-au dat nicio cinste

5:12
Is. 47:6
.

13Tinerii au fost puși să râșnească

5:13
Jud. 16:21

și copiii cădeau sub poverile de lemn.

14Bătrânii nu se mai duc la poartă

și tinerii au încetat să mai cânte.

15S-a dus bucuria din inimile noastre

și jalea a luat locul jocurilor noastre.

16A căzut cununa

5:16
Iov 19:9Ps. 89:39
de pe capul nostru!

Vai de noi, căci am păcătuit!

17Dacă ne doare

5:17
Cap. 1:22.
inima,

dacă ni s-au întunecat

5:17
Ps. 6:7
ochii,

18este din pricină că muntele Sionului este pustiit,

din pricină că se plimbă șacalii prin el.

19Dar Tu, Doamne, împărăţești

5:19
Ps. 9:7
10:16
29:10
90:2
102:12,26,27
145:13Hab. 1:12
pe vecie;

scaunul Tău de domnie

5:19
Ps. 45:6
dăinuiește din neam în neam!

20Pentru ce

5:20
Ps. 13:1
să ne uiţi pe vecie

și să ne părăsești pentru multă vreme?

21Întoarce-ne

5:21
Ps. 80:3,7,19Ier. 31:18
la Tine, Doamne, și ne vom întoarce!

Dă-ne iarăși zile ca cele de odinioară!

22Să ne fi lepădat Tu de tot oare

și să Te fi mâniat Tu pe noi peste măsură de mult?